Haidari Wojoudi

آه سردی از دل حیدری وجودی

آه سردی از دل حیدری وجودی

»

گردش چشم سیا حیدری وجودی

گردش چشم سیا حیدری وجودی

»

ایکاش حیدری وجودی

ایکاش حیدری وجودی

»

ای عشق حیدری وجودی

ای عشق حیدری وجودی

»

ای مرد حیدری وجودی

ای مرد حیدری وجودی

»

پیرانه حیدری وجودی

پیرانه حیدری وجودی

»

ای عزیزان حیدری وجودی

ای عزیزان حیدری وجودی

»

گردش چشم سياه تو خوشم ميآيد حیدری وجودی

گردش چشم سياه تو خوشم ميآيد حیدری وجودی

»

شعـر ما، مســـتِ پیــامِ زندگیــــست حیدری وجودی

شعـر ما، مســـتِ پیــامِ زندگیــــست حیدری وجودی

»

هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

هر بـــرگِ گُلِ این بــاغ آیینهء جانی هست حیدری وجودی

»

گــــوش کُـــــن همسفـــــر ترانهء ما حیدری وجودی

گــــوش کُـــــن همسفـــــر ترانهء ما حیدری وجودی

»

تو شعــر تازهء جان پروری گلستانی حیدری وجودی

تو شعــر تازهء جان پروری گلستانی حیدری وجودی

»

ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود حیدری وجودی

ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود حیدری وجودی

»

بسکه در آتش هجران کسی سوخته يی حیدری وجودی

بسکه در آتش هجران کسی سوخته يی حیدری وجودی

»

ای زورقِ شکستـــه به امـــیدِ سـاحلـــی حیدری وجودی

ای زورقِ شکستـــه به امـــیدِ سـاحلـــی حیدری وجودی

»

قیامت است حیدری وجودی

قیامت است حیدری وجودی

قیامت است جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است بی سایه قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب ازسینه آه ســـــرد کشیـــدن قیامت است در زیر تیغ نـــاز تــــــو ای کعبــــه نیاز مارابخون خویـــــش تپیدن قیـامت است مرغ دلیکــــــه درخـــــم زلف تو آرمید بازش ببال شـــــوق پریـدن قیامت است ازحلقه های کـاکــل عنبـــــر سرشته ات کفر است سرکشی و پریدن قیامت است بادیــــده امیــــد ســـــر راهت ای نگار دیدیم انتظار کشیــــــدن قیـــــامت است بیرون مکش ز شرق یخن سیــــنه صفا کاین صبح رستخیــز دمیدن قیامت است جانا چگونه بوسـه بگیــــرم ز دست تو پای ترا بچشــــم کشیـــــ... »

ای عشق حیدری وجودی

ای عشق حیدری وجودی

ای عشق ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی دریای وجودم را در شور و شر آوردی در بحر حضور من بیخویش سفر کردی یک سینه سخن بردی صد دل گهر آوردی یک دشت گل وحشی بر دامنم افشاندی یک جوی به جان من گلبرگ تر آوردی بشکفت گل یاسم امید به بار آورد ای نخل مراد دل آخر ثمر آوردی گلهای وجود تو بوی دگری دارد در گرمی حال من رنگ دگر آوردی ای شاعر شوریده جانانه غزل گفتی از نای دل و جانت شیر و شکر آوردی نجم العرفا حيدري وجودي »

محرمان حیدری وجودی

محرمان حیدری وجودی

محرمان اي محرمان جان دل از خــــــــــويش بيرون گشته ام بيرون زقــيد آب و گل آنســــوي گـردون گشتـــــه ام آيينه ها بشکسته ام با اصـــل خود پيـــــــــــوستـــه ام ازدام و صــورت رسته ام از لفظ افــزون گشتــــه ام مستـــــي صهـباي دلــــم معنــــــــــاي معـــناي دلـــم ديوانه گـي هاي دلـــــم مجـــنون مجــنون گشــــته ام در دره هـاي سينـــه ام دريــــــــــاي عشـــق جاودان جاريست اي ماهي و شان سيحون و جيـهون گشته ام جانم نمي گنجد به تن مانــند معنــــــــــي در سخــــن چون عطر گلـــهاي چمن از رنگ بيرون گشتــــه ام تاجــــان جانت ديــــده ام آن تــــــرا بگـــــزيــــده ام بربيش و کم خنديـــد... »

ایکاش حیدری وجودی

ایکاش حیدری وجودی

ایکاش ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود در کارگۀ شیشه گران سنگ نمی بود دنیا همه راحتکده میگشت بشر را گر فتنه و خود خواهی و نیرنگ نمی بود بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد گر دیدۀ خود بین فلک تنگ نمی بود روشنگر دلهای پر امید نمیگشت گرنالۀ شامم سحرآهنگ نمی بود گر کوه غم عشق بدوشم نفتادی هنگام جوانی کمرم چنگ نمی بود امروز به سر منزل مقصود زدی گام دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود نجم العرفا حيدري وجودي »

موج رمنده حیدری وجودی

موج رمنده حیدری وجودی

موج رمنده از خرمن هستی پرکاهی نگرفتیــــــم برگردن دل بار گنـــاهی نگرفتیم بردامن سروی ننشستیــــم چو گردی درپای گلی جای گیــاهی نگرفتیم یوسف نظران بود دریــــغا چو زلیخا باقد خمیده ســر راهــــی نگرفتیم دربتکده ها صاحـــب زنــار نگشتیم تاری زسر زلف سیاهــی نگرفتیم چون موج رمیدیم و به گوهر نرسیدیم جا در دل دریای نگاهـی نگرفتیم در پای سحر گوهر اشکـــی نفشاندیم درسینه ء شب دامن آهی نگرفتیم از همسفران دور فتادیم زغفلت رفتیم وره قافله گاهی نگرفتیـــم شب اول دلو 1362 نجم العرفا حيدري وجودي »

بیشه وجود حیدری وجودی

بیشه وجود حیدری وجودی

بیشه وجود در بیشه وجود تو شیــــــــر خـدا علیست شمشیرحق بدسـت ودل مصطفی علیست تا حشر در قلمـــــــــرو اقلیـم اولیـــــــــا میر و امیر و صــاحب فوج ولوا علیست مردی که با ثبـــــــات بمیـــــــدان زنـدگی بــــردوش دل کشد علـــــم کبریا علیست پشمین کلاه فقـــــــــر نهادند بـــــرسرش فرمانــــروای سلطنت بــــوریا علیست ازجان و دل گــــدای در اوست هردلــــی درکارگــــــاه عشق شـــه اولیـــا علیست راضی بود زحضرت او ذات بـــی نشـــان ازبنده گان خاص خــــدا مرتضــاعلیست بسیار هســت راهبـــــــر و رهنمـــــا ولی ازبهر خلق راهبــــر و رهگشــا علیست درانبیـا رسیـــــــــــــد فتــــــــوت خلیل را در... »

معني معني حیدری وجودی

معني معني حیدری وجودی

معني معني دست بدست من بده تا سيــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوي تن جان شود جـان تن شــود با تو جهنم جنـت است بي توبهشــــــــت دوزخ است آميـــز در جـان و تنــــم ، تا گلخــــنم گلشـــن شـــود اي آفتاب آفـــتاب ، در خـــــــــــــلوت جانــــم بتاب تا چشمه هاي چشم من ، بر ديگـــران روزن شـــود گردد بکانون دلــــــــم روشــن چراغ سبـــز جــــان اي عشق خواهم شير تو در سينــــه ام روغن شــود هرگـــــــز نمـانـــد تيـــــرگي دلسردي افســــردگـي آنجا که عشق مهـــربان يـک ذره نــور افگن شـــود بشکن طلسم رنگهــــــــا در معـــني معني مــن درا تا جــان الفــت پيــشه ات منظور مـرد و زن ... »

بر نخاست حیدری وجودی

بر نخاست حیدری وجودی

بر نخاست آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست تا زمین شد سفله پرور آسمان نا مرد دوست از ضمیر خاک شیران شیر مردی بر نخاست ای خراسانی که بودی مرد زا از سینه ات چون ابومسلم دگر صاحب نبردی بر نخاست توده را فر فریدونی دهد واحسرتا باز همچون کاوه زین افراد فردی بر نخاست یا سواری نیست یا ما را نباشد دید آن سالها شد از دل این دشت گردی بر نخاست شیر از جنگل پلنگ از کوه از دریا نهنگ وز بیابان ناقۀ منزل نوردی بر نخاست نجم العرفا حيدري وجودي »

نخل سخن حیدری وجودی

نخل سخن حیدری وجودی

نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر که شــــورعشق ندارد بریده به چشمی که آب شرم وحیا نیست محرمش از دستگـــــاه دانـــش و بینش کشیده به بهر نمـــــوی آدم و عالـــــم چون آفتاب در سینه ی کــه مهر نبـــــاشد دریده به درگلشنی کــــه شاهـــــد گل جلوه میکند رنگ از ریاض عــــارض بلبل پریده به خواهی اگــــر تــــو کیفیت عشق بیزوال شهد ازلبـــــان ســـرو قدان ناچشیده به مارا چو ســـــرو قـــامت آزاده می سزد ای چرخ پیکر تو چون دونان خمیده به نـــادیــــده درک درد دل مـــا نمیکنــــی این راز سر به مهر ... »

سینهء ما حیدری وجودی

سینهء ما حیدری وجودی

سینه ء ما گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد عشق ما شعر جـــاودانه ء مــا حذر از شعله های ســرکــش آن مزن آتش بـه آشیـــــانه ء ما شور یکدشت سینـه میجــــوشـد در نــوای نــــی شبانـــه ء ما سینه ء مــاست خانــــه ء میهـن جانــدارد کسی بــه خانـه ء ما زنده گی آفرین و هستی زاسـت مستــی بحر بــــی کرانه ء ما چی بود جنبش زمیـن و زمـــان تپـــــش سینــــه ء زمـــانه ما صلح کل جلـــوه دگـــــر دارد در گــل و برگ شاعـرانه ء ما شاعر نکتــــه سنـــج لاهوری (واقف) ذوق عـــارفانــــه مـا به کمــــال هنــــر نکـو سفتــــــــه در معنی دانــــــه ... »

نمیدانم چه شد حیدری وجودی

نمیدانم چه شد حیدری وجودی

نمیدانم چه شد ای عزیزان من شدم او او نمیدانم چه شد جسم تا جان من شدم او او نمیدانم چه شد همچو آیینه که خود را گم کند در صورتی محو و حیران من شدم او او نمیدانم چه شد چشم من تنها نگردیده ست محو عارضش با دل و جان من شدم او او نمیدانم چه شد جلوه گر شد صد چمن گل در دل و در دیده ام یک بهاران من شدم او او نمیدانم چه شد قطره چون از خود رود بحر خروشان میشود ای حریفان من شدم او او نمیدانم چه شد سایه را در پرتو خورشید پیدایی مجو جیب و دامان من شدم او او نمیدانم چه شد ذورق تن در دل دریای توفانزای عشق گشت ویران من شدم او او نمیدانم چه شد نجم العرفا حيدري وجودي »

شاهد حال حیدری وجودی

شاهد حال حیدری وجودی

شاهد حال شاهد حال زار ما چهـــــره زرد و زار ماســت داغ دل نگـــار ما شمــــع ســـر مزار ماســــت دستگه جـــــلال تو جـــــــلوگـــــه وصال تـــــو آييــنه جمـــال تو ايــــن دل بي غبــار ماســـــت روضه عالــــــــــم صفا غنــچه گــــلشن وفـــــا بـاغ و گل و بهار ها سيــنه داغــــدار ماســــت روح اميد و آرزو جــــــان و جهـان جستجـــــو شـام و سحــر بياد او خاطر بيقــــرار ماســــت موجــــــــه رود بارهــا زمـــــزمه هزار هـــــا نغمـه آبشــار ها ديــــده اشکبـــــار ماســـــــت سد ره وفــاي ما خار هــــوس نمـــــي شـــــود مست الست ميـــروم عشق و اميــد يار ماســت راز جهــــــان زندگي سر نهـ... »

نعیم قادری در وصف حیدری وجودی

نعیم قادری در وصف حیدری وجودی

در وصف حیدری وجودی دل بـــــرده زمــــن گلشـــــن اشـعــــــــار وجودی بس دســــته گلی رســــــــته به گلـــــزار وجودی صــــــد عاشقی شوریــــــده نگر بســــــتۀ دامش افـتــــــاده چــو صــــــــــیدی به بـــــازار وجودی غرق هست هر آن کس که شنفت شعر و کلامش بحــــــــریست عمیق شیوه گـفـتـــــــــــار وجودی خواهم ز خــــــــــدا در همــــه ادوار حــــــــیاتش رخشــــــــــــــــــندگی شــیوۀ افـــــــــکار وجودی چون خاص و عوام حلقـــه زند از ســــر رغبت در مجلس پر نــــــور و پـــــــر انــــــوار وجودی در وادی عــــــــــرفـــــان کند ســـــیر خـــــــلایق از لطف سخـــن هـــــــای گهــــــــ... »

عرس مجنون حیدری وجودی

عرس مجنون حیدری وجودی

عرس مجنون شانه را تا آشنـــای زلف جانـــــان کــــــرده اند خاطر آشفتــه مــــــارا پریشــــــان کـــــرده اند خانهء مردم خراب ازگــــردش چشمـــان اوست با فلک ناحق مــرا دست و گریبـــــان کرده اند سرکشیده لاله هـــا از خــــــاک میدانی چـــــرا عرس مجنون است صحرا را چراغان کرده اند دیدن آیینـــــه رویــــان ازصفـــا طوطی صفت درجهان سادگی مــــــارا سخنـــــدان کــرده اند کـــــــور مغزنــــــد و نمیدانند کـــــــز بیدانشی داغ دشت بیخودی را لاله عنـــــوان کــرده اند در بهــــــار حســــــرت ازگلهـــــــای داغ آرزو سینــــهء درد آشنـــــای مـن گلستــان کرده اند من نه تنهـا ز آتش رشـک رقیبـــــ... »

نیایش حیدری وجودی

نیایش حیدری وجودی

نیایش یارب بنــــــــــور سبــــــز قرآن به سر سینه محبوب سبحـــــان بصدق حضرت صــــدیق اکبــــر بعدل عمر و فـــــاروق و فرقان به انوار حیای چشــــم عثمــــان به عشق لایزال شــــاه مـــردان به زخم سینــــــه وغــــــم پیمبر سرو سرخیل و سردار شهیدان به فرزنـــــدان دلبند محمـــــــــد علی مرتضــی را نور چشمــــان امام جان فــــدای دشــــت کربت حسین آن پاسدار دیـن و ایمــان رخی کو بوسه گاه مصطفی بود بزیرخاک و خون گردید پنهــان بپـــــــاس آل و اولاد محمـــــــد شب تاریک ما را روزگــــــردان نجم العرفا حيدري وجودي »

عشق مهربان حیدری وجودی

عشق مهربان حیدری وجودی

عشق مهربان دست بدست من بده تا سیــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوی تن جان شود جـان تن شــود با تو جهنم جنـت است بی توبهشــــــــت دوزخ است آمیـــز در جـان و تنــــم ، تا گلخــــنم گلشـــن شـــود ای آفتاب آفـــتاب ، در خـــــــــــــلوت جانــــم بتاب تا چشمه های چشم من ، بر دیگـــران روزن شـــود گردد بکانون دلــــــــم روشــن چراغ سبـــز جــــان ای عشق خواهم شیر تو در سینــــه ام روغن شــود هرگـــــــز نمـانـــد تیـــــرگی دلسردی افســــردگـی آنجا که عشق مهـــربان یـک ذره نــور افگن شـــود بشکن طلسم رنگهــــــــا در معـــنی معنی مــن درا تا جــان الفــت پیــشه ات منظور مـرد و زن... »

خوشم مي آيد حیدری وجودی

خوشم مي آيد حیدری وجودی

خوشم مي آيد گردش چشم سياه تو خوشم مي آيد موج درياي نگاه تو خوشم مي آيد همچو مهتاب كه در ابر حرير تابد تن و تن پوش سياه تو خوشم مي آيد چون چراغي كه دل شب به مزاري سوزد سوختن در سر راه تو خوشم مي آيد جلوه گلشن اندام كه ديدي ايدشت كه خس و خار و گياه تو خوشم مي آيد بسكه در آتش هجران كسي سوخته يي اشك جانپرور و آه تو خوشم مي آيد رفتي از خويش و كف پاي كرا بوسيدي ايدل پاك گناه تو خوشم مي آيد نجم العرفا حيدري وجوديs »

جهاد و مقاومت حیدری وجودی

جهاد و مقاومت حیدری وجودی

جهاد و مقاومت ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر تبار جهاد و مقاومت ای قدردان خامه و شمشیر در نبرد شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت عشق و خردگرایی و امید داشتی در کار و کارزار جهاد و مقاومت شخصیت تو بود درین گیر دار دهر در زنده‌گی حصار جهاد و مقاومت جسمت اگر شکست ولی هست جان تو نیروی پایدار جهاد و مقاومت اندیشه و شجاعت تو بود و هست و باد در رزمگه، شعار جهاد و مقاومت طوفان روزگار نبردت ز جاـ گهی ای دژ استوار جهاد و مقاومت رویینه پیکر تو اگر زیر خاک شد جانت بود وقار جهاد و مقاومت خودخواه نساخت منصب اعلی و عالی‌ات ای مرد خودمدار جهاد و مقاوم... »

عنقاي دام آموز حیدری وجودی

عنقاي دام آموز حیدری وجودی

عنقاي دام آموز تــا بسوزد جان من خورشيد عالمـسوز کـــو؟ تا شود روشن دلم روي جهان افـــروز کــــو؟ ســــوز و ساز عشق حســن زندگـي ميبايـــدم در جهــــان مرده امــروز ساز و سوز کـــــو زخمهــــاي کهنـــه ام را با نگاهـــــي نو کـند فوج مـــژگان کســـــي را ناوک دلــــدوز کـو شعـــــــله بيداد هجـــران راکُشد در سينـــه ام از لــــب جان بخــش ساقي آب آتش سـوز کو کهــنه شد شبهاي عمر و فکـر موهوم وصـال در جهــــان آرزو و احسر تا نوروز کــــــــو رام خود خواهــي عقاب چشــم او را حيدري در فــضاي نيــــلگون عنقاي دام آمـــــوز کو نجم العرفا حيدري وجوديs »

دریاچه کبود حیدری وجودی

دریاچه کبود حیدری وجودی

دریاچه کبود ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای درنگــــاه مستت جوی شــــراب جاری ای چشـــم موجدارت ، دریاچـــــه ء کبودم درحرف حرف پاکش حسن توجلوه میکـرد در گلشـــن محبت، شعــــری که میسرودم بر شاعران عاشــــق، کــــم مهـــر مینمایید ای دلبــــران شمــــــارا، بسیــــار آزمودم در دوره ء جوانی ، در جوش زنـده گانـی مهر تـــرا گزیــــــدم، چشــم تو را ستودم کی میرود زیادم، چون طفــل شیـر خـواره صبحی که روی الفت ، برسینه ء توسودم رفتم به یاد مجنون،بــــــردامـــــن بیابــــان شامـــی که باخیــــــالت، آوای نـی شنودم عشق وسکوت شبها، در نـــــور ر... »

اشترجان حیدری وجودی

اشترجان حیدری وجودی

اشترجان راست بگو چه دیده ای کز همه گان رمیده ای کز همه گان رمیده یی راست بگو چه دیده ای شام بدی سحر شدی قطــره بدی گهـــر شــدی تلخ بـــدی شکـــر شـــدی قنـــد کـراچشیده ای دست و دل و زبان تو جسم شریف و جــان تو مست شد از جهان تو تا چه فسـون دمیــده ای موج نگاه گرم کــی دام تــو گشــت و دانــه ات عشق ببست چشم تو کـز دو جهــان رهیده ای گردن نفس بسته یی چنگ هــوا شکســته ای وزکــم و بیش رستــه یی بی پــر و پاپریده ای نور حضور خویش را کــم و بیش چــاره کــن در خـم عشـــق و زندگـــی بـــاده نو رسیده ای اشتر جان جان من برده ز کـــف عنان من تاب دل و تــوان من بــاز کجــا چــریده ای نجم العرفا حيدري... »

گم شدم حیدری وجودی

گم شدم حیدری وجودی

گم شدم ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم گم شدم در جان جانان ای عزیزان گم شدم موج از خود رفته را در بحر پیدایی کجاست گم شدم چون قطره در بحر خروشان گم شدم شب گذشت و شمع هستی مرا تابی نماند همچو مه در پرتو خورشید تابان گم شدم خویشرا دریاب میخواهی اگر یابی مرا زانکه در دامان صحرای گریبان گم شدم در نگاه آشنا جوییدم ای صاحبدلان همچو بو در رنگ گلهای گلستان گم شدم آتش هستی مخواه از من که دروادی شوق جلوه یی دیدم که چون موسی عمران گم شدم از من گمگشته پیدا و نهانی نیست نیست چون نگه در پرده های چشم حیران گم شدم شش جهت آیینه بندان بود و من چون کودکی در دل شبهای شبهای چراغان گم شدم پیکر آزردۀ من آشیانی... »

حضور اولیا حیدری وجودی

حضور اولیا حیدری وجودی

حضور اولیا درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است حضـور اولیـــای پـــــر غــــرور است معین الدین حســــــــن اینجــاست حاضر نظام الدین که سرتــاپــــای نــــور است بچشم دل بیــــــن فـــــر و شکـــــوهش که اینجا چتر شاهـی بــــال مـــــور است بـــــه دلها نـــــور توحیــد اســت جـاری سرود وحــدت و ســـاز و ســرور است بهرجایی که حسنـــــــی در تجلـــی ست بچشم اهل مشــــرب کــــوه طـــور است بــــه آوای ربــــــاب ای صـــاحـــب دل نهفتــــه معنــــی هـــــوالغفــــــور است کجا بـــا تـــــورســـــــد ایجـــــان جانان که مسکین حیدری از خویش دور است نجم العرفا حيدري وجودي »

اعجاز سرود حیدری وجودی

اعجاز سرود حیدری وجودی

اعجاز سرود ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم زخمـه ء تار وجـودم نغمه ء دلکش عــودم خواستم تاغزل چشـــم غزال تـو بخوانـم نگه ء کــرم تـــــو در داد سراپــای وجودم رفتـم ازخویـش درآغوش گهرپرور دریا که نیابنــد بـه ساحل اثــر بــــود و نبودم عشق دریاچه نوریست زسرچشمه جانها باغ امید مـــن و جنگل ســـر سبـز نمودم آفتابی که به ذرات جهان نــور فــروشــد جلــوه یــی هست ز آیینه ء اسرار وجودم آه و افسـون که در خلوت شبهـای جوانی چشم حیرت بـه کــف پای لطیف تونسودم عشق حد من درویش نگهداشت به دوران تن و جان چو مه نـوکاستم و بدر نمودم شکــــر لله بـزبانی که بـود جان زبانها جز جمال تـو دگر جاه و جلالی نست... »