ابو عبدالله بن حسن معروفی بلخی

ابو عبدالله بن حسن معروفی بلخی ابو عبدالله بن حسن مشهور به معروفی در اواخر قرن سوم خورشیدی در بلخ به دنیا آمد. وی از شاعران…

Read More..