قند لبان – ملا عبدالواحد واعظی

قند لبان پیوسته به دل حسن دل آرای تو باشد افسون شده ئ قامت زیبای تو باشد کوته نظران گرد رخ دوست نگردند صاحب نظران…

Read More..

شرار آتش عشقم – ملا عبدالواحد واعظی

شرار آتش عشقم شبی از نور دلدارم چراغان میشود آخر بهار باغ امیدم گلستان میشود آخر اگر چه از فراق او به موج دیده میغلتم…

Read More..

خورشید غزل – ملا عبدالواحد واعظی

خورشید غزل عمریست که گرفتار خم ابروی یارم در حاشیه ئ عزت آن زلف نگارم آن چشم زرافشان و همان حاجب ابرو در مزرعه ئ…

Read More..

آهوی صحرای دل – ملا عبدالواحد واعظی

آهوی صحرای دل 🌷 🌹 همچو غنچه تازه گل وا کرده ئی 🌷 🌹 جای خود را در دل ما کرده ئی 🌷 🌹 گلشن…

Read More..

لب لعل نگار – ملا عبدالواحد واعظی

لب لعل نگار در کنار ساحل از دریای شهناز آمدم مست و لایعقل شده شیدای شهناز آمدم چون زنیستی من قدم در دار این هستی…

Read More..

غروب چهره ئ خورشید – ملا عبدالواحد واعظی

غروب چهره ئ خورشید رموز عاشقی را من ز آن دلدار آموختم گل گلواژه هایم را ازان گلزار آموختم خیال آرزوهایش عجائب عالمی دارد ز…

Read More..

سرزمین عاطفه – ملا عبدالواحد واعظی

سرزمین عاطفه توعجب نوری که عالم همه شیدای توشد همه سرگشته و آواره به دنیای تو شد آنچنان عشوه نمودی که همه اهل خرد محو…

Read More..

چراغ معدلت – ملا عبدالواحد واعظی

چراغ معدلت سر نوشت ملت ما را جفا دارد بکف دانه ئ جنگ و جدل را آشنا دارد بکف ملت ما پارچه پارچه شد بنام…

Read More..

آرزوی صلح – ملا عبدالواحد واعظی

آرزوی صلح روز و شب دراینوطن پیکار باشد سخت نیست جسم بی جان زیر هر آوار باشد سخت نیست باز تاب انتحار در ازدحام خاص…

Read More..

گل مریم و یاس – ملا عبدالواحد واعظی

گل مریم و یاس عزیز دلم در بهار آمده برای دلی بی قرار آمده چو کبک دری ساق پا نیلگون چمیده به این لاله زار…

Read More..

طواف کعبه ئ دل – ملا عبدالواحد واعظی

طواف کعبه ئ دل تا نسوزی کی شوی روشن به این دنیای عشق در فراق موج ها طوفان کند دریای عشق گر همیخواهی که دستیابی…

Read More..

رمز خورشید – ملا عبدالواحد واعظی

رمز خورشید عزیزم جان جانانم تو باشی بهشت وحور و غلمانم تو باشی اگر چه رمز خورشید آفرینی ولیکن ماه تابانم تو باشی محیط بر…

Read More..

بهار گلگشت – ملا عبدالواحد واعظی

بهار گلگشت ای آنکه نام پاکت مدح و بیان من شد تیر نگاه نازت آتش به جان من شد ای آنکه از نگاهت آتش گرفته…

Read More..

مناجات مردم مستضعف افغانستان – ملا عبدالواحد واعظی

مناجات مردم مستضعف افغانستان الهی دولت افغان به سامان میشود یانه جفای ظلم و استبداد درمان میشود یانه طی سی سال خونریزی زدست روس وحشتگر…

Read More..

قبله ئ اهل دل – ملا عبدالواحد واعظی

قبله ئ اهل دل از نگاه تو به دل آلاله پیدا میشود گلشن امید ازان هنگامه زیبا میشود ایکه در بستان دل بشگفتی از روی…

Read More..

شوخ چشمی های آهو – ملا عبدالواحد واعظی

شوخ چشمی های آهو شد گرفتم از گلی رنگ گلاب دلبری تا مرا بنمود به هر صفحه حساب دلبری از محبت بر لب گل خنده…

Read More..

دامن مولا – ملا عبدالواحد واعظی

دامن مولا در گلشن دل دیدن گلهای تو دارم در باغ هوس عزت رویای تو دارم بشگفته گلی تازه به دنیای طبیعت خندیدن آن دامن…

Read More..

انگیزه ئ شور غزل – ملا عبدالواحد واعظی

انگیزه ئ شور غزل غافل از آنم که دل اندر طلب میسوزد همچو مهتابی که در ظلمت شب میسوزد حوریان دست ادب بر دیده بر…

Read More..

ماه من شهناز من – ملا عبدالواحد واعظی

ماه من شهناز من در مسیر عاشقی جان و دلم شیدا کنم سر به صحرا میزنم تا عاشقم پیدا کنم دامن صحراگرفتن کارشوخی نیست ونیست…

Read More..

عیش و نوش – ملا عبدالواحد واعظی

عیش و نوش دیدم جمال ناز تو رفت عقل و هوش من دیگر مخوان وعظ و نصیحت بگوش من حالا که دل به عالم دیگر…

Read More..

ساحل شهناز – ملا عبدالواحد واعظی

ساحل شهناز ای دلبری نیکویم دنیای منی امشب بسته به دو گیسویم شیدای منی امشب از هجر گلی رویت مجنون بیابانم ای کوکب مه رویم…

Read More..

چاه زنخدان – ملا عبدالواحد واعظی

چاه زنخدان صدقه شوم خال بر روی تو کشته مرا قامت دلجوی تو چشم شهلا قوت جانم شده قبله ئ دل طاق دو ایروی تو…

Read More..

ادب آموز شهناز – ملا عبدالواحد واعظی

ادب آموز شهناز گل خوشبوی عطرآگین به هر گلزار می زیبد سخن سنجیده را دایم شکر گفتار می زیبد اگر چه منعم و شاهی و…

Read More..

گفتم که گل یاس منی – ملا عبدالواحد واعظی

گفتم که گل یاس منی گفتم که گلی تازه به گلزار تو باشم گفتا که من هم عاشق دیدار تو باشم گفتم که بگو نام…

Read More..

عروس بهار – ملا عبدالواحد واعظی

عروس بهار مرا از عروس بهارم مپرس ازان گلبن لاله زارم مپرس معطر گلی بین بوستان سرا سرشتی ازان گلعذارم مپرس خودش گل بود قامتش…

Read More..

رقص و سماع – ملا عبدالواحد واعظی

رقص و سماع آن کعبه ئ دل جمله ئ ارکان من اینجاست چون ابر بهار رحمت باران من اینجاست در بحر جنون غمزه ئ امواج…

Read More..

بهار عاشقی – ملا عبدالواحد واعظی

بهار عاشقی بهاران سبزه یکجا میزند سر به کوه ودشت وصحرامیزند سر نسیم عطر گل خیز تبسم یقین از غنچه لبها میزند سر بهار عاشقی…

Read More..

معراج محبت – ملا عبدالواحد واعظی

معراج محبت چشم را در عشق چشم دیگری شیدا نمود نور مهر خود به قلب هر یکی معنا نمود شمع خلوتگاه راز و نقش دنیایی…

Read More..

قله های آرزو – ملا عبدالواحد واعظی

قله های آرزو ایکه در دنیای دل پیوسته طوفان میکنی مرز و بوم بندر عشقم چراغان میکنی شام زلفان گر بطوق گردنت پیچیده است قله…

Read More..

شهد شکر ریز – ملا عبدالواحد واعظی

شهد شکر ریز 🌹🌿 ای سرو سمن بوی من ای یار وفادار 🌹🌿 ای دلبر دلجوی من ای ماه ده و چهار 🌹🌿 شد موج…

Read More..

خواب رحمانی – ملا عبدالواحد واعظی

خواب رحمانی غریق بحر الطافم که در اعجاز میخوانم به ذوق عشق بیتابم بصد ها ناز میخوانم ز بحر جانفشانی ها مرا یک قطره ئ…

Read More..

انتحار و انفجار – ملا عبدالواحد واعظی

انتحار و انفجار از زمانی که به این میهن جفا افتاده است چشم هر همسایه از شرم وحیاافتاده است میهن ما را هزاران بود مطلب…

Read More..

بهارستان شوخی – ملا عبدالواحد واعظی

بهارستان شوخی خنده بر لب همچو گل در بین گلزار آمدی دست پا گم کرده را از بهر دیدار آمدی این قفس پیچیده را باشد…

Read More..

تندیس روح و روان – ملا عبدالواحد واعظی

تندیس روح و روان هر آن که شبنم دل برگ چهره تر دارد یقین که عشق گل نازی در جگر دارد برای بندر عشق ساحلی…

Read More..

فخر زمان – ملا عبدالواحد واعظی

فخر زمان وه که در آغوش آن موی میان خو کرده ام چون ستاره در کنار آسمان خو کرده ام شمع دشت آرزو و صبح…

Read More..