کله چې رایاده شې در یاد شمه – ګودر ځاځی

کله چې رایاده شې در یاد شمه یه محبوبې ښاده شې،چې ښاد شمه ښه به درته اور واخلمه قول دی ښه راته راګوره چې ښه…

Read More..

بې له ځپلو بل یو کار نه لرو – ګودر ځاځی

بې له ځپلو بل یو کار نه لرو په هیڅ ډګر سړی د کار نه لرو بې لارو هم آخر مالومه وي لار مونږه بې…

Read More..

کور ته چې هم ځې نو زړه مې درد کوي – ګودر ځاځی

کور ته چې هم ځې نو زړه مې درد کوي یاره خدای منې؟ نو زړه مې درد کوي خدای پامان چې وایې ساه مې لاړه…

Read More..

ای زما پروردګاره – ګودر ځاځی

ای زما پروردګاره ورکه شوې رانه لاره منم چې، لوی نعمت دې ژوند راکړی شکر پرې باسم خیر که ډیر وي ستړی مینه هم لویه…

Read More..

مورې – ګودر ځاځی

مورې مورې چې ته نه وې دنیا ولې وي؟ بیا خو مانا نه لري دا،ولې وي؟؟؟؟ بیا ولې هر اولاد ګرځیږي ژوندی؟ زړه څنګه اور…

Read More..

مورې مورې مورې – ګودر ځاځی

مورې مورې مورې تاته چې درګورمه سترګې مې رڼا رڼا رڼا شي تا چې څنګ کې وینمه ټول جهان زما زما زما شي مورې مورې…

Read More..

وخته! بس نور درته سندرې نـــه کـړم – ګودر ځاځی

وخته! بس نور درته سندرې نـــه کـړم نه یې غمخور، درته سندرې نـــه کـړم ته هــم زمــا د کـــورنۍ په شــان یې بس دی په…

Read More..

عشق من زیباست ای مردم – ګودر ځاځی

عشق من زیباست ای مردم بی جوره و یکتاست ای مردم وفتی به چشمش می بینم ترانه و غزل میشم درد وجودش می چینم هر…

Read More..

زه اوبه نه یم جانانه – ګودر ځاځی

زه اوبه نه یم جانانه څه چې ته یې داسې زه نه یم جانانه سين سحر شو ، لا ویده نه یم جانانه زه دا…

Read More..

ته راته مه وایه چې نه راځمه – ګودر ځاځی

ته راته مه وایه چې نه راځمه هسې هم نور ستا له نازونو څخه ستړی یمه ته به په خپله راځې یاد یې لره ځکه…

Read More..

تاته دې ډالۍ وي…ژوند مې – ګودر ځاځی

تاته دې ډالۍ وي…ژوند مې مینی سلام سلام خوشاله اوسې په وجود جوړه او سو کاله اوسې تر هر څه مخه دې اختر مبارک تاته…

Read More..

د یادونو ملنډې – ګودر ځاځی

د یادونو ملنډې (نوی غزل) زړه مې تا پسې درځي خو پخې مې لنډې چـــــا ویــل چـــې تــه څـیرلي زړونـه ګــنډې لارې شتـــه دي خــو…

Read More..

په لمر خاته او پریواته مې اکثر لمونځ کړی دی – ګودر ځاځی

په لمر خاته او پریواته مې اکثر لمونځ کړی دی ستا په کاته او نه کاته مې مګر لمونځ کړی دی شپې مې د هجر…

Read More..