امسال نیز یکسره سهم شما بهار – محمد علی بهمنی

امسال نیز یکسره سهم شما بهار ما را در این زمانه چه کاریست با بهار از پشت شیشه های کدر مات مانده ام کاین باغ…

Read More..

ناگهان دیدم که دورافتاده ام از همرهانم – محمد علی بهمنی

ناگهان دیدم که دورافتاده ام از همرهانم مانده با چشمان من دودی بجای دودمانم ناگهان آشفت کابوسی مرا از خواب کهفی دیدم آوخ قرنها راه…

Read More..

در گوشه ای از آسمان ابری شبیه سایه ی من بود – محمد علی بهمنی

در گوشه ای از آسمان ابری شبیه سایه ی من بود ابری که شاید مثل من آماده ی فریاد کردن بود من رهسپار قله و…

Read More..

با غروب این دل گرفته مرا – محمد علی بهمنی

با غروب این دل گرفته مرا می رساند به دامن دریا می روم گوش می دهم به سکوت چه شگفت است این همیشه صدا لحظه…

Read More..

می پرسد از من کیستی ؟ می گویمش اما نمی داند – محمد علی بهمنی

می پرسد از من کیستی ؟ می گویمش اما نمی داند این چهره ی گم گشته در آیینه خود (این) را نمی داند می خواهد…

Read More..

تنهایی ام را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست – محمد علی بهمنی

تنهایی ام را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست غم آنقدر دارم که می خواهم…

Read More..

اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم – محمد علی بهمنی

اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم کسی که حرف دلش را نگفت من بودم دلم برای خودم تنگ می شود آری همیشه بی…

Read More..

من زنده بودم اما انگار مرده بودم – محمد علی بهمنی

من زنده بودم اما انگار مرده بودم از بس که روزها را با شب شمرده بودم یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این…

Read More..

تا گل غربت نرویاند بهار از خاک جانم – محمد علی بهمنی

تا گل غربت نرویاند بهار از خاک جانم با خزانت نیز خواهم ساخت خاک بی خزانم گرچه خشتی از تو را حتی به رویا هم…

Read More..

از زندگی از این همه تکرار خسته ام – محمد علی بهمنی

از زندگی از این همه تکرار خسته ام از های و هوی کوچه و بازار خسته ام دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه…

Read More..

گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم – محمد علی بهمنی

گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم حتی اگر به دیده رویا ببینیم من صورتم به صورت شعرم شبیه نیست بر این گمان مباش که زیبا…

Read More..

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست – محمد علی بهمنی

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست از تو تا ما سخن عشق همان است…

Read More..

از خانه بیرون می زنم اما کجا امشب – محمد علی بهمنی

از خانه بیرون می زنم اما کجا امشب شاید تو می خواهی مرا در کوچه ها امشب پشت ستون سایه ها روی درخت شب می…

Read More..

من با غزلی قانعم و با غزلی شاد – محمد علی بهمنی

من با غزلی قانعم و با غزلی شاد تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد ویرانه نشینم من و بیت غزلم را هرگز نفروشم…

Read More..

تکیه بر جنگل پشت سر – محمد علی بهمنی

تکیه بر جنگل پشت سر روبروی دریا هستم آنچنانم که نمی دانم در کجای دنیا هستم حال دریا آرام و آبی است حال جنگل سبز…

Read More..

قطره قطره اگر چه آب شدیم – محمد علی بهمنی

قطره قطره اگر چه آب شدیم ابر بودیم و آفتاب شدیم ساخت ما را همو که می پنداشت به یکی جرعه اش خراب شدیم هی…

Read More..

بهار بهار – محمد علی بهمنی

بهار بهار صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار بهار چه اسم آشنایی ؟ صدات میاد … اما خودت کجایی…

Read More..

زمانه وار اگر می پسندیم کر و لال – محمد علی بهمنی

زمانه وار اگر می پسندیم کر و لال به سنگفرش تو این خون تازه باد حلال مجال شکوه ندارم ولی ملالی نیست که دوست جان…

Read More..

با همه ی بی سر و سامانی ام – محمد علی بهمنی

با همه ی بی سر و سامانی ام باز به دنبال پریشانی ام طاقت فرسودگی ام هیچ نیست در پی ویران شدنی آنی ام آمده…

Read More..

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب – محمد علی بهمنی

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب بدینسان خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب تبی این…

Read More..

پیش از آنی که به یک شعله بسوزانمشان – محمد علی بهمنی

پیش از آنی که به یک شعله بسوزانمشان باز هم گوش سپردم به صدای غمشان هر غزل گر چه خود از دردی و داغی می…

Read More..

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشید – محمد علی بهمنی

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشید و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید رشته ای جنس همان رشته که…

Read More..

این شفق است یا فلق ؟ مغرب و مشرقم بگو – محمد علی بهمنی

این شفق است یا فلق ؟ مغرب و مشرقم بگو من به کجا رسیده ام ؟ جان دقایقم بگو آیینه در جواب من باز سکوت…

Read More..

در دیگران می جویی ام اما بدان ای دوست – محمد علی بهمنی

در دیگران می جویی ام اما بدان ای دوست اینسان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست من در تو گشتم گم مرا در…

Read More..

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو – محمد علی بهمنی

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو باشد که خستگی بشود شرمسار تو در دفتر همیشه ی من ثبت می شود این لحظه…

Read More..

ساده بگم دهاتی ام – محمد علی بهمنی

ساده بگم دهاتی ام اهل همین نزدیکیا همسایه روشنی و هم خونه تاریکیا ساده بگم ساده بگم بوی علف میده تنم هنوز همون دهاتیم با…

Read More..