Saqai Balkhi

سقای بلخی

سقای بلخی

سقای بلخی اسمش بهرام است شخص پارسا منش بوده اکثراً به سیر و سیاحت میپرداخت. مدتها در گورستان حضرت آدم علیه السلام به مجاروت پرداخت و بالاخره در سال 970 هجری قمری اجل را لبیک گفته جان را به جاندار عالم تسلیم کرد. دیوانی دراد متجاوز از سی هزار بیت که بسا حقائق و دقائق را در آن درج نموده است. بیت ذیل ا... »