از بلخ تا قونیه

از بلخ تا به قونیه اثر زیبای از استاد پرتو نادری که زندگی و اندیشه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور …

لحظه‌ها دیوانه‌گی خود را

لحظه‌ها دیوانه‌گی خود را با تار پوسیدۀ تعارف رفو می‌کنند لحظه‌هایی که سیب سرخ گونه‌هایت در حریر بوسه‌های من می پیچید و …

آفتاب از سوی دیگر بر شده

آفتاب از سوی دیگر بر شده می‌گسار نور بی‌ساغر شده زورق خورشید بی‌کافور نور آسمان دریای بی‌گوهر شده شهر ما بت‌خانۀ پندارهاست …

آتشی بودیم، خاکستر شدیم

آتشی بودیم، خاکستر شدیم رودبار خشک بی‌گوهر شدیم پونه‌زار ماه بودیم ای دریغ پای‌مال مار چندین سر شدیم زنده‌گی را در افق …