Bedil, Rumi & Sanai Experts

داکتر امیر محمد اثیر

داکتر امیر محمد اثیر

Hits: 3 »

عتیق الله بیقرار

عتیق الله بیقرار

Hits: 3 »

علی معلم دامغانی

علی معلم دامغانی

Hits: 3 »

غلامعلی حداد عادل

غلامعلی حداد عادل

Hits: 3 »

محمد فهیم ابن امین مومند

محمد فهیم ابن امین مومند

Hits: 4 »

مولوی محمد امین قربت

مولوی محمد امین قربت

Hits: 3 »

مسعود ثبات

مسعود ثبات

Hits: 2 »

محمد عبدالقادر آرزو

محمد عبدالقادر آرزو

Hits: 4 »

علامۀ مرحوم استاد هاشم شایق افندی

علامۀ مرحوم استاد هاشم شایق افندی

Hits: 2 »

عبدالحق موفق

عبدالحق موفق

Hits: 3 »

آسما مهجور

آسما مهجور

Hits: 4 »

میرزا احمد تائب

میرزا احمد تائب

Hits: 3 »

استاد واحد عبدالحد

استاد واحد عبدالحد

Hits: 3 »

مولانا عبد الناصر جمال

مولانا عبد الناصر جمال

Hits: 6 »

عبدالواحد رشته

عبدالواحد رشته

Hits: 4 »

عبدالوهاب فیض

عبدالوهاب فیض

Hits: 4 »

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

Hits: 7 »

عبید صافی

عبید صافی

Hits: 12 »

عبدالقدير پورغنی

عبدالقدير پورغنی

Hits: 5 »

عارف پژمان

عارف پژمان

Hits: 16 »

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

Hits: 7 »

سید حمید الله پرافشان

سید حمید الله پرافشان

Hits: 11 »

راید قریشی

راید قریشی

Hits: 8 »

جمشید شعله

جمشید شعله

Hits: 9 »

ابراهیم لشکری

ابراهیم لشکری

Hits: 7 »

ادریس قطره بقایی

ادریس قطره بقایی

Hits: 10 »

دکتور نذیر احمد سنایی شناس درجه اول هندوستان

دکتور نذیر احمد سنایی شناس درجه اول هندوستان استاد دکتور نذیر احمد در سال 1915 در شمال هند در ناحیۀ یوپی چشم به جهان گشود و تحصیلات خود را در لکهنو آغاز کرد. در سال 1940 درجه ماستری و در سال 1945 دکتورای خود را از یونیورستی لکهنو بدست آورد. در سال 1950 در زمینه ادبیات زبان دری و در سال 1957 در زبان ... »

سردار غلام محمد طرزی

سردار غلام محمد طرزی

سردار غلام محمد طرزی پدر علامه محمود طرزی وزیر امور خارجه افغانستان میباشند که بیشترین غزلیات جناب ایشان به استقبال غزل های حضرت بیدل رح ترتیب شده است. قابل یادآوریست طرزی صاحب بیش از هشت مخمس بر غزلهای حضرت بیدل رح دارند که در پشت میل های زندان نوشته اند. روح این شاعر بیدل شناس شاد و جنت مکانش باد.... »

محمد طاهر بدخشی

محمد طاهر بدخشی

Hits: 22 »

محمد یوسف کهزاد

محمد یوسف کهزاد

Hits: 32 »

محمد آصف فکرت

محمد آصف فکرت

Hits: 25 »

خلیل الله افضلی

خلیل الله افضلی

 محترم دکتور خلیل الله افضلی جوان با استعداد افغانستان در مورد زندگی و اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح شاعر شرین کلام افغانستان کاملترین تحقیق را انجام داده است. تیم کاری مولوی بلخی موفقیت های بیشتری را برای این بیدل شناس جوان تمنا مینماید. Hits: 35 »

سید عمر

سید عمر

آواز خوان محبوب افغانستان سید عمر بعد از استاد سرآهنگ بیشترین غزلهای حضرت ابوالمعانی بیدل رح را در قید آهنگ های زیبا در آورده است که تیم کاری مولوی بلخی تعدادی از آهنگ های محترم سید عمر را برای شما جمع آوری نموده است. برای دریافت آهنگ ها به آدرس ذیل مراجعه نماید. با احترام تیم کاری سایت مولوی بلخی د... »

عزیز موحد

عزیز موحد

Hits: 18 »

سمیع رفيع

سمیع رفيع

Hits: 10 »

خلیل الله خلیلی

خلیل الله خلیلی

Hits: 40 »

محمد حسین سرآهنگ

محمد حسین سرآهنگ

Hits: 42 »

صوفی عبدالحق بیتاب

صوفی عبدالحق بیتاب

Hits: 93 »

قاری عبدالله

قاری عبدالله

Hits: 54 »

احمد شاه مسعود

احمد شاه مسعود

زمانیکه صحبت از جهاد و مقاومت میشود یگانه نامیکه جاویدان در ذهن مردم افغانستان و دنیا میاید “شهید احمد شاه مسعود” میباشد. احمد شاه مسعود در پهلوی جهاد و مقاومت با یارانش شب ها تفسیر اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل و مولانا جلال الدین بلخی را مینمودند.  مسعود خلیلی پسر استاد خلیل الله خلیلی می... »

میرویس غیاثی

میرویس غیاثی

Hits: 23 »

قیام الدین راعی برلاس

قیام الدین راعی برلاس

Hits: 16 »

پرتو نادری

پرتو نادری

Hits: 18 »

عبدالرب رسول سیاف

عبدالرب رسول سیاف

Hits: 14 »

حبیب الله همنوا چغتایی

حبیب الله همنوا چغتایی

Hits: 6 »

یوسف آیینه

یوسف آیینه

Hits: 10 »

سید قاسم رشتیا

سید قاسم رشتیا

Hits: 17 »

سید مخدوم رهین

سید مخدوم رهین

Hits: 8 »

شیر احمد یاور کنگورچی

شیر احمد یاور کنگورچی

Hits: 5 »

تیمور شاه درانی

تیمور شاه درانی

Hits: 71 »

حبیب الله بلبل

حبیب الله بلبل

Hits: 33 »

محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا

محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا

Hits: 42 »

محمد الله افضلی

محمد الله افضلی

محترم محمد الله افضلی دیپلومات وزارت امور خارجه، شاعر، محقق و بیدل شناس افغانستان میباشد. ایشان  در راستای اخذ مدرک دکتورا در رشته ادبیات فارسی از کشور هندوستان در مورد عرفای افغانستان در هندوستان تحقیق بی سابقۀ علمی و عرفانی را انجام داد. تیم کاری ویبسایت مولوی بلخی هموطنان را برای مطالعه این اثر ع... »

علامه صلاح الدین سلجوقی

علامه صلاح الدین سلجوقی

Hits: 43 »

اسد الله حبیب

اسد الله حبیب

Hits: 9 »

خال محمد خسته

خال محمد خسته

Hits: 18 »

محمد انور بسمل

محمد انور بسمل

Hits: 11 »

دستگیر نایل

دستگیر نایل

Hits: 4 »

صوفی غلام نبی عشقری

صوفی غلام نبی عشقری

Hits: 72 »

سید محمد داؤد الحسینی

سید محمد داؤد الحسینی

Hits: 7 »

  • 1
  • 2