Əkinçi – Abdulla Şaiq

Əkinçi Yaz qapını aldı, əkinçi, oyan! Dur ayağa, tarla səni gözləyir. “Şumla yeri, dur gəl, əkinçi” — deyir. Haydı, a zəhmət mələyi, …

Niyə uçdu – Abdulla Şaiq

Niyə uçdu Birinci Dumanın qapanması münasibətilə yazılmışdır. Uçdu mələkim, qaldı mənə dərdü məlalı, Fəryad! Yenə almaqdadır ətrafımı zülmat! Eyvah, ümid qönçələrim solmada, …

Üsyan et – Abdulla Şaiq

Üsyan et Ey sönük, çürümüş dünya, parçalan!  Qusduğun: əsarət, zəncir, ölüm, qan! Siyasət yürüdən qaplanlarınla, Qaplandan yırtıcı insanlarınla, Zülüm heykəlləri sultanlarınla, O …

Ana – Abdulla Şaiq

Ana Ana, ana — bu kəlməcik hər körpənin ən ilkin Öyrəndiyi bir kəlmədir, əmdiyi süddən şirin. Ana, ana — bu kəlmədə saf, …

Təmizlik – Abdulla Şaiq

Təmizlik Səhər durunca, Əlimdə fırça, Sildim dişimi. Bildim işimi. İnanmırsan, bax, Dişim ağappaq. Üstüm tər-təmiz. Bax, beləyik biz! 1928

Bilik – Abdulla Şaiq

Bilik Bilikdəndir hər zəfər, Ondan doğar şən səhər. Bilik əqlə yoldaşdır, Günəş ilə qardaşdır. Zəfər, səadət deyə, Sarılın bu biliyə, Yayın onu …

Səndən də xoşdur – Abdulla Şaiq

Səndən də xoşdur Bəzəkli gəlindir yenə hər ağac, Dərələr, çəmənlər geymiş al-əlvan. Yaşıla bürünmüş çöl, çayır, yamac. Bir şənlik məclisi qurmuş hər …

Ata öyüdü – Abdulla Şaiq

Ata öyüdü Ey oğul, böyüdün kamala çatdın; Çalışdın, səyinlə bu hala çatdın. Atıldın həyatın gen səhnəsinə, Qulağın uymasın hər nəğməsinə. Sənə bu …

Gənc qələmlərə – Abdulla Şaiq

Gənc qələmlərə Güclər yenən, fəzaları da sarsıdan səsin Mən istərəm ki, ruhumun üstündə titrəsin. Sübhün üfüqlərindəki daşqın şəfəq kimi, İlham verən o …

Tülkü və dəvə – Abdulla Şaiq

Tülkü və dəvə Bir tülkü gedənlər hinə girib kəndin toyuq-xoruzunu yeyirdi. Kənd əhli bu tülkünün əlindən təngə gəlmişdi. Nə qədər çalışırdılar, onu …

Yağış – Abdulla Şaiq

Yağış Yağ, ey yağış, yağ! Sulansın çöl, bağ. Susuzdur tarla, İnəyini sağ! Gurla, ildırım, Gurum ha gurum! Sən çığır, bağır, Mən şənlik …

Kür çayı – Abdulla Şaiq

Kür çayı Ey Kür çayı, daşırsan, Sahilləri aşırsan; Tarlalarda, bağlarda Bizimlə oynaşırsan. Ey Kür çayı, dalğan ağ, Suyun gümüşdən parlaq; Yol sal …

Yetim cücə – Abdulla Şaiq

Yetim cücə Ay kiçicik, soluq cücəm, Boynu buruq, yoluq cücəm! Açma o nazlı dimdiyin, Başlama qəmli cikciyin. Tək gəzinib sıxılma çox, Qəm …

Əmək pərisinə – Abdulla Şaiq

Əmək pərisinə Derdim ki, bahar olsun, Dağlar, dərələr dolsun Al, incə çiçəklərlə. Derdim ki, günəş doğsun, Zülmətləri qoy boğsun, Nur saçsın ətəklərlə. …

Ovçu məstan – Abdulla Şaiq

Ovçu məstan Deyirlər, bir Məstan varmış, Aslan da ondan qorxarmış. Bir toppuzmuş hər pəncəsi, Poladdanmış qoç gövdəsi, Gözləri odlu şimşəkdi; Qəlbi qara …

Arı və eşşək – Abdulla Şaiq

Arı və eşşək Dağ ətəyində bir eşşək otlayırdı. Yamacın lətif otlarından, dadlı çiçəklərindən qoparıb yeyirdi. Doyduqdan sonra həmin al-əlvan çiçək və otların …

Fidan – Abdulla Şaiq

Fidan Ağacların arasında ulu, sağlam bir kötük, Ağır, kəskin baltalarla qol-qanadı qırılmış, Tufanlarla çarpışaraq qalib gəlmiş, yorulmuş, Zədələnmiş və ixtiyar şaxları qalmış …

İntizar – Abdulla Şaiq

İntizar Çıxdı kənddən üç ayın müddətinə usta Səfər, Fəhləlik qəsdi ilə etdi yaxın şəhrə səfər. Keçdi üç ay, hələ ondan nə xəbər …

Sevgi hakim olmalı – Abdulla Şaiq

Sevgi hakim olmalı Harda azad bir ölkə var — o yerləri şənlədən Sevgi, məhəbbətdir ancaq, şer ilə həm şairdir. Haqsızlığı hakim edən …

Azadlıq pərisinə – Abdulla Şaiq

Azadlıq pərisinə Bahar gəlir, dərələr Çiçəklənir, güllənir, Bülbüllər axşam-səhər Budaqlarda dillənir. Hamısı bir ağızdan Düzür bahara dastan. Günəş doğur, şəfəqlər Üfüqlərə yayılır. …

Kəpənək – Abdulla Şaiq

Kəpənək Mənəm qanadlı çiçək, Adım isə kəpənək. Al-əlvan xallarım var. Qızıl kimi parıldar. Qanadımı açaram. Budaq-budaq uçaram. Yuvam, otağım ancaq Olur yaşıl …

Yeni ay doğarkən – Abdulla Şaiq

Yeni ay doğarkən Türk bikələri qiyafəsində alicənab bir qadın oğlu Yavuza yeni doğan Ayı göstərərək     Qadın Oğlum, Yavuz, o alaca bulutlardan …

Ədhəm – Abdulla Şaiq

Ədhəm Dağın döşündə qaralmaqda bir aul; o gözəl Və şən mühiti bəzər yamyaşıl uca məşəl. Üzük qaşı kimi qucmuş onu sərin bağlar, …

Vətənin yanıq səsi – Abdulla Şaiq

Vətənin yanıq səsi Uca, qarlı dağlarımın başından Altaylara bakar, bakar, durardım. Çəmənindən, çölündən, dağ-daşından Qızğın ürəklə sizləri sorardım. Qısqanırdım sizi hər bir …

Dağlar – Abdulla Şaiq

Dağlar Çeşməli yaşıl dağlar, Yazdır, gül, açıl, dağlar. Başın otdur, çiçəkdir, Ətrin ətək-ətəkdir. Havan xoş, suyun sərin — Arın, kəpənəklərin Budaq-budaq uçur …

Mahnı – Abdulla Şaiq

Mahnı Doğdu günəş qırmızı Can gülüm, can, can! Topladı oğlan qızı, Can gülüm, can, can! Hər birimiz bir günəş, Can gülüm, can, …

Zanbaq – Abdulla Şaiq

Zanbaq Zanbağam mən, zanbağam, Ay işığından ağam, Açdığım hər ağ çətir Ətrafa yayır ətir. Ağ atlasdan donum var, Gümüş kimi parıldar. Mən …

İki qəzəl – Abdulla Şaiq

İki qəzəl Hörmətli şairimiz Süleyman Rüstəmə  I Gəldikcə o qəmzən quşu cövlanə, gülümsər, Göylərdə süzən qartala, tərlanə gülümsər. Ürkək baxışın, işvəli ceyranə …

Şəklində – Abdulla Şaiq

Şəklində Sevimli tələbəm Tağı Şahbaziyə. Sevimli bir diləyim var, xəyal şəklində, Yeni bəhər verəcək bir nihal1 şəklində Məni üzər gecə-gündüz o müdhiş …

Samur kanalı – Abdulla Şaiq

Samur kanalı Samur çayı, yadındamı, Şırıldayıb axardın sən? Yazda coşub-daşan zaman, Sahilləri yıxardın sən? Olmuşdun bir qızmış aslan, Kükrəyirdir hər bir yana. …

Aldanma – Abdulla Şaiq

Aldanma Aldanma zahidə, sanma uludur, Qəlbi hiylə, riya ilə doludur. Həsəd ona sarılmış örkən kimi. Fitnə, fəsad onun tirmə çuludur. Bu gedişlə …

İstəkli nəvəm Ülkərə – Abdulla Şaiq

İstəkli nəvəm Ülkərə Bir gün səhər dalmışdım ulduzların seyrinə, Gözləyirdim üzümə haçan gülər Ülkərim. Mən ulduzlar içində ona çoxdan vurğunam, Görününcə üzümə …

Tapdıq dədə – Abdulla Şaiq

Tapdıq dədə I Deyirlər bir dağ varmış, Çağlarmış hey dərəsi. Kəsilməzmiş yaz və qış Onun coşqun nərəsi. Başı, dibi qar, boran, Papaq …

Vərəmli həyat – Abdulla Şaiq

Vərəmli həyat Əsir doğuldum, əsir getdim, ah, gənc ikən. Vərəm ciyərlərimi dəldi, ömrümü biçdi. Bahar içində həyatım bulud kimi keçdi. Bütün ümidimi …

Çoban mahnısı – Abdulla Şaiq

Çoban mahnısı Sürür inəkləri Dadaş, Otarmağa yavaş-yavaş; Belində bağlama çörək, Yanında bir ala köpək. Basıb gözə papağını, Vurur yerə çomağını. Ara-sıra oxur, …

Qoçpolad – Abdulla Şaiq

Qoçpolad Yenə könlümün quşu Dönmüş ovçu tərlana, Aşır eniş-yoxuşu, Qanad çalır hər yana. Havalanır, yol əngin, Minmiş ilham atına. Sənət fəzalarının Atılmış …

Xoruz – Abdulla Şaiq

Xoruz Ay pipiyi qan xoruz, Gözləri mərcan xoruz! Sən nə tezdən durursan, Qışqırıb banlayırsan, Qoymayırsan yatmağa Ay canım, məstan xoruz! 1906

Qışın nəğməsi – Abdulla Şaiq

Qışın nəğməsi Saqqalı ağ, saçı ağ, Əlində zorba çomaq Gəldi qocalmış baba Şaxta baba, qış baba. Gurladı boğnuq səsi, Uğuldadı nəğməsi: “ …

Bir quş – Abdulla Şaiq

Bir quş Bir quş səhər ertə bağçabağda, Çör-çöp daşıyıb yuva tikirdi. Gah şad oxuyurdu bir budaqda, Gah da uçub ot, saman çəkirdi. …

Hər şey var – Abdulla Şaiq

Hər şey var Bu ölkədə nələr yoxdur görənə? Hər yan, hər şey bir-birindən gözəldir. O qartallı dağlara sor, nə deyir: Yüz min …

Sabirə – Abdulla Şaiq

Sabirə I O geniş alnı bir günəşli səma, Bir sevimli, düşüncəli sima. Gözlərində dərin bir ülviyyət, Bir üfüqsüz səbat, ciddiyyət. Bir təbəssüm …

Ana yurdum – Abdulla Şaiq

Ana yurdum Çöllərindir şən, Hər yerin gülşən. Sən nə gözəlsən, Ey ana Vətən! Bağdır, əkindir Hər bir bucağın. Qızıl təkindir Sarı torpağın. …

Bizimdir – Abdulla Şaiq

Bizimdir Bu gördüyün şən-şən ellər bizimdir! Qarlı dağlar, coşqun sellər bizimdir! Bizimdir bu əngin, atlas ovalar, Qoynunda qartal bəsləyən qayalar, Şux səslərlə …

Ölümə həcv – Abdulla Şaiq

Ölümə həcv Ey ölüm, oy, nə yaman siman var: Qaşqabaqlı, qara, çirkin, yassar. Gözünün hər biri bir alma dərir, Dişlərin it kimi …

Vətən – Abdulla Şaiq

Vətən Sən ey gözəl vətənim, Yurdum, yuvamsan mənim, Səndə xoş ömür sürür Sevilənim, sevənim. Sənsən yanan çırağım, Yurdum, yuvam, ocağım, Havam, suyum, …

Uşaq bağçası – Abdulla Şaiq

Uşaq bağçası Səhər bağça şənlənir, Bir-bir uşaqlar gəlir. Dolur otaq, artırma, Ucalır hey səs-səmir. Müdirə, mürəbbiyə, — Ay, xoş gəldiniz, — deyə …

Bülbül – Abdulla Şaiq

Bülbül Oxu, bülbülüm, oxu, Yazdır, səhər çağıdır. Oxu, sənin xoş səsin Şənliklər qaynağıdır. Oxu, oxu, xoş nəğmən Nəşə versin ellərə. Şən səsin, …

Pionerlərə – Abdulla Şaiq

Pionerlərə Təbiət canlanır, bahar çağıdır, Bağçalar, yamaclar çiçəklənmədə. Dan yeli hər yana ətir dağıdır, Çöllərə çəkilir bir yaşıl pərdə. Göylərin tovuzu açarkən …

Yaxşı arxa – Abdulla Şaiq

Yaxşı arxa Günlərin bir günündə, Qalın meşə içində Bir ac tülkü olurdu, Acından qovrulurdu. Qalmayırdı dağ, dərə, Baş çəkirdi hər yerə. Bir …