Rumi Posts

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi My dear, this much annoying is for what? Recurrence of wounds in my heart is for what? You love me like your own sweet life Tell me then, this denying is for what? “Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi” عزیزم اینقدر آزار ازچیست؟ به قلبم زخم ها تکرار از چیست؟ مرا چون جان شیرین دوست داری بگو پس بر لبت انکار از چیست؟ “مولانا جلال الدین محمد بلخی” Poet: Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi Translated By: Faheem Hunarwar June 20th, 2017 Ashgabat, Turkmenistan »

از بلخ تا قونیه

از بلخ تا قونیه

از بلخ تا به قونیه اثر زیبای از استاد پرتو نادری که زندگی و اندیشه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانای روم را بصدا آورده است خدمت شما دلبسته گان علم و عرفان تقدیم مینمایم. آدرس دانلود »

اندر باب دستار و عمامه

اندر باب دستار و عمامه

اندر باب دستار و عمامه مولوی بلخی با آنگه خودش دستار میزد ولی  لنگی زفت و بزرگ وشمله یا ژنده  بلند را نشان از ریاکاری و منافقت می داند و در ابیات پایین چنین ادامه میدهد. یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود در عمامهٔ خویش در پیچیده بود تا شود زفت و نماید آن عظیم چون در آید سوی محفل در حطیم ژنده‌ها از جامه‌ها پیراسته ظاهرا دستار از آن آراسته ظاهر دستار چون حلهٔ بهشت چون منافق اندرون رسوا و زشت پاره پاره دلق و پنبه و پوستین در درون آن عمامه بد دفین روی سوی مدرسه کرده صبوح تا بدین ناموس یابد او فتوح در ره تاریک مردی جامه کن منتظر استاده بود از بهر فن در ربود او از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را ... »

انتقاد شديد حضرت بيدل و حضرت مولانا از تعصّب

انتقاد شديد حضرت بيدل و حضرت مولانا از تعصّب

از تعصّب جــاهــلان، دين هـــــــدا را دشــمن اند عاقبت در چنگ اين كوران، عصا خواهد شكست! [بيدل] تعصّب، نشانه ي خامي انسان است. شخص متعصّب به تعبير مولانا مانند جنيني هست كه هنوز چشمانش باز نشده است تا غذاهاي اصل (تجربيات قدسي و عرفاني) را قابل شود. لذا كارش خون آشامي است: سخت گيري و تعصّب، خامي است تا جنيني، كـــار خون آشامي است مثال ديگر: شخص متعصب همچون ميوه ي كالي است كه شاخ درخت را (باورهاي جزمي خود را) سخت مي گيرد و تسليم هيچ برهان و منطقي نمي شود. ازين لحاظ است كه چنين شخص خامي، چون ميوه ي خام، لياقت حضور در كاخ شاه حقيقي را ندارد. بايد زمان بگذرد تا پخته شود و در محضر شاه راه يابد. شاه... »

در مورد ثبت انحصاری «مثنوی معنوی» به عنوان میراث معنوی ایران و ترکیه

در مورد ثبت انحصاری «مثنوی معنوی» به عنوان میراث معنوی ایران و ترکیه

در مورد ثبت انحصاری «مثنوی معنوی» به عنوان میراث معنوی ایران و ترکیه به نام ایزد دانا مسئولان محترم سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)، مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی افغانستان. ما بدین می‌بالیم که مولانا جلال‌الدین بلخی شاعر بزرگ زبان فارسی، از مفاخر جامعۀ بشری و دارای نام و آوازه‌ای بلند در سراسر دنیاست. هم از این خرسندیم که افزون بر اهالی این وطن زبانی، اهالی کشورهای دیگر نیز به او افتخار می‌کنند. از منظر ما این که شاعری از بلخ برخاسته و در قونیه زیسته و میراث معنوی او در سراسر این منطقه تأثیرگذار بوده است، می‌تواند مایۀ وفاق و سببِ همدلی باشد... »

آهنگ زیبای فرهاد دریا با شعر از حضرت مولوی بلخی و حضرت ابوالمعانی بیدل

آهنگ زیبای فرهاد دریا با شعر از حضرت مولوی بلخی و حضرت ابوالمعانی بیدل

Karime Motlaq (کریم مطلق) آهنگ زیبا از فرهاد دریا، شعر از حضرت مولانا جلال الدین محمد “بلخی” و حضرت ابو المعانی “بیدل” دانلود »

Khodawandgar-E-Balkh International Symposium Begins In Mazar-E-Sharif

Khodawandgar-E-Balkh International Symposium Begins In Mazar-E-Sharif

Khodawandgar-E-Balkh International Symposium Begins In Mazar-E-Sharif Mawlana-e-Balkh International Symposium began its work on August 23, 2016 by reading out message of President Mohammad Ashraf Ghani. At the beginning of the symposium, deputy minister of administrative, financial and tourism for information and culture Zardasht Shams read out the message of President Mohammad Ashraf Ghani. In a part of his message, the country’s President said, “I am happy that the symposium of the country’s great poet Mawlana Jalaluddin Mohammad Balkhi is held in a place where he was born and spent his chil... »

A Reply to Misunderstandings about Rumi and Shams

A Reply to Misunderstandings about Rumi and Shams

A Reply to Misunderstandings about Rumi and Shams You asked about the relationship between Hazrat-e Mevlana and Hz. Shamsu ‘d-din of Tabriz. First of all, it is necessary to understand that in Persian sufi poetry, the word “lover” [`âshiq] means being a lover of God. And in the paths of sufism that view the mystic seeker as the lover and God as the Beloved, it means a true dervish. Therefore, “the lovers” are the lovers of God. So in this sense Mevlana and Shams certainly were “(spiritual) lovers.” Next, its necessary to consider how much the words ... »

مولانا؛ تولدی دیگر در محضر شمس

مولانا؛ تولدی دیگر در محضر شمس

مولانا جلال الدین محمد بلخی اعجوبه شعر فارسی دری و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفته اند. مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری (سیزده میلادی) است. مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی در ولایت بلخ افغانستان به دنیا آمد و در میان خانواده ای اهل علم و اندیشه پرورش یافت. او در دوران نوجوانی به دلیل حمله مغول همراه خانواده اش از بلخ هجرت کرد و پس از چند سال سفر در شهرهای منطقه از جمله بغداد و دمشق و حجاز به قونیه رفت و در آنجا سکنی گزید. مولانا جلال الدین محمد بلخی از همان آغا... »

Rumi Paying Tribute To Fathers

Rumi Paying Tribute To Fathers

Rumi Paying Tribute To Fathers Though a mother’s love is filled with kindness, a father’s harshness is God’s amazing grace. Look at me, look at me as your father, and not as the husband of your mother. Cherish your relationship with your father while he is still alive and still around, not talking to him is a wrong thing to do. You won’t become a righteous son by blaming all your failures on your father. Blaming him to hide your own bad choices will only make you stay in total denial. Listen to your father since you are his son, and he considers you as his sultan and ki... »

“عيد در قید غزل حضرت مولانا جلال الدين محمد “بلخي

“عيد در قید غزل حضرت مولانا جلال الدين محمد “بلخي

عيد بر عاشقان مبارک باد عيد بر عاشقان مبارك باد عاشقان عيدتان مبارك باد عيد بويي زجان ما دارد بر جهان همچو جان مبارك باد بر تو اي ماه آسمان و زمين تا به هفت آسمان مبارك باد عيد آمد به كف نشان وصال عاشقان اين نشان مبارك باد روزه مگشاي جز به قند لبش قند او بر دهان مبارك باد عيد بنوشت بر كنار لبش كاين مي بي كران مبارك باد عيد تا آمد اي سبكروحان رطلهاي گران مبارك باد گر نصيبي به من دهي گويم بر من و بر فلان مبارك باد شمس تبريز همچو عيد آمد بر من و دوستان مبارك باد »

On The Day of My Death – Heart Touching Poem By Rumi

On The Day of My Death – Heart Touching Poem By Rumi

On The Day of My Death On the day of (my) death when my coffin is going (by), don’t imagine that I have (any) pain (about leaving) this world. Don’t weep for me, and don’t say, “How terrible! What a pity!” (For) you will fall into the error2 of (being deceived by) the Devil, (and) that would (really) be a pity! When you see my funeral, don’t say, “Parting and separation!” (Since) for me, that is the time for union and meeting (God). 9560 (And when) you entrust me to the grave, don’t say, “Good-bye! Farewell!” For the grave is (o... »

Origin Of Sufism

Origin Of Sufism

Sufism: Sufism or tasawwuf (Arabic: تصوّف‎) is, according to its adherents, the inner, mystical dimension of Islam. A practitioner of this tradition is generally known as a Sūfī (صُوفِيّ). Another name for a Sufi is Dervish. Classical Sufi scholars have defined Sufism as “a science whose objective is the reparation of the heart and turning it away from all else but God.” Alternatively, in the words of the Darqawi Sufi teacher Ahmad ibn Ajiba, “a science through which one can know how to travel into the presence of the Divine, purify one’s inner self from filth, and beautify i... »

حضرت مولانا جلال الدین محمد “بلخی” و موسیقی افغانی

حضرت مولانا جلال الدین محمد “بلخی” و موسیقی افغانی

اشعار حضرت مولانا جلال الدین محمد “بلخی” جایگاه خاصی نزد هنرمندان موسیقی منطقه بخصوص افغانستان دارد. در این بخش ما تعداد از اشعار خداوندگار بلخ را خدمت شما تقدیم میکنیم. رو سر بنه به بالینم تنها مرا را کن به آواز مرحوم احمد ظاهر رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده بر آب دیده ما صد جای آسیا کن خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد ای زردر... »

افغانستان به ثبت مثنوی مولانا به عنوان میراث مشترک ایران و ترکیه اعتراض کرد

افغانستان به ثبت مثنوی مولانا به عنوان میراث مشترک ایران و ترکیه اعتراض کرد

آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم ایران و ترکیه درباره ثبت مثنوی به عنوان میراث فرهنگی دو کشور از همتای ترک خود خواستار معلومات شد افغانستان به توافق ایران و ترکیه مبنی بر ثبت مثنوی مولانا به عنوان میراث مشترک فرهنگی این دو کشور در یونسکو اعتراض کرد. صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، در دیدار با مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، درباره اینکه ترکیه و ایران به دنبال ثبت “مثنوی معنوي مولانا جلال‌الدین محمد بلخی” به عنوان میراث فرهنگی هر دو کشور در یونسکو هستند، خواستار معلومات بیشتری شد. براساس خبرنامه وزارت امور خارجه افغانستان،... »

Rumi, the Global Sufi

Rumi, the Global Sufi

On the birth anniversary of Rumi, here’s looking at this Muslim mystic’s reception on Western shores. I am no Christian, no Jew, no Magician, no Musulman, / Not of the east, Not of the west, not of the land, not of the sea …/… my place placeless, my trace traceless. There is an unmistakable universality in Rumi’s poetry, which reflects how he perceived the world and humanity. Given the world he lived in, he tenaciously refused to be pinned down to any narrow precept of religious definition. Even in his own time, he had admirers from other religious faiths. It is little wonder that, bridging a ... »

The Origins of Sufism before Rumi

The Origins of Sufism before Rumi

The different factions and beliefs that we have examined briefly weakened the holy joy and enthusiasm of faith and damaged the unity of the Islamic community. Sincerely devout Muslims who were disturbed arid saddened by this situation retired to lonely places and devoted themselves to worship. They ate little, they drank little, as if turning their backs to the world. Those who behaved in this fashion eventually came to be known as Sufis. However, in the early stages of Islam, those who devoted themselves to this kind of worship were called abid (worshipper) or zahid (ascetic). Sufis took thei... »

حضرت مولانا جلال الدین رومي کا روحاني سفر

حضرت مولانا جلال الدین رومي کا روحاني سفر

رومي کي روحاني زندگي کو جاننے کے ليۓ ہم ان کي شاعري سے مدد ليتے ہيں – ان کي شاعري ان کے روحاني سفر کي حقيقت اور روحانيت سے ان کي آشنائي کو ظاہر کرتي ہے – ان کے چند اشعار کا ترجمہ پيش خدمت ہے “محبت کا براق ميري روح اور ذہن بلکہ دل اورسب کچھ اپنے اوپر سوار کرکے لے گيا ہے مت پوچھ کہ کہاں لے گيا ہے ميں ايسے مقام رفعت ميں پہنچ چکا ہوں ،جہاں کوئي چاند نہيں ہے،نہ دن ہے ميں ايسے جہاں ميں پہنچ چکا ہوں جہاں پر يہ دنيا نہيں ہے رومي کو نبي اکرم صلي اللہ عليہ وآلہ و سلم سے بےحد محبت تھي – ان کي اس محبت اور مقام رفقت  کے پرتو کو سليمان جلي اس طرح سے بيان کرتے ہيں کہ “وہاں کوئي افق نہيں ، ک... »

حضرت مولانا رومي کا عشق الہي

حضرت مولانا رومي کا عشق الہي

مولانا جلال الدين روم کو خدا تعالي سے بےحد محبت تھي اور ان کا عشق الہي ايک شعلہ فشاں ولولہ تھا  جو اللہ تعالي کي معرفت کے حصول کے ليۓ دن رات کوشاں رہتا تھا – رومي  عشق ا لہي  کے اس روحاني  جذبے کو اپني خلوت نشيني اور اپنے زہد اور تقوي کو معاشرتي زندگي ميں بروۓ کار لاتے تھے – انہوں نے خدا سے وصل کے ليۓ تنہائي اور خلوت اختيار کي تاکہ اللہ تعالي کا قرب ممکن ہو – اس کام ميں وہ بےحد مستقل مزاج رہے – انہوں نے کبھي بھي  بے صبري کا مظاہرہ نہ کيا – رومي کے مطابق جولوگ اللہ تعالي سے حقيقي عشق کرنے کي تعليم ديتے ہيں وہ ہميشہ اپنايہ عہد ياد رکھيں کہ وہ شعلہ فشان جذبات کے ساتھ... »

حضرت مولانا رومي پر مختصر نظر

حضرت مولانا رومي پر مختصر نظر

دنيا ميں بہت ہي کم لوگ ايسے ہوتے ہيں جو انسانيت کي سربلندي کے ليۓ اور فلاح کے راستے کي تلاش ميں اپني پوري زندگي قربان کر ديتے ہيں – يہي وہ لوگ ہوتے ہيں جو اپني محبت، قرباني ، سچے وعدوں اور کامل رہنمائي کي بدولت ہميشہ کے ليۓ تاريخ کا حصہ بن جاتے ہيں اور ان کے بعد آنے والے انسان انہيں ہميشہ قدر و منزلت کي نگاہ سے ديکھتے ہوۓ ان کو اپنے دلوں ميں زندہ رکھتے ہيں – ايسے عظيم کردار تاريخ کے اوراق سے کبھي بھي غائب نہيں ہو سکتے بلکہ ان کے قوت عمل سے لبريز زندہ وجاويد خيالات، تجزبات ،تشريحات ، روحاني پيغامات ہمارے جديد اورگوناں گوں سماجي مسائل کا قابل قبول نعم البدل پيش کرتے ہيں مولانا جلال ا... »

مرشدِ اقبال مولانا رومی بلخی

مرشدِ اقبال مولانا رومی بلخی

علم کی محفل سجی ہے۔ معلم علم کی دولت بانٹ رہاہے اور متعلم سو جان سے نثار لفظوں کے سحر میں کھوئے ہیں۔عقل و دانش کی باتیں ہورہی ہیں ، چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں اور فقہ و دین کی بحث چھڑی ہے۔ ایسے میں کہیں سے کوئی دیوانہ ، قلندرانہ شان سے چلاآتاہے سحر جاوید  ھیچ چیزے خودبخود نشد ھیچ آہن خود بخود تیغے نشد مولوی ھر گز نہ شد مولائے روم تاغلامِ شمس تبریزے نشد  علم کی محفل سجی ہے۔ معلم علم کی دولت بانٹ رہاہے اور متعلم سو جان سے نثار لفظوں کے سحر میں کھوئے ہیں۔عقل و دانش کی باتیں ہورہی ہیں ، چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں اور فقہ و دین کی بحث چھڑی ہے۔ ایسے میں کہیں سے کوئی دیوانہ ، قلندرانہ شان... »

مرید ہندی اور پیر رومی

مرید ہندی اور پیر رومی

مرید ہندی اور پیر رومی علامہ محمد اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کے درمیان بڑا گہرا روحانی تعلق موجود ہے۔ علامہ اقبال خود کو مریدِ ہندی اور مولانا جلال الدین ر ومی کو پیر ِ رومی کہتے تھے۔ حکومتِ ترکی نے علامہ محمد اقبال کی اس گہری محبت کے اعتراف کے طور پر مولانا جلال الدین رومی کی قبر مبارک کے قریب پاکستان کے اس قومی شاعر کی ایک علامتی قبر بنا رکھی ہے جس پر یہ الفاظ کنندہ ہیں ’’پاکستان کے ملی شاعر علامہ محمد اقبال عزیز مرشدی حضرت مولانا‘‘۔ یہ علامتی قبر ساٹھ کی دہائی میں علامہ محمد اقبال کی مولانا جلال الدین رومی سے انسیت، دلی لگاؤ کی عکاسی کے طور پر بنائی گئی ۔ ترک باشندے بھی پاکستان کے قوم... »

DAILY POEMS FROM RUMI

DAILY POEMS FROM RUMI

I have come without a heart, without a soul; Look at my color, read the lines on my face, O my boy! No, I am wrong, I have not come at all, you came to me; You came with me, hidden in my existence, O my boy! Simile in the face of fire like a piece of gold; And good fortune will smile at you. O my boy! In the tavern of my heart there are thoughts Fighting each other like drunks, O my boy! Bear [with me] and listen to the clamor of the intoxicated; Ah, the door broke! the doorman run away! O my boy! I have come, and I have brought you a mirror; Look at yourself, do not turn your face, O my boy! ... »

Who is Mevlana?

Who is Mevlana?

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi is the great Anatolian mystic, poet and the father of the Mevlevi Order. He is known as Hz. Mevlana in the East and as Rumi in the West. At birth, his family named him Muhammed, though he came to be nicknamed Celaleddin. As for “Mevlana”, it connotes to “our master”, while “Rumi” relates to “the land of Rum” or “Anatolia”, where he lived. In his lifetime, he was also referred to as “Hudavendigar”, meaning “distinguished leader”, whereas his present internationally renowned title “Mevlana” was very seldom used. The name “Rumi” was added to the end, rather later on.... »

Come close… closer… even closer!

Come close… closer… even closer!

Come close… closer… even closer! How long will this hindrance last? If you are me and I am you, What is this separation between you and me? We are the light of God, we are God‛s mirror. So why do we struggle with ourselves and with one another? Why does one light escape from another? Come, release yourself from this ego. Live in harmony with everyone; Be friendly with everyone. If you are by yourself, You are only one drop, one speck; Whereas when you bond and unite with everyone, You are an ocean, you are an ore. There are many languages but all are the same meaning. Water in diff... »

Mevlevi Order & Sema

Mevlevi Order & Sema

The discipline of Mevlevi Order was established by Mevlevi’s son Sultan Veled, his disciple Chalabi Husameddin, and his grandson Ulu Arif Chalabi in order to pass on his teachings to future generations. Ever since then, the “order” has been presided over by a Makam Chalabi (Chief Master) elected from among Mevlana’s offspring. The Mausoleum and the Mevlevihane are both regarded as “cult” by Mevlevi followers. This initial “House”, located around the Mausoleum, has been named Asitane-i Aliyye, where “Makam” Chalabis (chief masters) have dwelled. The Mevlevihanes have been divided into two kinds... »

Mevlana & His Works

Mevlana & His Works

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, is known as Hz. Mevlana in the East and known as Rumi in the West. At birth, his family named him Muhammed, though he came to be nicknamed Celaleddin. As for “Mevlana”, it connotes to “our master”, while “Rumi” relates to “the land of Rum” or “Anatolia”, where he lived. In his lifetime, he was also referred to as “Hudavendigar”, meaning “distinguished leader”, whereas his present internationally renowned title “Mevlana” was very seldom used. The name “Rumi” was added to the end, rather later on. Hz. Mevlana was born on September 30, 1207 in the city of Belh, Hora... »

RUMI ODES & QUATRAINS by Shahram Shiva

RUMI ODES & QUATRAINS by Shahram Shiva

RUMI ODES & QUATRAINS by Shahram Shiva QUATRAINS Last night, I saw the realm of joy and pleasure. There I melted like salt; no religion, no blasphemy, no conviction or uncertainty remained. In the middle of my heart, a star appeared, and the seven heavens were lost in its brilliance. *** A true Lover doesn’t follow any one religion, be sure of that. Since in the religion of Love, there is no irreverence or faith. When in Love, body, mind, heart and soul don’t even exist. Become this, fall in Love, and you will not be separated again. *** You think you are alive because you brea... »

اعتراض عطا محمد نور به ثبت “مثنوی معنوی” به‌عنوان میراث مشترک فرهنگی ایران-ترکیه در یونسکو

اعتراض عطا محمد نور به ثبت “مثنوی معنوی” به‌عنوان میراث مشترک فرهنگی ایران-ترکیه در یونسکو

عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ با فرستادن یک نامه رسمی به آدرس نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، به ثبت “مثنوی معنوی” به‌عنوان میراث مشترک فرهنگی ایران-ترکیه در یونسکو اعتراض کرد. سرپرست ولایت بلخ در این نامه نوشت: “خبرها حاکی از آن است که در یک اقدام انحصارگرایانه قرار است “مثنوی معنوی” اثر جاودانه‌ی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عنوان میراث معنوی کشورهای ایران و ترکیه در بخش فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) ثبت شود.” وی افزوده است: از آنجایی که مولانا جلال الدین محمد در بلخ به دنیا آمده و سال‌های کودکی تا جوانی اش در وخش، سمرقند، شام، لارنده و بیشتر در قونیه تحت نظر پدر بزرگوار شان سلطان الع... »

Rumi Is Afghanistan’s Heritage

Rumi Is Afghanistan’s Heritage

The Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of Islamic Republic of Afghanistan on Wednesday strongly criticized the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey for their attempt to enlist Masnavi Ma’navi (collection of poems) of prominent Persian poet Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī Balkhi in UNESCO as a common heritage of Iran and Turkey. MoFA said that is it taking the matter up with UNESCO. Meanwhile, a number of cultural dignitaries have said that government maintains responsibility to protect Afghanistan’s cultural heritages. Afghan writers have blasted Iran and Turkey for annou... »

A Rumi Poem for Pondering Today

A Rumi Poem for Pondering Today

This poem by Rumi, the 13th century Muslim poet from Afghanistan, has always touched my heart and nourished my soul.  It always helps me to put my life in perspective.  May it do the same for you.    THE GUEST HOUSE by Rumi (translation by Coleman Barks) This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.  Welcome and entertain them all! Even if they’re a crowd of sorrows, who violently sweep your house empty of its furniture, still, treat each guest honorably. He may be clearing you out for s... »

The Life of Mevlana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

The Life of Mevlana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Jalaluddin Rumi, better known simply as Rumi, was perhaps the finest Persian poet of all time and a great influence on Muslim writing and culture. His poetry is still well known throughout the modern world, and he is one of the best selling poets in America. Jalaluddin Rumi was born in 1207 in Balkh in present-day Afghanistan. Increasing Mongol incursions when he was around the age of eleven forced his family to leave Afghanistan, who travelled to Baghdad, Mecca, Damascus and finally settled in Konya in Turkey. Rumi lived here for most of his life. Rumi was the son of a renowned Sufi scholar, ... »

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید – O You Who’ve Gone On Pilgrimage

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید – O You Who’ve Gone On Pilgrimage

ای قوم به حج رفته ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید Alternative Translation O You Who’ve Gone On Pilgrimage O you who’ve gone on pilgrimage – where are you, wh... »

رو سر بنه به بالینم – غزل مولوی به آواز احمد ظاهر

رو سر بنه به بالینم – غزل مولوی به آواز احمد ظاهر

رو سر بنه به بالینم رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده بر آب دیده ما صد جای آسیا کن خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد از برق این زمرد هی دفع ... »

Rumi’s Nuptial Night (Rumi’s Wedding Night) – Dec. 17, 1273

Rumi’s Nuptial Night (Rumi’s Wedding Night) – Dec. 17, 1273

  On December 17th, 1273 AD, Mevlana Jalal al-din Rumi died at Konya. The 17th of December is thus called Sheb-i Arus, meaning ‘Bride’s Night” or ‘Nuptial Night’ or ‘Wedding Night,’ because of the union of Mevlana with God. As Rumi’s epitaph states: ‘When we are dead, seek not our tomb in the earth, but find it in the hearts of men.’ Rumi was a universally loved genius, one of the greatest servants of humanity, founder of the Mevlevi Sufi Brotherhood, his poetry and doctrine advocates unlimited tolerance, positive reasoning, goodness and charity, and awareness through love. Looking with t... »

Tu Kareemi Man Kamina: A Poem of Mevlana Sung By Nusrat Fateh Ali Khan

Tu Kareemi Man Kamina: A Poem of Mevlana Sung By Nusrat Fateh Ali Khan

Beautiful Qawwal by Nusrat Fateh Ali Khan, words, by Hz. Mevlana.   Too Karimi Mun Kamina Barda Um – تو کریمی، من کمینہ بردہ عم تو کریمی، من کمینہ بردہ عم لیکں از لطف شمار پروردہ عم زندگی آمد، برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یاد اے او سرمایہ ایماں بو ند ھر جگہ، از یاد او سلطاں بوند سید و سرور محمد(صلی اللا علیہ وسلم) نور جاں معتر او بھتر شفیع مجرمان چوں محمد(صلی اللا علیہ وسلم) پاک شد از نار او دود ھر کجا روح کرد وج اوللا بود شھباز لاماکانی جان او رحمت لل عالعمیں در شان او معترین او بھترین انبیاہ جز محمد(صلی اللا علیہ وسلم) نیست در ارض و سماں آں محمد(صلی اللا علیہ وسلم) حامر او م... »

Seminar: ‘Rumi and Iqbal Were More Than Poets’

Seminar: ‘Rumi and Iqbal Were More Than Poets’

Rumi and Alama Iqbal belonged to a unique league of creative individuals who did not call themselves poets; such a league did not exist in western literature – Dr. Iftikhar Shafi Iqbal really loved the Holy Prophet (peace be upon him). This can be known from his writings and through the recollections of those who visited him. They say whenever the Prophet would be discussed, Iqbal would feel deeply touched by it and tears would begin to flow from his eyes. This was said by Dr Zeki Saritoprak, professor of Islamic Studies, department of theology and religious studies, John Carroll Univers... »

Rumi Balkhi On Reason By M. Shahid Alam

Rumi Balkhi On Reason By M. Shahid Alam

(Adapted from his Fihi Ma Fihi ) M. Shahid Alam Man seeks to know God, not because he is knowable; not reasonably, but by reasoning he knows him. When man accepted the trust, it was reason he acquired, to say yes to his Creator. Man is a moth, God a candle. When his wings wrap around the candle’s flame, why should they not burn – and he perish in its fire? A moth that shuns the candle’s flame is not a moth. A candle that does not draw the moth, that will not burn it to ashes – is not a candle. Man is not man if he denies God, if he eviscerates his urge to know him. A god that man can know is n... »

“O, God! Have mercy on me! Distracted, I whirl”  By Nasrat Fath Ali Khan

“O, God! Have mercy on me! Distracted, I whirl” By Nasrat Fath Ali Khan

Pakistan’s legendary artist, Nusrat Fateh Ali Khan, rendered this Ghazal of Rumi, in his inimitable style of Qawwaali نه من بيهوده گرد کوچه و بازار می گردم مذاق عاشقی دارم پی ديدار ميگردم خدايا رحم کن بر من پريشان وار می گردم خطا کارم گناهکارم به حال زار می گردم شراب شوق می نوشم به گرد يار می گرد سخن مستانه می گويم ولی هوشيار می گردم گهی خندم گهی گريم گهی افتم گهی خيزم مسيحا در دلم پيدا و من بيمار می گردم بیا جانا عنایت کن تو مولانای رومی را غلام شمس تبریزم قلندروار می گردم **** No I am not roaming aimlessly around the streets and bazaar I am a lover searching for his beloved God have mercy on... »

The Way of Love Rumi Balkhi

The Way of Love Rumi Balkhi

“When we are dead, seek not our tomb in the earth, but find it in the hearts of men.” This is the epitaph at the tomb of Jalal-ud-Din Rumi (1207-1273); a prophecy that has withstood the test of time. Rumi’s poetry continues to touch hearts across countries and cultures more than seven centuries after his death. A Muslim theologian who turned to mysticism, he is regarded as the finest Persian poet of all time and among the greatest in the sufi tradition. Born in Balkh (Afghanistan), Rumi lived most of his life in Konya (Turkey), where he is buried. December 17, 2014 marked Rumi’s 741st death an... »

Biography of Mevlana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Biography of Mevlana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

RUMI BALKHI BIOGRAPHY: Rumi, a 13th century Persian poet and Sufi mystic, has worldwide recognition. Read this biography to explore his life, childhood & timeline. QUICK FACTS: ALSO LISTED IN – Poets FAMOUS AS – Great Poet NATIONALITY – Afghan RELIGION – Muslim BORN ON – 30 September 1207 AD BIRTHDAY – 30th September Famous 30th September Birthdays DIED AT AGE – 66 SUN SIGN – Libra Libra Men BORN IN – Balk (Afghanistan) DIED ON – 17 December 1273 AD PLACE OF DEATH – Konya (present-day Turkey) FATHER – Bahā ud-Dīn Walad... »

Whirling Dervishes of Mevlana Rumi

Whirling Dervishes of Mevlana Rumi

Known to the west as Whirling Dervishes, the members of the Mevlevi Order (named for their founder Mevlana) from Konya lived in what we might call coisters or monasteries – what to them was a Mevlevihane. The one at Galata in Istanbul is a product of late Ottoman architecture, and quite elaborate in having a tomb, a large chamber for the ceremony of the whirling dance (Sema), a fountain from which water was charitably distributed to the public, a time keeper’s room, cells for the dervishes, separate quarters for the Master, a section for women, a chamber of silence, a large ornate ... »

Quotes and Sayings of Rumi Balkhi

Quotes and Sayings of Rumi Balkhi

Who is Rumi? Jalalaluddin Muhammad Rumi Balkhi, commonly known as Rumi, was a 13th Century mystic born in the Balkh province of Afghanistan. A lawyer by profession, Rumi was a mystic at heart. As a child, he traveled with his family from Balkh, migrating from country to country in turmoil due to the Mongol invasion. Greatly influenced by Sufi philosophy, Rumi’s writing illustrates deep knowledge of the Islamic teachings and traditions. Rumi is attributed to founding the Mevlevi Order which is a group of whirling Sufi practitioners in Turkey. Although Rumi belongs from Persia, his works a... »

Lament of the Reed by Rumi – بشنو از نی

Lament of the Reed by Rumi – بشنو از نی

Listen to the story told by the reed, of being separated. “Since I was cut from the reed bed, I have made this crying sound. Anyone apart from someone he loves understands what I say. Anyone pulled from a source longs to go back. At any gathering I am there, mingling in the laughing and grieving, a friend to each, but few will hear the secrets hidden within the notes. No ears for that. Body flowing out of spirit, spirit up from body: no concealing that mixing. But it’s not given us to see the soul. The reed flute is fire, not wind. Be that empty.” Hear the love fire tangled in the reed n... »

Selective Quotes From Mevlana Rumi Balkhi

Selective Quotes From Mevlana Rumi Balkhi

Love’s secret is always lifting its head out from under the covers — “Here I am!” ~Rumi Why do you stay in prison when the door is so wide open? ~Rumi Wear gratitude like a cloak and it will feed every corner of your life. ~Rumi Hear blessings dropping their blossoms around you. ~Rumi Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along. ~Rumi In your light I learn how to love. In your beauty, how to make poems. ~Rumi Be melting snow. Wash yourself of yourself. ~Rumi God turns you from one feeling to another and teaches you by means of opposites, so that you will ha... »

Love and Ecstasy Poems By Mevlana Rumi Bakhi

Love and Ecstasy Poems By Mevlana Rumi Bakhi

The following is a collection of Rumi’s ecstatic love poems, translated by Coleman Barks and Shahram Shiva. The minute I heard my first love story, I started looking for you, not knowing how blind that was. Lovers don’t finally meet somewhere, they’re in each other all along. From Essential Rumi by Coleman Barks Love is from the infinite, and will remain until eternity. The seeker of love escapes the chains of birth and death. Tomorrow, when resurrection comes, The heart that is not in love will fail the test. From Thief of Sleep by Shahram Shiva When I am with you, we stay u... »

Quotes and Sayings of Rumi Balkhi

Quotes and Sayings of Rumi Balkhi

Love’s secret is always lifting its head out from under the covers — “Here I am!” ~Rumi Why do you stay in prison when the door is so wide open? ~Rumi Wear gratitude like a cloak and it will feed every corner of your life. ~Rumi Hear blessings dropping their blossoms around you. ~Rumi Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along. ~Rumi In your light I learn how to love. In your beauty, how to make poems. ~Rumi Be melting snow. Wash yourself of yourself. ~Rumi God turns you from one feeling to another and teaches you by means of opposites, so that you will ha... »

The Pen in Rumi’s Hands By Fez Meghani

The Pen in Rumi’s Hands By Fez Meghani

By Fez Meghani I wish I was the pen in Rumi’s hands To recognize his thirst; to feel his longing To comprehend his hunger; to sense his yearning To experience the flow of his blood Through the ink in my body So I could understand how the self Could be nobody and everybody I wish I was the pen in Rumi’s hands I wish I was the pen in Rumi’s hands To listen to his song; to witness him dance To suffer his immense pain; to live his romance To experience the flow of his tears Through the ink in my body So I could understand how the self Could be nobody and everybody I wish I was the pen in Rumi’s ha... »

The Relevance and Significance of Rumi in the Present Era

The Relevance and Significance of Rumi in the Present Era

AN INTERVIEW WITH NEVIT ERGIN By : Anjum Naim San Matio, California based, Turkish American Surgeon and Translator of Mathnavi (a verse genre used for narrative poetry) of Jalaluddin Rumi, Dr. Nevit Ergin, recently, visited India in connection with 800-year celebrations of Rumi. He participated in various programs at Delhi, Hyderabad, Kolkata and Patna, organized by the US Embassy. Though Dr. Ergin is a surgeon by profession, but for the last 50 years, he dedicated himself to the studies about Rumi and his works. He, for the first time, translated and published the complete poetical works of R... »

Advice By ‘Love’: Sufi Poem by Mevlana Rumi Balkhi

Advice By ‘Love’: Sufi Poem by Mevlana Rumi Balkhi

Love is saying very softly into my ear, “To be a prey is better than to be a hunter! Be my fool and be a deluded one Renounce the high position of the sun, become a speck of dust! Become a dweller at My door and be homeless Do not pretend to be a candle, be a moth” www.rumibalkhi.com »

100 Selected Rumi Poems

100 Selected Rumi Poems

“Rumi’s poetry is divided into various categories: the Quatrains (rubayat) and Odes (ghazalyat) lyrical love poems dedicated to his mystical lover and Sufi master, Shams of Tabriz in his Divan or Diwan, and the highly mystical and spiritual Rhymed Couplets in the six books of his magnum opus, Masnavi or Mathnawi. Rumi’s prose works are divided into the Discourses, the Letters, and the Seven Sermons. “Rumi’s poetry and prose writings have a spiritual content that is the universal language of the human soul. They speak of the spiritual journey of Man’s ascent through the mind a... »

Rumi Quote On Death & Dying

Rumi Quote On Death & Dying

How long will you run away from your death? How long will you sing death songs like a mortal bird on top of a Judas tree? Soon you’ll be dragged and pushed toward your death. Why? because “To God We All Shall Return.” How long will you place teeth-locks on your house doors? Why do you pick up grains like a helpless bird, if death catches you right inside its bird trap? The galloping steed of afterlife and its silver-plated saddle are ready, why are you still sitting on a wooden horse? Don’t bother planning your funeral procession; just wash your hands off this transitory material w... »

Why God Allows Pain and Suffering? – A Poem By Rumi

Why God Allows Pain and Suffering? – A Poem By Rumi

A servant of Lord cries out to Him, voicing a hundred complaints about all the pain and suffering we must endure in life. God responds: “Those pain and suffering you must endure on the path of righteousness, will surely serve as your ultimate redemption. Didn’t your pain and suffering make you remember Me, even convincing you to come back and beg for My mercy? Blame your own lifestyle and personal choices which have lured you to walk away from My door, even rejecting Me. Go and ponder deep over this Divine Truth: The pain and suffering you endure in this life are the perfect remedy... »

Leader of 1.3 Billion People Honors Sufism at World Sufi Forum

Leader of 1.3 Billion People Honors Sufism at World Sufi Forum

“Sufism reflected the universal human desire to go beyond the practice and precepts of religion for a deeper unity with the Almighty. And, in that spiritual and mystical enquiry, Sufis experienced the universal message of the Almighty: That perfection in human life is reflected in the qualities that are dear to God. That all are creations of God; and, that if we love God, we must also love all his creations. For the Sufis, therefore, service to God meant service to humanity.” Indian Prime Minster, Navendra Modi. Whether his talk was politics or sincere admiration, Prime Minister Navendra Modi ... »