فصل انفجار خاک خسرو گلسرخی

فصل ِ کاشتن گذشت ای پر از جوانه و خاک از کجای دستِ رود می توان خرید مشتِ آب پاک را تا تو باور کنی…

Read More..

خسته تر از همیشه خسرو گلسرخی

در دست های تو دنیا دروغین است … چشمت همه آهن پایت همه تردید دستت همه کاغذ … * این فردا که فراز ِ دار…

Read More..

دامون ۴ خسرو گلسرخی

این شعر با توجه به متن آن ، یکی از آخرین سروده های شاعر و خطاب به فرزندش “دامون” است که در دی ماه ۱۳۵۲…

Read More..

مرد خاکی خسرو گلسرخی

مردی درون میکده آمد گفت : کشمکش ِ پنجاه و پنج . از پشت پیشخوان مردی به قامتِ یک خرس دستی به زیر برد تق…

Read More..

رهروان خسرو گلسرخی

تا بهار له شده به زیر ِ گام ها راه نیست … این خجسته است : رهروان میان خود بهار ِ بارور بنا کنند ……

Read More..

تلخ ماندم ، تلخ خسرو گلسرخی

تلخ ماندم ، تلخ مثل زهری که چکیده از شبِ ظلمانی شهر مثل اندوه ِ تو ، مثل گل سرخ که به دست طوفان پرپر…

Read More..

مرثیه ای برای گلگونه های کوچک خسرو گلسرخی

۱ چشمان تو سلام ِ بهاری ست در خشکسالی بیداد … دستان تو که یارای ِ دشنه گرفتن نیست امّا آواز تو گلوله ی آغاز…

Read More..

دامون ۲ خسرو گلسرخی

۱ دشنه نشست میان کلامم ، در چشم آن کلام سبز مقدس که راهی جنگل بود و انتظار ِ پرنده ، در وعده گاه پیام…

Read More..

افزوده ای بر جنگلی ها خسرو گلسرخی

گویی درخت های “سیاهکل” ، تا دشت و شهر ریشه دوانده ست که غرش سلاح و جوشش خون شهید هر دو فزونی می گیرد بذری…

Read More..

سروده های خفته خسرو گلسرخی

۱ در رودهای جدایی ، ایمان ِ سبز ِ ماست که جاری است او می رود در دل مرداب های شهر در راه آفتاب ،…

Read More..

پرنده ی خیس خسرو گلسرخی

می دانی پرنده را بی دلیل اعدام می کنی در ژرف تو آینه ایست که قفس ها را انعکاس می دهد و دستان تو محلولی…

Read More..

ملاقاتی خسرو گلسرخی

آمد . دستش به دستبند بود از پشت میله ها ، عریانی دستان من ندید امّا یک لحظه در تلاطم چشمان من نگریست چیزی نگفت…

Read More..

در خیابان خسرو گلسرخی

در خیابان مردی می گرید پنجره های دو چشمش بسته ست دست ها را باید به گرو بگذارد تا که یک پنجره را بُگشاید ……

Read More..

ای پریشانی خسرو گلسرخی

مردی که آمد از فَلق ِ سرخ در این دم آرام خواب رفته ، پریشان شد ویران . و باد پراکند بوی تنش را میان…

Read More..

زخم سیاه خسرو گلسرخی

که ایستاده به درگاه …؟ آن شال سبز را ز ِ شانه ی خود بردار * بر گونه های تو آیا شیارها زخم سیاه زمستان…

Read More..

خاکستر خسرو گلسرخی

دستی به سپیدی ِ روز پنجره را گشود سرما و سوز بیدار بر پلک های من نشست … * اکنون خاکستر شب را باد در…

Read More..

لاله های شهر من خسرو گلسرخی

پیراهنی ز رنگ به تن کرده با قلبِ خون فشان این لاله های شهری از گودهای جنوبِ شهر می آیند … این لاله های شهری…

Read More..

در دست های خالی خسرو گلسرخی

تو چهره ات شگفت ترین ست ، ای مخمل ِ مقدس ِ آتش ، ای بی خیال ِ من در چشم های تو این مشت…

Read More..

با این غرور بلندت خسرو گلسرخی

در بقعه های ساکتِ بودن ، همراه خوب من آن شال ِ سبز کِبر را به دور بیفکن و با تمامی وسعت انسانیت بگو که…

Read More..

دامون ۳ خسرو گلسرخی

ای سبز به اندیشه های روز جنگل بیدار ! در سایه ی روشن نمناک تو که بوی و عطر ِ رفاقت می پراکند گلگون شده…

Read More..

ابریشم سیاه دو چشمت خسرو گلسرخی

۱ بر تپه ها بایست پریشان کن اینک هجوم ِ فاصله ها را ای آمده ز عمق ِ فراموشی … ۲ در من عقابِ منقلبی…

Read More..

من ایرانی ام خسرو گلسرخی

ای چشم مخملی ِمن شکوه آینده امروز این عشق ماست ، عشق به مردم “بگذار درفش ِ سرخ ، زیبایی تو را بستایم” من کور…

Read More..

دامون ۱ خسرو گلسرخی

به همه ی گمنامان جنگل * ای سبز به اندیشه های روز جنگل ِ بیدار در سایه ی روشن نمناک تو که بوی عطر رفاقت…

Read More..

سهراب صمصامی خسرو گلسرخی

شاعر این شعر آقای سهراب صمصامی است که آن را در سال ۱۳۴۷ سروده‌اند و برای اولین بار سال ۱۳۵۲ در مجله مکتب اسلام شماره…

Read More..

سفر خسرو گلسرخی

تو سفر خواهی کرد با دو چشم مطمئن تر از نور با دو دست راستگوتر از همه ی آینه ها خواب دریای خزر را به…

Read More..

جنگلی ها خسرو گلسرخی

۱ قلبِ بزرگ ما پرنده ی خیسی ست بنشسته بردرختِ کنار خیابان در زیر ِ هر درخت صدها هزار برهنه ی بیدار از تبر جنگل…

Read More..

هیمه خسرو گلسرخی

نه آن که فکر کنی سرد است که من در تهاجم ِ کولاک یک جا تمام هیمه های جهان را انبار کرده ام در پشت…

Read More..

در سنگر خسرو گلسرخی

تو فاتحی ! دستان تو سرگرم ساختن سنگر ، مشغول کاشتن بذر دوستی است … * تو فاتحی ! تو فاتحانه فردای سرخ و زرد…

Read More..

پاره ای از یک شعر خسرو گلسرخی

با یک شکوفه ، با تو ، من آغاز می کنم حماسه ی بزرگ عشق را … خسرو گلسرخی

Read More..

شعر بی نام خسرو گلسرخی

بر سینه ات نشست زخم عمیق و کاری ِ دشمن امّا ای سرو ِ ایستاده نیفتادی … این رسم ِتوست که ایستاده بمیری … *…

Read More..

تو خسرو گلسرخی

تن تو کوه دماوند است با غرورش تا عرش دشنه ی دژخیمان نتواند هرگز کاری افتد از پشت ، تن تو دنیایی از چشم است…

Read More..

هستی خسرو گلسرخی

چشمه ی پیری است در انتهای ِ راه ِ کویر ِ کور باید گذشت از این راه ؟ این مرد ِ راه ، صبوری و…

Read More..

در سبزهای سبز خسرو گلسرخی

در زیر پلکِ خیس ِ جنگل ، در سبزهای سبز ِ جنگل ، “کوچک” ، چوپان ِ تنهایی ست که هر غروب در نِی ،…

Read More..

پرنده و طناب خسرو گلسرخی

پشت پنجره ام را کوبید گفتم که هستی ؟ گفت : آفتاب بی اعتنا طناب را آماده کردم … * پشت پنجره ام را کوبید…

Read More..

سرود پیوستن خسرو گلسرخی

باید که دوست بداریم یاران ! باید که چون خزر بخروشیم فریادهای ما اگر چه رسا نیست باید یکی شود . باید تپیدن ِ هر…

Read More..

خواب یلدا خسرو گلسرخی

شب که می آید و می کوبد پشت ِ در را ، به خودم می گویم : من همین فردا کاری خواهم کرد کاری کارستان…

Read More..

من شکستم در خود خسرو گلسرخی

به پشوتن آل بویه * من شکستم در خود من نشستم در خویش لیک هرگز نگذشتم از پُل که ز رَگ های رنگین بسته ست…

Read More..

دو گانه خسرو گلسرخی

پشتِ دستانت ، کویری خفته جان در آب لب ، ترک خورده ز گرمای هجوم ظهر جان ، ز سردی چون زمستانی میان برف لب…

Read More..

تساوی خسرو گلسرخی

“یک اگر با یک برابر بود …” * معلّم پای تخته داد می زد صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از…

Read More..

شعری برای زخم خسرو گلسرخی

این سرخ گونه هرگز سخن از درد نرانده ست … درون ِ آتش می زیَد و هراس را با او یارای ِ برابری نیست ……

Read More..

خون لاله ها خسرو گلسرخی

گل های وحشی جنگل اینک به جست و جوی خون شهیدان نشسته اند جنگل ! کجاست جای قطره های خون شهیدان ؟ آیا امسال خواهد…

Read More..

نمایش ناتمام خسرو گلسرخی

برای فریدون فرشیان * در میدان های سکوت ، آدم های بی دفاعی را دار می زدند و دارها و آدم های آویخته شان در…

Read More..

روا مَدار خسرو گلسرخی

غروب ِ فصلی این کفتران عاصی ِ شهر به انزوای ساکت آن سوی میله های بلند … * هرگز طلوع ِ سلسله وار شبی در…

Read More..

تا آفتابی دیگر خسرو گلسرخی

رهروان خسته را احساس خواهم داد ماه های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشت نورهای تازه ای در چشم های مات خواهم ریخت لحظه ها…

Read More..

قبل از اعدام خسرو گلسرخی

خون ِ ما می شکفد بر برفْ ، اسفندی . خون ِ ما می شکفد بر لاله . خون ِ ما پیرهن ِ کارگران ….

Read More..

خفته در باران خسرو گلسرخی

دستی میان دشنه و دیوارست دستی میان دشنه و دل نیست … از پله ها فرود می آییم اینک بدون پا …….. لیلای من همیشه…

Read More..

آوازهای پیکار منظومه خسرو گلسرخی

باید تیر دیگری برداشت باید با گلوله در آمد این که اینک قطره قطره قطره جاری است بر بامهای ناشناس ، در معابر بی نام…

Read More..

دشمن و خلق خسرو گلسرخی

او سوار “آریا – بنز” است تو بر دوچرخه . * تکیه گاه اوست غرب تکیه گاه توست خلق … * اوست یک تن تو…

Read More..

تکه ای از یکـ شعر خسرو گلسرخی

ویرانگری ، اساس نبرد است ویرانگری نوید ِ آبادی هر آنچه ساختند از خشت خشت ویران باد … * ای لاله های میهن من گلگونه…

Read More..

کجاست سرخی فریادهای بابک خرّم ؟ خسرو گلسرخی

زمانه حادثه رویید با نشانه ی دیگر چنین زمانه چه سخت است در زمانه ی دیگر هزار خنجر کاری به انحنای ِ دلم آه مخوان…

Read More..

تکه ای از یک شعر خسرو گلسرخی

تو رفتی شهر در تو سوخت باغ در تو سوخت اما دو دستِ جوانت بشارت فردا ، هر سال سبز می شود و با شاخه…

Read More..

سرخ تر ، سرخ تر از بابک باش خسرو گلسرخی

روح ِ بابک در تو در من هست . مَهَراس از خون یارانت ، زرد مشو پنجه در خون زَن و بر چهره بکش !…

Read More..

سبز خسرو گلسرخی

ای کاش هزار تیغ ِ برهنه بر اندوه تو می نشست تا بتوانم بشارتِ روشنی فردا را بر فراز پلک هایت نگاه کنم … *…

Read More..

تلاوت غم خسرو گلسرخی

شهامتِ مصلوب بر دار ِ نان . در این کویر ِ بسیط نیازمندی های عمومی در ناگزیری ِ پیگیر ِ این نیاز شب را به…

Read More..