مرد به نشي په ګفتار

مرد به نشي په ګفتار څو پیدا نکړي کردار چې دې اوکنځي مرد ندی که له تانه وي په ډار چې څه دې خو انتقام…

Read More..

ما د ښكلــيــــــــو ننــــــداره كړه ، زاهــــد ننگ كړ – خوشحال خان ختک

ما د ښكلــيــــــــو ننــــــداره كړه ، زاهــــد ننگ كړ ښه خو دا چې خداى دى هم زمــــــــا په رنـگ كړ هغه وخت چې را په…

Read More..

څو په باغ کې لا يو ګل د نوبهار شته – خوشحال خان ختک

څو په باغ کې لا يو ګل د نوبهار شته د بلبلو، د توتيانو پرې چغار شته نن دې غم له مانه ځان ساتي که…

Read More..

که زه نه وای عشق به تالره بلل څوک – خوشحال خان ختک

که زه نه وای عشق به تالره بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې درختل څوک واړه عشق دی چې يې سر راته ګياه…

Read More..

بيا رباب د مغني ښه سرايت کا – خوشحال خان ختک

بيا رباب د مغني ښه سرايت کا په نغمه کې نوی نوی حکايت کا شېخ دې کونج د صومعې زه به ګلګشت کړم د بهار…

Read More..

نو بهارو می معشوقه و جام است اینجا – خوشحال خان ختک

نو بهارو می معشوقه و جام است اینجا زهد و پرهیزو درع را چه مقام است اینجا قصه کوتاه که در مذهب ما ای صوفی…

Read More..

زه هم چېرې فرزانه وم، فرزانه يم لا تر اوسه – خوشحال خان ختک

زه هم چېرې فرزانه وم، فرزانه يم لا تر اوسه تل بېخوده دېوانه وم، دېوانه يم لا تر اوسه جدايي نشته وصال دی، ځنې بعد…

Read More..

زه چې هسې په تعجيــــل او په شتــــاب ځم – خوشحال خان ختک

زه چې هسې په تعجيــــل او په شتــــاب ځم خرابات لره په هيلــــــــه د شـــــــــــــراب ځم د ساقي د لاسه مــــــــى چې تتــــــــاول كړم بيا…

Read More..

عجايب سينګار يې وکړ بيا بلا کا – خوشحال خان ختک

عجايب سينګار يې وکړ بيا بلا کا د چشمانو په کاته د زړونو غلا کا معشوقې ته چې يې هومره حُسن ورکړ دا په دا…

Read More..

چې مې وليدې دا تورې سترګې ستا – خوشحال خان ختک

چې مې وليدې دا تورې سترګې ستا زه به نه کړم هېرې نورې سترګې ستا يا د باز يا د طاوس يا د شاهين دي…

Read More..

که مسجد ګورې که دیر – خوشحال خان ختک

که مسجد ګورې که دیر واړه دیو دی نه شته ; یو می بیا موندپه هر څه کښې چه می وکړه د زړه سیر هغه…

Read More..

لاله در موسم بهار بود; – خوشحال خان ختک

لاله در موسم بهار بود; عیش با روی ګلعزار با رخ و زلف او سرو در شب و روز روزګار بود; آهوی چشم تو چه;…

Read More..

لبت از آب حیوان آب برده – خوشحال خان ختک

لبت از آب حیوان آب برده رخت نور از رخ مهتاب برده ندانم در دوچشم او چه جادوست; که از چشمان عاشق خواب برده; به…

Read More..

مرد هغه چې همت ناک، برکت ناک – خوشحال خان ختک

مرد هغه چې همت ناک، برکت ناک له عالمه سره خوږ په زيست و ژواک مخ يې مخ، قول يې قول، عهد يې عهد نه…

Read More..