امیرالشعرا شهاب‌الدین عمعق بخاری

امیرالشعرا شهاب‌الدین عمعق بخاری (؟–۵۴۲ یا ۵۴۳ قمری) از شاعران دری پارسی گوی سدهٔ پنجم و ششم قمری‌است. او به درگاه پادشاهان آل افراسیاب تعلق…

Read More..