ابو محمد بدیع بلخی

ابو محمد بدیع بلخی ابو محمد بدیع در اواخر قرن سوم خورشیدی در بلخ دیده به جهان گشود. وی مداح چغانیان و دوست و معاشر…

Read More..