سردار غلام محمد طرزی

سردار غلام محمد طرزی پدر علامه محمود طرزی وزیر امور خارجه افغانستان میباشند که بیشترین غزلیات جناب ایشان به استقبال غزل های …

خلیل الله افضلی

 محترم دکتور خلیل الله افضلی جوان با استعداد افغانستان در مورد زندگی و اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح شاعر شرین کلام افغانستان …

سید عمر

آواز خوان محبوب افغانستان سید عمر بعد از استاد سرآهنگ بیشترین غزلهای حضرت ابوالمعانی بیدل رح را در قید آهنگ های زیبا …

احمد شاه مسعود

زمانیکه صحبت از جهاد و مقاومت میشود یگانه نامیکه جاویدان در ذهن مردم افغانستان و دنیا میاید “شهید احمد شاه مسعود” میباشد. …

محمد الله افضلی

محترم محمد الله افضلی دیپلومات وزارت امور خارجه، شاعر، محقق و بیدل شناس افغانستان میباشد. ایشان  در راستای اخذ مدرک دکتورا در …