ندارد هیچ کس یاری چو یار من همایون فر – مولانا خالد نقشبندی

ندارد هیچ کس یاری چو یار من همایون فر خجسته طلعت و فرخ رخ و ماه و سعید اختر صنوبر قامتی ،آهو شکاری، کبک رفتاری…

Read More..

جز تو سرمایه جان نیست مرا – مولانا خالد نقشبندی

جز تو سرمایه جان نیست مرا بی تو سودای جنان نیست مرا کی کنم قول کسی در حق تو گوش جز تو به جهان نیست…

Read More..

چه دولت بود یا رب دوش من در خواب می دیدم – مولانا خالد نقشبندی

چه دولت بود یا رب دوش من در خواب می دیدم که نخل مدعا را پر بر و شاداب می دیدم سکندر بهر آب زندگی…

Read More..

ای به قدر سرو به عارض همچون ب و د و ر – مولانا خالد نقشبندی

ای به قدر سرو به عارض همچون ب و د و ر کرده زلفت آفتابی را نهان در ش و ب مرده را لعلت حیات…

Read More..

سایه این خرگه نیلی کرا مامن بود – مولانا خالد نقشبندی

سایه این خرگه نیلی کرا مامن بود یا در این دنیا کجا آسایش یک تن بود گردش گردون هزاران خاندان باد داد نه همین بد…

Read More..

بازم افتاد به دل داغ نگاری که مپرس – مولانا خالد نقشبندی

بازم افتاد به دل داغ نگاری که مپرس لاله زاری است پر از لاله عذاری که مپرس گشته جان صید بت تازه شکاری که مگوی…

Read More..

می رسد گر شوی تو دور از ما – مولانا خالد نقشبندی

می رسد گر شوی تو دور از ما تا سمک اشک و آه تا به سما دل به کویت چنان شده است اسیر ابدا لیس…

Read More..

چنان ببریدی آخر رشته های آشنایی را – مولانا خالد نقشبندی

چنان ببریدی آخر رشته های آشنایی را که نتوان داد داد شکوه روز جدایی را پس از هم خانگی چندان بیابان در میان آمد کبوتر…

Read More..

خدایا جز تو ما را نیست حافظ – مولانا خالد نقشبندی

خدایا جز تو ما را نیست حافظ گدا تا پادشا را کیست حافظ به محنت خانه غربت شب و روز غریب بی نوا را کیست…

Read More..

ای ز گلزار جهان شمشاد دلجویت غرض – مولانا خالد نقشبندی

ای ز گلزار جهان شمشاد دلجویت غرض در نگارستان هستی صورت رویت غرض هست از والشمس خورشید رخت مقصود و بس وز سواد طره ات…

Read More..

سوگند به خالی ز رخت گشته پدید – مولانا خالد نقشبندی

سوگند به خالی ز رخت گشته پدید سوگند به خطی که به گردش بدمید سوگند به آن قامت چون سرو چمن کاندر هوسش عمر به…

Read More..

بنازم نازنینی را که شد از عکس رخسارش – مولانا خالد نقشبندی

بنازم نازنینی را که شد از عکس رخسارش عیان زینسان گلی صد دل کشد قلاب هر خارش ز اوراقش دو صد یاقوت رمانی بود در…

Read More..

نشتر فولاد یا مژگان دلدار است این – مولانا خالد نقشبندی

نشتر فولاد یا مژگان دلدار است این نشات می یا نگاه چشم بیمار است این ژاله بر گل یا خوی خجلت ز شرم روی دوست…

Read More..

در بازگشت از سفر حج – مولانا خالد نقشبندی

در بازگشت از سفر حج وا حسرتا که جدا شدم از خانه خدا از غصه وقت گشت شود دل ز هم جدا ما را نبود…

Read More..

ای زلف تو ماه را نقابی – مولانا خالد نقشبندی

ای زلف تو ماه را نقابی والیل ز موی تست تابی با مهر رخت زمین چه حاجت؟ دارد به مهی و آفتابی از شرم بلندی…

Read More..

عزیز اگر ز روی غمگساری – مولانا خالد نقشبندی

عزیز اگر ز روی غمگساری خیال دوستان در خاطر آری ز هجران آب بحرین دو دیده ابد بر بنده روم است جاری به گاه گریه…

Read More..

به اکسیر وحیل هر خاک راهی زر نخواهد شد – مولانا خالد نقشبندی

به اکسیر وحیل هر خاک راهی زر نخواهد شد همه بد اصل سنگی در بها گوهر نخواهد شد سلیمانی نزیبد هر که را خاتم بود…

Read More..

هر دم به گوشم آید از سوز دل صدایی – مولانا خالد نقشبندی

هر دم به گوشم آید از سوز دل صدایی گویا ز دردمندان خالی نمانده جایی بر حال خویش گریم از جور زلف شوخی بینم به…

Read More..

چون کنی از لعل لب میل شکر ریختن – مولانا خالد نقشبندی

چون کنی از لعل لب میل شکر ریختن هر طرف ارزان شود جان به لب آویختن خنده زنان هر زمان می نگری بر فلک عقد…

Read More..

ای تاب ز آفتاب ربوده ز تاب رخ – مولانا خالد نقشبندی

ای تاب ز آفتاب ربوده ز تاب رخ پیراسته است ایزدت از مشک ناب رخ زین چاشتگاه روی نهفتن ز من چرا؟ در چاشتگاه کی…

Read More..

عاشق و مست و خراب کیستم؟ – مولانا خالد نقشبندی

عاشق و مست و خراب کیستم؟ بیخود از جام شراب کیستم؟ در مذاق آب حیاتم تلخ شد تشنه لعل مذاب کیستم؟ نیم بسمل غرقه اندر…

Read More..

به چوگان قضا بادا شکسته دست چوگانم – مولانا خالد نقشبندی

به چوگان قضا بادا شکسته دست چوگانم که برهم زد هلال ابروی خورشید تابانم مرا سودای چوگان بازی اندر سر کجا بودی؟ اگر قلاب مهرش…

Read More..

هرگز ترحمی به من مبتلات نیست – مولانا خالد نقشبندی

هرگز ترحمی به من مبتلات نیست معلوم شد مرا که تو خوف خدات نیست مرا در قمار عشق تو جان باختیم لیک با آن دورخ…

Read More..

دل پراکنده شد از یاد دلارامی باز – مولانا خالد نقشبندی

دل پراکنده شد از یاد دلارامی باز لاله وش شد جگر، از داغ گل اندامی باز داده ام جان به خیال لب شور انگیزی دل…

Read More..

ای شده در دور لعلت تازه ایام مسیح – مولانا خالد نقشبندی

ای شده در دور لعلت تازه ایام مسیح زنده گشته از دم جانپرورت نام مسیح عالم و آدم گرفتار خط سبز تو شد نه همین…

Read More..

عمر شد در کار ناهموار بر باد ای دریغ – مولانا خالد نقشبندی

عمر شد در کار ناهموار بر باد ای دریغ هیچ روزی روی فردا ناورم یاد ای دریغ می نهم هر دم بهایی بر هوا بیچاره…

Read More..

به معمار غمت نو ساختم ویرانه خود را – مولانا خالد نقشبندی

به معمار غمت نو ساختم ویرانه خود را به یادت کعبه کردم عاقبت بتخانه خود را فرو ماندند اطبای جهان از چاره ام آخر به…

Read More..

وام بگرفتم به صد جان گرد نعلین ترا – مولانا خالد نقشبندی

وام بگرفتم به صد جان گرد نعلین ترا هست جانی آنهم از تو چون دهم دین ترا بی توام چندان مطول شد شب تاریک هجر…

Read More..

خسروی دارم که کرده درگه مهمیز او – مولانا خالد نقشبندی

خسروی دارم که کرده درگه مهمیز او لشگر جانها لگد کوب سم شبدیز او چون نهد بر هم لب نازک ، توان دیدن چو در…

Read More..

ای که رویت را بود بر مهر تابان صد شرف – مولانا خالد نقشبندی

ای که رویت را بود بر مهر تابان صد شرف تیرباران خیال غمزه ات جان را هدف نسبت ماه دو هفته با رخت از ابلهی…

Read More..

کیست این کز نگهی رهزن صد جان باشد – مولانا خالد نقشبندی

کیست این کز نگهی رهزن صد جان باشد هر زمان جلوه کنان بر سر میدان باشد خسروانه چو پی گوی دواند گلگون سر حد کوه…

Read More..

بی روی توام ای مه نو خانه خراب – مولانا خالد نقشبندی

بی روی توام ای مه نو خانه خراب وز هجر توام صبر به دل نقش بر آب است در خواب توان دیدنت و خواب نیاید…

Read More..

از بس که ز صهبای هوس بیخود و مستم – مولانا خالد نقشبندی

از بس که ز صهبای هوس بیخود و مستم بیرون شده سر رشته ادراک ز دستم در معرکه نفس بسی پای فشردم بفریفت مرا عاقبت…

Read More..

روزم از هجران شب دیجور شد بار دگر – مولانا خالد نقشبندی

روزم از هجران شب دیجور شد بار دگر لاله سان شد دل، ز داغ لاله رخسار دگر بر دل از بیداد چرخم بود چندان بار…

Read More..

ای گشته چو مجنونم در عشق تو افسانه – مولانا خالد نقشبندی

ای گشته چو مجنونم در عشق تو افسانه از بهر خدا رحمی با این دل دیوانه پروانه صفت مائیم بر گرد رخت دایر وز سوز…

Read More..

گر چه اسباب طرب پیش من امشب نه کم است – مولانا خالد نقشبندی

گر چه اسباب طرب پیش من امشب نه کم است شادیم بی گل روی تو همه درد و غم است داب ارباب محبت نبود آسایش…

Read More..

جانا بیا که بی تو جهان جمله واله شد – مولانا خالد نقشبندی

جانا بیا که بی تو جهان جمله واله شد بس دل ز داغ نرگس مستت گلاله شد آماده است بزم به امید مقدمت قد چنگ…

Read More..

الهی تابکی مرغ دل اندر دام کاکلها – مولانا خالد نقشبندی

الهی تابکی مرغ دل اندر دام کاکلها بود درمانده و پا بسته، ای حلال مشکلها اگر نه خامه مانی ز فیضت رشحه ریز آمد کجا…

Read More..

ز سودای خود ار خطی به کلک شوق بنشانم – مولانا خالد نقشبندی

ز سودای خود ار خطی به کلک شوق بنشانم دو صد مجنون کند مشق جنون اندر دبستانم بگیرد شب پره خورشید را چون آشبان در…

Read More..

ای گل رویت بود مژگان به چشمم خارها – مولانا خالد نقشبندی

ای گل رویت بود مژگان به چشمم خارها صد ماه کنعانی برم چون نقش بر دیوارها احوال آزار مرا پرسیده بودی از کرم سهل است…

Read More..

مجمر سینه ز دوریت به تاب است امشب – مولانا خالد نقشبندی

مجمر سینه ز دوریت به تاب است امشب وز غمت صبر به دل نقش بر آب است امشب در هوای نمک لعل و می دیده…

Read More..

جانا خدا گواست ز دوریت ققنسم – مولانا خالد نقشبندی

جانا خدا گواست ز دوریت ققنسم وقت است کآتشت برد از جای چون خسم بی یاد رویت ار بزنم یک نفس، خدا بندد چو مهره…

Read More..

الا ای جامه صبر از غمت چاک – مولانا خالد نقشبندی

الا ای جامه صبر از غمت چاک ترحم ، قددنت للموت مرضاک تو رفتی، لشگر جانهات در پی فیاطوبی لروح کان یلقاک به فرقم پای…

Read More..

رو به محراب دو ابرویت عبث کردم عبث – مولانا خالد نقشبندی

رو به محراب دو ابرویت عبث کردم عبث سجده سوی کعبه کویت عبث کردم عبث آن نئی رحمی به حال داد خواهان آیدت دست در…

Read More..

این چه نام است کزو سکه دین یافت رواج – مولانا خالد نقشبندی

این چه نام است کزو سکه دین یافت رواج شد ازو مملکت کفر و ظلالت تاراج بندگانش همگی خرقه صد پاره به بر پای بر…

Read More..

مرد از هجر روی تو ای نازنین فریاد رس – مولانا خالد نقشبندی

مرد از هجر روی تو ای نازنین فریاد رس خون شد دلم از خوی تو ای نازنین فریاد رس هر سو رود از دیده خون…

Read More..

جای جانان است – مولانا خالد نقشبندی

جای جانان است جای جانان است اینجا مایه جانم کجاست؟ منزل سلطان خوبان است سلطانم کجاست؟ همچو مجنون کوه هامون می نوردم بهر او سو…

Read More..

ای از گل رخسارت خون خورده گل مینو – مولانا خالد نقشبندی

ای از گل رخسارت خون خورده گل مینو با قد تو تا یک مو فرقی نبود یک مو این شمع شب تار است یا پرتو…

Read More..

ز شوقت شمع چون پروانه رقاص – مولانا خالد نقشبندی

ز شوقت شمع چون پروانه رقاص نه تنها شمع، بل کاشانه رقاص ز بی تابی عشقش منع دل چند؟ کز آتش چون نگردد دانه رقاص…

Read More..

باز شد دل به درون نائره افروز فراق – مولانا خالد نقشبندی

باز شد دل به درون نائره افروز فراق چون دهم شرح غم و غصه جانسوز فراق خوابم از دیده و صبر از دل و تاب…

Read More..

مژده ای یعقوب دل کان یوسف کنعان رسید – مولانا خالد نقشبندی

مژده ای یعقوب دل کان یوسف کنعان رسید محنت بی انتهای هچر را پایان رسید باز گردد ای جان بر لب آمده کان نازنین عیسی…

Read More..

جان به اسقبال جانان می رود – مولانا خالد نقشبندی

جان به اسقبال جانان می رود تشنه سوی آب حیوان می رود بلبل شیدا شد آزاد از قفس سوی گلگشت گلستان می رود زین عجایب…

Read More..

ای به امید وصالت تلخی هجران لذیذ – مولانا خالد نقشبندی

ای به امید وصالت تلخی هجران لذیذ آب تیغت در گلو چون قطره حیوان لذیذ لذت زیبایی خال رخت از دل نرفت وه که هندو…

Read More..

ز رشک سرو قدت ، سرو پای در خاک است – مولانا خالد نقشبندی

ز رشک سرو قدت ، سرو پای در خاک است کتان پیرهن گل ز روت صد چاک است کنایت از دهن توست سر جوهر فرد…

Read More..

ای مه و خورشید از رخشنده رخسارت خجل – مولانا خالد نقشبندی

ای مه و خورشید از رخشنده رخسارت خجل لعل و یاقوت از لب لعل گهر بارت خجل آهوی چینی، گل فردوس، طاووس چمن مانده اند…

Read More..