زندگی نامه حکیم عمر خیام

مقدمه: شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعهٔ ترانه‌های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، …

THE BROKER OF HOPE

Khayyam, who stitched the tents of science, Has fallen in grief’s furnace and been suddenly burned, The shears of Fate have cut …