شعر صادق سرمد آواز احمد ظاهر

همسفر هرجا که سفر کردم تو همسفرم بودی وزهرطرفی رفتم تو راهبرم بودی باهرکه سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم بر هر که نظر کردم…

Read More..

شعر صادق سرمد در باره اندراگاندهی

گاندی گرچه از هر ماتمی خیزد غمی فرق دارد ماتمی تا ماتمی ای بسا کس مرد و کس آگه نگشت از حیاتش مبدأ ای تا…

Read More..

بر مزار محمدعلی جناح

بر مزار محمد علی جناح بر تربتت شدیم نخست ورود خویش‏ تا بر تو افکنیم نخستین درود خویش‏ آری سزد نخست سرودن درود تو کز…

Read More..

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری یکه مردی و سخن شد زنده از اقوال تو نقد پاکان شد رواج از سکۀ اقبال تو…

Read More..

دیدار استاد خلیل الله خلیلی با صادق سرمد

دیدار با خلیل الله خلیلی آمد آن دوست که در دیدۀ من جا دارد شـدم او را به تماشـا که تـــماشا دارد بیشتر زان که…

Read More..

رخ خورشید – صادق سرمد

رخ خورشید ماه من تابید و شد تابان رخ خورشید از او نازم آن ماهی که خورشید فلک تابید از او روز بسیار است و…

Read More..

عید غدیر دوم – صادق سرمد

عید غدیر اگر هزار بشیر آمد و نذیر آمد محمد است که بی مثل و بی نظیر آمد مزاج عالمیان چون به شور و شر…

Read More..

شعر و شاعری – صادق سرمد

شعر و شاعری چند گوئی سرد شد بازار شعر و شاعری‏ طبع تو گرمی ندارد چیست جرم دیگری‏ هردکانی را مطاعی رایج است و کاسد…

Read More..

قلم – صادق سرمد

قلم قلم وثیقۀ آزادی است و ضامن امن‏ به شرط آنکه نگارنده فتنه‏گر نبود قلم مروّج علم است و پاسدار هنر به شرط آنکه در…

Read More..

زن پاک دامن – صادق سرمد

زن پاک دامن اگر چه جوانم من و بی زنم وزین گفت و گوها نه دم می زنم ولی آنچه را دیگران دیده اند هم…

Read More..

مصر – صادق سرمد

مصر به مصر رفتم و آثار باستان دیدم به چشم آنچه شنیدم ز داستان دیدم بسى چنین و چنان خوانده بودم از تاریخ چنان فتاد…

Read More..

اعدام افسران – صادق سرمد

اعدام افسران شهریا را بگو دگر نکشند زانچه کشتند بیشتر نکشند بس بود انچه پیش از این کشتند بازگو بعد ازین دگر نکشند تو بشر…

Read More..

صید مرد افکن – صادق سرمد

صید مرد افکن ای جوان که تا بی زنی فرسود وگویی من خوشم همچو من خوش باش با زن چون که من بازن خوشم زندگی…

Read More..

مرگ ملک الشعرا بهار – صادق سرمد

مرگ ملک الشعرا بهار مرگ بهار، مرگ فضیلت بود مرگی و صدهزار مصیبت بود هنگام آن‏که فصل بهار آمد و آغاز بازگشت طبیعت بود هنگام…

Read More..

برمزار علامه اقبال – صادق سرمد

برمزار علامه اقبال یکه مردی و سخن شد زنده از اقوال تو نقد پاکان شد رواج از سکۀ اقبال تو تو اگر مردی به صورت،…

Read More..

سرباز معدلت – صادق سرمد

سرباز معدلت ( در تاسیس کانون وکلا) شغل قضا که ضامن اصل عدالت است تضمین آن به شغل اصیل وکالت است شغل قضاء و شغل…

Read More..

مهر زن – صادق سرمد

مهر زن بشنو حدیث آن که دل از مهر زن گرفت بیداد زن رقم زد و داد سخن گرفت بیچاره آن کسی که در این…

Read More..

آموزگار – صادق سرمد

آموزگار آموزگار اگرچه خداوندگار نیست بعد از خدای، برتر از آموزگار نیست آموزگار خلقت انسان نمی‏کند کاین نقش جز به عهدۀ حق واگذار نیست سازنده…

Read More..

فتوای من – صادق سرمد

فتوای من لبت را دیگری بوسد، منت وصف دهن گویم؟ تنت با غیر میخوابد، منت سیمین بدن گویم؟ کسی مدح عسل گوید کز آن شیرین…

Read More..

گناه مرد – صادق سرمد

گناه مرد شبی در مجلسی ضمن حکایت کسی می کرد اظهار شکایت … که زن در کشور ما بی تعارف هنوز اسباب رنج است و…

Read More..

راز تاریخ – صادق سرمد

راز تاریخ گرچه تاریخ جهان زیبا ز نقش ماستی چون جهان نو گشت نقش کهنه نازیبا ستی دولت دیرین نداری، کوس دارایی مزن گر چه…

Read More..

شوهر کهنسال – صادق سرمد

شوهر کهنسال گفت این پیری که پهلوی من است این نه بابای من این شوی من است من جوان و همسرم این مرد پیر آه…

Read More..

روز حقوق بشر – صادق سرمد

روز حقوق بشر آئین ما به قاعدۀ نوع پروری‏ آزادی و برادری است و برابری معمار کائنات چو گیتی بنا نهاد زد گونیا به قاعدۀ…

Read More..

روز حسین – صادق سرمد

روز حسین ز ایام نامور که همه ثبت دفتر است امروز دیگر و دگر ایام دیگر است امروز دیگر است ز ایام نامدار کامروز را…

Read More..

عید غدیر – صادق سرمد

عید غدیر ایام اگر چه همه از حى قدیراست پاکیزه ترین روز خدا عید غدیر است ایام کثیر است ولى زان همه ایام بسیار قلیل…

Read More..

مغلق و معوج – صادق سرمد

مغلق و معوج دلیل قدرت طبع و فصاحت ان نبود که لب گشاید شاعر به مغلق و معوج‏ کلام نامتناسب به ذوق مردم روز فصیح…

Read More..

خطاب به ملک الشعرا بهار – صادق سرمد

خطاب به ملک الشعرا بهار رسم سخن شد خراب، ای ملک مُلک شعر نوح صفت زن بر آب، کاین فلکی فلک شعر بحرش و بحران…

Read More..

کاروان علم و ایمان – صادق سرمد

کاروان علم و ایمان کاروان علم و ایمان شد ز پاکستان به ایران‏ خیر مقدم، مرحبا بر کاروان علم و ایمان ‏ وحدت ایران و…

Read More..

نوروز – صادق سرمد

نوروز سال نو گشت به یاران کهن مژده دهید که بهار آمد و باغ آمد و گل آمد و عید سال نو گشت و به…

Read More..

روز معلم – صادق سرمد

روز معلم گر بر تو فاش قدر معلم نیست‏ پوشیده بر من متعلم نیست‏ قدر معلم از متعلم پرس‏ کاینسان چو من به حق متکلم…

Read More..

مرغ پر بریده – صادق سرمد

مرغ پر بریده چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکوتر آن که مرغــی ز قفـس پریده باشد پـر و بـال ما…

Read More..

میخانه – صادق سرمد

میخانه میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز ساقی اگر…

Read More..

دیدار با خلیل الله خلیلی – صادق سرمد

دیدار با خلیل الله خلیلی آمد آن دوست که در دیدۀ من جا دارد شـدم او را به تماشـا که تـــماشا دارد بیشتر زان که…

Read More..

کوکبۀ عدل – صادق سرمد

کوکبۀ عدل گر چه از اهل جهان روى نهان ساخته اى روشن از پرتو خود روى جهان ساخته اى دیدن طلعت تو روى جهان بین…

Read More..

کعبۀ دل ها – صادق سرمد

کعبۀ دل ها بوی عشق آید ز خاک قونیه مرحبا بر خاک پاک قونیه قونیه یا کعبۀ دل هاست این شهر عشق و شهر مولاناست…

Read More..

شعر خلیلی در سوک سرمد – صادق سرمد

شعر خلیلی در سوک سرمد گریه بریاد یار باید کرد کار ابر بهار باید کرد دل زارم به یاد سرمد سوخت نالۀ زار زار باید…

Read More..