در وصف باغ باقله عبدالان – مولانا خالد نقشبندی

در وصف باغ باقله عبدالان گوش باید کرد ازین سرگشته اندوهگین شمه ای از صنعت خلاق گیتی آفرین چند تن روزی ز همزادان ز جام…

Read More..

سخن در وصف او زین پایه بس بالاتر است اما – مولانا خالد نقشبندی

سخن در وصف او زین پایه بس بالاتر است اما اگر برتر روم نا اهل را انکار می آید به بزم قدسیان چون نکته از…

Read More..

در وصف حضرت رضا (علیه السلام) هنگام زیارت – مولانا خالد نقشبندی

در وصف حضرت رضا (علیه السلام) هنگام زیارت این بارگاه کیست که از عرش برتر است وز نور گنبدش همه عالم منور است وز شرم…

Read More..