Allama Muhammad Iqbal

مسلم سے ایک روز یہ اقبال نے کہا

مسلم سے ایک روز یہ اقبال نے کہا

»

مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں

مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں

»

گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ

گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ

»

عجب واعظ کی دینداری ہے یا رب

عجب واعظ کی دینداری ہے یا رب

»

ایک حاجی مدینے کے راستے میں

ایک حاجی مدینے کے راستے میں

»

اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے

اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے

»

استقبال غزل سید احمد حدیث از غزل حضرت علامه محمد اقبال رح

چـــون چراغ لاله سوزم در بیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما اقبال شــعله خـــویی دیــده ام من در گلستانِ شما بس عجب زین آب و آتش هستم حیرانِ شما رُخ طـلوعِ آفــتاب و زلـف هـــم ظلمت سرا روز و شب یکجا که دیــده در گـریبانِ شما رفتمش در کوی او تا خـوب دیــدارش کنم ناله کف زد دل تپید و بـــس که تابانِ شما کاش می کردی عزیزم یک نظر براین غریب گر چــه ترسید این دلم از مـــار پیچانِ شما پشه یی مسکین کجاآن طاقت سوختن کند شعله خامُــش کن نگارم مـن ضعــیفانِ شما تا به کی باشم چو یوسف در تَهی چاهِ رُخت ای زلیخـا بـاورم کن گــوش، بــه فــرمانِ شما میــشود روزی که با هـم عقـده دل باز کنیم؟ نی نــگو ... »

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه تربت آن خسرو روشن ضمیر از ضمیرش ملتی صورت پذیر گنبد او را حرم داند سپهر با فروغ از طوف او سیمای مهر مثل فاتح آن امیر صف شکن سکه ئی زد هم به اقلیم سخن ملتی را داد ذوق جستجو قدسیان تسبیح خوان بر خاک او از دل و دست گهر ریزی که داشت سلطنت ها برد و بی پروا گذاشت نکته سنج و عارف و شمشیر زن روح پاکش با من آمد در سخن گفت می دانم مقام تو کجاست نغمهٔ تو خاکیان را کیمیاست خشت و سنگ از فیض تو دارای دل روشن از گفتار تو سینای دل پیش ما ای آشنای کوی دوست یک نفس بنشین که داری بوی دوست ایخوش آن کو از خودی آئینه ساخت وندر آن آئینه عالم را شناخت پیر گردید ای... »

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری یکه مردی و سخن شد زنده از اقوال تو نقد پاکان شد رواج از سکۀ اقبال تو تو اگر مردی به صورت، خود به سیرت زنده‏ای‏ کز فنا ایمن بود جان تو و امثال تو تو به سیرت زنده‏ای کاندر حیات اجتماع‏ ملتی را زنده کرد اندیشه و آمال تو گر نماندی تا ببینی کاروان در منزل است‏ شد درای کاروان آوای سوز و حال تو گر نماندی تا نصیب از کِشتۀ خود بِدروی ‏ شد نصیب ملت تو حاصل اعمال تو گرچه ذوق نغمه کم دیدی، نوا شیرین زدی ‏ لاجرم شیرین نوا شد نغمۀ قوال تو نقش فطرت خواند فکرت از ضمیر کائنات‏ مرحبا بر فطرت و بر فکرت جوال تو شاعران را گاه ساحر خوانده‏اند و گه نبی‏ تو هم اینی و هم آنی، چ... »

غزل حضرت علامه اقبال رح به استقبال غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

غزل حضرت علامه اقبال رح به استقبال غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح چه می جویی – حضرت ابوالمعانی بیدل رح به عجز کوش ز نشو و نما چه می‌جویی به خاک ریشهٔ توست از هوا چه می‌جویی دل گداخته اکسیر بی‌نیازی‌هاست گداز درد طلب‌، کیمیا چه می‌جویی سراغ قافلهٔ عمر سخت ناپیداست ز رهگذار نفس نقش پا چه می‌جویی به هر چه طرف‌ کنندت رضا غنیمت دان زکارگاه فنا و بقا چه می‌جویی به فکر خلق متن‌، هرزه سعی جهل مباش محیط ناشده زین موج‌ها چه می‌جویی محیط شرم بقدر عرق‌ گهر دارد هنوز آب نه‌ای از حیا چه می‌جویی به دام‌گاه جسد پرفشانی انفاس اشاره‌ای‌ست کزین تنگنا چه می‌جویی هزار سال ره اینجا نیاز یک‌قدم‌ ا... »

بیان اینکه اصل نظام عالم از خودی است – علامه اقبال

پیکر هستی ز آثار خودی است هر چه می بینی ز اسرار خودی است خویشتن را چون خودی بیدار کرد آشکارا عالم پندار کرد صد جهان پوشیده اندر ذات او غیر او پیداست از اثبات او در جهان تخم خصومت کاشته‌ست خویشتن را غیر خود پنداشته‌ست سازد از خود پیکر اغیار را تا فزاید لذت پیکار را میکشد از قوت بازوی خویش تا شود آگاه از نیروی خویش خود فریبی های او عین حیات همچو گل از خون وضو عین حیات بهر یک گل خون صد گلشن کند از پی یک نغمه صد شیون کند یک فلک را صد هلال آورده است بهر حرفی صد مقال آورده است عذر این اسراف و این سنگین دلی خلق و تکمیل جمال معنوی حسن شیرین عذر درد کوهکن نافه‌ای عذر صد آهوی ختن سوز پیهم قسمت پروانه ه... »

بر مزار سلطان محمود غزنوی

بر مزار سلطان محمود غزنوی خیزد از دل ناله ها بی اختیار آه ! آن شهری که اینجا بود پار آن دیار و کاخ و کو ویرانه ایست آن شکوه و فال و فر افسانه ایست گنبدی ، در طوف او چرخ برین تربت سلطان محمود است این آنکه چون کودک لب از کوثر بشست گفت در گهواره نام او نخست برق سوزان تیغ بی زنهار او دشت و در لرزنده از یلغار او زیر گردون آیت الله رایتش قدسیان قرآن سرا بر تربتش شوخی فکرم مرا از من ربود تا نبودم در جهان دیر و زود رخ نمود از سینه ام آن آفتاب پردگیها از فروغش بی حجاب مهر گردون از جلالش در رکوع از شعاعش دوش میگردد طلوع وارهیدم از جهان چشم و گوش فاش چون امروز دیدم صبح دوش شهر غزنین یک بهشت رنگ و بو آب ج... »

ندانم نکته های علم و فن را علامه محمد اقبال

ندانم نکته های علم و فن را علامه محمد اقبال

»

دو صد دانا درین محفل سخن گفت علامه محمد اقبال

دو صد دانا درین محفل سخن گفت علامه محمد اقبال

»

قماش و نقره و لعل و گهر چیست علامه محمد اقبال

قماش و نقره و لعل و گهر چیست علامه محمد اقبال

»

در دل را بروی کس نبستم علامه محمد اقبال

در دل را بروی کس نبستم علامه محمد اقبال

»

چو رخت خویش بر بستم ازین خاک علامه محمد اقبال

چو رخت خویش بر بستم ازین خاک علامه محمد اقبال

»

چه پرسی از نماز عاشقانه علامه محمد اقبال

چه پرسی از نماز عاشقانه علامه محمد اقبال

»

بگو از من به پرویزان این عصر علامه محمد اقبال

بگو از من به پرویزان این عصر علامه محمد اقبال

»

بدست من همان دیرینه چنگ است علامه محمد اقبال

بدست من همان دیرینه چنگ است علامه محمد اقبال

»

بچشم من جهان جز رهگذر نیست علامه محمد اقبال

بچشم من جهان جز رهگذر نیست علامه محمد اقبال

»

باده از ضعف خودی بی پیکر است حضرت علامه محمد اقبال

باده از ضعف خودی بی پیکر است حضرت علامه محمد اقبال

»

Hidden Secret By Allama Iqbal

Hidden Secret By Allama Iqbal What is the point of lengthening the story With a word I say the hidden secret The world gave us expensive treat How a placeless knows the value of a place Allama Muhammad Iqbal چه حاجت طول دادن داستان را بحرفی گویم اسرار نهان را جهان خویش ما سودا گران داد چه داند لامکان قدر مکان را علامه محمد اقبال Poet: Allama Muhammad Iqbal Translation By: Faheem Hunarwar May 21st, 2017 Ashgabat, Turkmenistan »

11 Brilliant Quotes By Sir Allama Mohammad Iqbal

The ultimate aim of the ego is not to see something, but to be something. But inner experience is only one so why should I ask the wise men: Whence is my beginning? I am busy with the thought: Where will be my end? Rise above sectional interests and private ambitions… Pass from matter to spirit. Matter is diversity; spirit is light, life and unity. Become dust – and they will throw thee in the air; Become stone – and they will throw thee on glass. I lead no party; I follow no leader. I have given the best part of my life to careful study of Islam, its law and polity, its cult... »

Mu’tamid’s Lament In Prison

Mu’tamid’s Lament In Prison In my breast, A wail of grief, Without any spark or flash, Alone survives, Passionless, ineffectual. A free man is in prison today, Without a spear or a sword; Regret overwhelms me And also my strategy. My heart Is drawn by instinct to chains. Perhaps my sword was of the same steel. Once I had a two-edged sword- It turned into the chains that shackle me now. How whimsical and indifferent Is the Author of fates. [Translated by Mustansir Mir] Note: Mu‘tamid was the king of Seville and an Arabic poet. He was defeated and imprisoned by a ruler of Spain. Mu‘t... »

I Desire

I Desire I want to have the extremes of your Love, See, how silly am I, wishing for unachievable. I don’t care if you maltreat me or promise to unveil your beauty, I just want something unbearable to test my fortitude Let the God fearing people be dwelling in the paradise, For, instead I want to be face to face with you. (I don’t want to go to paradise but want to observe the Divine Beauty) O fellows, I am here for a few moments, as a gust, Like morning star I will fade and vanish in a few moments. I disclosed the secret in public, I need to be punished for being so rude. Allama Mu... »

Jawab-e-Shik

Jawab-e-Shik Whatever comes out of the heart is effective It has no wings but has the power of flight It has holy origins, it aims at elegance It rises from dust, but has access to the celestial world My love was seditious, rebellious and clever My fearless wailing rent through the sky On hearing it the sun said, ‘Somewhere there is somebody! ‘ The planets said, ‘At the ‘Arsh-i-Bar Allama Muhammad Iqbal »

Pathos Of Love

Pathos Of Love O Pathos of Love! You are a glossy pearl Beware, you should not appear among strangers The theatre of your display is concealed under the veil The modern audience’ eye accepts only the visible display New breeze has arrived in the Existence’ garden O Pathos of Love! Now there is no pleasure in display Beware! You should not be striving for ostentation! You should not be obligated to the nightingale’s lament! The tulip’s wine‐cup should be devoid of wine The dew’s tear should be a mere dropp of water Your secret should be hidden in the bosom somewher... »

Said The Coal To A Diamond

Said The Coal To A Diamond My stuff is so vile, I am less than dust while your gleam rends the mirror’s heart. My darkness lights the chafing-dish before I am incinerated. A miner’s boot tramples my head, covering me with ashes. Do you know my life’s gist? A condensed sliver of smoke, transformed into a single spark, in feature and nature starlike, your every facet a splendor, light of the king’s eye, the dagger’s jewel. Friend, be wise, the diamond replied, assume a bezel’s dignity! Loam strives to harden to fill my bosom with radiance. Burn because you are... »

Sympathy

Sympathy Perched on the branch of a tree Was a nightingale sad and lonely ‘The night has drawn near’, He was thinking ‘I passed the day in flying around and feeding How can I reach up to the nest Darkness has enveloped everything’? Hearing the nightingale wailing thus A glow-worm lurking nearby spoke thus ‘With my heart and soul ready to help I am Though only an insignificant insect I am Never mind if the night is dark I shall shed light if the way is dark God has bestowed a torch on me He has given a shining lamp to me The good in the world only those are Ready t... »

Spain

Spain Spain! You are the trustee of the Muslim blood: In my eyes you are sanctified like the Harem. Prints of prostration lie hidden in your dust, Silent calls to prayers in your morning air. In your hills and vales were the tents of those, The tips of whose lances were bright like the stars. Is more henna needed by your pretties? My lifeblood can give them some colour! How can a Muslim be put down by the straw and grass, Even if his flame has lost its heat and fire! My eyes watched Granada as well, But the traveler’s content neither in journey nor in rest: I saw as well as showed, I spo... »

First Date Tree Saeeded By Abdul Rahman

First Date Tree Saeeded By Abdul Rahman You are the apple of my eye, My heart’s delight: I am remote from my valley, To me you are the Burning Bush of Sinai! You are a houri of the Arabian Desert, Nursed by the Western breeze. I feel homesick in exile, You feel homesick in exile: Prosper in this strange land! May the morning dew quench your thirst! The world presents a strange sight: The vision’s mantle is torn apart— May valour struggle with the waves if it must, The other side of the river is not to be seen! Life owes itself to the heat of one’s soul: Flame does not rise fr... »

Age Of Infancy

Age Of Infancy The earth and sky were unknown worlds to me Only the expanse of mother’s bosom was a world to me Every movement was a symbol of life’s pleasure to me My own speech was like a meaningless word to me During infancy’s pain if somebody made me cry The noise of the door chain would comfort me Oh! How I stared at the moon for long hours Staring at its silent journey among broken clouds I would ask repeatedly about its mountains and plains And how surprised would I be at that prudent lie My eye was devoted to seeing, my lip was prone to speak My heart was no less than... »

A Spider and A Fly

A Spider and A Fly One day a spider said to a fly ‘Though you pass this way daily My hut has never been honored by you By making a chance visit inside by you Though depriving strangers of a visit does not matter Evading the near and dear ones does not look good My house will be honored by a visit by you A ladder is before you if you decide to step in Hearing this the fly said to the spider, ‘Sire, you should entice some simpleton thus This fly would never be pulled into your net Whoever climbed your net could never step down’ The spider said, ‘How strange, you consider ... »

A Prayer

A Prayer My invocations are sincere and true, They form my ablutions and prayers due. One glance of guide such joy and warmth can grant, On marge of stream can bloom the tulip plant. One has no comrade on Love’s journey long Save fervent zeal, and passion great and strong. O God, at gates of rich I do not bow, You are my dwelling place and nesting bough. Your Love in my breast burns like Doomsday morn, The cry, He is God, on my lips is born. Your Love, makes me God, fret with pain and pine, You are the only quest and aim of mine. Without You town appears devoid of life, When present, sam... »

The One I Was Searching For On the Earth and in Heaven

The One I Was Searching For On the Earth and in Heaven The one I was searching for on the earth and in heaven Appeared residing in the recesses of my own heart When the reality of the self became evident to my eyes The house appeared among residents of my own heart If it were somewhat familiar with taste of rubbing foreheads The stone of Ka’ba’s threshold would have joined the foreheads O Majnun! Have you ever glanced at yourself That like Layla you are also sitting in the litter The months of the union continue flying like moments But the moments of separation linger for months! O seaman, how... »

The Painful Wail

The Painful Wail Consumed with grief I am, I get relief in no way O circumambient waters of the Ganges drown me Our land foments excessive mutual enmity What unity! Our closeness harbors separation Enmity instead of sincerity is outrageous Enmity among the same barn’s grains is outrageous If the brotherly breeze has not entered in a garden No pleasure can be derived from songs in that garden Though I exceedingly love the real closeness I am upset by the mixing of waves and the shore The miraculous poet is like the grain from the barn The grain has no existence if there is no barn How can... »

The Sun

The Sun O Sun! The world’s essence and motivator you are The organizer of the book of the world you are The splendor of existence has been created by you The verdure of the garden of existence depends on you The spectacle of elements is maintained by you The exigency of life in all is maintained by you Your appearance confers stability on everything Your illumination and concord is completion of life You are the sun which establishes light in the world Which establishes heart, intellect, essence and wisdom O Sun! Bestow on us the light of wisdom Bestow your luster’s light on the in... »

The Tomb-Stone Of Saiyyid

The Tomb-Stone Of Saiyyid O you whose life is confined in the material world O you whose soul is imprisoned in the cage Look at the freedom of this garden’s warblers Look at the prosperity of those once desolate This is the congregation with which I was concerned This is the reward of patience and perseverance My tomb-stone is ardently desirous of speech, look! At this tomb-stone’s inscription with insight look! Allama Muhammad Iqbal »

The Withered Rose

The Withered Rose O withered rose! How can I still call you a rose? How can I call you the longing of nightingale’s heart? Once the zephyr’s movement was your rocking cradle In the garden’s expanse joyous rose was your name The morning breeze acknowledged your benevolence The garden was like perfumer’s tray by your presence My weeping eye sheds dew on you My desolate heart is concealed in your sorrow You are a tiny picture of my destruction You are the interpretation of my life’s dream Like a flute to my reed-brake I narrate my story Listen O rose! I complain abou... »

Mirza Ghalib (By Allama Mohammad Iqbal)

Mirza Ghalib (By Allama Mohammad Iqbal) Through you the secret was revealed to the human intellect That innumerable enigmas are solved by human intellect You were the complete soul, literary assembly was your body You adorned as well as remained veiled from the assembly Your eye is longing to witness that veiled Beauty Which is veiled in everything as the pathos of life The assemblage of existence is rich with your harp As mountain’s silence by the brook’s melodious harp The garden of your imagination bestows glory on the universe From the field of your thought worlds grow like mea... »

A Mountain and A Squirrel

A Mountain and A Squirrel A mountain was saying this to a squirrel ‘Commit suicide if you have self-respect You are insignificant, still so arrogant, how strange! You are neither wise, nor intelligent! not even shrewd! It is strange when the insignificant pose as important! When the stupid ones like you pose as intelligent! You are no match in comparison with my splendor Even the earth is low compared with my splendor The grandeur of mine does not fall to your lot The poor animal cannot equal the great mountain! ‘ On hearing this the squirrel said, ‘Hold your tongue! These ar... »

The Mosque Of Cordoba

The Mosque Of Cordoba The succession of day and night Is the architect of events. The succession of day and night Is the fountain-head of life and death. The succession of day and night Is a two-tone silken twine, With which the Divine Essence Prepares Its apparel of Attributes. The succession of day and night Is the reverberation of the symphony of Creation. Through its modulations, the Infinite demonstrates The parameters of possibilities. The succession of day and night Is the touchstone of the universe; Now sitting in judgement on you, Now setting a value on me. But what if you are found w... »

The Morning Sun

The Morning Sun Far from the ignoble strife of Man’s tavern you are The wine-cup adorning the sky’s assemblage you are The jewel which should be the pearl of the morning’s bride’s ear you are The ornament which would be the pride of horizon’s forehead you are The blot of night’s ink from time’s page has been removed! The star from sky like a spurious picture has been removed! When from the roof of the sky your beauty appears Effect of sleep’s wine suddenly from eyes disappears Perception’s expanse gets filled with light Though opens only th... »

The Interrogation

The Interrogation The bright sun is hidden, the night shows its face The night’s hair is spread on shoulders of the earth This black dress is preparation for some one’s mourning Perhaps the Nature’s assemblage for the sun is mourning The sky is casting a spell over the talking lip The night’s magician is watching the awakened eye The wind current is submerged in the river of silence However, the tolling bell’s sound comes from the distance Heart which in love’s turmoil is evading the world Has dragged me here far from the maddening crowd I am the spectator o... »

The Intellect And The Heart

The Intellect And The Heart One day Intellect said to the heart ‘A guide to the misguided ones I am Being on the earth I reach up to the sky Look, how deep in comprehension I am Guidance on earth is my sole occupation Like the auspicious Khidr 1 in character I am Interpreter of the book of life I am The Manifestation of God’s Glory I am You are only a dropp of blood, but The invaluable ruby’s envy I am’ Hearing this the heart said, ‘All this is true But look at me as well, what I am You understand the secrets of life But seeing them with my own eyes I am Concerned... »

The Himalayas

The Himalayas O Himalah! O rampart of the realm of India! Bowing down, the sky kisses your forehead Your condition does not show any signs of old age You are young in the midst of day and night’s alternation The Kalâm of ñër Sân« witnessed but one Effulgence For the discerning eye you are an embodiment of Effulgence To the outward eye you are a mere mountain range In reality you are our sentinel, you are India’s rampart You are the diwan whose opening verse is the sky You lead Man to the solitudes of his heart’s retreat Snow has endowed you with the turban of honour Which sco... »

The Crescent

The Crescent The sun’s boat is broken and drowned in the Nile But a piece is floating about on the water of the Nile The twilight’s pure blood drips into the sky’s basin Has the lancet of Nature drawn the sun’s blood? Has the sky stolen the ear ring of the evening’s bride? Or has the fragile cord in the Nile’s waters strolling? Your caravan is afoot without help of bell’s call The human ear cannot hear your foot-steps’ sound You show the spectacle of rise and fall to the eyes Where is your home? To which country are you going? O star-like planet ... »

The Colorful Rose

The Colorful Rose You are not troubled with solving enigmas O, beautiful Rose! nor do you have sublime feelings in your heart Though you ornament the assembly, still you flower apart In life’s assembly I am not permitted such comforts In my garden I am the complete orchestra of longing While your life is devoid of love’s passionate warmth To pluck you from the branch is not my custom I am not blinded by mere appearances O, colorful rose this hand is not your tormentor I am no callous flower picker! I am no intern to analyze you with scientific eyes Like a lover, I see you with nigh... »

The Cloud On The Mountain

The Cloud On The Mountain Elevation bestows the sky’s nearness to my abode I am the mountain’s cloud, my skirt sprinkles roses Now the wilderness, now the rose garden is my abode City and wilderness are mine, ocean is mine, forest is mine If I want to return to some valley for the night The mountain’s verdure is my carpet of velvet Nature has taught me to be a pearl spreader To chant the camel song for the camel of the Beloved of Mercy To be the comforter of the dispirited farmer’s heart To be the elegance of the assembly of the garden’s trees I spread out over th... »

The Candle

The Candle O Candle! I am also an afflicted person in the world assembly Constant complaint is my lot in the manner of the rue Love gave the warmth of internal pathos to you It made me the florist selling blood-mixed tears Whether you be the candle of a celebrating assembly or one at the grave In every condition associated with the tears of sorrow you remain Your eye views all with equity like the Secret’s Lovers My eye is the pride of the tumult of discrimination Your illumination is alike in the Ka’bah and the temple I am entangled in the temple and the Haram’s discriminati... »

The Candle and The Moth

The Candle and The Moth O Candle! Why does the moth love you? Why is this restless soul devoted to you? Your charm keeps it restless like mercury Did you teach it the etiquette of Love? It circumambulates the site of your manifestation Is it inspired with the fire of your lightning? Do the woes of death give it the peace of life? Does your flame possess the quality of eternal life? If you do not brighten this sorrowful world This burning heart’s tree of Longing may not green up Falling before you is the prayer of this little heart The taste for impassioned Love knows this little heart It... »

The Bird’s Complaint

The Bird’s Complaint I am constantly reminded of the bygone times Those garden’s springs, those chorus of chimes Gone are the freedoms of our own nests Where we could come and go at our own pleasure My heart aches the moment I think Of the buds’ smile at the dew’s tears That beautiful figure, that Kamini’s form Which source of happiness in my nest did form I do not hear those lovely sounds in my cage now May it happen that my freedom be in my own hands now! How unfortunate I am, tantalized for my abode I am My companions are in the home‐land, in the prison I am Sp... »

A Longing

A Longing O Lord! I have become weary of human assemblages! When the heart is sad no pleasure in assemblages can be I seek escape from tumult, my heart desires The silence which speech may ardently love! I vehemently desire silence, I strongly long that A small hut in the mountain’s side may there be Freed from worry I may live in retirement Freed from the cares of the world I may be Birds chirping may give the pleasure of the lyre In the spring’s noise may the orchestra’s melody be The flower bud bursting may give God’s message to me Showing the whole world 1 to me thi... »

A Cow and A Goat

A Cow and A Goat There was a verdant pasture somewhere Whose land was the very picture of beauty How can the beauty of that elegance be described Brooks of sparkling water were running on every side Many were the pomegranate trees And so were the shady peepul trees Cool breeze flowed everywhere Birds were singing everywhere A goat arrived at a brook’s bank from somewhere It came browsing from somewhere in the nearby land As she stopped and looked around She noticed a cow standing by The goat first presented her compliments to the cow Then respectfully started this conversation ‘How... »

The Secret Divine My Ecstasy Has Taught (From Baal-I-Jibreel) By Allama Muhammad Iqbal

The secret divine my ecstasy has taught (from Baal-i-Jibreel) by Allama Muhammad Iqbal English version by Naeem Siddiqui Original Language Urdu The secret divine my ecstasy has taught I may convey if I have Gabriel’s breath. What can these stars tell me of my fate? They are lost themselves in the boundless firmament. The total absorption of thought and vision is life, Scattered thought is selfhood’s total death. Pleasures of selfhood are a blessing of God, Who makes me lose my awareness of myself. With a pure heart, a noble aim, a poignant soul. I care not for Solomon’s wealt... »

O Cup-Bearer Give Me Again That Wine Of Love For Thee (From Baal-I-Jibreel) By Allama Muhammad Iqbal

O Cup-bearer Give me again that wine of love for Thee (from Baal-i-Jibreel) by Allama Muhammad Iqbal English version by Naeem Siddiqui Original Language Urdu O Cup-bearer! Give me again that wine of love for Thee; Let me gain the place my soul desires. My lyrical vein was all but dried up, still The sheik decrees that, too, should be choked to death. No trail now blazes in new fields of thought, But blind slaves of sufies and mullahs survive. Who snatched away the piercing sword of love? Knowledge is left with an empty sheath alone. With a luminous soul the power of song is life; With a darken... »

Selfhood Can Demolish The Magic Of This World (From Baal-I-Jibreel) By Allama Muhammad Iqbal

Selfhood can demolish the magic of this world (from Baal-i-Jibreel) by Allama Muhammad Iqbal English version by Naeem Siddiqui Original Language Urdu Selfhood can demolish the magic of this world; But our belief in The One is not comprehended by all. Have a seer’s eye, and light will dawn on thee; As a river and its waves cannot remain apart. The light of God and knowledge are not in rivalry, But so the pulpit believes, afraid of Hallaj’s rope. Contentment is the shield for the pure and the noble A shield in slavery, and a shield in power. In the East the soul looks in vain for lig... »

Bright Are Thy Tresses, Brighten Them Even More (From Baal-I-Jibreel) By Allama Muhammad Iqbal

Bright are Thy tresses, brighten them even more (from Baal-i-Jibreel) by Allama Muhammad Iqbal English version by Naeem Siddiqui Original Language Urdu Bright are Thy tresses, brighten them even more, And ravish my eyes, ravish my mind, ravish my heart and soul. That love should be concealed, and beauty should be veiled! Reveal Thyself to me, O Lord, or reveal me to myself. Thou art the eternal ocean; I am a rivulet., Make me a part of Thee, O Lord, or make me fathomless. If I possess a pearl within, give it a starry lustre, But if I am a piece of brick, give it a diamond’s sheen. If of ... »

O Wave! Plunge Headlong Into The Dark Seas (From Baal-I-Jibreel) By Allama Muhammad Iqbal

O wave! Plunge headlong into the dark seas (from Baal-i-Jibreel) by Allama Muhammad Iqbal English version by Naeem Siddiqui Original Language Urdu O wave! Plunge headlong into the dark seas, And change thyself with many a twist and turn; Thou wast not born for tile solace of the shore; Arise, untamed, and find a path for thyself. »

  • 1
  • 2