رموز بیخودی

جهد کن در بیخودی خود را بیاب زود تر والله اعلم بالصواب مولانای روم حضرت علامه محمد اقبال رح

قل هوالله احد

من شبی صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راه او چیدم بخواب آن «امن الناس» بر مولای ما آن کلیم اول …

لم یلد و لم یولد

قوم تو از رنگ و خون بالاتر است قیمت یک اسودش صد احمر است قطرهٔ آب وضوی قنبری در بها برتر ز …

محاورهٔ تیر و شمشیر

سر حق تیر از لب سوفار گفت تیغ را در گرمی پیکار گفت ای پریها جوهر اندر قاف تو ذوالفقار حیدر از …

خطاب به مخدرات اسلام

ای ردایت پردهٔ ناموس ما تاب تو سرمایهٔ فانوس ما طینت پاک تو ما را رحمت است قوت دین و اساس ملت …

ولم یکن له کفواً احد

مسلم چشم از جهان بر بسته چیست؟ فطرت این دل بحق پیوسته چیست؟ لاله ئی کو بر سر کوهی دمید گوشهٔ دامان …

الله الصمد

گر به الله الصمد دل بسته ئی از حد اسباب بیرون جسته ئی بندهٔ حق بندهٔ اسباب نیست زندگانی گردش دولاب نیست …