مقطعات – پروین اعتصامی

مقطعات اي گل، تو ز جمعيت گلزار، چه ديدي جز سرزنش و بد سري خار، چه ديدي اي لعل دل افروز، تو با اينهمه پرتو…

Read More..