ای وصل تو اعظم امانی – مولانا خالد نقشبندی

ای وصل تو اعظم امانی سرمایه و عیش و کامرانی گر بی تو به عمر جاودانی یک لحظه زیم به شادمانی یارب نخورم بر از…

Read More..

مخمس بر مولانا جامی – مولانا خالد نقشبندی

مخمس بر مولانا جامی گر چه در صورت ذرات جهان جلوه گری گاه در حور نماینده و گه در بشری لیک چون ذات تو از…

Read More..

بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد – مولانا خالد نقشبندی

بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد به گوش خفته صدای جرس نمی گیرد سوای شهد انیسی مگس نمی گیرد دلم به غیر تو الفت…

Read More..