Almas İldırım – Qalx, Sevgilim

Qalx, sevgilim Qalx, sevgilim, qalx da məni yola vur, Gec gəlinsə yurd başına çökəcək… Mən artıq gözləməm gün doğsun deyə, Kim bu bitməz intizarı çəkəcək?…

Read More..

Almas İldırım – Hindli Qızı

Hindli qızı Yenə sordum o gözəl qızcığazı, Yenə hicran onu sarmış dedilər. Pürxəzənmiş* yazıq ömründə yazı, Bir yəqin matəm olmuş dedilər… Sızlayırmış yenə qəlbində sitəm,…

Read More..

Almas İldırım – Arkadaşım Nafiyə

Arkadaşım Nafiyə Bir xatirə olmaq üçün şeirlərimdən bir parçasını yazıram… Səndən ayrılalı tutuldum yasa, Bu xəstə könlümdə nalələr qaldı. Gözlərim yaşardı buludlar kimi, Sarışın çöhrəmdə…

Read More..

Almas İldırım – Yarımçıq Qalmış Şeir

Yarımçıq qalmış şeir O zamanlar çocuq idim, təbiətin qoynunda Tam asudə yaşar idim, tanımazdım istibdad. Fırlanardım daim könlüm sıxılmayan yerlərdə, Adım Almas, qorxu bilməz, şücaətli…

Read More..

Almas İldırım – Nə Üçün

Nə üçün Mən artıq nə yazım yurduma dair, Düşmən zəhər saçır, dostlar gizlənir. Bilməm öz yurdunu sevən bir şair Nə üçün bir cani kimi izlənir?…

Read More..

Almas İldırım – Dönük Qardaş

Dönük qardaş 1944-cü ildə Ana yurda* sığınıb, sonra düşmənlərə təslim edilən və ruslar tərəfindən sərhəddə məkinəli tüfənglə biçilib öldürülən 187 azəri qardaşımın əziz ruhuna Türk…

Read More..

Almas İldırım – Saraylar Yıxılırkən

Saraylar yıxılırkən İnqilabi şair Lahutiyə Qasırğalar, boranlar, fırtınalar içində İllərlə dinlədik biz acıqlı harayları, Dəmir atları çapdıq odların qucağına, Biz yıxdıq, biz devirdik o qanlı…

Read More..

Almas İldırım – Mən Də Ağlamıram

Mən də ağlamıram … Mən ki, hala bir gəncəm, ümidim var, şanım var, Damarlarımda coşan, axan qızıl qanım var. Madam ki, köksüm dəmir, ağlamaq, neçin,…

Read More..

Almas İldırım – Bir Parça

Bir parça Lənət əşarıma, həm sözlərimə, Ey vətən, gəl də görün gözlərimə! Gəl görün, doğsun həyatımda şafaq, Mən vətənsizmi doğuldum? Bu nə haqq?.. 1934

Read More..

Almas İldırım – Qafqas

Qafqas Bir zamanlar Puşkinin dindirib ələmini, Ona mənfa* yerində gözəl bir cənnət oldun. Sevincindən az qaldı qırsın da qələmini, O bir hakim rus kimi coşdu,…

Read More..

Almas İldırım – Hindistanda Fırtına

Hindistanda fırtına Derlər uzaq Hindistanın gül sinəsində, Zəncirlənən doğma ellər qan qusar, ağlar. Qoca Hindin bir hıçqırıq varmış səsində, Üfüqlərdə səslənirkən oyanan dağlar. Ənginləri ötən…

Read More..

Almas İldırım – Arazla Dərdləşmə

Arazla dərdləşmə Oğlum Araz üçün Gəlin kimi qurulursan, Axıb, axıb yorulursan. Göy Xəzərdə durulursan Durna gözlüm, daşqın Araz, Nədir sənin aşqın Araz?.. İlan kimi axışın…

Read More..

Almas İldırım – Yaralı Olmasaydı

Yaralı olmasaydı Kim ovçu niyyətiylə gəzərdi bu dağları Sinəsində can alan maralı olmasaydı? Kim şair həsrətiylə süzərdi bu dağları, İçindən qəlbi qırıq, yaralı olmasaydı. Of……

Read More..

Almas İldırım – Nə Olurdu

Nə olurdu Nə olurdu kor olsaydım, görməsəydim əzəldən, Görməsəydim o doğduğum dərələri, dağları, Almasaydım ilhamımı o talesiz gözəldən, Gözlərimdə qalmasaydı göy Şüvəlan bağları… Nə olurdu,…

Read More..

Almas İldırım – Derlər Orda Bir Cənnət Var

Derlər orda bir cənnət var Derlər orda bir cənnət var, Sevda sunar mələklər, Öz yurdunu qeyb etmiş bir Şair ordan nə bəklər? Derlər orda yoxmuş…

Read More..

Almas İldırım – Quzğun Üçün

Quzğun üçün Bir zamanlar vəcdə gəldim coşğun səsindən, Dinlədikcə dərdlərini sarıldım saza. İlham alıb dalğaların kişnəməsindən, Diyar-diyar sürükləndim dərd yaza-yaza… İçimdəki dərin sızı yadınmı, Quzğun?…

Read More..

Almas İldırım – Mayıs Gözəlinə

Mayıs gözəlinə Yeni proletar ədəbiyyatımızın pioneri Süleyman Rüstəmzadəyə Başında ipəkdən bir qızıl örpək, Döşündə lalələr, güllərlə gəlir. Bir bahar gülüşü mənimsəyərək, Lentalı, qıvırcıq tellərlə gəlir….

Read More..

Almas İldırım – Bir Gün Gələcək

Bir gün gələcək Orda Orta Zamanın vəhşətindən yadigar, Qaranlıqlar içində qurulmuş bir “Cənnət” var. Bir cənnət ki, özəyi qanlı bir Kremlin Milyonla qafa udmuş təməlində…

Read More..

Almas İldırım – Qafqaz Dağlarına

Qafqaz dağlarına Ülküdaşım leylaya Qanadım yox uçub gəlsəm yaxana, Sinəndəki şahinlərə eş olsam. Ya da məğrur bir qartalın qonduğu Köksündə bir əsirdidə daş olsun… Göy…

Read More..

Almas İldırım – Hanı

Hanı Axşam olur, quşlar dönər yuvaya Mənim dönüb qonacağım dal* hanı? Sabah olur çoban enər obaya Mənim qalxıb-enəcəyim yol hanı? Yaz gəlincə dağlar duman quşanır,…

Read More..

Almas İldırım – Ananın Qızına

Ananın qızına Ey əskidən bəri yasa bürünən, Şərəfli anamın gülüzlü qızı, Al şəfəqlər içrə indi görünən Şərq üfüqlərinin pənbə yıldızı. Bir zaman yurdumun qaranlıq qalan…

Read More..

Almas İldırım – Tamara

Tamara Eşqsiz qalan bir dil kimi göz dikərək ənginə, Gizli-gizli həsrət çəkib ağlarmıan, Tamara? Dalıb dilib axşamların yas doğursan rənginə, Aşıb-daşan Dəryal kimi çağlarmısan, Tamara?…

Read More..

Almas İldırım – Muradı Keçərkən

Muradı keçərkən Axıyor dalğaların hər dərədən, Bu yürüş hökmünü aldın nerədən? Ağ kəfən örtülü dağlardanmı? Sana qan udduracaq vəhşi dodaqlardanmı? Dur, Murad, dur, Yetər axdın…

Read More..

Almas İldırım – Dağlardan Xatirələr

Dağlardan xatirələr M.K.Ələkbərliyə Dün qarşımda nəvazişkar gülər üzlər oynadı, Qəlbimdəki ümid yenə coşdu, coşdu, qaynadı, Ətrafımda ləzgi, qomuq, avar, lak, tərəkəmə, Oynaq gözlər, şən dodaqlar,…

Read More..

Almas İldırım – Səlim Xan

Səlim xan (Tarixi poemadan parçalar) Çeçenli Ə.P-yə Xəyalımda yer etmiş, İxtiyar dağlarınız Səninlə gəzdiyim o, Bəxtiyar dağlarımız… Giriş O zaman ki, Qafqazın ixtiyar dağlarına Üfüqlərdə…

Read More..

Almas İldırım – Mən Kiməm

Mən kiməm Bir zamanlar Altaylardan enib yaşıl düzlərə, Asiyanın göbəyində atəş yaxan mənmiyəm? Göy xaqanından salam gətirib dənizlərə, Batıya coşğun bir sel kimi axan mənmiyəm?…

Read More..

Almas İldırım – Bir El Aşığının Dedikləri

Bir el aşığının dedikləri (Qubada bir gün) Günəş süzgün tellərini yığınca dağlar ardı, Bənzədi bir yanıq qəlbə, axar sular qaraldı. Büründü bir yas tülünə çəmən,…

Read More..

Almas İldırım – Potyomkin

Potyomkin (Tarixi poemadan bir parça) Qara dəniz qara gözlər kimi dalğın, qaynaşır, Üzərində əsən çılğın ruzgarlarla oynaşır. Üfüq qara dumanlardan bir çadraya bürünmüş, Göy üzündən…

Read More..

Almas İldırım – Gözəl Yurd

Gözəl yurd Qafqas… O gözəl yurd, o müəbbəd* vətənimdir, Mən hürr olaraq doğdum o zümrüd yaxasında. Dağlar beşiyim, geydiyi qarlar kəfənimdir, İllərlə, əsrlərlə sürünsəm də…

Read More..

Almas İldırım – Allah Naminə

Allah naminə Roma papasına Ey qəlbi Tanrısının eşqiylə çarpan papas, Bu tanrısız şairi dinləməzmisən bir az? Dün teleqraf telləri xəbər verdi dərindən Bu imansız ellərə…

Read More..

Almas İldırım – Susun

Susun Dedi-qodu yayanlara Yürüyürük, yolumuz tikan, çala, dağ, dərə, Qəlbimiz alov aldı bir sönməz ehtirasdan. Yürüyürük, bu yolda qurbanlar verə-verə, Varlığımız kül oldu düşdügümüz bu…

Read More..

Almas İldırım – Müqəddəs Ixtilal

Müqəddəs ixtilal Qaranlıqda gözlərim dikilmiş üfüqlərə, Bir fırtına səsi var, buludlar göydə dal-dal Açmış Doğu bağrını sökəcək şəfəqlərə, Qop, ey dəli fırtına, rişəni könlümə sal,…

Read More..

Almas İldırım – Dağlara Vıda

Dağlara vıda Əzəldən can deyərək bu sevdalı ölkəyə, Hər qadasın aldığım sana əyan, a dağlar. Oxşarkən hər dərdini söz verdim ölüm deyə, Onunçun bu çəkdiyim…

Read More..

Almas İldırım – Qürbətdə

Qürbətdə Mən torpağı atəşlə yoğrulan bir diyarın Doğdum yad çəkmələrlə çeynənən yaxasında. Ömrünü udub keçən hər qışın, hər baharın İçində mən ağlaram yalnız onun yasında……

Read More..

Almas İldırım – Ləzgi Ellərində

Ləzgi ellərində Gülşən üçün Mən ömrümdə görməmişdim ləzgilərin elini, Durmamışdım uca, qarlı dağların dik başında. Şarabanla keçməmişdim coşğun çayın selini, Çapmamışdım at üstündə Şalbuz dağın…

Read More..

Almas İldırım – Bir Gün

Bir gün Sanma getməz başımdan bu kəşvətli buludlar, Şimşək olub üfüqdən yenə çaxacağam mən. Gözləri uzaq yolu bəkləyən nişanlıya Zəfərlərdən rəng alan bir gül taxacağam…

Read More..

Almas İldırım – Ömrüm Xarab Oldu Hey…

Ömrüm xarab oldu hey… Kim dedi sana ki, çıxıb yoluma, Gənc yaşımda göndərəsən ölümə, Adını kim qazdı bilməm könlümə, Gəl ki, sənsiz ömrüm xarab oldu…

Read More..

Almas İldırım – Gölcüklə Həsbi-Hal

Gölcüklə həsbi-hal Dalğın mavi göz kimi dərd andıran dalğalar, Coşduqca könül coşar, durma, amandır, Gölcük! Çoxdan bəri qəlbimin telləri oynamadı, Dərdim başımdan aşqın, halım yamandır,…

Read More..

Almas İldırım – Acı Günlər

Acı günlər Ac çılpaq işçilər bütün gününü Çalışır onlarçın alın təriylə. Özünə borc bilmiş itin gününü Döyüşür həyəcan zərbələriylə. Çalışır, özü ac, ailəsi ac, Çalışır,…

Read More..

Almas İldırım – Yurd Həsrəti

Yurd həsrəti Mən yurdumu andıqca dərindən, Qəlbim qopuyor sanki yerindən, Yurdum… O ilahi uca Qafqas, Vermiş mənə ilhamı əzəldən. Sundum onun eşqiylə yürəkdən Atəş dolu…

Read More..

Almas İldırım – Müstəmləkə Olmuş Şərqə

Müstəmləkə olmuş Şərqə Qanlı pəncələrdə göz yaşı tökmə, Ey siyah örtüklü gəlini Şərqin! Zalimə yalvarma, boynunu bükmə, Azca açma daha əlini Şərqin. Çökdüsə ortaya hicran,…

Read More..

Almas İldırım – Dağlar

Dağlar Öpərkən alnından füsunlu bir yaz, Axıyor döşündən sellər, a dağlar! Yaşil, zümrüd gözlü yamaclarında Açılır lalələr, ğüllər, a dağlar!.. Tarixdə namının silinməz şanı, Karvanlar…

Read More..

Almas İldırım – Qürbət Məktubları

Qürbət məktubları Oradakı Həmşirəmə* Çoxdan oldu almadım, Bacım, səndən nə bir məktub, nə soraq, Bilsəm nə qədər dərindən özləmim, Gözlərimdə bilsən necə titrəyir, O söyüdlü,…

Read More..

Almas İldırım – Küsdüyüm Bahar

Küsdüyüm bahar Yenə gəldi könlümün küsdüyü bu ilk bahar, Yenə açdı, şerimə ruh verməyən çiçəklər… Eşqi baharda doğmuş və baharda solan bir Şair uğursuz gələn…

Read More..

Almas İldırım – Bir Gündə Ölən Ekizlər

Bir gündə ölən ekizlər Annələrinə Eldəgəz və Yurdavar* üçün Mən deyirdim ki, bir gün varıb ana yurduna, Öpərsiniz anamın toz basan məzarını… Özlədiyim o gündə…

Read More..

Almas İldırım – Ölməkmi, Yaşamaqmı

Ölməkmi, yaşamaqmı Bir an susmaq sərin torpaq altında, Qurtulmaq bu ağır, sonsuz zillətdən. Zormu əcəb Əzrayılın pəncəsi, Daüsilla* denən bu güc illətdən?.. Kim dayanar bu…

Read More..

Almas İldırım – Gicginə

Gicginə I Mən Krımın sahilini Gəzib-gəzib dolaşdım. Yaşıl, dilbər təpələrdən, Uca dağlardan aşdım. Yalı boyu Qara dəniz Dalğalanıb köpüyor. Sahildəki Gicginənin Ətəyindən öpüyor. Gətirərkən sular…

Read More..

Almas İldırım – A Dost

A dost Gülşən yapdım, güllərini yel aldı, Bir tək qönçəsini dərmədim, a dost! Bir bağça saldırdım, gəldi sel aldı, Bircə meyvəsini görmədim, a dost! Dosta…

Read More..

Almas İldırım – Yarın

Yarın (Şərq üçün) Xəzan pəncəsində saralan güllər, Şübhəsiz, şənlənib güləcək yarın. Həsrətlə çırpınan xəstə könüllər, Pək dadlı nəşələr sürəcək yarın. Qırılacaq kirli, dəmir qəfəslər, Daha…

Read More..

Almas İldırım – Moskva

Moskva Orda hürr ölkələri saran zəncirin ucu, Orda puç Neronların ölüm, qan yayan gücü. Aldanıb tuzağına düşən hər diyar bilir, Orağı insan biçər, çəkici öldürücü….

Read More..

Almas İldırım – Buludlar

Buludlar Lermontovdan iqtibas Ey lacivərd göylərin əbədi yolçuları, Mirvarid zəncir kimi üfüqlər aşarsınız. Sizdəmi mənim kimi doğma, əziz vətəndən Qovuldunuz, onunçun cənuba qoşarsınız? Kimdir qovan…

Read More..

Almas İldırım – Qorkiyə

Qorkiyə Sən, daşqın dənizlərin qayalarla çarpışan, Yıldırımlar söndürən dalğasından yarandın. Şahlarin hökm etdiyi yoxsullar ölkəsində Ac, çılpaq “Ana”ların qəm, yasından yarandın. Ölkədə qan saçırkən knyazların…

Read More..

Almas İldırım – Lənət Şairliyimə

Lənət şairliyimə Durma, gözəl sevgilim, oxşa məni, sev məni, Çoxdan bəridir ki, mən bir gülüşə möhtacım… Doğdum, doğalı sardı qızıl bir alov məni, Harda yaşıl…

Read More..

Almas İldırım – Bilməm Ki

Bilməm ki Oğlum Azərə Gün gəlib ta son vədələr yetincə, Qəhr olası bu ayrılıq bitincə, Bağçamızda sarı bülbül ötüncə, İstəklərim olacaqmı, bilməm ki… Gün süslərkən…

Read More..

Almas İldırım – O Mənimdir Əzəldən

O mənimdir əzəldən Əsmə, ey sabah yeli, böylə müxalif əsmə, Tellərini pozduğun o sevdalı yar mənim. Söz verdim gələcəyəm, gəl də, yolumu kəsmə, O göy…

Read More..

Almas İldırım – Gənclərə Ümidim Var

Gənclərə ümidim var Sən istərsən qəlbimi parçala, qır, çeynə, əz, Mənim yenə bu yolda tükənməz bir canım var! Sən ölüm ol, başımda hər an dolaş,…

Read More..

Almas İldırım – Amudərya

Amudərya Amudərya, məni al, O cəsur dağların qoynuna sal! Amudərya, dinlə, Mən sənin dərdinlə, Gənc ikən çəkmədəyəm hicr ilə yas, Amudərya, məni al, bağrına bas……

Read More..

Almas İldırım – Şikayət

Şikayət Mənim də dərdim var, hakim, dinlə sən, Ömür kitabımı qaralanmış yaz. Keçdi otuz səkkiz ilim heç oldu, Qəlbimi yüz yerdən paralanmış, yaz. Yaz, dostları…

Read More..

Almas İldırım – Mənmi

Mənmi Sormayın kimlərdənəm, haralıyam, a dostlar, Könüldən fırtınalı, boralıyam, a dostlar, Qızıl bir qurşun aldım, yaralıyam a dostlar,  Cövrünə tab edərsəm, dağları dələcəyəm,  Qurban qəbul…

Read More..

Almas İldırım – Böyük Şəhidimizə

Böyük şəhidimizə Münir Kari üçün Özün bir nur ikən “qanlı ulduzun” Zülmət olduğunu qandın dedilər… Türk üçün yaranmış bu qoca Şərqə, Yeni bir gün doğar…

Read More..