شگوفه گیلاس

شگوفه گیلاس تو را بنام خدا از بهار می خواهم تمام عمر ترا را در کنار میخواهم بیا که باز دلم صد بهانه می گیرد…

Read More..

مادر

مادر مادر مرا مپرس دلــــت از کجاســـت تنــگ تااین فضای غربت بـــی منتهــی است تنگ مادر مکـــن خیال کـــه تنهایــی ام کـــم است راهــم سیاه…

Read More..

گریه تلخ

گریه تلخ سر حد رنج من ای دوست نمی دانی تو از چی بر گریه تلخم همه حیرانی تو توبیا قرض بته بودن خود را…

Read More..