پوف آهنگر – ملا عبدالواحد واعظی

پوف آهنگر تا تو را دارم مرا رهبر چه باک رحمت محشر به این پیکر چه باک جوهر اصل وجود من شدی از دیگر صد…

Read More..

هیروین – ملا عبدالواحد واعظی

هیروین هیروین از ظلم تو صد داد و بیداد میکنم خلق عالم را یکایک داد و فریاد میکنم بس جوانان را تباه کردی ز تو…

Read More..

هزاران نقش پا – ملا عبدالواحد واعظی

هزاران نقش پا به خاک پاک ما دائم چنین جور و جفا تاکی عروج روح خون آلود به پرواز هوا تاکی به گلزار وطن هر…

Read More..

کاروان عشق – ملا عبدالواحد واعظی

کاروان عشق سالها بگزشت روانم در نگاه ا نتظار همچو آتش زیر خاکستر به راه انتظار نازنینان چهره ئ خود را نمایان میکنند میکشند بر…

Read More..

صدای ناله ئ بیمار – ملا عبدالواحد واعظی

صدای ناله ئ بیمار ز اول بود مرا دیدار شهناز گلی بودم به آن گلزار شهناز چو جام می شدم لبریز عشقش شدم آشفته ئ…

Read More..

درس رفاقت میدهد – ملا عبدالواحد واعظی

درس رفاقت میدهد ای دلبر شیرین سخن گشتم اسیر موی تو نازکبدن سویم بیا تا که ببینم روی تو ای آفتاب خاورم گنجینه ئ فضل…

Read More..

اوراق خاطرات – ملا عبدالواحد واعظی

اوراق خاطرات بر یک نگاه ناز تو حالم خراب شد از دوریت قلب حزینم کباب شد بر آسمان دیده ئ ماهت نظر فتاد برق نگاه…

Read More..

مرغ شکسته بالم – ملا عبدالواحد واعظی

مرغ شکسته بالم یاران مهربانم از من دیگر مپرسید خاک رهی دیارم از ره گذر مپرسید در زیر چرخ گردون هردم شکار یارم چون طعمه…

Read More..

غنچه ئ دوران عشق – ملا عبدالواحد واعظی

غنچه ئ دوران عشق بسکه شیدا گشته آوایم ببین خلوت مخمور تنهایم ببین کعبه ئ دل شد مرام و مقصدم کعبه ئ پر نور دنیایم…

Read More..

شام دو ابرو – ملا عبدالواحد واعظی

شام دو ابرو مستانه صفت لحظه ئ برمن نظری داشت نازیده به من حرف دلی مختصری داشت آن طایر قدسی به ملاحت سخنی گفت چون…

Read More..

حریم عطر جان – ملا عبدالواحد واعظی

(( حریم عطر جان )) من اگر چه از غمی تو دل بیقراری دارم شب و روز به یادرویت غم ناشماری دارم همه آن ستاره…

Read More..

اشعار ناز – ملا عبدالواحد واعظی

اشعار ناز فلک از من چه میخواهی اسیرم گرفتاری گل ماه و منیرم گلی از گلبن شهناز دارم ز گلهای دیگر باشد نفیرم دلم از…

Read More..

لب پرخنده – ملا عبدالواحد واعظی

لب پرخنده محبت را گل روی تو دارد تبسم چشم جادوی تو دارد به زلفانت دلم شد حلقه حلقه دو عالم ناز گیسوی تو دارد…

Read More..

عطر سحر خیز – ملا عبدالواحد واعظی

عطر سحر خیز چون دسته گلی بسته به دنیای بهارم سبزینه به طوفان قدم نقش و نگارم صد ناز و ادا خفته به صحرای جنونم…

Read More..

ژاله ئ عطر باران – ملا عبدالواحد واعظی

ژاله ئ عطر باران ای آنکه میخرامی در فصل نو بهاران چون آهوی رمیده بر دشت گلعذاران باناز و باکرشمه خوش میروی نگارم دست ادب…

Read More..

تو یار منی – ملا عبدالواحد واعظی

تو یار منی تو یار منی دیگر چه خواهی خورشید منی سحر چه خواهی بر یک نظری بسوختی جانم آتش زده را نظر چه خواهی…

Read More..

هوای همسری دارد – ملا عبدالواحد واعظی

هوای همسری دارد بهار آئین خوشی ها عجایب دفتری دارد زمین تا آسمان فرقی ز فصل دیگری دارد طبیعت مخلص باد و شمیم صبح نوروزی…

Read More..

نظر بند جنون عشق – ملا عبدالواحد واعظی

نظر بند جنون عشق بیا این قلب زارم را به نور دیده تسکین کن به اعزاز حضور خود هزاران ناز و تمکین کن نظر بند…

Read More..

کدخدای زندگی – ملا عبدالواحد واعظی

کدخدای زندگی روز اول تیره شد بر من بنای زندگی در هوس آلوده گردید ماجرای زندگی عمری شدازخودندانستم هنوز درحیرتم سخت میسوزم باین چون چرای…

Read More..

شیرین لب و شیرین تبسم – ملا عبدالواحد واعظی

شیرین لب و شیرین تبسم تو ای شهناز نامی ام بنامی بدشت دل چو آهو می خرامی به اوج آسمان دل عزیزم گرفتی منزل خود…

Read More..

داور – ملا عبدالواحد واعظی

عزیزان همراه و دوستان بینهایت مهربان از حضور مهتابی شما خواهران و برادران گرامی ام جهانی ممنون باز هم یک مشاعره از من و استاد…

Read More..

این ستون گنبد هستی – ملا عبدالواحد واعظی

این ستون گنبد هستی روز اول سرنوشت جمله اشیا شد به عشق این ستون گنبد هستی مهیا شد به عشق آب و باد و خاک…

Read More..

مرا ای ناصح دوران – ملا عبدالواحد واعظی

مرا ای ناصح دوران گلی در باغ دل دیدم که در گلزار میگردم شمیم عطر بوئیدم که چون عطار میگردم نوید آرزویم را به باغ…

Read More..

غنچه ئ خاموش عشقم – ملا عبدالواحد واعظی

غنچه ئ خاموش عشقم بر امید آنکه در کوی وفا منزل کنم راه صحرای جنون را تا کجا ؟ کامل کنم کوله بار عشق را…

Read More..

شاخ نبات اشرفی – ملا عبدالواحد واعظی

شاخ نبات اشرفی یکدمی سویم بیا بیت و شعارم را ببین در فنون عاشقی نقش و نگارم را ببین یکدمی سویم بیا در بزم خلوتگاه…

Read More..

چشم سیه فام – ملا عبدالواحد واعظی

چشم سیه فام امروز همه جا شوق و تمنای تو دارم دل بسته به آن قامت بالای تو دارم شهناز گلم الفت تو کرده غریقم…

Read More..

اشتر دیدی ندیدی – ملا عبدالواحد واعظی

اشتر دیدی ندیدی یارب چه شود روز قیامت حساب ما برداشته شود از رخ هر یک نقاب ما در تنگنای وحشت صحرایی جانگداز هریک بفکر…

Read More..

گنج خدا – ملا عبدالواحد واعظی

گنج خدا از سلسله ئ حلقه ئ زلفان دو تا شد تا رنگ دیگر نقشه ئ این قلب حنا شد چون مشرب عشق از لب…

Read More..

عجب رمزی عجب رازی – ملا عبدالواحد واعظی

عجب رمزی عجب رازی ازان روزی که بنهادم قدم بر مدعای دل همه سیر و سلوکم شد بنا بر مقتضای دل ادبگاه وصالش را به…

Read More..

رنگین کمان خوشگل – ملا عبدالواحد واعظی

رنگین کمان خوشگل شهناز من تو بلبلی باغ بهار من محبوب من بیا دمکی در کنار من رنگین کمان خوشگل صد دشت آرزو ای مامنی…

Read More..

تو آهوی منی – ملا عبدالواحد واعظی

تو آهوی منی گر چه به من جفا کنی دلبر دلجویی منی ناز کنی ادا کنی سرو سمن بوی منی دشت دلم صفا صفا ای…

Read More..

میلاد فخر رسل – ملا عبدالواحد واعظی

میلاد فخر رسل مژده رسیده که یار باز به شب میرسد ساغر دیدار عشق لب به لب میرسد سال مه و روز و شب عزت…

Read More..

کتاب خاطرات – ملا عبدالواحد واعظی

کتاب خاطرات تیر مژگانت به جان ناتوان دیدم کنون از همان خاطر به قید عاشقان دیدم کنون ارزیابی ها نمودم در کتاب خاطرات نام پاکت…

Read More..

شهناز مهربان – ملا عبدالواحد واعظی

شهناز مهربان شهناز مهربانم یاد مرا کن امروز درد های تو بجانم یاد مرا کن امروز ای نور هردو دیده جانم به لب رسیده هستی…

Read More..

درد ایام فراق – ملا عبدالواحد واعظی

درد ایام فراق تا بکی خواهی ببینی آه و افغان مرا ناله ئ جانسوز این بنیاد ویران مرا سوختم در گرد باد آرزوهای جنون مشت…

Read More..

آهوی ناز – ملا عبدالواحد واعظی

آهوی ناز نو بهار است گل نازدانه ئ من می آید به تما شای گل و سیر چمن می آید دشت اقبال همه جا رقص…

Read More..

محفل تحقیق عشق – ملا عبدالواحد واعظی

محفل تحقیق عشق از زمانی شد نصیب جام شراب عاشقی نامه ها دارم به هر کنج کتاب عاشقی سر زمین عشق را حال و هوای…

Read More..

فرشته ئ اقبال – ملا عبدالواحد واعظی

فرشته ئ اقبال دارم امید که لطفی به این آشنا کنی درد مرا به داروی عشقت دوا کنی محبوب من فرشته ئ اقبال و همدمم…

Read More..

سرنوشت بینوایان – ملا عبدالواحد واعظی

سرنوشت بینوایان دلبر زیبای من از خانه میآید بیرون قرص ماه نو سوی ویرانه میآید بیرون نور مهرش تا به چرخ هفتمین دارد اثر از…

Read More..

چشمان خمار آلوده – ملا عبدالواحد واعظی

چشمان خمار آلوده ای که در گلزار دل با ناز جولان میکنی هر عمارت خانه ئ دل راتو ویران میکنی در فضای گلشن رخسار خود…

Read More..

استاد ازل – ملا عبدالواحد واعظی

استاد ازل از فراقت جسم و جانم ربی ارنی میزند مفصل هر استخوانم ربی ارنی میزند منکه از هستی ندانم آنسوی هستی که چیست از…

Read More..

گنجینه ئ زبان دری – ملا عبدالواحد واعظی

گنجینه ئ زبان دری باغبان سعادت عشقم ، سر نوشت بهار را مانم خوشه چین گل نگارینم ، عطر هر لاله زار را مانم چشمه…

Read More..

طلای ناب این درگاه – ملا عبدالواحد واعظی

طلای ناب این درگاه اگر خواهی وصالم را نوای عشق پیدا کن چو بلبل با صدای خود دل شوریده شیدا کن بدشت لاله ها بنشین…

Read More..

روز همدم روز یار – ملا عبدالواحد واعظی

روز همدم روز یار روز نوروز آمده روز بهار روز قدر نعمت پرورد گار روز جشن و شادیی دار و درخت روز شبنم روز همدم…

Read More..

بوریای داغ – ملا عبدالواحد واعظی

بوریای داغ آدم که شد مونس غم آشنای داغ دیوانه وار تاخته به آب و هوای داغ در آرزوی عالم اسباب عیش و نوش در…

Read More..

موج شرر – ملا عبدالواحد واعظی

موج شرر به اوج عزت هستی مرا گفتی اثر بگذار ازان اسطوره ئ تقوا به هر باغی ثمر بگذار غبار دشت آز و حرص برویت…

Read More..

قند هرات – ملا عبدالواحد واعظی

قند هرات شهناز من مهناز من بامن بیا بامن بیا ای همدم و همراز من بامن بیا بامن بیا دلبر دلجوی منی گل عطر خوشبوی…

Read More..

شهر فاریاب – ملا عبدالواحد واعظی

شهر فاریاب بی نظیر در ملک افغان شهر فاریاب است و بس در فنون علم و دانش جای کمیاب است و بس هست پشتون کوت…

Read More..

در رواق بوریا – ملا عبدالواحد واعظی

در رواق بوریا ای که از نامت شفا آید همی درد مندان را دوا آید همی آن شهنشاه دلم با عز و ناز کوکب هفتم…

Read More..

این گل زیبا جوان – ملا عبدالواحد واعظی

این گل زیبا جوان خوش بحالم دلبری دارم که دلدار من است مهربان و محرم هر راز و اسرار من است خوش بحالم شد بهارآن…

Read More..

محرم اسرار دل – ملا عبدالواحد واعظی

محرم اسرار دل در گلستان دلم آن شوخ زیبا آمده در هوای دلبری بهر تماشا آمده بارها گفتم بیا تا جان و دل قربان کنم…

Read More..

غرق عرق – ملا عبدالواحد واعظی

غرق عرق بیاد آن شبی چون ماه مهرخندیده میرفتیم به میزان تعارف هر سخن سنجیده میرفتیم ز هر یک میشنودیم قصه ئ مهر و وفای…

Read More..

سرزمین ادب – ملا عبدالواحد واعظی

سرزمین ادب چون ذره بر شدم به خط آفتاب دوست درگوش جان رسید مرا آن خطاب دوست خواهی ز تو و من گذری تا که…

Read More..

چیره دستان زمان – ملا عبدالواحد واعظی

چیره دستان زمان اشک چشمم راازین رخساره ئ ترمیبرند با لباس موج پیچیده چو گوهر میبرند ژرفنای مظهر گنج لباس عافیت چیره دستان زمان دزدیده…

Read More..

اصول عزت و ذلت – ملا عبدالواحد واعظی

اصول عزت و ذلت به شوق این طبیعت از همان آغاز میرقصم گلی مسند نشین دیدم که چون گلبازمیرقصم بهار آرزویم را همی جویم ز…

Read More..

گلی از یاسمین – ملا عبدالواحد واعظی

گلی از یاسمین خدارا شکر این نعمت که یار نازنین دارم به این پیمانه موجود هزاران آفرین دارم منور شد جمالی من به حسن دلبری…

Read More..

عالم تسخیر دل – ملا عبدالواحد واعظی

عالم تسخیر دل شرح حال خود بگویم دلبری دارم کنون در مسیر عاشقی مه پیکری دارم کنون گر چه پهلو میزدم در بستر گرداب غم…

Read More..

رنگ انار – ملا عبدالواحد واعظی

رنگ انار باران ببار سبزه بروید کنار گل بهمن بناز و عشوه بشوید غبار گل بنیانگزار هستی به اوقات روزگار فصلی به یاد سبزه نوشت…

Read More..

بهزاد غزل – ملا عبدالواحد واعظی

بهزاد غزل این خلوت دل خانه ئ تنهای تو باشد دل بسته به آن زلف سمن سای تو باشد صد مژده مرا خامه ئ بهزاد…

Read More..

نقش گوهر شدن – ملا عبدالواحد واعظی

نقش گوهر شدن ایکه مطلق همه جا روح و روانم باتوست حرف دل گفتن و هر شور و فغانم باتوست تو که دریایی وجودم شده…

Read More..