حیدری وجودی شاعر نامدار افغانستان درگذشت

شاعری که نیم قرن ستون کتاب‌خانه عامه بود حیدری وجودی، یکی از شاعران مشهور افغانستان روز چهارشنبه (۱۰ جون – ۲۱ جوزا) به عمر ۸۱…

Read More..

هر که در چشم تو گم گردید پیدا می شود – حیدری وجودی

هر که در چشم تو گم گردید پیدا می شود قطره گر از خود برآید عین دریا می شود آشنا با مشرب آزادگان عشق باش…

Read More..

آه سردی از دل حیدری وجودی

Read More..

گردش چشم سیا حیدری وجودی

Read More..

ایکاش حیدری وجودی

Read More..

ای عشق حیدری وجودی

Read More..

ای مرد حیدری وجودی

Read More..

پیرانه حیدری وجودی

Read More..

ای عزیزان حیدری وجودی

Read More..

گردش چشم سياه تو خوشم ميآيد حیدری وجودی

Read More..

شعـر ما، مســـتِ پیــامِ زندگیــــست حیدری وجودی

Read More..

هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

Read More..

گــــوش کُـــــن همسفـــــر ترانهء ما حیدری وجودی

Read More..

تو شعــر تازهء جان پروری گلستانی حیدری وجودی

Read More..

ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود حیدری وجودی

Read More..

بسکه در آتش هجران کسی سوخته يی حیدری وجودی

Read More..

ای زورقِ شکستـــه به امـــیدِ سـاحلـــی حیدری وجودی

Read More..

قیامت است حیدری وجودی

قیامت است جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است بی سایه قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب ازسینه آه ســـــرد…

Read More..

ای عشق حیدری وجودی

ای عشق ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی دریای وجودم را در شور و شر آوردی در بحر حضور من بیخویش سفر کردی یک…

Read More..

محرمان حیدری وجودی

محرمان اي محرمان جان دل از خــــــــــويش بيرون گشته ام بيرون زقــيد آب و گل آنســــوي گـردون گشتـــــه ام آيينه ها بشکسته ام با اصـــل…

Read More..

ایکاش حیدری وجودی

ایکاش ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود در کارگۀ شیشه گران سنگ نمی بود دنیا همه راحتکده میگشت بشر را گر فتنه و…

Read More..

موج رمنده حیدری وجودی

موج رمنده از خرمن هستی پرکاهی نگرفتیــــــم برگردن دل بار گنـــاهی نگرفتیم بردامن سروی ننشستیــــم چو گردی درپای گلی جای گیــاهی نگرفتیم یوسف نظران بود…

Read More..

بیشه وجود حیدری وجودی

بیشه وجود در بیشه وجود تو شیــــــــر خـدا علیست شمشیرحق بدسـت ودل مصطفی علیست تا حشر در قلمـــــــــرو اقلیـم اولیـــــــــا میر و امیر و صــاحب…

Read More..

معني معني حیدری وجودی

معني معني دست بدست من بده تا سيــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوي تن جان شود جـان تن شــود با تو…

Read More..

بر نخاست حیدری وجودی

بر نخاست آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست تا زمین شد…

Read More..

نخل سخن حیدری وجودی

نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر که شــــورعشق ندارد…

Read More..

سینهء ما حیدری وجودی

سینه ء ما گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد عشق ما شعر جـــاودانه ء مــا حذر…

Read More..

نمیدانم چه شد حیدری وجودی

نمیدانم چه شد ای عزیزان من شدم او او نمیدانم چه شد جسم تا جان من شدم او او نمیدانم چه شد همچو آیینه که…

Read More..

شاهد حال حیدری وجودی

شاهد حال شاهد حال زار ما چهـــــره زرد و زار ماســت داغ دل نگـــار ما شمــــع ســـر مزار ماســــت دستگه جـــــلال تو جـــــــلوگـــــه وصال تـــــو…

Read More..

نعیم قادری در وصف حیدری وجودی

در وصف حیدری وجودی دل بـــــرده زمــــن گلشـــــن اشـعــــــــار وجودی بس دســــته گلی رســــــــته به گلـــــزار وجودی صــــــد عاشقی شوریــــــده نگر بســــــتۀ دامش افـتــــــاده چــو…

Read More..

عرس مجنون حیدری وجودی

عرس مجنون شانه را تا آشنـــای زلف جانـــــان کــــــرده اند خاطر آشفتــه مــــــارا پریشــــــان کـــــرده اند خانهء مردم خراب ازگــــردش چشمـــان اوست با فلک ناحق…

Read More..

نیایش حیدری وجودی

نیایش یارب بنــــــــــور سبــــــز قرآن به سر سینه محبوب سبحـــــان بصدق حضرت صــــدیق اکبــــر بعدل عمر و فـــــاروق و فرقان به انوار حیای چشــــم عثمــــان…

Read More..

عشق مهربان حیدری وجودی

عشق مهربان دست بدست من بده تا سیــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوی تن جان شود جـان تن شــود با تو…

Read More..

خوشم مي آيد حیدری وجودی

خوشم مي آيد گردش چشم سياه تو خوشم مي آيد موج درياي نگاه تو خوشم مي آيد همچو مهتاب كه در ابر حرير تابد تن…

Read More..

جهاد و مقاومت حیدری وجودی

جهاد و مقاومت ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر تبار جهاد و…

Read More..

عنقاي دام آموز حیدری وجودی

عنقاي دام آموز تــا بسوزد جان من خورشيد عالمـسوز کـــو؟ تا شود روشن دلم روي جهان افـــروز کــــو؟ ســــوز و ساز عشق حســن زندگـي ميبايـــدم…

Read More..

دریاچه کبود حیدری وجودی

دریاچه کبود ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای درنگــــاه مستت جوی شــــراب جاری ای…

Read More..

اشترجان حیدری وجودی

اشترجان راست بگو چه دیده ای کز همه گان رمیده ای کز همه گان رمیده یی راست بگو چه دیده ای شام بدی سحر شدی…

Read More..

گم شدم حیدری وجودی

گم شدم ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم گم شدم در جان جانان ای عزیزان گم شدم موج از خود رفته را…

Read More..

حضور اولیا حیدری وجودی

حضور اولیا درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است حضـور اولیـــای پـــــر غــــرور است معین الدین حســــــــن اینجــاست حاضر نظام الدین که سرتــاپــــای نــــور است بچشم…

Read More..

اعجاز سرود حیدری وجودی

اعجاز سرود ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم زخمـه ء تار وجـودم نغمه ء دلکش عــودم خواستم تاغزل چشـــم غزال تـو بخوانـم نگه…

Read More..