Hamid Parafshan

مخمس بر یک بیت حضرت بیدل توسط حمید پرافشان

مخمس بر یک بیت حضرت بیدل توسط حمید پرافشان

 مخمس بر یک بیت حضرت بیدل توسط حمید پرافشان صحـبت اهـل ادب ریـزد به دلها اعـتـبار از کــلام خـبـره گــان آیـد کـمال افـتـخار گرهمی خواهی نگردی با مصیبت ها دچار هـرزه گو را قابل صحـبت نگـیری زیـنهار عاقبت خون گشت اگر گشتی به درد سر طرف حمید پرافشان »