Abdulla Şaiq

Əkinçi – Abdulla Şaiq

Əkinçi – Abdulla Şaiq

Əkinçi Yaz qapını aldı, əkinçi, oyan! Dur ayağa, tarla səni gözləyir. “Şumla yeri, dur gəl, əkinçi” — deyir. Haydı, a zəhmət mələyi, qalx, oyan! Qızdı günəş, aləmə verdi həyat, Qonşuların tarlasını xışlayır, Qan-tər içində hamısı işləyir, Zəhmətinizlə yaşayır kainat! Borclarına indi, gözüm, çarə qıl... »

Niyə uçdu – Abdulla Şaiq

Niyə uçdu – Abdulla Şaiq

Niyə uçdu Birinci Dumanın qapanması münasibətilə yazılmışdır. Uçdu mələkim, qaldı mənə dərdü məlalı, Fəryad! Yenə almaqdadır ətrafımı zülmat! Eyvah, ümid qönçələrim solmada, heyhat! Bu köhnə cahan söndürə bilməz bu zəvalı. Ey bariqələr1, zərbələr endir bu cəhanə! Söndü niyə vicdanımı tənvir edən2 am... »

Üsyan et – Abdulla Şaiq

Üsyan et – Abdulla Şaiq

Üsyan et Ey sönük, çürümüş dünya, parçalan!  Qusduğun: əsarət, zəncir, ölüm, qan! Siyasət yürüdən qaplanlarınla, Qaplandan yırtıcı insanlarınla, Zülüm heykəlləri sultanlarınla, O qanlı tarixin, dövranlarınla —  Ey sönük, əskimiş dünya, parçalan!  Qusduğun: əsarət, zəncir, ölüm, qan! Yerlərdə sürünsü... »

Ana – Abdulla Şaiq

Ana – Abdulla Şaiq

Ana Ana, ana — bu kəlməcik hər körpənin ən ilkin Öyrəndiyi bir kəlmədir, əmdiyi süddən şirin. Ana, ana — bu kəlmədə saf, doğma bir duyğu var. O duyğudan qüvvət alıb canlanır bu insanlar. O duyğunun eşqidir bu ürəklərdə qaynayan. O duyğudan dolar qəlbə sevgi, ümid və inam. Ana qəlbi saf göylərdə şəfq... »

Eşşək üstündə səyahət – Abdulla Şaiq

Eşşək üstündə səyahət – Abdulla Şaiq

Eşşək üstündə səyahət Dəyirmançı bir qoca, Minmiş qara eşşəyə. Oğlu da arxasınca Gedirdilər meşəyə, Hava isti, yol uzaq, Lap tərləmişdi uşaq. Gülüb yoldan keçənlər Dedilər bax bunlara: “Bu insafsız bəxtəvər Özü minmiş ulağa, Belə isti havada Oğlu gedir piyada. Harda görülmüş ata Özü minsin ulağa, Be... »

Təmizlik – Abdulla Şaiq

Təmizlik – Abdulla Şaiq

Təmizlik Səhər durunca, Əlimdə fırça, Sildim dişimi. Bildim işimi. İnanmırsan, bax, Dişim ağappaq. Üstüm tər-təmiz. Bax, beləyik biz! 1928 »

Bilik – Abdulla Şaiq

Bilik – Abdulla Şaiq

Bilik Bilikdəndir hər zəfər, Ondan doğar şən səhər. Bilik əqlə yoldaşdır, Günəş ilə qardaşdır. Zəfər, səadət deyə, Sarılın bu biliyə, Yayın onu hər yana. Xalqımız gəlsin cana. Bağ, bağçamız güllənsin, Bülbülləri dillənsin. Şənlənsin, tarla, çəmən, Sevinsin ana Vətən. »

Səndən də xoşdur – Abdulla Şaiq

Səndən də xoşdur – Abdulla Şaiq

Səndən də xoşdur Bəzəkli gəlindir yenə hər ağac, Dərələr, çəmənlər geymiş al-əlvan. Yaşıla bürünmüş çöl, çayır, yamac. Bir şənlik məclisi qurmuş hər orman. Min rəngə boyanmış hər budaq, hər gül, Həyata vermədə yaraşıq, zinət, Hər yana baxdıqca açılır könul, İnsana can verir gözəl təbiət. Gözəldir ba... »

Ata öyüdü – Abdulla Şaiq

Ata öyüdü – Abdulla Şaiq

Ata öyüdü Ey oğul, böyüdün kamala çatdın; Çalışdın, səyinlə bu hala çatdın. Atıldın həyatın gen səhnəsinə, Qulağın uymasın hər nəğməsinə. Sənə bu həyatdır ən böyük məktəb, O həm çox sadədir, həm də mürəkkəb. Aldanma, ağlınla hər şeyi ölç, biç! Yaxşını mənimsə, yamandan vaz keç! Düşünən ağlın var, du... »

Gənc qələmlərə – Abdulla Şaiq

Gənc qələmlərə – Abdulla Şaiq

Gənc qələmlərə Güclər yenən, fəzaları da sarsıdan səsin Mən istərəm ki, ruhumun üstündə titrəsin. Sübhün üfüqlərindəki daşqın şəfəq kimi, İlham verən o səslə qurulsun könül simi. Olsun o səs ayım, günəşim, asimanlarım, Şimşəklərim, qasırğalarım, kəhkəşanlarım. Sübhün bahar nəfəslərini andıran o səs ... »

Tülkü və dəvə – Abdulla Şaiq

Tülkü və dəvə – Abdulla Şaiq

Tülkü və dəvə Bir tülkü gedənlər hinə girib kəndin toyuq-xoruzunu yeyirdi. Kənd əhli bu tülkünün əlindən təngə gəlmişdi. Nə qədər çalışırdılar, onu tuta bilmirdilər.  Bir gün həmin kəndin dəvələrindən biri otlaya-otlaya kənddən uzaqlaşır. Doyduqdan sonra dincəlmək üçün bir baş tülkünün yuvasının ağz... »

Yağış – Abdulla Şaiq

Yağış – Abdulla Şaiq

Yağış Yağ, ey yağış, yağ! Sulansın çöl, bağ. Susuzdur tarla, İnəyini sağ! Gurla, ildırım, Gurum ha gurum! Sən çığır, bağır, Mən şənlik qurum. Oyna, ey şimşək, Şütü ilan tək. Bağ, tarla, bostan Su içsin gərək! Coşsun çay, bulaq, Şənlənsin ocaq. Bol olsun məhsul, Yumşalsın torpaq. 1932 »

Dəvə, tülkü və qurd – Abdulla Şaiq

Dəvə, tülkü və qurd – Abdulla Şaiq

Dəvə, tülkü və qurd Bir kəndli dəvəni o qədər işlətmişdi ki, bir dəri, bir sümük qalmışdı. Dəvənin işləməyə artıq taqəti yox idi. Ona görə də kəndli dəvəni səhrada buraxıb getdi. Dəvədə nə tərpənməyə, nə də yeməyə hal var idi. Dəvəni bu vəziyyətdə görən tülkü ona yaxınlaşdı:  — Dəvə baba, bu səhrada... »

Nə gözəldir o camalın, a gülüm! – Abdulla Şaiq

Nə gözəldir o camalın, a gülüm! – Abdulla Şaiq

Nə gözəldir o camalın, a gülüm! Nə gözəldir o camalın, a gülüm! Canıma dərdü məlalın, a gülüm! Basaram köksümə dərman yerinə, Nə qədər olsa kəlalın1, a gülüm! Oldu pabənd2 görüncə könlüm, Zülf arasında o xalın, a gülüm! Qönçədir gülşəni-hüsnündə sənin Açılıb arizi-alın3, a gülüm! Fal açırdın olasan ... »

Kür çayı – Abdulla Şaiq

Kür çayı – Abdulla Şaiq

Kür çayı Ey Kür çayı, daşırsan, Sahilləri aşırsan; Tarlalarda, bağlarda Bizimlə oynaşırsan. Ey Kür çayı, dalğan ağ, Suyun gümüşdən parlaq; Yol sal bizim bağçaya, Sən çal, biz də oynayaq. Ey kür çayı, gəl barı, Bizim dəhnəyə sarı, Aç qoynunu yuyunsun Elin oğul, qızları. 1932 »

Yetim cücə – Abdulla Şaiq

Yetim cücə – Abdulla Şaiq

Yetim cücə Ay kiçicik, soluq cücəm, Boynu buruq, yoluq cücəm! Açma o nazlı dimdiyin, Başlama qəmli cikciyin. Tək gəzinib sıxılma çox, Qəm yemə, sus, bir az dayan Mən olaram sənin anan. Səni o səslə səslərəm. Dən, su verib də bəslərəm, Ağlama, ağlama, gözəl, Qaç yanıma, dayanma, gəl! 1906 »

Əmək pərisinə – Abdulla Şaiq

Əmək pərisinə – Abdulla Şaiq

Əmək pərisinə Derdim ki, bahar olsun, Dağlar, dərələr dolsun Al, incə çiçəklərlə. Derdim ki, günəş doğsun, Zülmətləri qoy boğsun, Nur saçsın ətəklərlə. Bir səs dedi: ey qafil, Hər meyvə olur hasil Zəhmətlə, köməklərlə. Qış getdi, bahar oldu, Çöllər, təpələr doldu Şən üzlü mələklərlə. Alqış sənə, ey ... »

Ovçu məstan – Abdulla Şaiq

Ovçu məstan – Abdulla Şaiq

Ovçu məstan Deyirlər, bir Məstan varmış, Aslan da ondan qorxarmış. Bir toppuzmuş hər pəncəsi, Poladdanmış qoç gövdəsi, Gözləri odlu şimşəkdi; Qəlbi qara daşdan bərkdi. Dişləri neştərdən iti, Baltadan, xəncərdən iti. Bilirdi ki, var qüvvəti, İstədi artsın şöhrəti. Pişiklərə ovçu Məstan Özünü elan etd... »

Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır – Abdulla Şaiq

Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır – Abdulla Şaiq

Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır, Mürği-könül, nəvayə gəl, suzü1 güdaz2 vaxtıdır. Gülşəni-ol nigara get, ləlü ləbü üzarə3 bax, Nərgisi-çeşminin, könül, gör necə saz vaxtıdır. Zülfi-xəmində4 əyləşib şərh elə hali-zarimi, Rəhm edə bəlkə dilbərim... »

Arı və eşşək – Abdulla Şaiq

Arı və eşşək – Abdulla Şaiq

Arı və eşşək Dağ ətəyində bir eşşək otlayırdı. Yamacın lətif otlarından, dadlı çiçəklərindən qoparıb yeyirdi. Doyduqdan sonra həmin al-əlvan çiçək və otların üstündə uzanıb ağnamağa başladı. Yaxında bir arı çiçəklərdən bal tuturdu. Bunu görüb çığırdı?  — Ey, nankor heyvan, otları, çiçəkləri nə üçün ... »

Fidan – Abdulla Şaiq

Fidan – Abdulla Şaiq

Fidan Ağacların arasında ulu, sağlam bir kötük, Ağır, kəskin baltalarla qol-qanadı qırılmış, Tufanlarla çarpışaraq qalib gəlmiş, yorulmuş, Zədələnmiş və ixtiyar şaxları qalmış tək-tük. O şaxların damarında, kökündəki əsalət1, Şanlı keçmiş tarixini anladır; hər qol-budaq Sevə-sevə kölgəsində bəsləmiş... »

İntizar – Abdulla Şaiq

İntizar – Abdulla Şaiq

İntizar Çıxdı kənddən üç ayın müddətinə usta Səfər, Fəhləlik qəsdi ilə etdi yaxın şəhrə səfər. Keçdi üç ay, hələ ondan nə xəbər var, nə pəyam1, Gözləyir ailəsi kənddə onu biaram. Qış idi, qar da yağır, səslənir hiddətlə boran, Bir çıraq idi həzin daxmada tək hakim olan. Qapı ağzında həzin mürgüləyir... »

Sevgi hakim olmalı – Abdulla Şaiq

Sevgi hakim olmalı – Abdulla Şaiq

Sevgi hakim olmalı Harda azad bir ölkə var — o yerləri şənlədən Sevgi, məhəbbətdir ancaq, şer ilə həm şairdir. Haqsızlığı hakim edən ədalətsiz qüvvətdir. İnsanlığı odur hər an öksüz kimi inlədən. Zor, güc hakim olan yerdə çiçəklənməz məhəbbət! Ürək bir nur ocağıdır — qaranlıqdan xoşlanmaz. Ruh ki hə... »

Azadlıq pərisinə – Abdulla Şaiq

Azadlıq pərisinə – Abdulla Şaiq

Azadlıq pərisinə Bahar gəlir, dərələr Çiçəklənir, güllənir, Bülbüllər axşam-səhər Budaqlarda dillənir. Hamısı bir ağızdan Düzür bahara dastan. Günəş doğur, şəfəqlər Üfüqlərə yayılır. Quşlar tutunca xəbər, Yuxusundan ayılır. Şənləndirir hər kəsi Bir musiqi məclisi. Mənim də var baharım, Çiçəklərim, g... »

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, – Abdulla Şaiq

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, – Abdulla Şaiq

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, Zülmündən əl götürmədi, bir an dayanmadı. Kuyində pislik ilə keçirdim həyatımı, Bir busə ilə adımı axırda anmadı. Yandım bu dərdi-eşqdə, bir çarə tapmadım, Bilməm neçin bu bəxti-siyəh bir dolanmadı. Naləmdən oldu kül bu ca... »

Kəpənək – Abdulla Şaiq

Kəpənək – Abdulla Şaiq

Kəpənək Mənəm qanadlı çiçək, Adım isə kəpənək. Al-əlvan xallarım var. Qızıl kimi parıldar. Qanadımı açaram. Budaq-budaq uçaram. Yuvam, otağım ancaq Olur yaşıl bir yarpaq, Mənim dostumdur hər gül, İncə telli göy sünbül. Oynağımdır çöl, çəmən, Məni tutmaq istəyən, Ey mehriban uşaqlar, Siz yaşayın bəxt... »

Yeni ay doğarkən – Abdulla Şaiq

Yeni ay doğarkən – Abdulla Şaiq

Yeni ay doğarkən Türk bikələri qiyafəsində alicənab bir qadın oğlu Yavuza yeni doğan Ayı göstərərək     Qadın Oğlum, Yavuz, o alaca bulutlardan az uzaq, Gül yanaqlı, ağ bənizli, yeni doğan Aya bak. Almas kiprikli gözlərin nasıl dikmiş üzünə, Nur saçaqlı saçlarını dağıtmış üz-gözünə. Adaqlı bir gəlin... »

Ədhəm – Abdulla Şaiq

Ədhəm – Abdulla Şaiq

Ədhəm Dağın döşündə qaralmaqda bir aul; o gözəl Və şən mühiti bəzər yamyaşıl uca məşəl. Üzük qaşı kimi qucmuş onu sərin bağlar, Geniş dərə, qara orman, uca sıra dağlar. Çiçəklər ilə döşənmiş çayır, bayır, gülşən, Budaqda quşlar ötür hey şirin-şirin, şən-şən. Uçur buludlar üfüqlərdə toplanır əlvan, Ü... »

Vətənin yanıq səsi – Abdulla Şaiq

Vətənin yanıq səsi – Abdulla Şaiq

Vətənin yanıq səsi Uca, qarlı dağlarımın başından Altaylara bakar, bakar, durardım. Çəmənindən, çölündən, dağ-daşından Qızğın ürəklə sizləri sorardım. Qısqanırdım sizi hər bir torpağa, Zira sizdə vətən eşqi var idi. Bakdıqca o doqquz tuğlu bayrağa Könlüm sevgi, təsəlliylə dolardı. O gün tufan kibi E... »

Dağlar – Abdulla Şaiq

Dağlar – Abdulla Şaiq

Dağlar Çeşməli yaşıl dağlar, Yazdır, gül, açıl, dağlar. Başın otdur, çiçəkdir, Ətrin ətək-ətəkdir. Havan xoş, suyun sərin — Arın, kəpənəklərin Budaq-budaq uçur şən, Bal, mum tutur güllərdən. Çörəyim bişir sacda, Sürüm otlar yamacda. 1908 »

Mahnı – Abdulla Şaiq

Mahnı – Abdulla Şaiq

Mahnı Doğdu günəş qırmızı Can gülüm, can, can! Topladı oğlan qızı, Can gülüm, can, can! Hər birimiz bir günəş, Can gülüm, can, can. Bir bağçanın ulduzu, Can gülüm, can, can. Qaçdı ayaz, qar, boran. Can gülüm, can, can. Bizə qaldı çöl, orman, Can gülüm, can, can. El şənlənir, canlanır, Can gülüm, can... »

Zanbaq – Abdulla Şaiq

Zanbaq – Abdulla Şaiq

Zanbaq Zanbağam mən, zanbağam, Ay işığından ağam, Açdığım hər ağ çətir Ətrafa yayır ətir. Ağ atlasdan donum var, Gümüş kimi parıldar. Mən də gözəl çiçəyəm, Toxunma ağ ipəyəm. 1928 »

That Was You (1919) – Abdulla Şaiq

That Was You (1919) – Abdulla Şaiq

That Was You (1919) by Abdulla Shaig (1881-1959 ) For so long, I dreamed of a statue of a beauty – a nymph. For so long, I created a lovely image in my dreams, I would choose colors from the flowers For her cheeks and lips. To tell you the truth, that nymph that I was envisioning Was so close ... »

İki qəzəl – Abdulla Şaiq

İki qəzəl – Abdulla Şaiq

İki qəzəl Hörmətli şairimiz Süleyman Rüstəmə  I Gəldikcə o qəmzən quşu cövlanə, gülümsər, Göylərdə süzən qartala, tərlanə gülümsər. Ürkək baxışın, işvəli ceyranə verər dərs, Qönçə dodağın hər güli-xəndanə gülümsər. Sən öylə ziya qaynağısan, ey gözəl afət, Yandıqca o hüsnün şamı pərvanə gülümsər. Eşq... »

Şəklində – Abdulla Şaiq

Şəklində – Abdulla Şaiq

Şəklində Sevimli tələbəm Tağı Şahbaziyə. Sevimli bir diləyim var, xəyal şəklində, Yeni bəhər verəcək bir nihal1 şəklində Məni üzər gecə-gündüz o müdhiş ayrılığı, Yeyər bu qəlbimi dərdü məlal şəklində. Fəraqə dözməyirəm, hardasan? Görün! — derkən, Önümdə cilvələnir bir sual şəklində. Zaman-zaman dəyi... »

Samur kanalı – Abdulla Şaiq

Samur kanalı – Abdulla Şaiq

Samur kanalı Samur çayı, yadındamı, Şırıldayıb axardın sən? Yazda coşub-daşan zaman, Sahilləri yıxardın sən? Olmuşdun bir qızmış aslan, Kükrəyirdir hər bir yana. Verirdin tarlaya ziyan, El gəlmişdi səndən cana. Axır qurub-yaradanlar Əlinə bel, külüng aldı, Ayağına vurdu çidar, Başına bir kəmənd sald... »

Aldanma – Abdulla Şaiq

Aldanma – Abdulla Şaiq

Aldanma Aldanma zahidə, sanma uludur, Qəlbi hiylə, riya ilə doludur. Həsəd ona sarılmış örkən kimi. Fitnə, fəsad onun tirmə çuludur. Bu gedişlə yetişməzsən bir yana, Zahid, bu yol, məncə, çox qorxuludur. Həsəd, qürur hər bir insanda olsa, Köpəkcə saymasan, məncə, yoludur. O kəsdə ki, yoxdur belə sif... »

İstəkli nəvəm Ülkərə – Abdulla Şaiq

İstəkli nəvəm Ülkərə – Abdulla Şaiq

İstəkli nəvəm Ülkərə Bir gün səhər dalmışdım ulduzların seyrinə, Gözləyirdim üzümə haçan gülər Ülkərim. Mən ulduzlar içində ona çoxdan vurğunam, Görününcə üzümə işıq səpər Ülkərim. İyulun əvvəliydi, ağarırdı dan yeri, Baxdım göyə, göründü, verdi xəbər Ülkərim: — Gözün aydın, bir nəvən oldu mənə bəra... »

Tapdıq dədə – Abdulla Şaiq

Tapdıq dədə – Abdulla Şaiq

Tapdıq dədə I Deyirlər bir dağ varmış, Çağlarmış hey dərəsi. Kəsilməzmiş yaz və qış Onun coşqun nərəsi. Başı, dibi qar, boran, Papaq geymiş dumandan. Təbiətin qoynunda Görmüş sansız qış, bahar; Ağ saçları boynunda İnci kimi parıldar. Şəndir yaxın uzağı, Gözəldir hər bucağı. Qarlı, uca, dik başı Az q... »

Vərəmli həyat – Abdulla Şaiq

Vərəmli həyat – Abdulla Şaiq

Vərəmli həyat Əsir doğuldum, əsir getdim, ah, gənc ikən. Vərəm ciyərlərimi dəldi, ömrümü biçdi. Bahar içində həyatım bulud kimi keçdi. Bütün ümidimi qırdı o ruzgari-mihən1. Gömüldü, soldu içimdə şükufeyi-əməlim2, Mənə təsəlli üçün şimdi sən yetiş, əcəlim! Vətən, vətən! Mənə oldun məzari-yəs, nədən? ... »

Çoban mahnısı – Abdulla Şaiq

Çoban mahnısı – Abdulla Şaiq

Çoban mahnısı Sürür inəkləri Dadaş, Otarmağa yavaş-yavaş; Belində bağlama çörək, Yanında bir ala köpək. Basıb gözə papağını, Vurur yerə çomağını. Ara-sıra oxur, çalır, Sürü həvəslə otlayır: “ — Yaşıllanıb çəmən, çayır, Səfalanıb dərə, bayır. İnəklərim, ot otlayın, Sabaha süd hazırlayın! Sizi gözətlə... »

Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs – Abdulla Şaiq

Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs – Abdulla Şaiq

Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs, Gözəlim, çünki qonar şəhdü şəkər üstə məkəs1. Eşq dəryasına cumdu bu könül qafiləsi, Ah, qulağıma gəlir naleyi-fəryadi-cərəs2. Yandı eşqində üzərlik kimi biçarə könül, Olmadı yar hələ bunca cəfa aşiqə bəs. Razıyam h... »

Qoçpolad – Abdulla Şaiq

Qoçpolad – Abdulla Şaiq

Qoçpolad Yenə könlümün quşu Dönmüş ovçu tərlana, Aşır eniş-yoxuşu, Qanad çalır hər yana. Havalanır, yol əngin, Minmiş ilham atına. Sənət fəzalarının Atılmış üst qatına. Dilində min-bir dastan Bülbül kimi şaqırdar. Şair qəlbi bir ümman — Aç, onda gör nələr var! Şair qəlbi bir dəniz, İçin-için çalxanı... »

Xoruz – Abdulla Şaiq

Xoruz – Abdulla Şaiq

Xoruz Ay pipiyi qan xoruz, Gözləri mərcan xoruz! Sən nə tezdən durursan, Qışqırıb banlayırsan, Qoymayırsan yatmağa Ay canım, məstan xoruz! 1906 »

Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin – Abdulla Şaiq

Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin – Abdulla Şaiq

Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin, Şəfəqdən don geydi dağ, dərə əngin. Saçıldı çöllərə min rəng, min boya, Sonalar göllərdə baş vurdu suya. Şehlərdə yuyundu hər ot, hər çiçək, Qönçənin üzündən açıldı örpək. Tel, birçək ayırdı nərgiz, bənövşə, Təbiət özü də dondu b... »

Gördüm o ruyi-ənvərini mən əbəs-əbəs – Abdulla Şaiq

Gördüm o ruyi-ənvərini mən əbəs-əbəs – Abdulla Şaiq

Gördüm o ruyi-ənvərini mən əbəs-əbəs Gördüm o ruyi-ənvərini1 mən əbəs-əbəs, Çapdım könül səməndərini mən əbəs-əbəs. Saldım o şəmi-ruyinə pərvanə könlümü, Gördükdə arizi-tərini2 mən əbəs-əbəs. Məcnun kimi məqam elədim kuhü dəştdə3, Bildikdə eşq məzhərini4 mən əbəs-əbəs. Atdım qəbanı, səbheyi-səddanən... »

Qışın nəğməsi – Abdulla Şaiq

Qışın nəğməsi – Abdulla Şaiq

Qışın nəğməsi Saqqalı ağ, saçı ağ, Əlində zorba çomaq Gəldi qocalmış baba Şaxta baba, qış baba. Gurladı boğnuq səsi, Uğuldadı nəğməsi: “ — Ay uşaqlar, mən qışam, Burda mənzil salmışam. Mən gələndə yağar qar, Onu sevər uşaqlar. Qardan adam yaparaq, Oynarlar qar-topalaq. Soyuq qış axşamında İsti ocaq ... »

Fox Goes on Pilgrimage – Abdulla Şaiq

Fox Goes on Pilgrimage – Abdulla Şaiq

Fox Goes on Pilgrimage by Abdulla Shaig (1881-1959) Fox was getting so old. He would come back from hunting so hungry because he didn’t catch anything. Weeks would go by and he would have nothing to eat. Then one day, he got an idea. “I’ll play a trick,” he thought. So Fox go... »

İsgəndər və filosof Diojen – Abdulla Şaiq

İsgəndər və filosof Diojen – Abdulla Şaiq

İsgəndər və filosof Diojen Qoşunla keçərkən rumlu İsgəndər, Ona söylədilər: “Ey, böyük qeysər! Bu çeşmə yanında alim Diojen Bir qutu içində etmişdir məskən”. İsgəndər şövkətlə yanaşdı ona, O isə üzünü çevirdi yana. İsgəndər soruşdu: “İstəyin nədir?” Diojen gülərək dedi: “Ver əmr, Çibinlər üstümə qon... »

Bir quş – Abdulla Şaiq

Bir quş – Abdulla Şaiq

Bir quş Bir quş səhər ertə bağçabağda, Çör-çöp daşıyıb yuva tikirdi. Gah şad oxuyurdu bir budaqda, Gah da uçub ot, saman çəkirdi. İstər quşum olsun aşiyanı, Çör-çöp daşıyır havada hər dəm. İşdən yorulub duran zamanı “Cik-cik” oxuyurdu şad, xürrəm. 1906 »

Hər şey var – Abdulla Şaiq

Hər şey var – Abdulla Şaiq

Hər şey var Bu ölkədə nələr yoxdur görənə? Hər yan, hər şey bir-birindən gözəldir. O qartallı dağlara sor, nə deyir: Yüz min bahar gördüm, gəncəm bax yenə. Baxsanız o beli çökmüş yamaca, Sinəsində şən quzular bəslənir. Çoban oxur, çalır, dağlar səslənir, Nə anladır o kəkliklər turaca? Göy yamacın ət... »

Sabirə – Abdulla Şaiq

Sabirə – Abdulla Şaiq

Sabirə I O geniş alnı bir günəşli səma, Bir sevimli, düşüncəli sima. Gözlərində dərin bir ülviyyət, Bir üfüqsüz səbat, ciddiyyət. Bir təbəssüm dodaqlarında əyan, Oynayır titrəyən kimi hər an. Zahiri sanki şən, gülər kimidir. Batini həp yetimələr kimidir. Gülür o hıçqırıqla, ağlayaraq, Ağlayır, hey g... »

Ana yurdum – Abdulla Şaiq

Ana yurdum – Abdulla Şaiq

Ana yurdum Çöllərindir şən, Hər yerin gülşən. Sən nə gözəlsən, Ey ana Vətən! Bağdır, əkindir Hər bir bucağın. Qızıl təkindir Sarı torpağın. Böyütdün bizi, Verdin qol-qanad. Yoxdur qəm izi, Şəndir bu həyat. Qəlbim, canımsan, Ey ana yurdum! İsti qoynunda Şən yuva qurdum. Çöllərindir şən, Hər yerin gül... »

Bizimdir – Abdulla Şaiq

Bizimdir – Abdulla Şaiq

Bizimdir Bu gördüyün şən-şən ellər bizimdir! Qarlı dağlar, coşqun sellər bizimdir! Bizimdir bu əngin, atlas ovalar, Qoynunda qartal bəsləyən qayalar, Şux səslərlə dolu isti yuvalar, Daşqın çaylar, durğun göllər bizimdir! Uçurumlu göy dərələr, ormanlar, Yamacında tütək çalan çobanlar, Ətəyində dalğal... »

Ölümə həcv – Abdulla Şaiq

Ölümə həcv – Abdulla Şaiq

Ölümə həcv Ey ölüm, oy, nə yaman siman var: Qaşqabaqlı, qara, çirkin, yassar. Gözünün hər biri bir alma dərir, Dişlərin it kimi cəmdək gəmirir. Alnın dar, saçların ifritə kimi, Gövdən isə qara yelkənli gəmi. Qolların şil və çolaqdır ayağın, Yer süpürməkdə o murdar dodağın. Əyridir baş-qulağın, hər ə... »

Vətən – Abdulla Şaiq

Vətən – Abdulla Şaiq

Vətən Sən ey gözəl vətənim, Yurdum, yuvamsan mənim, Səndə xoş ömür sürür Sevilənim, sevənim. Sənsən yanan çırağım, Yurdum, yuvam, ocağım, Havam, suyum, torpağım, Bağım, tarlam, çəmənim. Səni duymaz hər yetən, Eşqin çıxmaz könüldən. Böyük anam sənsən, sən! Varlığımsan sən mənim. Sənindir çarpan ürək,... »

Uşaq bağçası – Abdulla Şaiq

Uşaq bağçası – Abdulla Şaiq

Uşaq bağçası Səhər bağça şənlənir, Bir-bir uşaqlar gəlir. Dolur otaq, artırma, Ucalır hey səs-səmir. Müdirə, mürəbbiyə, — Ay, xoş gəldiniz, — deyə Uşaqlara yanaşır, Şirin-şirin danışır. Odur Solmazla Azər Evlərindən gəlirlər. Azər çəkib özünü, Soyunub paltosunu Asır dərhal çəngələ. Solmaz körpədir h... »

Bülbül – Abdulla Şaiq

Bülbül – Abdulla Şaiq

Bülbül Oxu, bülbülüm, oxu, Yazdır, səhər çağıdır. Oxu, sənin xoş səsin Şənliklər qaynağıdır. Oxu, oxu, xoş nəğmən Nəşə versin ellərə. Şən səsin, xoş nəfəsin Yayılsın bu çöllərə. Oxu, çöldə, çəməndə, El əkəndə, biçəndə, Başla yeni bir dastan Biz bənövşə dərəndə. Bülbülüm tik yuvanı, Bəslə, böyüt bala... »

Pionerlərə – Abdulla Şaiq

Pionerlərə – Abdulla Şaiq

Pionerlərə Təbiət canlanır, bahar çağıdır, Bağçalar, yamaclar çiçəklənmədə. Dan yeli hər yana ətir dağıdır, Çöllərə çəkilir bir yaşıl pərdə. Göylərin tovuzu açarkən qanad, Hər çiçək rəng alır bir qanadından. Günəşlə canlanır təbiət, həyat, Günəşlə boy atır hər çiçək, fidan. Ey bahar ölkəmin vətəndaş... »

Yaxşı arxa – Abdulla Şaiq

Yaxşı arxa – Abdulla Şaiq

Yaxşı arxa Günlərin bir günündə, Qalın meşə içində Bir ac tülkü olurdu, Acından qovrulurdu. Qalmayırdı dağ, dərə, Baş çəkirdi hər yerə. Bir yerdə ov bilsəydi, Ya uzaqdan görsəydi, Quyruğunu diklərdi, Güllə kimi gedərdi. Görsə ağacda bir quş, Başından oynardı huş. İstəyərdi yavaşca Dırmaşsın o ağaca.... »