Tamana Mehrzad

گنجشک هم نشدم – تمنا مهرزاد

گنجشک هم نشدم – تمنا مهرزاد

گنجشک هم نشدم که برایم دانه بریزی.. وحتی بند کفشی که دستهایت پروانه ام کنند.. من به غبار روی میز که عاشقانه بانوازش دستت محو میشود.. حسودی می کنم…!!! – تمنا مهرزاد »

فرقی نمی کند…به درک زودتر برو – تمنا مهرزاد

فرقی نمی کند…به درک زودتر برو – تمنا مهرزاد

فرقی نمی کند…به درک زودتر برو ولگرد گریه های من از پشت در برو.. شاید که بمب بی کسی ام منفجر شود من میروم کنارتوهم بی خطر برو… فرقی نمی کند که مرا راه میروی ای رد پای کوچه ی بی رهگذر برو! با این قفس همیشه نمی ساختی ولی درمن گرفته بود دلت بال وپر..برو… خوابیده خانه کنج غزل های دختری ... »

نمیشوی و روزگار عوض نمی کند مرا – تمنا مهرزاد

نمیشوی و روزگار عوض نمی کند مرا – تمنا مهرزاد

نمیشوی و روزگار عوض نمی کند مرا بهانه های بیشمار عوض نمی کند مرا.. تهی تر از تمام تکه های تو شکسته ام و ظاهرن دکاندار عوض نمی کند مرا… قبول میکنی خزان شعرهای من شدی قبول میکنم بهار..عوض نمی کند مرا.. اجازه میدهم که سالها کنار آینه.. اجازه میدهم…غبار عوض نمی کند مرا… نمیشوی و روزگار... »

مثل یک حس کال افتادی وسط شعر های یک دختر – تمنا مهرزاد

مثل یک حس کال افتادی وسط شعر های یک دختر – تمنا مهرزاد

مثل یک حس کال افتادی وسط شعر های یک دختر زندگی هم دوباره از دستت،در دل ماجرای یک دختر.. از صدای نبودنت کم کم گوش سنگین خانه کر شده است.. چشم کوچه اگرچه افتاده به تو ورد پای یک دختر!! باز بگذار پشت در برود..تا به دنبال دردسربرود هوشت آرام و بی خبر برود..برود در هوای یک دختر.. بعد چندین بغض بی پاسخ در... »

و ازین روزهای زنجیری،مثل آدم فرار خواهم کرد – تمنا مهرزاد

و ازین روزهای زنجیری،مثل آدم فرار خواهم کرد – تمنا مهرزاد

و ازین روزهای زنجیری،مثل آدم فرار خواهم کرد شاید امشب دوباره برگردی..مهربانم!فرار خواهم کرد.. دست از تو.. لباسهایم را شسته ام!بی پناهیم پهن است تاکه لبخند را اتو بکشم از تن غم فرار خواهم کرد… قید ماتیک شعر را زده ام،عطرتندهمیشه هایم نیست..! دیگر از انزوای آغوشت،روبه عالم فرار خواهم کرد.. توی ج... »

و مرا هم به خاطرت بسپار،مثل آهنگ های توی سرت – تمنا مهرزاد

و مرا هم به خاطرت بسپار،مثل آهنگ های توی سرت – تمنا مهرزاد

و مرا هم به خاطرت بسپار،مثل آهنگ های توی سرت میبرم نبض های رابطه را که نپیچم دوباره دور وبرت… چمدان غرور میبندی…حال من میشوی زمانیکه کوله بار نگفته ها باشی،وقتی از درد بشکند کمرت.. میروی بغض خانه می شکند،هم قدم میشوند باجاده لحظه هایی که هی لگد خوردند از تو و حرفهای پشت سرت! کوچه ی بغض ه... »

انگشت های باد را هی میبریدند و – تمنا مهرزاد

انگشت های باد را هی میبریدند و – تمنا مهرزاد

انگشت های باد را هی میبریدند و من فکر کردم لای موهایم گم ات کردم.. ای روسری روزها!سنجاقک عمرم بادیربستن های موهایم گم ات کردم.. دنیا شبیه باغبانی پیر وخشم آلود انگشت های باد را در دامنش انداخت.. هی میدویدم ،میدویدم تامرا دزدید.. درجیب سرماخورده ی پیراهنش انداخت.. من دردلم گوری برایت کنده بودم آهR... »

تا شب دمار روز مرا در بیاورد – تمنا مهرزاد

تا شب دمار روز مرا در بیاورد – تمنا مهرزاد

تا شب دمار روز مرا در بیاورد تاغم دوباره لشکر دیگر بیاورد.. دارم`سرنگ خاطره` تزریق میکنم بنشین..تاکه دکتربهتر بیاورد.. اردیبهشت های مرا خسته میشوند باشد که تیر وبهمن وآذر بیاورد.. بنشین وحرف های مرا ساده تر بکن کودل؟؟کجاقصیده ودفتر بیاورد؟؟ اصلا بمان که داغ مرا تازه تر کنی از قافیه گذشته ام ..از هر ... »

امسال هم که سال قشنگی است بعدتو – تمنا مهرزاد

امسال هم که سال قشنگی است بعدتو – تمنا مهرزاد

امسال هم که سال قشنگی است بعدتو دیوانگی مجال قشنگی است بعد تو میچرخم و کلاف غم ات دور گردنم سرگیجه حس و حال قشنگی است بعدتو… بالا میاورم هذیان گذشته را سردرگمی سوال قشنگی است بعدتو گیجم..گلوی خواب و رگم را بریده ام توی سرم خیال قشنگی است بعدتو..! شب می کشد همیشه به دنبال خود مرا.. تا مرگ ..احت... »

از سر شعرهات افتادم،این ردیف انتخاب خوبی نیست – تمنا مهرزاد

از سر شعرهات افتادم،این ردیف انتخاب خوبی نیست – تمنا مهرزاد

از سر شعرهات افتادم،این ردیف انتخاب خوبی نیست نیمه ام را به بادها بسپار..گفته بودی کتاب خوبی نیست.. از سر شعرهات افتادم دست دلواپسی هر غزل و.. توی آغوش شب که لرزیدم همه گفتند خواب خوبی نیست… کنج ذهنت خیال تختی که طعم تابوت میدهد شبها.. کنج ذهنت عذاب میبینم ..کنج ذهنت عذاب خوبی نیست… کرمه... »