قیامت است حیدری وجودی

قیامت است جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است بی سایه قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب …

ای عشق حیدری وجودی

ای عشق ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی دریای وجودم را در شور و شر آوردی در بحر حضور من بیخویش …

محرمان حیدری وجودی

محرمان اي محرمان جان دل از خــــــــــويش بيرون گشته ام بيرون زقــيد آب و گل آنســــوي گـردون گشتـــــه ام آيينه ها بشکسته …

ایکاش حیدری وجودی

ایکاش ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود در کارگۀ شیشه گران سنگ نمی بود دنیا همه راحتکده میگشت بشر را …

موج رمنده حیدری وجودی

موج رمنده از خرمن هستی پرکاهی نگرفتیــــــم برگردن دل بار گنـــاهی نگرفتیم بردامن سروی ننشستیــــم چو گردی درپای گلی جای گیــاهی نگرفتیم …

بیشه وجود حیدری وجودی

بیشه وجود در بیشه وجود تو شیــــــــر خـدا علیست شمشیرحق بدسـت ودل مصطفی علیست تا حشر در قلمـــــــــرو اقلیـم اولیـــــــــا میر و …

معني معني حیدری وجودی

معني معني دست بدست من بده تا سيــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوي تن جان شود جـان تن …

بر نخاست حیدری وجودی

بر نخاست آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست …

نخل سخن حیدری وجودی

نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر …

سینهء ما حیدری وجودی

سینه ء ما گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد عشق ما شعر جـــاودانه …

شاهد حال حیدری وجودی

شاهد حال شاهد حال زار ما چهـــــره زرد و زار ماســت داغ دل نگـــار ما شمــــع ســـر مزار ماســــت دستگه جـــــلال تو …

نعیم قادری در وصف حیدری وجودی

در وصف حیدری وجودی دل بـــــرده زمــــن گلشـــــن اشـعــــــــار وجودی بس دســــته گلی رســــــــته به گلـــــزار وجودی صــــــد عاشقی شوریــــــده نگر بســــــتۀ …

عرس مجنون حیدری وجودی

عرس مجنون شانه را تا آشنـــای زلف جانـــــان کــــــرده اند خاطر آشفتــه مــــــارا پریشــــــان کـــــرده اند خانهء مردم خراب ازگــــردش چشمـــان اوست …

نیایش حیدری وجودی

نیایش یارب بنــــــــــور سبــــــز قرآن به سر سینه محبوب سبحـــــان بصدق حضرت صــــدیق اکبــــر بعدل عمر و فـــــاروق و فرقان به انوار …

عشق مهربان حیدری وجودی

عشق مهربان دست بدست من بده تا سیــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوی تن جان شود جـان تن …

جهاد و مقاومت حیدری وجودی

جهاد و مقاومت ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر …

عنقاي دام آموز حیدری وجودی

عنقاي دام آموز تــا بسوزد جان من خورشيد عالمـسوز کـــو؟ تا شود روشن دلم روي جهان افـــروز کــــو؟ ســــوز و ساز عشق …

دریاچه کبود حیدری وجودی

دریاچه کبود ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای درنگــــاه مستت جوی …

اشترجان حیدری وجودی

اشترجان راست بگو چه دیده ای کز همه گان رمیده ای کز همه گان رمیده یی راست بگو چه دیده ای شام …

گم شدم حیدری وجودی

گم شدم ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم گم شدم در جان جانان ای عزیزان گم شدم موج از …

حضور اولیا حیدری وجودی

حضور اولیا درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است حضـور اولیـــای پـــــر غــــرور است معین الدین حســــــــن اینجــاست حاضر نظام الدین که سرتــاپــــای …

اعجاز سرود حیدری وجودی

اعجاز سرود ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم زخمـه ء تار وجـودم نغمه ء دلکش عــودم خواستم تاغزل چشـــم غزال …