Abu Mohammad Badie

ابو محمد بدیع بلخی

ابو محمد بدیع بلخی

ابو محمد بدیع بلخی ابو محمد بدیع در اواخر قرن سوم خورشیدی در بلخ دیده به جهان گشود. وی مداح چغانیان و دوست و معاشر منجیک ترمذی و دقیق توسی بود و سپس به دربار سلطان محمود غزنوی راه جست و شهرتی یافت. وی در اواسط قرن چهارم خورشیدی رخت از جهان بست. خداش بیامرزد و این هم نمونۀ کلام وی: چو دانش بوَد با خر... »