بیار وعده خلافم گر اتفاق افتاد – هاتف اصفهانی

بیار وعده خلافم گر اتفاق افتاد نخست گوشزدش این پیام خواهم کرد که تا کیم به فسون گویی آنچه می‌خواهی به صبح اگرچه نکردم به…

Read More..

با حریفی که بی‌سبب دارد – هاتف اصفهانی

با حریفی که بی‌سبب دارد سر آزار من بگو زنهار گرچه از حکه در تعب باشی … خر را به … خویش مخار هان و…

Read More..