امروز که منزلم نصیبین گردید – مولانا خالد نقشبندی

امروز که منزلم نصیبین گردید از داغ غمت دلم نصیبین گردید دوری ز سر کوی تو از من دور است اما چه توان کرد نصیبب…

Read More..

ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند – مولانا خالد نقشبندی

ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند دیوانه و دانا به برت یکسانند القصه ز تو غیر تو کس واقف نیست نازم به تقدس تو…

Read More..

گر بی تو شوم شاد غمم روز فزون باد – مولانا خالد نقشبندی

گر بی تو شوم شاد غمم روز فزون باد سر تا قدمم در یم آفات نگون باد ور بر گل نسرین نگرم بی گل رویت…

Read More..