سلطان بلخی

سلطان بلخی مولانا سلطان محمد بن مولانا درویش محمد مفتی از شعرای ماهر و مقتدر قرن دهم در بلخ است. مدتی مانند پدر نیز عهده…

Read More..