سروش بلخی

سروش “بلخی” از مریدان مولانا محمد زاهد بلخی است، تعلیمات آن در بلخ و سمرقند شده است در ابتدا خاکی تخصل شعری …