اشعار فروغ فرخزاد آواز احمد ظاهر

ترا افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانم چرا بیهوده می گوئی، دل چون آهنی دارم نمی دانی، نمی دانی، که من جز…

Read More..

فرخزاد همه شب با دلم کسی می گفت فروغ فرخزاد

همه شب با دلم کسی می گفت ( سخت آشفته ای ز دیدارش صبحدم با ستارگان سپید می رود ،می رود ، نگهدارش ) من…

Read More..

فرخزاد ای ستاره ها که بر فراز فروغ فرخزاد

ای ستاره ها که بر فراز آسمان با نگاه خود اشاره گر نشسته اید ای ستاره ها که از ورای ابرها بر جهان نظاره گر…

Read More..

فرخزاد دانم اکنون از آن خانهٔ فروغ فرخزاد

دانم اکنون از آن خانهٔ دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که طفلی به زاری ماتم از هجر مادر گرفته هر زمان می دود…

Read More..

فرخزاد فاتح شدم – 1 فروغ فرخزاد

فاتح شدم خود را به ثبت رساندم خود را به نامی ، در یک شناسنامه ، مزین کردم و هستیَم به یک شماره مشخص شد…

Read More..

روز یا شب ؟ فروغ فرخزاد

– روز یا شب ؟ – نه ، ای دوست ، غروبی ابدیست با عبور دو کبوتر در باد چون دو تابوت سپید و صداهایی…

Read More..

فرخزاد آن کلاغی که پرید فروغ فرخزاد

آن کلاغی که پرید از فراز سَر ِ ما و فرو رفت در اندیشهٔ آشفتهٔ ابری ولگرد و صدایش همچون نیزهٔ کوتاهی ، پهنای افق…

Read More..

فرخزاد در گذشت پر شتاب لحظه های فروغ فرخزاد

در گذشت پر شتاب لحظه های سرد چشمهای وحشی تو در سکوت خویش گرد من دیوار می سازد می گریزم از تو در بیراهه های…

Read More..

فرخزاد لخت شدم تا در آن هوای دل فروغ فرخزاد

لخت شدم تا در آن هوای دل انگیز پیکر خود را به آب چشمه بشویم وسوسه می ریخت بر دلم شب خاموش تا غم دل…

Read More..

فرخزاد از چهرهٔ طبیعت افسونکار فروغ فرخزاد

از چهرهٔ طبیعت افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم این جلوه های حسرت و ماتم را…

Read More..

فرخزاد تمام روز در آیینه گریه فروغ فرخزاد

تمام روز در آیینه گریه می کردم بهار ، پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود تنم به پیلهٔ تنهاییَم نمی گنجید و…

Read More..

فرخزاد ز آن نامه ای که دادی و فروغ فرخزاد

ز آن نامه ای که دادی و زان شکوه های تلخ تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته است ای مایهٔ امید من ،…

Read More..

فرخزاد نیمه شب گهواره ها آرام فروغ فرخزاد

نیمه شب گهواره ها آرام می جنبند بی خبر از کوچ درد آلود انسانها باز هم دستی مرا چون زورقی لرزان می کشد پاروزنان در…

Read More..

فرخزاد ای شب از رویای تو رنگین فروغ فرخزاد

ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر تواَم سنگین شده ای به روی چشم من گسترده خویش شادیَم بخشیده از اندوه بیش…

Read More..

فرخزاد دختر کنار پنجره تنها فروغ فرخزاد

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار حسد می برم به تو عطر و گل و ترانه و سر مستی تو را…

Read More..

فرخزاد شب سیاهی کرد و بیماری فروغ فرخزاد

شب سیاهی کرد و بیماری گرفت دیده را طغیان بیداری گرفت دیده از دیدن نمی ماند ، دریغ دیده پوشیدن نمی داند ، دریغ رفت…

Read More..

فرخزاد یک روز بلند آفتابی فروغ فرخزاد

یک روز بلند آفتابی در آبی بیکران دریا امواج تو را به من رساندند امواج ترانه بار تنها چشمان تو رنگ آب بودند آن دم…

Read More..

فرخزاد بر پرده های در هم امیال فروغ فرخزاد

بر پرده های در هم امیال سر کشم نقش عجیب چهره یک ناشناس بود نقشی ز چهره ای که چو می جستمش به شوق پیوسته…

Read More..

فرخزاد در شب کوچک من ، افسوس فروغ فرخزاد

در شب کوچک من ، افسوس باد با برگ درختان میعادی دارد در شب کوچک من دلهرهٔ ویرانیست گوش کن وزش ظلمت را می شنوی…

Read More..

فرخزاد گنه کردم گناهی پر ز لذت فروغ فرخزاد

گنه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه می دانم چه کردم در آن خلوتگه ِ تاریک و خاموش در…

Read More..

فرخزاد امشب از آسمان دیدهٔ تو فروغ فرخزاد

امشب از آسمان دیدهٔ تو روی شعرم ستاره می بارد در سکوت سپید کاغذها پنجه هایم جرقه می کارد شعر دیوانهٔ تب آلودم شرمگین از…

Read More..

فرخزاد تا به کی باید رفت فروغ فرخزاد

تا به کی باید رفت از دیاری به دیار دیگر نتوانم ، نتوانم جستن هر زمان عشقی و یاری دیگر کاش ما آن دو پرستو…

Read More..

فرخزاد شب به روی جادهٔ نمناک فروغ فرخزاد

شب به روی جادهٔ نمناک سایه های ما ز ما گویی گریزانند دور از ما در نشیب راه در غبار شوم مهتابی که می لغزد…

Read More..

فرخزاد هیچ جز حسرت نباشد کار من فروغ فرخزاد

هیچ جز حسرت نباشد کار من بخت بد ، بیگانه ای شد یار من بی گنه زنجیر بر پایم زدند وای از این زندان محنت…

Read More..

فرخزاد با امیدی گرم و شادی بخش فروغ فرخزاد

با امیدی گرم و شادی بخش با نگاهی مست و رویایی دخترک افسانه می خواند نیمه شب در کنج تنهایی : *** بی گمان روزی…

Read More..

فرخزاد دخترک خنده کنان گفت که فروغ فرخزاد

دخترک خنده کنان گفت که چیست راز این حلقهٔ زر راز این حلقه که انگشت مرا این چنین تنگ گرفته است به بر راز این…

Read More..

فرخزاد فاتح شدم فروغ فرخزاد

فاتح شدم خود را به ثبت رساندم خود را به نامی ، در یک شناسنامه ، مزین کردم و هستیَم به یک شماره مشخص شد…

Read More..

فرخزاد آخر گشوده شد ز هم آن فروغ فرخزاد

آخر گشوده شد ز هم آن پرده های راز آخر مرا شناختی ای چشم آشنا چون سایه دیگر از چه گریزان شوم ز تو من…

Read More..

فرخزاد به آفتاب سلامی دوباره فروغ فرخزاد

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که…

Read More..

فرخزاد دلم گرفته است فروغ فرخزاد

دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیدهٔ شب می کشم چراغ های رابطه تاریکند چراغ های…

Read More..

فرخزاد معشوق من فروغ فرخزاد

معشوق من با آن تن برهنهٔ بی شرم بر ساقهای نیرومندش چون مرگ ایستاد خط های بی قرار مورّب اندامهای عاصی او را در طرح…

Read More..

فرخزاد از من رمیده ای و من ساده فروغ فرخزاد

از من رمیده ای و من ساده دل هنوز بی مهری و جفای تو باور نمی کنم دل را چنان به مهر تو بستم که…

Read More..

فرخزاد تو را می خواهم و دانم که فروغ فرخزاد

تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس ،…

Read More..

فرخزاد شانه های تو فروغ فرخزاد

شانه های تو همچو صخره های سخت و پر غرور موج گیسوان من در این نشیب سینه میکشد چو آبشار نور شانه های تو چون…

Read More..

فرخزاد و این منم فروغ فرخزاد

و این منم زنی تنها در آستانهٔ فصلی سرد در ابتدای درک هستی آلودهٔ زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دستهای…

Read More..

فرخزاد این شعر را برای تو می فروغ فرخزاد

این شعر را برای تو می گویم در یک غروب تشنهٔ تابستان در نیمه های این ره ِ شوم آغاز در کهنه گور این غم…

Read More..

فرخزاد در تمام طول تاریکی فروغ فرخزاد

در تمام طول تاریکی سیرسیرکها فریاد زدند : ( ماه ، ای ماه بزرگ … ) در تمام طول تاریکی شاخه ها با آن دستان…

Read More..

فرخزاد فردا اگر ز راه نمی آمد فروغ فرخزاد

فردا اگر ز راه نمی آمد من تا ابد کنار تو می ماندم من تا ابد ترانهٔ عشقم را در آفتاب عشق تو می خواندم…

Read More..

فرخزاد میان تاریکی فروغ فرخزاد

میان تاریکی تو را صدا کردم سکوت بود و نسیم که پرده را می برد در آسمان ملول ستاره ای می سوخت ستاره ای می…

Read More..

فرخزاد بر لبانم سایه ای از فروغ فرخزاد

بر لبانم سایه ای از پرسشی مرموز در دلم دردیست بی آرام و هستی سوز راز سرگردانی این روح عاصی را با تو خواهم در…

Read More..

فرخزاد دیدگان تو در قاب اندوه فروغ فرخزاد

دیدگان تو در قاب اندوه سرد و خاموش خفته بودند زودتر از تو ناگفته ها را با زبان ِ نگه گفته بودند از من و…

Read More..

فرخزاد من از نهایت شب حرف می فروغ فرخزاد

من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می زنم اگر به خانه من آمدی برای من…

Read More..

فرخزاد نگاه کن که غم درون دیده فروغ فرخزاد

نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایهٔ سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام…

Read More..

فرخزاد آن تیره مردمکها ، آه فروغ فرخزاد

آن تیره مردمکها ، آه آن صوفیان سادهٔ خلوت نشین من در جذبهٔ سماع دو چشمانش از هوش رفته بودند دیدم که بر سراسر من…

Read More..

فرخزاد جمعهٔ ساکت فروغ فرخزاد

جمعهٔ ساکت جمعهٔ متروک جمعهٔ چون کوچه های کهنه ، غم انگیز جمعهٔ اندیشه های تنبل بیمار جمعهٔ خمیازه های موذی کشدار جمعهٔ بی انتظار…

Read More..

فرخزاد شب تیره و ره دراز و من فروغ فرخزاد

شب تیره و ره دراز و من حیران فانوس گرفته او به راه من بر شعلهٔ بی شکیب فانوسش وحشت زده می دود نگاه من…

Read More..

فرخزاد هرگز آرزو نکرده ام فروغ فرخزاد

هرگز آرزو نکرده ام یک ستاره درسراب آسمان شوم یا چو روح برگزیدگان همنشین خامش فرشتگان شوم هرگز از زمین جدا نبوده ام با ستاره…

Read More..

فرخزاد باز کن از سر گیسویم بند فروغ فرخزاد

باز کن از سر گیسویم بند پند بس کن ، که نمی گیرم پند در امید عبثی دل بستن تو بگو تا به کی آخر…

Read More..

فرخزاد چون سنگها صدای مرا گوش فروغ فرخزاد

چون سنگها صدای مرا گوش می کنی سنگی و ناشنیده فراموش می کنی رگبار نو بهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مغشوش…

Read More..

فرخزاد کارون چو گیسوان پریشان فروغ فرخزاد

کارون چو گیسوان پریشان دختری بر شانه های لخت زمین تاب می خورد خورشید رفته است و نفس های داغ شب بر سینه های پر…

Read More..

فرخزاد از بیم و امید عشق رنجورم فروغ فرخزاد

از بیم و امید عشق رنجورم آرامش جاودانه می خواهم بر حسرت دل دگر نیفزایم آسایش بیکرانه می خواهم پا بر سر دل نهاده می…

Read More..

فرخزاد بعد از آن دیوانگی ها ای فروغ فرخزاد

بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ باورم ناید که عاقل گشته ام گوییا (او) مُرده در من کاینچنین خسته و خاموش و باطل گشته…

Read More..

فرخزاد دیروز به یاد تو و آن عشق فروغ فرخزاد

دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم در آینه بر صورت خود خیره شدم باز بند از…

Read More..

فرخزاد ما تکیه داده نرم به فروغ فرخزاد

ما تکیه داده نرم به بازوی یکدگر در روحمان طراوت مهتاب عشق بود سرهایمان چو شاخهٔ سنگین ز بار و برگ خامُش ، بر آستانهٔ…

Read More..

فرخزاد می روم خسته و افسرده و فروغ فرخزاد

می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانهٔ خویش به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانهٔ خویش می برم…

Read More..

فرخزاد آن روزها رفتند فروغ فرخزاد

آن روزها رفتند آن روزهای خوب آن روزهای سالم سرشار آن آسمان های پر از پولک آن شاخساران پر از گیلاس آن خانه های تکیه…

Read More..

فرخزاد چه گریزیت ز من ؟ فروغ فرخزاد

چه گریزیت ز من ؟ چه شتابیت به راه ؟ به چه خواهی بردن در شبی این همه تاریک پناه ؟ مرمرین پلهٔ آن غرفهٔ…

Read More..

فرخزاد شهریست در کنار آن شط پر فروغ فرخزاد

شهریست در کنار آن شط پر خروش با نخلهای در هم و شبهای پر ز نور شهریست در کنارهٔ آن شط و قلب من آنجا…

Read More..

فرخزاد همهٔ هستی من آیهٔ فروغ فرخزاد

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد من در این…

Read More..

فرخزاد ای هفت سالگی فروغ فرخزاد

ای هفت سالگی ای لحظهٔ شگفت عزیمت بعد از تو هر چه رفت ، در انبوهی از جنون و جهالت رفت بعد از تو پنجره…

Read More..