درقيب انصاف – الهام الدېن قېام

درقيب انصاف داسې خو څـوک نکړي مشره ،هيردې خپل وګړي کړل خپل دې ټول پردي کــړل،رقيبان دې خپل ملګري کړل ودې کــــــــــړل پخپله مشره،بل څوک…

Read More..

تاسو ځانته سوله غواړئ،مونږته مدام جنګ غواړئ – الهام الدېن قېام

تاسو ځانته سوله غواړئ،مونږته مدام جنګ غواړئ خپل وطن اباد غواړئ،زمونږه وطن ړنګ غواړئ تاسوخوننګ نه پيژنئ،مونږخوپه ننګ ژوندکوو تاسونوبيا ولې؟ مونږدځان په څېر بي…

Read More..

لاترڅوبه ،په شا وړو دکرکې بار بيا – الهام الدېن قېام

لاترڅوبه ،په شا وړو دکرکې بار بيا راشئ پورته کړو،دمينې خوږشعاربيا دنفرت له خزان ،واړه کډې بارکړو ټول دمينې په لار ورشو،تربهاربيا دورورۍ اومينې،ښکلی دود…

Read More..

خدایـه ســــوال کــــومه تاته، چې ماړه زمــــوږ مشران کــــړه – الهام الدېن قېام

خدایـه ســــوال کــــومه تاته، چې ماړه زمــــوږ مشران کــــړه خدایه دوی چې هرڅه غوړی، ته یی ښه ډیر ورپریمان کـــړه خدایه ښی شتمنی ورکــــړه، دوی…

Read More..

مونږه افغانان هم انسانان يو وينې سرې لرو – الهام الدېن قېام

مونږه افغانان هم انسانان يو وينې سرې لرو مونږهم پخپل ژوندکې،اميدونه اواسرې لرو دازمونږاسره ده چې،په پت کې به خپل ژوندکوو ژوندچې وي بې پته،مونږ…

Read More..

راغلـــه د اور په پلمــــــه ، کيناسته د کور مېرمن شوه – الهام الدېن قېام

راغلـــه د اور په پلمــــــه ، کيناسته د کور مېرمن شوه دا بيا زموږ د دسترخوان ، هم مو د شکور مېرمن شوه دا ميرات…

Read More..

تاچې له ازله ځان ته سپين ،دسولې رنګ واخيست – الهام الدېن قېام

تاچې له ازله ځان ته سپين ،دسولې رنګ واخيست بغض اونفرت زړه کې،ستادښمن ذليل بې ننګ واخيست ستادباغ حريم ته ئې،دجنګ داورلمبې راوړې ستاغمخورمالياردنارنج ګله،درنه…

Read More..

لامــوړشوې دجــــانــان پـه ديدار نـه وم – الهام الدېن قېام

لامــوړشوې دجــــانــان پـه ديدار نـه وم لا پـه غيــږه کـــې تـود شوئ ديار نـه وم زه پــه غـــلا ديــار ديـــدن تــه وم راغلې لا لــه…

Read More..

خدای دې راولي په مونږ دخوښۍ کال بيا – الهام الدېن قېام

خدای دې راولي په مونږ دخوښۍ کال بيا چه نه جنګ وي،نه جګړه وي،نه جنجال بيا ته سپرليه دلته ديرش کاله ،رانغلې زمونږ واخله پس…

Read More..

مينــــــــه پــه اغــــزو نشي په ګلــــــــو شي – الهام الدېن قېام

مينــــــــه پــه اغــــزو نشي په ګلــــــــو شي مه ستايه بدرنګ ، ستايل د ښکلو شي مه ستايه بيا سرې شونډې که نه خاندي ســرې شــونډې…

Read More..

راشه تصوره د جانان خیالونه راوله – الهام الدېن قېام

راشه تصوره د جانان خیالونه راوله ماته تنهایی کی دغه شان خیالونه راوله دښته دزړګی می وچکالۍ دومره ځپلی ده یو واری خو راشه د…

Read More..

پـه تــن لــــــــــوڅ پـه خيټه وږيـه!لاتــرڅـــوپـورې بـه ژاړې؟ – الهام الدېن قېام

پـه تــن لــــــــــوڅ پـه خيټه وږيـه!لاتــرڅـــوپـورې بـه ژاړې؟ لاترڅوبه دمورغيېږکې،پروت يې پلاربه له مورغـواړې؟ خـــيـرکــه ووړيې خـــدای راوړې،رابيدارشــــه ژړاپـريـږده په ژړاکــــې ګټــه نـه شتـه،کـــه ټــول…

Read More..

له روزګاره ګيله مکړه،ځانته جوړ خپله روزګارکړه – الهام الدېن قېام

له روزګاره ګيله مکړه،ځانته جوړ خپله روزګارکړه شاوخواته دې نظرکړه،بيادې خپله پيدالار کړه په ګيلو کې ګټه نشته،پخپل ځان دې فکر ساته دوخت پيښوته سم…

Read More..

خدايه څومره ښکلي ښکا ري،په غرو واوره تکه سپينه – الهام الدېن قېام

خدايه څومره ښکلي ښکا ري،په غرو واوره تکه سپينه ځمکې سپين بخمــــــل اغوستئ،تښنوي دزړونو مينه ونوسپين کالـــــي اغوستــــي،په زړه پورې منظره ده هره ونه لکـــــــــــه…

Read More..

مونږه دپردو منو ، يو ورور پـــه خپل لاس ورور وژنو – الهام الدېن قېام

مونږه دپردو منو ، يو ورور پـــه خپل لاس ورور وژنو يا پردی راپـريـږدو ، پری غمخور مشر د کـــور وژنـــــو يـا ټو پک راواخـلـو…

Read More..

زمونږګران هيوادته دپرديوسله والودراتګ په مناسبت – الهام الدېن قېام

زمونږګران هيوادته دپرديوسله والودراتګ په مناسبت زمونږ په کـــــــور توپان راغلی ټول د خړو ډک وو ټول وران ويجاړ وو هر يو کونج يې د…

Read More..

په اخلاص دخدای دربارته،چاتړلئ که نيت نه دی – الهام الدېن قېام

په اخلاص دخدای دربارته،چاتړلئ که نيت نه دی هسې ټنډې لګول دي،سجدې هيڅ عبادت نه دی عبادت که په رياوي،دثواب په ځای عذاب دی دريا…

Read More..

ماټول خپله په ځان کړي،پرې اقرارکړم – الهام الدېن قېام

ماټول خپله په ځان کړي،پرې اقرارکړم نارواده چې خپل پړه ،په بل وربارکړم چې په خپله مې دځان سره،بدکړي ددې بدوپه تور ،ولې ؟توراغيارکړم چې…

Read More..

خوار ذليل دبل نوکروي،ځينوته واکدارښکاري – الهام الدېن قېام

خوار ذليل دبل نوکروي،ځينوته واکدارښکاري غوږکې يې لښتۍ دبل غلام وي،خوبادارښکاري نوم ېي ددربار وي،پکې واړه غلامان اوسي دادغلامانو کور،له باندې لوی دبار ښکاري الحاج…

Read More..

نه فرهاديم،نه مجنون،نه ادم خان يم – الهام الدېن قېام

نه فرهاديم،نه مجنون،نه ادم خان يم نه يوسف،نه فتح خان،نه مومن خان يم زه مين دچا په تورو سترګو نه يم خو په خپل وطن…

Read More..

زه هيڅکله چــا خپـل کــــــړئ پـه زور نه يم – الهام الدېن قېام

زه هيڅکله چــا خپـل کــــــړئ پـه زور نه يم زه افغان يم په مرګ خوښ په پيغور،نه يم لــه ازلــه خــــداي ازاد يم پيداکړئ زيږولې…

Read More..

تاسې خوپرديو! ټول په زور دلته راغلي ئې – الهام الدېن قېام

تاسې خوپرديو! ټول په زور دلته راغلي ئې تاسي وسله وال غله ئې،په چوردلته راغلي ئې تاسوخودسولې په نوم ،مونږ ته جنګ راوړی دی تاسوموکور…

Read More..

ماچې دجنګ قصې ،قلم سره شريکې کړلې – الهام الدېن قېام

ماچې دجنګ قصې ،قلم سره شريکې کړلې زړګۍ ېې وچاودو،له خولې ېې وينو څريکې کړلې په خپلووينويې،په سپن کاغذ،سره خط وليکل دادانسان،دښمن انسان ته يې،ښه…

Read More..

دابه څه اختروي،چې ديارترڅنګه،يار نه وي – الهام الدېن قېام

دابه څه اختروي،چې ديارترڅنګه،يار نه وي يار ديار ليدوته،ورغلی په تلوار نه وي ټول خپلوان يوځای نه وي،خوښي نه وي،خندا نه وي لويو وړو،نراوښځو يوځای…

Read More..

وامې وره وصيت لورې،قلم دې خپل زيور جوړکړه – الهام الدېن قېام

وامې وره وصيت لورې،قلم دې خپل زيور جوړکړه مينه په قلم کړه ،خپل قلم دزړګي سر جوړ کړه نورېې وخت تير شوی ،په ټوپکو توره…

Read More..

ساړه ولاړو،هواښه شوه،وخت بهاردئ – الهام الدېن قېام

ساړه ولاړو،هواښه شوه،وخت بهاردئ ونې شنې شوې،غوټۍ ګل شوې،جوړسينګاردئ خوپه خوارولس ،سپرلۍ راغلئ نه دئ دلته جنګ دئ،دلته مرګ دئ،دلته ډاردئ سپرلۍ هغه دی چه…

Read More..

تيره چې روژه شي،نواخترراشي – الهام الدېن قېام

تيره چې روژه شي،نواخترراشي کور ته له سفره ،مسافر راشي مونږبه اختر،هله اختر وبولو بيرته چې په خولا،ټول مرور راشي دادتورتمونوديوان،سروخوري تورې شپې سباشي،روڼ سهرراشي…

Read More..

مشره بيادې واک ته دولس قاتلا ن راوستل – الهام الدېن قېام

مشره بيادې واک ته دولس قاتلا ن راوستل خپل څنګ ته دې دواړه دورانۍ اتلان راوستل مونږ له جګړو ستړې مشره،سوله امنيت غواړو تا بيرته…

Read More..

داسې خو څـوک نکړي مشره ،هيردې خپل وګړي کړل – الهام الدېن قېام

داسې خو څـوک نکړي مشره ،هيردې خپل وګړي کړل خپل دې ټول پردي کــړل،رقيبان دې خپل ملګري کړل ودې کــــــــــړل پخپله مشره،بل څوک ملامت نـه…

Read More..

وې اصيل ځوی دوطن کټوازيه! – الهام الدېن قېام

وې اصيل ځوی دوطن کټوازيه! وې پخپل ولس مين کټوازيه! دوطن په کړاوهرووځت کړيدلې دولس په درد،دردمن کټوازيه! هرارمان دې سپين،سپيڅلئ افغاني وو خواوس ولاړې،ارمانجن…

Read More..

سترګې رانه ګرانې،ستادسترګوسره جنګ غواړي – الهام الدېن قېام

سترګې رانه ګرانې،ستادسترګوسره جنګ غواړي ساز رانه غوږونه ،ګرانې ستادبنګړو شرنګ غواړي شنډې مې سوالګرې دي،دسروشنډوسوالونه کړي غواړي خيراتونه،ستادسرو شنډو قلنګ غواړي ډک دميوخم که…

Read More..

جوړپدې دنياجنت دی،دمورغېږه – الهام الدېن قېام

جوړپدې دنياجنت دی،دمورغېږه دخدای رحم وشفقت دی،دمورغېږه دنيا واړه دمورغېږه کې،پرته ده ګهواره دبشريت ده،دمورغېږه انسانيت دمورله غېږې،شروع کيږي سرچينه دبشريت ده،دمور غېږه محبت دمورپه…

Read More..

مــــه راځــــه اختــره ستــــاراتلو ته موتلـــوار نشته – الهام الدېن قېام

مــــه راځــــه اختــره ستــــاراتلو ته موتلـــوار نشته دلته اوس په مونږکې،ستاڅوک تږی دديدارنشته هـــــــرسړی په ويراخـــــته دی،تاته ېــــې درپـــام نـه دی ستـــاراتـــګ ترې هېردی،نوريي تاته…

Read More..

داسې ورخ هيڅ نه وي،چه دکلي يو کوروران نه وي – الهام الدېن قېام

داسې ورخ هيڅ نه وي،چه دکلي يو کوروران نه وي غم نه وي ماتم نه وي،دټول کلي خفګان نه وي دلته څوک راغلي،دوی زمونږ دبچو…

Read More..

یاره جداېې کې دې فکرونو سوداېې کړمه – الهام الدېن قېام

یاره جداېې کې دې فکرونو سوداېې کړمه زه نور له ژوندونه لاس په سر ستا جداېې کړمه بیا به چا ته واېې چه دبل په…

Read More..

ښځه مورده،ښځه خورده – الهام الدېن قېام

ښځه مورده،ښځه خورده ښځه ترور،ښځه ننګورده ښځه موردبشريت ده څوک ئې ځوی دی،څوک ئې لورده دبشردبقارازدی ګهواره ئې دشعورده سرچينه دمحبت ده ښځه لوړدمينی شورده…

Read More..

ته زمونږوياړیی،ميړنيه ،قهرمان سربازه – الهام الدېن قېام

ته زمونږوياړیی،ميړنيه ،قهرمان سربازه تاپه ميړانه په ګونډوکړل،دښمنان سربازه تادوطن دښمن ته داسې دروندګوزارورکړئ چې پنجابيانوته ګوشته شوه ګورستان سربازه الحاج الهام الدين قيام

Read More..

مه مې مينځئ خلکو چې وژلی مې خپل يار يمه – الهام الدېن قېام

مه مې مينځئ خلکو چې وژلی مې خپل يار يمه زه ګـــورئ شهيد يم ، ځــــم جنت ته ورپه ﻻر يمه زه بــــه په جنت…

Read More..

داسې ګړۍ نشته چې په مونږ باندې،بمبارنه شته – الهام الدېن قېام

داسې ګړۍ نشته چې په مونږ باندې،بمبارنه شته دلته که راځې اختره! راشه که دې ډار نه شته مرګ به قبلوې اختره ! دلته که…

Read More..

شپه به خدای سبا کړي – الهام الدېن قېام

شپه به خدای سبا کړي،خامخا به سحروبريښيتيربه داتورتم شي ،بيا به څريکه دلمر وبريښي دادخدای وعده ده،چې زحمت پسې راحت راځيداخفګان به تيرشي،بيابه دلته اختر…

Read More..

چه انسان خپله ،دښمن دانسان جوړ شي – الهام الدېن قېام

چه انسان خپله ،دښمن دانسان جوړ شي هسې نوم یی دانسان وي،شيطان جوړشي تا اشرف المخلوقات پيدادي خدايه وروسته ولې ترې خونخواره ليوان جوړشي انسان…

Read More..

موږ وې يوروپ کې به شپې ورځې ، ښې په خوند تيروو – الهام الدېن قېام

موږ وې يوروپ کې به شپې ورځې ، ښې په خوند تيروو مـــاړه په خيټه ، پټ په تن ، خوښ به خــــــپل ژوند تيروو…

Read More..

دچا مور ،دچاميرمن ده،دچا خورده – الهام الدېن قېام

دچا مور ،دچاميرمن ده،دچا خورده دچاخواښي،دچانياده،دچا ترورده دهرچاسره رشتې ته ېې بيل نوم دی دچاښکينه ياورينداره،دچالورده خوترټولو ښائېسته دمينې ډک نوم په نومونوکې ډيرښکلی نوم…

Read More..

فیصله مې دتقدیر ده،څه چاره ده – الهام الدېن قېام

فیصله مې دتقدیر ده،څه چاره ده چې له ګران وطن مې،لیرې ګوزاره ده زه بې ساه،دلته راوړی زمانې یم ساه مې،ګران وطنه!لاهم ستاکره ده دلته…

Read More..

څه ګناه څه مې قصور وو، خدای دپـــــــاره – الهام الدېن قېام

څه ګناه څه مې قصور وو، خدای دپـــــــاره چه ارام ژوندون ځما شوو،ناقــــــــــــــــراره مادزړه په کورکې ځای دمينې ورکــــــــــــړو دي ځما دزړګي خونه کړه ويجـــــــــــــــــــاړه…

Read More..

مونږ ارام ملت وو ، خــدايـــه چـــا مـــونږ راببر کــړلــــو – الهام الدېن قېام

مونږ ارام ملت وو ، خــدايـــه چـــا مـــونږ راببر کــړلــــو مونږ وو خير غوښتونکي ، خدايه چا اخته په شر کړلو مونږ ډارول نه کــړل…

Read More..

دچام مور ،دچاميرمن ده،دچا خورده – الهام الدېن قېام

دچام مور ،دچاميرمن ده،دچا خورده دچاخواښي،دچانياده،دچا ترورده دهرچاسره رشتې ته ېې بيل نوم دی دچاښکينه ياورينداره،دچالورده خوترټولو ښائېسته دمينې ډک نوم په نومونوکې ډيرښکلی نوم…

Read More..

که پښتون، که هزاره دی که تا جک دی – الهام الدېن قېام

که پښتون، که هزاره دی که تا جک دی که ترکمن دی، که بلوڅ دی،که ازبک دی چارایماق،نورستانی،که براهوی دی ددی خاورې ، هریوقوم له…

Read More..

خپل قسمت مې هم سپيره دی – الهام الدېن قېام

خپل قسمت مې هم سپيره دی په روزګارکې هم خوندنه شته له رقيب مې دښمن جوړدی خوپه يار کې هم خوند نه شته يارانې بازاري…

Read More..

مونږ هم لکه نورانسانان،ساه لرو،نفس لرو – الهام الدېن قېام

مونږ هم لکه نورانسانان،ساه لرو،نفس لرو مينه لرو زړوکې،احساسات لرو،هوس لرو مونږته دهوس ترڅنګ،مولاغيرت راکړیدی مونږه افغانان يو،په غيرت سمبال ولس لرو مونږ خدای له…

Read More..