بگشای گوش هوش و بیا در سرای ما – فروغی بسطامی

بگشای گوش هوش و بیا در سرای ما بشنو کلام خسرو کشورگشای ما «ساقی بیار بادهٔ سرخی برای ما تا بگذرد ز چرخ برین جای…

Read More..

یک دو بیت از شاه می‌خوانم نگارا گوش کن – فروغی بسطامی

یک دو بیت از شاه می‌خوانم نگارا گوش کن زان که هر یک هم‌سری با در غلطان می‌کند « قد سرو آسای تو زین سان…

Read More..

دوش در میکده با آن صنم قافیه‌دان – فروغی بسطامی

دوش در میکده با آن صنم قافیه‌دان خواندم این مطلع شه را و زدم رطل گران «برقع از روی برافکن که همه خلق جهان به…

Read More..

ای خامهٔ مشک افشان چون نامه نگار آیی – فروغی بسطامی

ای خامهٔ مشک افشان چون نامه نگار آیی این مطلع شاهی را عنوان کتابم کن « ای ساقی خوش منظر مست می نابم کن روی…

Read More..

تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم – فروغی بسطامی

تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم طبع من مستغنی از در ثمین شد «عید مولود امیر المؤمنین شد عالم بالا و پایین عنبرین…

Read More..

بشنو ای تازه غزال این غزل تازهٔ شاه – فروغی بسطامی

بشنو ای تازه غزال این غزل تازهٔ شاه تا شود خوش‌دلی هر دو جهان حاصل تو در ازل چون بسرشتند ملایک گل تو حیف و…

Read More..

شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است – فروغی بسطامی

شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است که فروزنده‌تر از گوهر شهوار بود « دل من مایل آن لعبت فرخار بود جان من…

Read More..

این چار رباعی از شه تاجور است – فروغی بسطامی

این چار رباعی از شه تاجور است کارایش دیوان قضا و قدر است چون بنویسی دهندهٔ کام دل است چون بسرایی برندهٔ هوش سر است…

Read More..

شاه جم جاه کلامی که بیان فرماید – فروغی بسطامی

شاه جم جاه کلامی که بیان فرماید از کمال شرفش نقش نگین باید کرد « دل ما را ز چه رو زار و حزین باید…

Read More..

برخیز نگارا که ز فرمودهٔ خسرو – فروغی بسطامی

برخیز نگارا که ز فرمودهٔ خسرو موزون غزلی چون قد دل جوی تو دارم نیکوست که در پیش تو خوانم غزل شاه زیرا که هوای…

Read More..

مطربی زمزمه سر کرد سحر در گل‌زار – فروغی بسطامی

مطربی زمزمه سر کرد سحر در گل‌زار رفتم از این غزل شاه به یک بار از کار «مجلس ما چو بهشت است در این فصل…

Read More..

پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل – فروغی بسطامی

پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل که بود هوش ربایندهٔ هر دانایی ای که چون حسن تو نبود به جهان کالایی چو…

Read More..

زیب غزل کردم این سه بیت ملک را – فروغی بسطامی

زیب غزل کردم این سه بیت ملک را تا غزلم صدر هر مراسله باشد «ده دله از بهر چیست عاشق معشوق عاشق معشوق به که…

Read More..

ای بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا – فروغی بسطامی

ای بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا بشنو این بیت خوش از خسرو جاوید لقا « تو اگر پای به دشت آری شیران دژم بگریزند…

Read More..

نشه‌ای داده به من دست از این مطلع شاه – فروغی بسطامی

نشه‌ای داده به من دست از این مطلع شاه که ننوشیده قدح بی خبر از خویشتنم دگر دهد باده کنون ساقی سیمین بدنم توبهٔ پیش…

Read More..

این غزل فرمودهٔ شاه است بشنو – فروغی بسطامی

این غزل فرمودهٔ شاه است بشنو تا به مهر آید دل پرخشم و کینت «تابم از دل برد زلف عنبرینت صبرم از کف برد لعل…

Read More..