حیدری وجودی شاعر نامدار افغانستان درگذشت

شاعری که نیم قرن ستون کتاب‌خانه عامه بود حیدری وجودی، یکی از شاعران مشهور افغانستان روز چهارشنبه (۱۰ جون – ۲۱ جوزا) به عمر ۸۱…

هر که در چشم تو گم گردید پیدا می شود – حیدری وجودی

هر که در چشم تو گم گردید پیدا می شود قطره گر از خود برآید عین دریا می شود آشنا با مشرب آزادگان عشق باش…

آه سردی از دل حیدری وجودی

گردش چشم سیا حیدری وجودی

ایکاش حیدری وجودی

ای عشق حیدری وجودی

ای مرد حیدری وجودی

پیرانه حیدری وجودی

ای عزیزان حیدری وجودی

شعـر ما، مســـتِ پیــامِ زندگیــــست حیدری وجودی

گردش چشم سياه تو خوشم ميآيد حیدری وجودی

هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

گــــوش کُـــــن همسفـــــر ترانهء ما حیدری وجودی

تو شعــر تازهء جان پروری گلستانی حیدری وجودی

ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود حیدری وجودی

بسکه در آتش هجران کسی سوخته يی حیدری وجودی

ای زورقِ شکستـــه به امـــیدِ سـاحلـــی حیدری وجودی

عشق مهربان حیدری وجودی

عشق مهربان دست بدست من بده تا سیــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوی تن جان شود جـان تن شــود با تو…

خوشم مي آيد حیدری وجودی

خوشم مي آيد گردش چشم سياه تو خوشم مي آيد موج درياي نگاه تو خوشم مي آيد همچو مهتاب كه در ابر حرير تابد تن…

جهاد و مقاومت حیدری وجودی

جهاد و مقاومت ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر تبار جهاد و…

عنقاي دام آموز حیدری وجودی

عنقاي دام آموز تــا بسوزد جان من خورشيد عالمـسوز کـــو؟ تا شود روشن دلم روي جهان افـــروز کــــو؟ ســــوز و ساز عشق حســن زندگـي ميبايـــدم…

دریاچه کبود حیدری وجودی

دریاچه کبود ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای درنگــــاه مستت جوی شــــراب جاری ای…

اشترجان حیدری وجودی

اشترجان راست بگو چه دیده ای کز همه گان رمیده ای کز همه گان رمیده یی راست بگو چه دیده ای شام بدی سحر شدی…

گم شدم حیدری وجودی

گم شدم ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم گم شدم در جان جانان ای عزیزان گم شدم موج از خود رفته را…

حضور اولیا حیدری وجودی

حضور اولیا درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است حضـور اولیـــای پـــــر غــــرور است معین الدین حســــــــن اینجــاست حاضر نظام الدین که سرتــاپــــای نــــور است بچشم…

اعجاز سرود حیدری وجودی

اعجاز سرود ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم زخمـه ء تار وجـودم نغمه ء دلکش عــودم خواستم تاغزل چشـــم غزال تـو بخوانـم نگه…

قیامت است حیدری وجودی

قیامت است جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است بی سایه قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب ازسینه آه ســـــرد…

ای عشق حیدری وجودی

ای عشق ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی دریای وجودم را در شور و شر آوردی در بحر حضور من بیخویش سفر کردی یک…

محرمان حیدری وجودی

محرمان اي محرمان جان دل از خــــــــــويش بيرون گشته ام بيرون زقــيد آب و گل آنســــوي گـردون گشتـــــه ام آيينه ها بشکسته ام با اصـــل…

ایکاش حیدری وجودی

ایکاش ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود در کارگۀ شیشه گران سنگ نمی بود دنیا همه راحتکده میگشت بشر را گر فتنه و…

موج رمنده حیدری وجودی

موج رمنده از خرمن هستی پرکاهی نگرفتیــــــم برگردن دل بار گنـــاهی نگرفتیم بردامن سروی ننشستیــــم چو گردی درپای گلی جای گیــاهی نگرفتیم یوسف نظران بود…

بیشه وجود حیدری وجودی

بیشه وجود در بیشه وجود تو شیــــــــر خـدا علیست شمشیرحق بدسـت ودل مصطفی علیست تا حشر در قلمـــــــــرو اقلیـم اولیـــــــــا میر و امیر و صــاحب…

معني معني حیدری وجودی

معني معني دست بدست من بده تا سيــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوي تن جان شود جـان تن شــود با تو…

بر نخاست حیدری وجودی

بر نخاست آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست تا زمین شد…

نخل سخن حیدری وجودی

نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر که شــــورعشق ندارد…

سینهء ما حیدری وجودی

سینه ء ما گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد عشق ما شعر جـــاودانه ء مــا حذر…

نمیدانم چه شد حیدری وجودی

نمیدانم چه شد ای عزیزان من شدم او او نمیدانم چه شد جسم تا جان من شدم او او نمیدانم چه شد همچو آیینه که…

شاهد حال حیدری وجودی

شاهد حال شاهد حال زار ما چهـــــره زرد و زار ماســت داغ دل نگـــار ما شمــــع ســـر مزار ماســــت دستگه جـــــلال تو جـــــــلوگـــــه وصال تـــــو…

نعیم قادری در وصف حیدری وجودی

در وصف حیدری وجودی دل بـــــرده زمــــن گلشـــــن اشـعــــــــار وجودی بس دســــته گلی رســــــــته به گلـــــزار وجودی صــــــد عاشقی شوریــــــده نگر بســــــتۀ دامش افـتــــــاده چــو…

عرس مجنون حیدری وجودی

عرس مجنون شانه را تا آشنـــای زلف جانـــــان کــــــرده اند خاطر آشفتــه مــــــارا پریشــــــان کـــــرده اند خانهء مردم خراب ازگــــردش چشمـــان اوست با فلک ناحق…

نیایش حیدری وجودی

نیایش یارب بنــــــــــور سبــــــز قرآن به سر سینه محبوب سبحـــــان بصدق حضرت صــــدیق اکبــــر بعدل عمر و فـــــاروق و فرقان به انوار حیای چشــــم عثمــــان…