ای فضل تو دستگیر من دستم گیر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

ای فاضل منطقی بفریادم رس حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

ای عشق که با هزار چون بی چونی حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

ای روی تو گل دهان و لقب و نبیذ حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

ای چشم من از نور رخت چشمۀ نور حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

آن شاهد غیبی ز نهان خانه بود حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

یارب برهانیم ز حرمان چه شود حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

یا رب برهان ز قید اسباب مرا حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

هر صورت دلکش که ترا روی نمود حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

مائیم براه عشق پوشان همه عمر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

گه باده و گاه جام خوانیم ترا حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

گنجشک ضعیف تو ام ای مایه ناز حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

عمری بشکیب میستودم خود را حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

عاشق چو شدی تیغ بسر باید خورد حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

شه چون مه چارده شب آمد ز سفر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

زین بیش رهی بود ز بغداد نیاز حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

زان گونه کز ابر آمدی برف به بار حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

دلخسته و سینۀ چاک میباید شد حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

دردا و هزار بار دردا دردا حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

دل خسته و جان فکار و مژگان خونریز حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

دانی چه کسم ز ناکسان ناکستر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

حق فاعل و هرچه جز حق آلات بود حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

چشم تو که ریخت خون صد خسته جگر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

جانا ره و رسم دلبری را دریاب حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

جامی دم گفت و گو فروبند دگر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

بود آینۀ وجود عالم مثلا حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

بر مایه و سود خواهی آمد آخر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

بر مائده جهان چه برنا و چه پیر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

بر گوشۀ چشم تو که چشمشش مرساد حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

با طبل اجل کوس نمیدارد سود حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

بحریست کف جود شه کوه وقار حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

ای مه ز فروغ رویت افروخته چهر حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

ایدل پی دلدار نبودی هرگز حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

از سبزه بصحرا نگران لاله عذار حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی

Read More..

تنم فرسودہ جان پارہ، ز ہجران، یا رسول اللہ

تنم فرسودہ جان پارہ ، ز ہجران ، یا رسول اللہ دِلم پژمردہ آوارہ ، زِ عصیان ، یا رسول اللہ Tanam Farsooda jaa para…

Read More..

Gul Az Rukhat Aamokhta Nazuk Badani Ra Badani Ra

ﮔﻞ ﺍﺯ ﺭﺧﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻠﺒﻞ ﺯ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﮧ ﺷﯿﺮﯾﮟ ﺳﺨﻨﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﻨﯽ ﺭﺍ پھولوں نے نازک بدنی آپ سے سیکھی…

Read More..

Hakim Jami Quotes

Luxuriant Growth If the scissors are not used daily on the beard, it will not be long before they begin pretending to be the head….

Read More..

گل از رخت آموخته نازک بدنی را

آهو ز تو آموخت هنگام دویدن رم کردن و ایستادن و واپس نگریدن پروانه زمن، شمع ز من، گل زمن آموخت افروختن و سوختن و…

Read More..

غزل ناب از حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی هروی

بدیدم طاق ابرویت دلم شد مبتلای تو به شوخی میبرد دل را تو دانی وخدای تو اگر مطلب تو را این است که من در…

Read More..

Have a look what the example of the time did

به عبرت نظر کن که گردون چه کرد فریدون کجا رفت و قارون چه کرد پی گنج بسیار بردند رنج کنون خاک ریزند بر سر…

Read More..

بیاد رویتو

بیاد رویتو الحاج حبیب الله “بلبل” شبی بماه نظاره بیاد رویتو کردم چنان ز خویش برفتم که سر بکویتو کردم بگرد کویتو گشته طواف عشق…

Read More..

Ministry of Foreign Affairs Hands over the Manuscript Collection of Al Tawaif and Safiana al Zaraif to the Ministry Of Information and Culture

Ministry of Foreign Affairs Hands over the Manuscript Collection of Al Tawaif and Safiana al Zaraif, which was Smuggled outside of the country to the…

Read More..

If u have never trodden the path of LOVE By Hakim Jami

Read More..

Each Attractive Form That Shows Its Form By Hakim Jami

Read More..

نکرده قید غزالی

Read More..

نبینم پخته ای بزم

Read More..

مغرور مشو به مال

Read More..

مرا لحظه زخمی

Read More..

شعر در نفس

Read More..

سرود مجلس درد

Read More..

رونق ایام جوانیست عشق

Read More..

سر مقصود را

Read More..

دریغا که بی ما بسی

Read More..

تا دیده ام چو گل

Read More..

ای کشیده به کلک وهم

Read More..

به موقف عرفات

Read More..

نه کوی دوست

Read More..

نهال قد تو

Read More..

کشته خنجر عشق

Read More..

جامی از گفت و گو ببند زبان

Read More..