Almas İldırım – Qalx, Sevgilim

Qalx, sevgilim Qalx, sevgilim, qalx da məni yola vur, Gec gəlinsə yurd başına çökəcək… Mən artıq gözləməm gün doğsun deyə, Kim bu …

Almas İldırım – Hindli Qızı

Hindli qızı Yenə sordum o gözəl qızcığazı, Yenə hicran onu sarmış dedilər. Pürxəzənmiş* yazıq ömründə yazı, Bir yəqin matəm olmuş dedilər… Sızlayırmış …

Almas İldırım – Arkadaşım Nafiyə

Arkadaşım Nafiyə Bir xatirə olmaq üçün şeirlərimdən bir parçasını yazıram… Səndən ayrılalı tutuldum yasa, Bu xəstə könlümdə nalələr qaldı. Gözlərim yaşardı buludlar …

Almas İldırım – Nə Üçün

Nə üçün Mən artıq nə yazım yurduma dair, Düşmən zəhər saçır, dostlar gizlənir. Bilməm öz yurdunu sevən bir şair Nə üçün bir …

Almas İldırım – Dönük Qardaş

Dönük qardaş 1944-cü ildə Ana yurda* sığınıb, sonra düşmənlərə təslim edilən və ruslar tərəfindən sərhəddə məkinəli tüfənglə biçilib öldürülən 187 azəri qardaşımın …

Almas İldırım – Saraylar Yıxılırkən

Saraylar yıxılırkən İnqilabi şair Lahutiyə Qasırğalar, boranlar, fırtınalar içində İllərlə dinlədik biz acıqlı harayları, Dəmir atları çapdıq odların qucağına, Biz yıxdıq, biz …

Almas İldırım – Bir Parça

Bir parça Lənət əşarıma, həm sözlərimə, Ey vətən, gəl də görün gözlərimə! Gəl görün, doğsun həyatımda şafaq, Mən vətənsizmi doğuldum? Bu nə …

Almas İldırım – Qafqas

Qafqas Bir zamanlar Puşkinin dindirib ələmini, Ona mənfa* yerində gözəl bir cənnət oldun. Sevincindən az qaldı qırsın da qələmini, O bir hakim …

Almas İldırım – Hindistanda Fırtına

Hindistanda fırtına Derlər uzaq Hindistanın gül sinəsində, Zəncirlənən doğma ellər qan qusar, ağlar. Qoca Hindin bir hıçqırıq varmış səsində, Üfüqlərdə səslənirkən oyanan …

Almas İldırım – Arazla Dərdləşmə

Arazla dərdləşmə Oğlum Araz üçün Gəlin kimi qurulursan, Axıb, axıb yorulursan. Göy Xəzərdə durulursan Durna gözlüm, daşqın Araz, Nədir sənin aşqın Araz?.. …

Almas İldırım – Yaralı Olmasaydı

Yaralı olmasaydı Kim ovçu niyyətiylə gəzərdi bu dağları Sinəsində can alan maralı olmasaydı? Kim şair həsrətiylə süzərdi bu dağları, İçindən qəlbi qırıq, …

Almas İldırım – Nə Olurdu

Nə olurdu Nə olurdu kor olsaydım, görməsəydim əzəldən, Görməsəydim o doğduğum dərələri, dağları, Almasaydım ilhamımı o talesiz gözəldən, Gözlərimdə qalmasaydı göy Şüvəlan …

Almas İldırım – Quzğun Üçün

Quzğun üçün Bir zamanlar vəcdə gəldim coşğun səsindən, Dinlədikcə dərdlərini sarıldım saza. İlham alıb dalğaların kişnəməsindən, Diyar-diyar sürükləndim dərd yaza-yaza… İçimdəki dərin …

Almas İldırım – Mayıs Gözəlinə

Mayıs gözəlinə Yeni proletar ədəbiyyatımızın pioneri Süleyman Rüstəmzadəyə Başında ipəkdən bir qızıl örpək, Döşündə lalələr, güllərlə gəlir. Bir bahar gülüşü mənimsəyərək, Lentalı, …

Almas İldırım – Bir Gün Gələcək

Bir gün gələcək Orda Orta Zamanın vəhşətindən yadigar, Qaranlıqlar içində qurulmuş bir “Cənnət” var. Bir cənnət ki, özəyi qanlı bir Kremlin Milyonla …

Almas İldırım – Qafqaz Dağlarına

Qafqaz dağlarına Ülküdaşım leylaya Qanadım yox uçub gəlsəm yaxana, Sinəndəki şahinlərə eş olsam. Ya da məğrur bir qartalın qonduğu Köksündə bir əsirdidə …

Almas İldırım – Hanı

Hanı Axşam olur, quşlar dönər yuvaya Mənim dönüb qonacağım dal* hanı? Sabah olur çoban enər obaya Mənim qalxıb-enəcəyim yol hanı? Yaz gəlincə …

Almas İldırım – Ananın Qızına

Ananın qızına Ey əskidən bəri yasa bürünən, Şərəfli anamın gülüzlü qızı, Al şəfəqlər içrə indi görünən Şərq üfüqlərinin pənbə yıldızı. Bir zaman …

Almas İldırım – Tamara

Tamara Eşqsiz qalan bir dil kimi göz dikərək ənginə, Gizli-gizli həsrət çəkib ağlarmıan, Tamara? Dalıb dilib axşamların yas doğursan rənginə, Aşıb-daşan Dəryal …

Almas İldırım – Muradı Keçərkən

Muradı keçərkən Axıyor dalğaların hər dərədən, Bu yürüş hökmünü aldın nerədən? Ağ kəfən örtülü dağlardanmı? Sana qan udduracaq vəhşi dodaqlardanmı? Dur, Murad, …

Almas İldırım – Dağlardan Xatirələr

Dağlardan xatirələr M.K.Ələkbərliyə Dün qarşımda nəvazişkar gülər üzlər oynadı, Qəlbimdəki ümid yenə coşdu, coşdu, qaynadı, Ətrafımda ləzgi, qomuq, avar, lak, tərəkəmə, Oynaq …

Almas İldırım – Səlim Xan

Səlim xan (Tarixi poemadan parçalar) Çeçenli Ə.P-yə Xəyalımda yer etmiş, İxtiyar dağlarınız Səninlə gəzdiyim o, Bəxtiyar dağlarımız… Giriş O zaman ki, Qafqazın …

Almas İldırım – Mən Kiməm

Mən kiməm Bir zamanlar Altaylardan enib yaşıl düzlərə, Asiyanın göbəyində atəş yaxan mənmiyəm? Göy xaqanından salam gətirib dənizlərə, Batıya coşğun bir sel …

Almas İldırım – Potyomkin

Potyomkin (Tarixi poemadan bir parça) Qara dəniz qara gözlər kimi dalğın, qaynaşır, Üzərində əsən çılğın ruzgarlarla oynaşır. Üfüq qara dumanlardan bir çadraya …

Almas İldırım – Gözəl Yurd

Gözəl yurd Qafqas… O gözəl yurd, o müəbbəd* vətənimdir, Mən hürr olaraq doğdum o zümrüd yaxasında. Dağlar beşiyim, geydiyi qarlar kəfənimdir, İllərlə, …

Almas İldırım – Allah Naminə

Allah naminə Roma papasına Ey qəlbi Tanrısının eşqiylə çarpan papas, Bu tanrısız şairi dinləməzmisən bir az? Dün teleqraf telləri xəbər verdi dərindən …

Almas İldırım – Susun

Susun Dedi-qodu yayanlara Yürüyürük, yolumuz tikan, çala, dağ, dərə, Qəlbimiz alov aldı bir sönməz ehtirasdan. Yürüyürük, bu yolda qurbanlar verə-verə, Varlığımız kül …

Almas İldırım – Müqəddəs Ixtilal

Müqəddəs ixtilal Qaranlıqda gözlərim dikilmiş üfüqlərə, Bir fırtına səsi var, buludlar göydə dal-dal Açmış Doğu bağrını sökəcək şəfəqlərə, Qop, ey dəli fırtına, …

Almas İldırım – Dağlara Vıda

Dağlara vıda Əzəldən can deyərək bu sevdalı ölkəyə, Hər qadasın aldığım sana əyan, a dağlar. Oxşarkən hər dərdini söz verdim ölüm deyə, …

Almas İldırım – Qürbətdə

Qürbətdə Mən torpağı atəşlə yoğrulan bir diyarın Doğdum yad çəkmələrlə çeynənən yaxasında. Ömrünü udub keçən hər qışın, hər baharın İçində mən ağlaram …

Almas İldırım – Ləzgi Ellərində

Ləzgi ellərində Gülşən üçün Mən ömrümdə görməmişdim ləzgilərin elini, Durmamışdım uca, qarlı dağların dik başında. Şarabanla keçməmişdim coşğun çayın selini, Çapmamışdım at …

Almas İldırım – Bir Gün

Bir gün Sanma getməz başımdan bu kəşvətli buludlar, Şimşək olub üfüqdən yenə çaxacağam mən. Gözləri uzaq yolu bəkləyən nişanlıya Zəfərlərdən rəng alan …

Almas İldırım – Gölcüklə Həsbi-Hal

Gölcüklə həsbi-hal Dalğın mavi göz kimi dərd andıran dalğalar, Coşduqca könül coşar, durma, amandır, Gölcük! Çoxdan bəri qəlbimin telləri oynamadı, Dərdim başımdan …

Almas İldırım – Acı Günlər

Acı günlər Ac çılpaq işçilər bütün gününü Çalışır onlarçın alın təriylə. Özünə borc bilmiş itin gününü Döyüşür həyəcan zərbələriylə. Çalışır, özü ac, …

Almas İldırım – Yurd Həsrəti

Yurd həsrəti Mən yurdumu andıqca dərindən, Qəlbim qopuyor sanki yerindən, Yurdum… O ilahi uca Qafqas, Vermiş mənə ilhamı əzəldən. Sundum onun eşqiylə …

Almas İldırım – Dağlar

Dağlar Öpərkən alnından füsunlu bir yaz, Axıyor döşündən sellər, a dağlar! Yaşil, zümrüd gözlü yamaclarında Açılır lalələr, ğüllər, a dağlar!.. Tarixdə namının …

Almas İldırım – Qürbət Məktubları

Qürbət məktubları Oradakı Həmşirəmə* Çoxdan oldu almadım, Bacım, səndən nə bir məktub, nə soraq, Bilsəm nə qədər dərindən özləmim, Gözlərimdə bilsən necə …

Almas İldırım – Küsdüyüm Bahar

Küsdüyüm bahar Yenə gəldi könlümün küsdüyü bu ilk bahar, Yenə açdı, şerimə ruh verməyən çiçəklər… Eşqi baharda doğmuş və baharda solan bir …

Almas İldırım – Ölməkmi, Yaşamaqmı

Ölməkmi, yaşamaqmı Bir an susmaq sərin torpaq altında, Qurtulmaq bu ağır, sonsuz zillətdən. Zormu əcəb Əzrayılın pəncəsi, Daüsilla* denən bu güc illətdən?.. …

Almas İldırım – Gicginə

Gicginə I Mən Krımın sahilini Gəzib-gəzib dolaşdım. Yaşıl, dilbər təpələrdən, Uca dağlardan aşdım. Yalı boyu Qara dəniz Dalğalanıb köpüyor. Sahildəki Gicginənin Ətəyindən …

Almas İldırım – A Dost

A dost Gülşən yapdım, güllərini yel aldı, Bir tək qönçəsini dərmədim, a dost! Bir bağça saldırdım, gəldi sel aldı, Bircə meyvəsini görmədim, …

Almas İldırım – Yarın

Yarın (Şərq üçün) Xəzan pəncəsində saralan güllər, Şübhəsiz, şənlənib güləcək yarın. Həsrətlə çırpınan xəstə könüllər, Pək dadlı nəşələr sürəcək yarın. Qırılacaq kirli, …

Almas İldırım – Moskva

Moskva Orda hürr ölkələri saran zəncirin ucu, Orda puç Neronların ölüm, qan yayan gücü. Aldanıb tuzağına düşən hər diyar bilir, Orağı insan …

Almas İldırım – Buludlar

Buludlar Lermontovdan iqtibas Ey lacivərd göylərin əbədi yolçuları, Mirvarid zəncir kimi üfüqlər aşarsınız. Sizdəmi mənim kimi doğma, əziz vətəndən Qovuldunuz, onunçun cənuba …

Almas İldırım – Qorkiyə

Qorkiyə Sən, daşqın dənizlərin qayalarla çarpışan, Yıldırımlar söndürən dalğasından yarandın. Şahlarin hökm etdiyi yoxsullar ölkəsində Ac, çılpaq “Ana”ların qəm, yasından yarandın. Ölkədə …

Almas İldırım – Lənət Şairliyimə

Lənət şairliyimə Durma, gözəl sevgilim, oxşa məni, sev məni, Çoxdan bəridir ki, mən bir gülüşə möhtacım… Doğdum, doğalı sardı qızıl bir alov …

Almas İldırım – Bilməm Ki

Bilməm ki Oğlum Azərə Gün gəlib ta son vədələr yetincə, Qəhr olası bu ayrılıq bitincə, Bağçamızda sarı bülbül ötüncə, İstəklərim olacaqmı, bilməm …

Almas İldırım – Amudərya

Amudərya Amudərya, məni al, O cəsur dağların qoynuna sal! Amudərya, dinlə, Mən sənin dərdinlə, Gənc ikən çəkmədəyəm hicr ilə yas, Amudərya, məni …

Almas İldırım – Şikayət

Şikayət Mənim də dərdim var, hakim, dinlə sən, Ömür kitabımı qaralanmış yaz. Keçdi otuz səkkiz ilim heç oldu, Qəlbimi yüz yerdən paralanmış, …

Almas İldırım – Mənmi

Mənmi Sormayın kimlərdənəm, haralıyam, a dostlar, Könüldən fırtınalı, boralıyam, a dostlar, Qızıl bir qurşun aldım, yaralıyam a dostlar,  Cövrünə tab edərsəm, dağları …

Almas İldırım – Böyük Şəhidimizə

Böyük şəhidimizə Münir Kari üçün Özün bir nur ikən “qanlı ulduzun” Zülmət olduğunu qandın dedilər… Türk üçün yaranmış bu qoca Şərqə, Yeni …