گر چه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست – فاضل نظری

گر چه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست ای اجل! مهمان نوازی کن کـــه دیگر تاب نیست بین ماهـی های اقیـانـوس و…

Read More..

ما گشته‌ایم، نیست، تو هم جست‌وجو نکن – فاضل نظری

ما گشته‌ایم، نیست، تو هم جست‌وجو نکن آن روزها گذشت، دگر آرزو مکن در قلب من، سراغ غم خویش را مگیر خاگستر گداخته را زیر…

Read More..

تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم – فاضل نظری

تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم بگذار در جدا شدن از یار جان دهم همچون نسیم می گذرد تا به رفتنش چون…

Read More..

ڪودڪان دیوانـــہ ام خوانند و پیران ساحرم – فاضل نظری

ڪودڪان دیوانـــہ ام خوانند و پیران ساحرم من ٺفرجگاه ارواح پریشان خاطرم خانـــہ ے مٺروڪم از ارواح سرگردان پر اسٺ آسمانی در میان ابر هاے…

Read More..

کبریای توبــه را بشکن پشیمانی بس است – فاضل نظری

کبریای توبــه را بشکن پشیمانی بس است از جواهر خانه ی خالی نگهبانی بس است ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین آبرو…

Read More..

در گذر از عاشقان رسید به فالم – فاضل نظری

در گذر از عاشقان رسید به فالم دست مرا خواند و گریه كرد به حالم روز ازل هم گریست آن ملك مست نامه تقدیر را…

Read More..

مرا بازیچـه‌ خود ساخت چـون موسا که دریا را – فاضل نظری

مرا بازیچـه‌ خود ساخت چـون موسا که دریا را فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسا را نسیم مست وقتی بوی گل می‌داد حس کردم…

Read More..

از باغ می برند چراغانیت کنند – فاضل نظری

از باغ می برند چراغانیت کنند تا کاج جشن های زمستانیت کنند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانی…

Read More..

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست – فاضل نظری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب…

Read More..

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است – فاضل نظری

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای…

Read More..

آیین عشق بازی دنیا عوض شده ست – فاضل نظری

آیین عشق بازی دنیا عوض شده ست یوسف عوض شده ست ، زلیخا عوض شده ست سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی در…

Read More..

خطی کشید روی تمام سوال ها – فاضل نظری

خطی کشید روی تمام سوال ها تعریف ها ، معادله ها ، احتمال ها خطی کشید روی تساوی عقل و عشق خطی دگر به قاعده…

Read More..

نشسته سايه‌ای از آفتاب بر رويش – فاضل نظری

نشسته سايه‌ای از آفتاب بر رويش به روی شانه طوفان رهاست گيسويش ز دوردست سواران دوباره می‌آيند كه بگذرند به اسبان خويش از رويش كجاست…

Read More..

به نسيمی همه راه به هـــم می ‌ريزد – فاضل نظری

به نسيمی همه راه به هـــم می ‌ريزد کی دل سنگ تو را آه به هم می ‌ريزد؟ سنگ در برکه مـی ‌اندازم و مـــی…

Read More..

رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست – فاضل نظری

رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی خدا کسی…

Read More..

ناگهان آیینه حیران شد،گمان کردم تویی – فاضل نظری

ناگهان آیینه حیران شد،گمان کردم تویی ماه پشت ابر پنهان شد،گمان کردم تویی ردپایی تازه از پشت صنوبرها گذشت… چشم آهوها هراسان شد،گمان کردم تویی…

Read More..

بعد از این بگذار قلب بی‌قراری بشكند – فاضل نظری

بعد از این بگذار قلب بی‌قراری بشكند گل نمی‌روید، چه غم گر شاخساری بشكند باید این آیینه را برق نگاهی می‌شكست پیش از آن ساعت…

Read More..

دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت – فاضل نظری

دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت آه از آیینه کـــه تصویـــر تـــو را قاب گرفت خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد…

Read More..

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج – فاضل نظری

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج ای موج پریشان تو دریای خروشان بگذار مرا…

Read More..

سینه ام این روزها بوی شقایق می دهد – فاضل نظری

سینه ام این روزها بوی شقایق می دهد داغ از نوعی که من دیدم تو را دق می دهد «او» که اخمت را گفت و…

Read More..

این طرف مشتی صدف ،آنجا کمی گل ریخته – فاضل نظری

این طرف مشتی صدف ،آنجا کمی گل ریخته موج،ماهــی های عاشق را به ساحل ریخته بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره است…

Read More..

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی‌ست – فاضل نظری

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی‌ست که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی‌ست چه غم که خلق به حسن تو عیب می‌گیرند همیشه زخم…

Read More..

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد – فاضل نظری

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانيه ای بند نشد لب تو ميوه ممنوع، ولی لب هايم هر چه از…

Read More..

فردا اگر بدون تو باید به سر شود – فاضل نظری

فردا اگر بدون تو باید به سر شود فرقی نمی کند شب من کی سحر شود شمعی که در فراق بسوزد سزای اوست بگذار عمر…

Read More..

تصــور کن بهاری را که از دست تــو خواهد رفت – فاضل نظری

تصــور کن بهاری را که از دست تــو خواهد رفت خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت شبی در پیـــچ زلف مــوج…

Read More..

نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است – فاضل نظری

نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است نفس نمی کشم ، این آه از پی آه است در آسمان خبری از ستاره من نیست که…

Read More..

پلنگ سنگی دروازه‌ های بسته شهرم – فاضل نظری

پلنگ سنگی دروازه‌ های بسته شهرم مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرم تفاوت‌ های ما بیش از شباهت هاست باور کن تو تلخی…

Read More..

اشعار فاضل نظری

اشعار فاضل نظری از باغ می برند چراغانیت کنند تا کاج جشن های زمستانیت کنند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این…

Read More..