از بلخ تا قونیه

از بلخ تا به قونیه اثر زیبای از استاد پرتو نادری که زندگی و اندیشه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور …

لحظه‌ها دیوانه‌گی خود را

لحظه‌ها دیوانه‌گی خود را

لحظه‌ها دیوانه‌گی خود را با تار پوسیدۀ تعارف رفو می‌کنند لحظه‌هایی که سیب سرخ گونه‌هایت در حریر بوسه‌های من می پیچید و …

آفتاب از سوی دیگر بر شده

آفتاب از سوی دیگر بر شده

آفتاب از سوی دیگر بر شده می‌گسار نور بی‌ساغر شده زورق خورشید بی‌کافور نور آسمان دریای بی‌گوهر شده شهر ما بت‌خانۀ پندارهاست …

آتشی بودیم، خاکستر شدیم

آتشی بودیم، خاکستر شدیم

آتشی بودیم، خاکستر شدیم رودبار خشک بی‌گوهر شدیم پونه‌زار ماه بودیم ای دریغ پای‌مال مار چندین سر شدیم زنده‌گی را در افق …