رابعه بلخی

کتاب رابعه بلخی را میتوان از لنک ذیل دانلود کنید!

Read More..

د احمد شاه بابا شعرونه

Read More..

Your Love By Rumi Balkhi

“Your Love” In my heart when your love was stored Except Your love, everything that I had was burnt Wisdom, thoughts and books were kept…

Read More..

دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح

برای دانلود کتاب دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری رح اینجا کلک کنید!

Read More..

اپلیکیشن موبایل اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح

اپلیکیشن موبایل اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح را میتوانید از آدرس ذیل بدست بیاورید.   آدرس دانلود

Read More..

استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گوهر نایاب گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست هر…

Read More..

Desert Stone

Desert Stone All over the desert there is not a single stone That isn’t colored by the grief and sadness In no land and not…

Read More..

Cup-bearer By Ustad Khalilullah Khalili

It is night o cup-bearer, where is your wine? Where is the brightness of moon and light of your sun? The sound of the morning…

Read More..

Its Over By Ustad Khalilullah Khalili

Its over if we did not sell the soil of the sweetheart’s door Its over if we did not hear the taunts of strangers The…

Read More..

Era Of Science and Culture By Ustad Khalilullah Khalili

Today that was the era of science and culture The law of the world was is in different melody If your century was still the…

Read More..

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح آشکار به تو رنگ بود و نبود من ز تو…

Read More..

The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study)

The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study) You may have heard lots of stories Listen again to a potter’s story The potter…

Read More..

غزل استاد عبدالحد عشرتی به استقبال از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از پنجه ی من چاک گریبان گله دارد  وز گریه ی من گوشه ی دامان گله دارد گه بت شکنم گاه به مسجد زنم آتش…

Read More..

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی – شعر انوری آواز ساربان

زود برفتی ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر من و چون دود برفتی چون آرزوی تنگ ‌دلان دیر رسیدی چون…

Read More..

مخمس حضرت بیدل رح در سوگ مرگ عبدالخالق پسرش

1120 ه سال خوشی برای حضرت بیدل بود چون بعد از مدت زیادی خداوند فرزندی برایش اعطا نمود. حضرت بیدل نام پسرش را عبدالخالق گذاشت….

Read More..

استقبال شعرا از غزل حضرت قتیل لاهوری رح

غمزه ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت رفتم به مسجد از پی…

Read More..

حکایت بلبل

حکایت بلبل شنیدم که صبحی ز فصل بهار به صحن چمن بلبلی بی قرار ز جام تماشای گل بود مست بر افشانده از بال بر…

Read More..

در صحبت گلهای باغ

در صحبت گلهای باغ گلشن بوی فسونی بر زبان داشت خموشی بلبلی عرض فغان داشت طراوت شو به روی سبزه بنشین ز پیشانی گره بگشا…

Read More..

صفت محبت

صفت محبت سوم از اهل دل یعنی محبت سراپا حلقه ی زنجیر الفت وجودش نشۀ ی ایجاد عالم ظهورش جوهر تفصیل آدم دو عالم جرعه…

Read More..

صفت دل

صفت دل بساطی دید در عین نزاهت گلستان جلوه ای صد رنگ راحت دماغ آشفته ی بوی بهارش جگر خون گشته ی قرب جوارش بنای…

Read More..

Colorful Wine

Colorful Wine Sometimes I wish for colorful wine Sometimes I wish for union with my beloved Sometimes I have Tasbih in my hand and sometimes…

Read More..

مخمس حضرت حبیب الله بلبل رح بر غزل حضرت حافظ شیرازی رح

غم تنهائی ای عکس گُل رویت سر دفتر زیبائ وی قامت دلجویت عشقِ دل شیدائی عشق است و جوانیها بیتابی رسوائی ای پادشه خوبان داد…

Read More..

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi

Wounds In My Heart By Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi Rumi My dear, this much annoying is for what? Recurrence of wounds in my heart is…

Read More..

Country Of Love By Abu Sa’id Abu al-Khair

There is no place for tranquility in the country of love There is always decrease not increase Without pain and trouble there is no expectation…

Read More..

In Your Love By Abu Sa’id Abu al-Khair

My body turned into tears and my eyes wept In your love, I must live without body There is no trace of me, what this…

Read More..

In Your Grief By Abu Sa’id Abu al-Khair

All over the desert there is not a single stone That isn’t colored by the grief and sadness In no land and not in miles…

Read More..

No One Knows By Abu Sa’id Abu al-Khair

Alas, no one knows my pain Not aware of my yellow face Oh friend for the friendship that I keep Pay attention or else you…

Read More..

What To Do, Who Am I By Froughi Bastami

Sometimes I wish for colorful wine Sometimes I wish for union with my beloved Sometimes I have Tasbih in my hand and sometimes I have…

Read More..

Path Of Love By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Since on the path of love, I got familiar with you I suffered with grief and pain for you Look like Laili at my deplorable…

Read More..

If I Ever Look At You Secretly By Kamaluddin Wahshi Bafqi

If I ever look at you secretly It is not necessary to bother yourself It is forbidden for me to look at you, but It…

Read More..

Your Separation By Kamaluddin Wahshi Bafqi

The whole night I was complaining about your separation I was struggling with the black fortune I sacrifice myself for you, with whom were you…

Read More..

What Kind Of Pain Is This By Sheikh Fariduddin Attar

What kind of pain is this that there is no cure for it And what kind of way is this that there is no end…

Read More..

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili

Language Of The Stars By Ustad Khalilullah Khalili If you know the language of the stars Overnight, you’ll hear the secrets of the world Silence…

Read More..

Pain Of Separation By Qahar Asi

Pain Of Separation By Qahar Asi You’re gone, wings and feathers broke and my body burned The pain of your seperation burned me till my…

Read More..

Pain Land By Qahar Asi

Pain Land By Qahar Asi I have words on lips and pain in my heart I have wet face and sad memory Grief of destruction…

Read More..

Hidden Secret By Allama Iqbal

Hidden Secret By Allama Iqbal What is the point of lengthening the story With a word I say the hidden secret The world gave us…

Read More..

I Am In Love By Froughi Bastami

I Am In Love By Froughi Bastami I was laying down on her way, drunk From her love rather than the pure wine Knowingly that…

Read More..

Desire For Wine By Kamaluddin Wahshi Bafqi

Desire For Wine By Kamaluddin Wahshi Bafqi Wahshi who always desires for wine Except driking wine, what else he does His jar is always full…

Read More..

Apple Of My Eye By Froughi Bastami

Apple Of My Eye By Froughi Bastami You’re the apple of my eye despite being separated With all your closeness, you’re far from me No…

Read More..

Oh Speechless Tree

Oh speechless tree You give handle to the axe yourself So that it cut your roots They cut you They take you What is this?…

Read More..

Mother By Nadia Tajik

  Mother I kiss to your hands I put my head on your laps I accompany you Step by step Shoulder to shoulder Being with…

Read More..

دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی

دانلود کتاب

Read More..

گلچین از دوبیتی های صوفی غلام نبی عشقری

دانلود کتاب

Read More..

زندگی نامه و مناجات پیر هرات خواجه عبدالله انصاری رح

دانلود کتاب

Read More..

صد و ده پند از لقمان حکیم برای فرزندانش

دانلود کتاب

Read More..

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم…

Read More..

I Bought Sadness From Bazaar (Market) Of Love

I Bought Sadness I bought sadness from Bazaar (Market) of love I bought sadness, but I bought less this sadness which is in my heart…

Read More..

The Word Dari Is Literally Art

The word Dari is literally art say it honey, sugar or sweet As Rudaki raised the word Samani Kings gave it shadow “Sayed Homayoun Shah…

Read More..

I Am Lonelier Than God In This World

I am lonelier than God in this world I have no earth nor sky Like candle to kindle light Or like butterfly burning itself “Ahmad…

Read More..

When This World Will Be Ours

When this world will be ours When the wine of comfort will be in our cup Bird of freedom, living wings of pride Life in…

Read More..

Yes, Tonight Is Not That Dark Night

Yes, tonight is not that dark night Going under the earth of grave isn’t for tonight I am only surrounded by grief Among the memories…

Read More..

Have a look what the example of the time did

به عبرت نظر کن که گردون چه کرد فریدون کجا رفت و قارون چه کرد پی گنج بسیار بردند رنج کنون خاک ریزند بر سر…

Read More..

Asked me a person, who is your lover?

پرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست؟ گفتم که فلان کسست مقصود تو چیست؟ بنشست و به های‌ های بر من بگریست کز دست چنان…

Read More..

I said to heart, o heart how is your condition?

 با دل گفتم که ای دل احوال تو چیست؟ دل دیده پر آب کرد و بسیار گریست گفتا که چگونه باشد احوال کسی کو را…

Read More..

O friend, o friend, o friend

ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جور تو از آنکشم که روی تو نکوست مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بیخبران بهشت…

Read More..

My heart is tied with your sorrow, o friend

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست درد تو بجان خسته داریم ای دوست گفتی که به دلشکستگان نزدیکم ما نیز دل شکسته…

Read More..

That burning flame which is called love

آن آتش سوزنده که عشقش لقبست در پیکر کفر و دین چو سوزنده تبست ایمان دگر و کیش محبت دگرست پیغمبر عشق نه عجم نه…

Read More..