ای مه رخسار تو مطلع صبح یقین – کمال خجندی

ای مه رخسار تو مطلع صبح یقین غاشیه کبریات شهپر روح الامین آینه دار رخت عارض ماه تمام تکیه گه منبرت پایه چرخ برین سایه…

Read More..

ای بر کمال قدرت تو عقل کل گواه – کمال خجندی

ای بر کمال قدرت تو عقل کل گواه بر بر لوح کبریایی تو توقیع لااله آشفتگان خاک رهت رهروان دین دردی کشان جان غمت سالکان…

Read More..

افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال – کمال خجندی

افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال به ثنای ملک الملک خدای متعال پادشاهی که به پیراهن جاهش نرسد از ازل تا به ابد…

Read More..

ای ذات ترا ظهور عالم – کمال خجندی

ای ذات ترا ظهور عالم چون خلعت مصطفی و آدم بر لوح وجود نقطه سهو افتاده موخر و مقدم در فاتحه حروف نامت مکتوم خواص…

Read More..