گلچین اشعار محترم دکتور محمدالله افضلی

گلچین اشعار محترم دکتور محمدالله افضلی هوس ناب بی تاب در چمن طلب تاب می کنم نیلوفرم که خواب به مرداب می کنم صحرای کربلای…

Read More..

خلسه – محمد الله افضلی

خلسه غمی هست در سر که سودا بیارد؟ به هر چه که شادیست حاشا بیارد به ماتم سرایی که در سینه دارم ز محشر دمی…

Read More..

آوازه و دروازه – محمد الله افضلی

آوازه و دروازه آندم که بار و برگ خزان خازه می شود ذوقِ گذار، بر دل من تازه می شود شور و نشاط در نظرم…

Read More..

لغزش – محمد الله افضلی

لغزش دمادم خواب خوش از دیدۀ بیدار می لغزد نگاه خسته یی هر دم ز چشم تار می لغزد هراس مرگ گر چه از درون…

Read More..

خط – محمد الله افضلی

خط خط های پیهم خط های ممتد خط های موازی خط های پیوسته خط های شکسته خط های نمایان خط های پنهان خط های مجازی…

Read More..

میلاد – محمد الله افضلی

میلاد دیشب به بال دیده سفر کرده ام نهان تا جایگاه کوکب و تا مرز کهکشان تا سربرآرم از همه آن هی وهی و فغان…

Read More..

آواز دل – محمد الله افضلی

آواز دل چهرۀ زرد افق از رخ ما رنگین است سینۀ سرخ شفق از دل ما خونین است لحظه یی اشک و دمی آه و…

Read More..

شرارۀ عشق – محمد الله افضلی

شرارۀ عشق دریغ عمر هدر رفت و من ندانستم به مثل باد سحر رفت و من ندانستم بهار زندگیم در کشاکش هستی بیاد یک دو…

Read More..

حسرت – محمد الله افضلی

حسرت آه کز دیده نهان بود نهان تر گردید آه کز سینه عیان بود عیان تر گردید تا به سویم ز غضب تیر نگاهی انداخت…

Read More..

مهلت – محمد الله افضلی

مهلت اینجا ایستگاه نامشخصی است نه تحمل انتظار و نه توان تصمیم فقط فرصت اندیشیدن به خود به تو به او به خدا اینجا زمان…

Read More..

باور – محمد الله افضلی

باور بر بود من نبود تو باور نمی شود هر بود با نبود برابر نمی شود تا بوده ای خیال من از بودنت نبود آن…

Read More..

عمر – محمد الله افضلی

عمر عمر ما بی بهانه خواهد بود هستی ما فسانه خواهد بود خبری از کران ساحل نیست بحر ما بی کرانه خواهد بود بی نشانی…

Read More..

حاشا – محمد الله افضلی

حاشا موج دردم ، بحر اشکم ، گریه یی پیدا نشد دشت آهم ، کوه بغضم ، ناله یی بالا نشد خانقاه ومعبد و دیر…

Read More..

مکث – محمد الله افضلی

مکث مکث کرده ام گویا به ایست فکری دچار شده ام خیلی حرف ها برای گفتن دارم خیلی چیز ها برای نوشتن داشتم دارم و…

Read More..

انتباه – محمد الله افضلی

انتباه حس می کنم پایانم خط آخر حسابم با دنیا در حال تصفیه زندگی جلوه های های فراوانی دارد و فریبنده من فریب فریبندگی های…

Read More..

سخن – محمد الله افضلی

سخن چمن که سبزه ندارد بهار بی رنگ است سخن که جلوه ندارد غزل بد آهنگ است به کسب جلوه به اعماق فهم باید رفت…

Read More..

حساب – محمد الله افضلی

حساب حساب بدی باز کرده ام نه اینکه بد که باز کردنش بیموقع بود من به داشته های این حساب چشم ندوخته بودم و همه…

Read More..

محضر تعزیر – محمد الله افضلی

محضر تعزیر گنهکارم به تن ، اما ز جان خویش بی تقصیر چو مجنونم به سر ، لیکن ز پای خویش بی زنجیر پریشانم به…

Read More..

هوس ناب – محمد الله افضلی

هوس ناب بی تاب در چمن طلب تاب می کنم نیلوفرم که خواب به مرداب می کنم صحرای کربلای دلم، چشمه چشمه شد بی تشنگی…

Read More..

رنگ گریه – محمد الله افضلی

رنگ گریه به رنگ گریه دانستم ساز زندگانی را به آه و ناله پیمودم آغاز جوانی را به غربت طی نمودم روزگار بی سرانجامی به…

Read More..

تعویض بلا – محمد الله افضلی

تعویض بلا من از روزی پریشانم که دردم بیدوا باشد ز آوازی هراسانم که ترسم بی صدا باشد نیندیشم ز گفتار بلند و تند و…

Read More..

ناکجاآباد – محمد الله افضلی

ناکجاآباد برای گفتن حرفی لازم است و برای حرف گفتنی در جایی که گفتن است حرفی نیست و در جایی که حرف است گفتنی نیست…

Read More..

احساس – محمد الله افضلی

احساس ا ز کجا آورده اند احساس را بوی مهتابی عطر یاس را باز گویم شرح حال خویش را حرف دل گویم نه حرف کیش…

Read More..

دل – محمد الله افضلی

دل می گفتند دلم نازک شده می گفتم یعنی چی؟ همیشه دل ، دلی سنگ ، دلی سنگ خاره بود این دل چگونه نازک می…

Read More..

جدال – محمد الله افضلی

جدال دلم چیزهای میداند و عقلم چیزهایی این فهم ها فلسفی نیست عدم ، وجود و معاد جای خود ر دارد این حرفها جدال ساده…

Read More..

نگاه – محمد الله افضلی

نگاه عشق آغاز شد اول ، زنگاه من و تو چشم را هست گنه ، نیست گناه من و تو آتش افروخت بر اندام تن…

Read More..

در جواب دوست شاعری – محمد الله افضلی

در جواب دوست شاعری تو را از چوب می سازد، مرا از شیشه می سازد خدا کارش درست است، هر چه با اندیشه می سازد…

Read More..

پدر، پدیدۀ ناپیدا – محمد الله افضلی

پدر، پدیدۀ ناپیدا بابا نرو، دعای تو بر ما غنیمت است لبخند آشنای تو بر ما غنیمت است در غربت غنای تو من گریه می…

Read More..

لاله – محمد الله افضلی

لاله من از دیار لاله و شقایقم مرا به بلبل و چمن نباشد الفتی که من نماد و سمبلی ز آه و حسرتم من از…

Read More..

دستبند – محمد الله افضلی

دستبند روزگار ، سرزمین عجیبی است در ختان در جایی قلمچه اند و در جایی تنومند آدمها زمانی بچه اند و زمانی برومند گاهی در…

Read More..

بسامد – محمد الله افضلی

بسامد حرف است ، نه کار جنگ است ، نه صلح مرگ است ، نه جان این زندگیست یا بسامد نفس هاست ! در فرهنگ…

Read More..

گردش ناگزیر – محمد الله افضلی

گردش ناگزیر دیریست که از دوستان دورم و این دوران سخت زندگی است گردش زندگی گردابیست که همه در گرد آن می گردند هر چی…

Read More..

رهایی – محمد الله افضلی

رهایی من شعر موزون می خواهم حیلی موزون مثل شراب تلخ حافظ که مرد افگن بود زورش شعری که مرا در بند بکشد و رهایم…

Read More..

چه حاصل – محمد الله افضلی

چه حاصل دیوانۀ دنیای شمائیم چه حاصل آسودۀ سودای شمائیم چه حاصل از صوت دل انگیز ، صدایی نشنیدیم افسانۀ سیمای شمائیم چه حاصل مردم…

Read More..

قعده و قیام – محمد الله افضلی

قعده و قیام بوی مهری به مشامم نرسید لذت عشق به کامم نرسید سوخت صحرای دل از آتش غم بارش سیل مدامم رسید رفت فریاد…

Read More..

خواب خوش – محمد الله افضلی

خواب خوش گوبند مردم عاشقی آوازه دارد این گوش ها سوراخ نه ، دروازه دارد نرد هوس در یک نفس بازنده ام کرد دلباختن در…

Read More..

بچهء آدم – محمد الله افضلی

بچهء آدم تا که افسانهء ما بود فسونش کردند بی زبان بود زبانی که زبونش کردند تازگی داشت به ما چهرۀ دیرینۀ ما محو گمنامی…

Read More..

فردا – محمد الله افضلی

فردا من همان آدم دیروزم ولی امروزم دیروز نیست و فردایم در دست خداست مرا به گناهی که نکرده ام به عصیانی که سر نزده…

Read More..