ترکیبات – مولانا خالد نقشبندی

ترکیبات سـاربـانـا ! رحـم کـن بـر آرزومــنـدانِ زار وعده شد نزدیک و نبود بعد از این جای قرار کن حُـدا نعـمانی گـردون فـرازِ بـرقْ سیـر…

Read More..