ستایش سرور کائنات رسول اکرم – مولانا خالد نقشبندی

ستایش سرور کائنات رسول اکرم از پس حمد ملک ذوالجلال بعد درود مه برج کمال به که به اوصاف شه دادگر خامه کنم رشک ده…

Read More..

مرثیه ای در سوگ عبدالکریم برزنجی – مولانا خالد نقشبندی

مرثیه ای در سوگ عبدالکریم برزنجی پی گلگشت در فصل بهاری گذشتم بر ‌کنار مرغزاری نگه کردم که مرغ گلستانی نوا سنج است در مرثیه…

Read More..

مناجات – مولانا خالد نقشبندی

مناجات خداوندا به حق اسم اعظم به نور دیده اولاد آدم به سوز سینه صدیق اکبر به سلمان و به قاسم بار دیگر با شاه…

Read More..

در وصف رسول اکرم – مولانا خالد نقشبندی

در وصف رسول اکرم درودی کز نسیمش مشک تاتار خورد خون همچو دل از طره یار سلامی کز شمیمش بوی رضوان شود سرگشته چون جان…

Read More..