گوهر یکدانه – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر یکدانه یار من دلبر من گل به گلستان تو ام همچو بلبل بچمن مست و غزلخوان تو ام دلبرم در همه جا عشق تو…

Read More..

غبار صلح – ملا عبدالواحد واعظی

غبار صلح ز بستان وطن هر روز گل پرپر همی چینند محبت را به هر نامی ازین کشور همی چینند شرار جنگ و وحشت را…

Read More..

ستاره در هوا – ملا عبدالواحد واعظی

ستاره در هوا وصال یار و عمر جاودانی ازین بهتر نباشد زندگانی جمال یار و چشم آبدارش شود مرهم به هر درد نهانی کسی را…

Read More..

چشم کم پیدا – ملا عبدالواحد واعظی

چشم کم پیدا شدم آشفته و شیدای شهناز اسیر چشم کم پیدای شهناز به یک نیم نگاه دل ازبرم رفت فدای چشم بی پروای شهناز…

Read More..

آتش فانوس – ملا عبدالواحد واعظی

آتش فانوس راه و رفتارم ز یار گل بدن آموختم موج گفتارم ز آن شیرین سخن آموختم شام هجرانم ز چین گیسوی آن دلربا رنج…

Read More..

گرد باد آرزد – ملا عبدالواحد واعظی

گرد باد آرزد یاد باد روزی که من در نزد جانان میروم در طواف مقدمش مست وغزلخوان میروم میروم شب های ظلمت را چراغانی کنم…

Read More..

طبع گهر بار غزل – ملا عبدالواحد واعظی

طبع گهر بار غزل نقش بوستان دل از چامه ئ رنگین تو شد لاله ئ دشت جگر دامن گل چین تو شد ناز گل ناله…

Read More..

دست حنا بوی – ملا عبدالواحد واعظی

دست حنا بوی دنیایی دیگر آن خم ابروی تو دارد اندیشه به دل گوهر بازوی تو دارد دردشت قدمگاه تو این مرغ دل افتاد هردم…

Read More..

بصحرای فطرت – ملا عبدالواحد واعظی

بصحرای فطرت اگر می سرایم غزل عاشقانه ازانست که عشقت بجانم نهانه مرا نام نیکت چنان کرده مجنون که در گلبن عشق ز نامت نشانه…

Read More..

مقیم دشت حیران – ملا عبدالواحد واعظی

مقیم دشت حیران نقاب برگ گل در چهره گلبرگ کجای تو چو شبنم در عرق حیرت زده غرق حیای تو شکار آتش عشق جنون را…

Read More..

قصه ئ جانسوز – ملا عبدالواحد واعظی

قصه ئ جانسوز نازیدن خود از دل نازدانه طلب کن این گنج هوس از دل ویرانه طلب کن جانانه ئ من خانه ئ دل جای…

Read More..

شکارستان چشم – ملا عبدالواحد واعظی

شکارستان چشم مرغ عشقم در هوای عاشقی پر میزند تا لوای عشق را بر کوه خاور میزند آن فرح باد وصال و شبنم وقت سحر…

Read More..

حورالعین – ملا عبدالواحد واعظی

حورالعین ماه من ای دلبر جان آفرین تاج بختم را توی نقش و نگین حور جنت گر چه شوخ ومهوشست هستی حور العین من بهتر…

Read More..

اگر زردم اگر دردم – ملا عبدالواحد واعظی

اگر زردم اگر دردم ازان وقتی که دلدادم شدم بیمار محبوبی دلم پیوسته میخواهد کنم اظهار محبوبی اگر زردم اگر دردم اگر با آه میسوزم…

Read More..

گوهر علم و سعادت – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر علم و سعادت همچوخورشیدمیدرخشدعلم عرفان هرات زنده باد این شمع جمع هر شبستان هرات نقد فطرت را به تعلیم و تعلم می خرند باز…

Read More..

عهد و بیعت – ملا عبدالواحد واعظی

عهد و بیعت عالمی راه شریعت توی تاج سرم مرشید راه طریقت تو نور بصرم عهد و بیعت شریعت که بستم با تو تاکه باشی…

Read More..

ساحل دیدار مهر – ملا عبدالواحد واعظی

ساحل دیدار مهر گر چه من توصیف عشقت را تمامتر میکنم چشم مستت را به عالم کی برابر میکنم در وجود تو همه اوصاف خوبی…

Read More..

چاک گریبان – ملا عبدالواحد واعظی

چاک گریبان عزیزم جان جانان میتوان گفت شفای درد ودرمان میتوان گفت .که آن شمع شب افروز جهانست چراغ نسل انسان میتوان گفت نفیس گوهر…

Read More..

وعظ واعظ – ملا عبدالواحد واعظی

وعظ واعظ از شوق رویت ، مستانه گشتم بر دور کویت ، پروانه گشتم در یک نگاهت ، هوش از سرم رفت از قوم و…

Read More..

گذرگاه سعادت – ملا عبدالواحد واعظی

گذرگاه سعادت به مثل نام جانانم دیگر نامی نشد پیدا چو تار زلف مشکینش دیگر دامی نشد پیدا گذرگاه سعادت را به موج دیده میرفتم…

Read More..

صنع خدا – ملا عبدالواحد واعظی

صنع خدا شورش عشق تو با ناز و ادا می ارزد گر کنی عشوه به آن قد رسا می ارزد گل مخمل همه جا فرش…

Read More..

دو تن بر یک نفس – ملا عبدالواحد واعظی

دو تن بر یک نفس گوهر یک دانه ئ دنیای من دلبر من همدم و شیدای من بزم حیا نرگس مستت ربود شد همه جا…

Read More..

بساط عیش و نوش – ملا عبدالواحد واعظی

بساط عیش و نوش خوشا آندم که یار با یار باشد ز عشق و عاشقی گفتار باشد ملاقات با همان شاخ نباتم کنار رخنه ئ…

Read More..

معدن سرای دل – ملا عبدالواحد واعظی

معدن سرای دل تو محبوبی در این دنیا چو من دیوانه ئ داری به بوستان محبت نیز به من گل خانه ئ داری شکار غنچه…

Read More..

فیض آباد عشق – ملا عبدالواحد واعظی

فیض آباد عشق فروغ چهره ئ نازت به عالم نور می بخشد شفای رنج بستر را به هر رنجور می بخشد نقاب از چهره ات…

Read More..

شرار آتش عشق – ملا عبدالواحد واعظی

شرار آتش عشق الا ای گوهر عشقم که رفتی باز میآی جهان پیمای طوفانم به آن انداز میآی نسیم کوی دلدارم بهاری در کمین دارد…

Read More..

حوض کوثر – ملا عبدالواحد واعظی

🌷حوض کوثر 🌷 عزیزم ناز یکسر میفروشد 🌷🌷 فروغ ماه انور میفروشد 🌷🌷 به چشمان خمار آلوده هردم 🌷🌷 به عاشق گنج گوهر میفروشد 🌷🌷…

Read More..

آفتاب اوج فلک – ملا عبدالواحد واعظی

آفتاب اوج فلک نوبت رسید زخانه ئ خمار میروم دامن کشان ز گنبد دوار میروم باور بکن ز جبر بلا کیش روزگار در آستان حضرت…

Read More..

گوهر نایاب – ملا عبدالواحد واعظی

❤ گوهر نایاب ❤ به کوه آرزو هایم چنین آواز می آید که سلطان جهان افروز به منزل باز می آید طلوع ماه جانسوزی به…

Read More..

عقیق گوهر عشق – ملا عبدالواحد واعظی

عقیق گوهر عشق ناز بسیاری که در دنیای دل جا میشود جای عاشق درحریم دشت و صحرا میشود قاب هر آئینه ئ تصویر کی گردد…

Read More..

ژنده پوش دشت خاطرات – ملا عبدالواحد واعظی

ژنده پوش دشت خاطرات خواهم مسیرعشق او را کو به کو روم در آستان قدس بلاکیف او روم از دفتر هدایت شهزاد زنده دل آئین…

Read More..

جوهر درد و فراق – ملا عبدالواحد واعظی

جوهر درد و فراق آتش عشقت اگر موج شرر میشود ظلمت شب میرود باز سحر میشود وقتی به معراج دل امر حضوری دهند جوهر درد…

Read More..

وصال حق – ملا عبدالواحد واعظی

وصال حق شدم آشفته و شیدای قرآن فدای ذات او ادنای قرآن اگر خواهی سعادت را بیابی بخوان تومفهوم ومعنای قرآن بصوت ولحن وترتیل گربخوانی…

Read More..

کوله بار عشق – ملا عبدالواحد واعظی

کوله بار عشق بنازم عزت و فخری که آن شیرین لقا دارد چو من با کوله باری عشق به هردشتی گدا دارد به نورش نورها…

Read More..

صدف قطره زند – ملا عبدالواحد واعظی

صدف قطره زند در وصف تو حیران شده هراهل نظر را در رشته ئ تحریر چه کند فن هنر را مطرب همه جا وصف لب…

Read More..

دفتر عشق – ملا عبدالواحد واعظی

دفتر عشق همین عطر دل آویز بهارم بود از رونق دیدار یارم به یک نیم نگاه دل از کفم رفت شهید نرگس آن گل عذارم…

Read More..

بازار عطر و عنبر – ملا عبدالواحد واعظی

بازار عطر و عنبر از آتش فراقت ، صد بال و پر بسوزد در بزم آرزویت ، عزم دیگر بسوزد در محضر نگارم ، شمع…

Read More..

مژگان سیاه – ملا عبدالواحد واعظی

مژگان سیاه سبزینه ئ من جام شرابت هوس است عطرینه ئ من عطر گلابت هوس است ساقی شدی ای دلبر مستانه ئ من از کوثر…

Read More..

قافله ئ شهناز و مهناز – ملا عبدالواحد واعظی

قافله ئ شهناز و مهناز به جز نامت نباشد در زبانم عسل گونه بود اندر دهانم مسلسل وصف زیبای تو گویم انیس و مونس و…

Read More..

شبنم صحرای دل – ملا عبدالواحد واعظی

شبنم صحرای دل ای گل نازم گل زیبای دل جای تو شد مسکن ماوای دل حسن تو را عالم و آدم ندید پرتو حسنت شده…

Read More..

حور بهشتی – ملا عبدالواحد واعظی

حور بهشتی چه عجب ز کوه یارم سحری دمیده امشب مگرم صدای قلبم به هوس شنیده امشب ره و رسم دلربای به گلاب دیده شستم…

Read More..

آغوش نوازش – ملا عبدالواحد واعظی

آغوش نوازش به عزت گاه دل چون آتشی فرمانروا باشد ادب پیمای این گنج سعادت تا کجا باشد سحر خیزان عجب نقشی بمحراب دعا دارند…

Read More..

گوهر شعر مرا – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر شعر مرا ناگهانی چشمم از چشم گلی دیدن نمود شعله ئ تحقیق اوآتش به این خرمن نمود گاه گاهی آفتاب عزتم از قله ها…

Read More..

عقیق جام رنگینم – ملا عبدالواحد واعظی

عقیق جام رنگینم بهار گلشن وصلم به وقت ناز می آید چوگل غنچه درین بستان بخنده باز می آید نگارستان گلشن را امید گل شود…

Read More..

زیبا آفرین – ملا عبدالواحد واعظی

زیبا آفرین به باغ آرزو از مصدر عشق گل بدامانم بجای گل ز خوبان بوی عطر مهر خواهانم به گل خوکرده ام زین گونه ازبستان…

Read More..

جشن روزگار وصال – ملا عبدالواحد واعظی

جشن روزگار وصال بیا بیا که گل ناز بوستان تو ام گل ستوده ئ از نسل خاندان توام به بزم عیش سفر جان و دل…

Read More..

واعظ خوش نویس – ملا عبدالواحد واعظی

واعظ خوش نویس ماه محیط آرزو شمع کنار من توی آهوی دشت ناگهان بهر شکار من توی بزم حصول زندگی خرمن مژگان تو شد باز…

Read More..

نازم که شهناز من – ملا عبدالواحد واعظی

نازم که شهناز من آمدی از نور تو من به جهان آمدم در عالم انس و جان چرخ زنان آمدم پرزدم و پرزدم تا به…

Read More..

کوچه باغ انتظار – ملا عبدالواحد واعظی

کوچه باغ انتظار یارمن گربا چنین شوکت مرامهمان کند موج شبگرد وصالش عالمی ویران کند بزم دیدارحضورش مرهم جان دلست دردمندان جنون عشق را درمان…

Read More..

صبح جاودان – ملا عبدالواحد واعظی

صبح جاودان ای ماه من سعادت جانم تو هستی آب حیات و روح و روانم تو هستی در پایگاه بزم فرحناز عاشقی فخر تمام عیار…

Read More..

دفتر دوستی – ملا عبدالواحد واعظی

دفتر دوستی تا کی شود چشمم فتد در جمال دوست دستم رسد به عزت والا کمال دوست باور نبود که گاهی شود تا ببینمش دایم…

Read More..

ایران عزیز خدانگهدار – ملا عبدالواحد واعظی

ایران عزیز خدانگهدار سرزمین مهد علم و عارفان آباد باد بیرقت در اهتزاز و ملتت دلشاد باد باچنین حشمت غرورعزت ایران زمین از گزند روزگار…

Read More..

مست عرفان شراب – ملا عبدالواحد واعظی

مست عرفان شراب نور عشق و عاشقی از شمس خاور بگذرد شهرت پاکش ز هر آئین و منظر بگذرد همچو خورشید الفت مهر و محبت…

Read More..

فخر آسیا – ملا عبدالواحد واعظی

فخر آسیا عزیزم به کجای ، عزیزم به کجای بیایم به حضورت ، به عنوان گدای به هر محفل و خلوت ، تقاضای تو دارم…

Read More..

شب های داغ – ملا عبدالواحد واعظی

شب های داغ سال ها گرد و غبار داغ هجران دیده ام موج اشکم را کنار بحر مژگان دیده ام تا به صحرای جنون یک…

Read More..

خورشید آسمانم – ملا عبدالواحد واعظی

خورشید آسمانم ای یار مهربانم ، مه طلعت جبینی وصف تو را بخوانم ، از بسکه دلنشینی نور وجود نازت ، یک عالمی بر افروخت…

Read More..

اشک خوشی – ملا عبدالواحد واعظی

اشک خوشی اینچه اسراریست یارب خفته دردنیای ناز غرق باشد عالمی در قالب دریای ناز گلعذاران جان هر یک را به نازی میخرند مثل من…

Read More..

گوهر تبسم را – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر تبسم را در باغ گلی رویت گل ناز دیگر دارد عطر مهر و الفت را از هر رهگذر دارد جامه سوسنی برتن عطر دلبری…

Read More..

عکس نفیس – ملا عبدالواحد واعظی

عکس نفیس روزی که دلم ذوق و هوای دیگری داشت آن مشعله ئ عشق ترا در جیگری داشت شب تا بسحرخواب ونبود تاب و توان…

Read More..

زلیخای زمان – ملا عبدالواحد واعظی

زلیخای زمان یار من امشب ز سفر آمده ماه زیبایم به چکر آمده آسمان دل گرفته نور او در فضای چرخ انور آمده غلغله افتاده…

Read More..