ترانه های حکیم عمر خیام

ترانه های حکیم عمر خیام رباعی ۱ هرچند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سَرْو بالاست مرا، …

زندگی نامه حکیم عمر خیام

مقدمه: شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعهٔ ترانه‌های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، …

رباعیات حکیم عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام رباعی شمارهٔ ۱ برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک …