Əkinçi – Abdulla Şaiq

Əkinçi Yaz qapını aldı, əkinçi, oyan! Dur ayağa, tarla səni gözləyir. “Şumla yeri, dur gəl, əkinçi” — deyir. Haydı, a zəhmət mələyi, qalx, oyan! Qızdı…

Read More..

Niyə uçdu – Abdulla Şaiq

Niyə uçdu Birinci Dumanın qapanması münasibətilə yazılmışdır. Uçdu mələkim, qaldı mənə dərdü məlalı, Fəryad! Yenə almaqdadır ətrafımı zülmat! Eyvah, ümid qönçələrim solmada, heyhat! Bu köhnə…

Read More..

Üsyan et – Abdulla Şaiq

Üsyan et Ey sönük, çürümüş dünya, parçalan!  Qusduğun: əsarət, zəncir, ölüm, qan! Siyasət yürüdən qaplanlarınla, Qaplandan yırtıcı insanlarınla, Zülüm heykəlləri sultanlarınla, O qanlı tarixin, dövranlarınla…

Read More..

Ana – Abdulla Şaiq

Ana Ana, ana — bu kəlməcik hər körpənin ən ilkin Öyrəndiyi bir kəlmədir, əmdiyi süddən şirin. Ana, ana — bu kəlmədə saf, doğma bir duyğu…

Read More..

Eşşək üstündə səyahət – Abdulla Şaiq

Eşşək üstündə səyahət Dəyirmançı bir qoca, Minmiş qara eşşəyə. Oğlu da arxasınca Gedirdilər meşəyə, Hava isti, yol uzaq, Lap tərləmişdi uşaq. Gülüb yoldan keçənlər Dedilər…

Read More..

Təmizlik – Abdulla Şaiq

Təmizlik Səhər durunca, Əlimdə fırça, Sildim dişimi. Bildim işimi. İnanmırsan, bax, Dişim ağappaq. Üstüm tər-təmiz. Bax, beləyik biz! 1928

Read More..

Bilik – Abdulla Şaiq

Bilik Bilikdəndir hər zəfər, Ondan doğar şən səhər. Bilik əqlə yoldaşdır, Günəş ilə qardaşdır. Zəfər, səadət deyə, Sarılın bu biliyə, Yayın onu hər yana. Xalqımız…

Read More..

Səndən də xoşdur – Abdulla Şaiq

Səndən də xoşdur Bəzəkli gəlindir yenə hər ağac, Dərələr, çəmənlər geymiş al-əlvan. Yaşıla bürünmüş çöl, çayır, yamac. Bir şənlik məclisi qurmuş hər orman. Min rəngə…

Read More..

Ata öyüdü – Abdulla Şaiq

Ata öyüdü Ey oğul, böyüdün kamala çatdın; Çalışdın, səyinlə bu hala çatdın. Atıldın həyatın gen səhnəsinə, Qulağın uymasın hər nəğməsinə. Sənə bu həyatdır ən böyük…

Read More..

Gənc qələmlərə – Abdulla Şaiq

Gənc qələmlərə Güclər yenən, fəzaları da sarsıdan səsin Mən istərəm ki, ruhumun üstündə titrəsin. Sübhün üfüqlərindəki daşqın şəfəq kimi, İlham verən o səslə qurulsun könül…

Read More..

Tülkü və dəvə – Abdulla Şaiq

Tülkü və dəvə Bir tülkü gedənlər hinə girib kəndin toyuq-xoruzunu yeyirdi. Kənd əhli bu tülkünün əlindən təngə gəlmişdi. Nə qədər çalışırdılar, onu tuta bilmirdilər.  Bir…

Read More..

Yağış – Abdulla Şaiq

Yağış Yağ, ey yağış, yağ! Sulansın çöl, bağ. Susuzdur tarla, İnəyini sağ! Gurla, ildırım, Gurum ha gurum! Sən çığır, bağır, Mən şənlik qurum. Oyna, ey…

Read More..

Dəvə, tülkü və qurd – Abdulla Şaiq

Dəvə, tülkü və qurd Bir kəndli dəvəni o qədər işlətmişdi ki, bir dəri, bir sümük qalmışdı. Dəvənin işləməyə artıq taqəti yox idi. Ona görə də…

Read More..

Nə gözəldir o camalın, a gülüm! – Abdulla Şaiq

Nə gözəldir o camalın, a gülüm! Nə gözəldir o camalın, a gülüm! Canıma dərdü məlalın, a gülüm! Basaram köksümə dərman yerinə, Nə qədər olsa kəlalın1,…

Read More..

Kür çayı – Abdulla Şaiq

Kür çayı Ey Kür çayı, daşırsan, Sahilləri aşırsan; Tarlalarda, bağlarda Bizimlə oynaşırsan. Ey Kür çayı, dalğan ağ, Suyun gümüşdən parlaq; Yol sal bizim bağçaya, Sən…

Read More..

Yetim cücə – Abdulla Şaiq

Yetim cücə Ay kiçicik, soluq cücəm, Boynu buruq, yoluq cücəm! Açma o nazlı dimdiyin, Başlama qəmli cikciyin. Tək gəzinib sıxılma çox, Qəm yemə, sus, bir…

Read More..

Əmək pərisinə – Abdulla Şaiq

Əmək pərisinə Derdim ki, bahar olsun, Dağlar, dərələr dolsun Al, incə çiçəklərlə. Derdim ki, günəş doğsun, Zülmətləri qoy boğsun, Nur saçsın ətəklərlə. Bir səs dedi:…

Read More..

Ovçu məstan – Abdulla Şaiq

Ovçu məstan Deyirlər, bir Məstan varmış, Aslan da ondan qorxarmış. Bir toppuzmuş hər pəncəsi, Poladdanmış qoç gövdəsi, Gözləri odlu şimşəkdi; Qəlbi qara daşdan bərkdi. Dişləri…

Read More..

Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır – Abdulla Şaiq

Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır Saqi, ayağa dur, gətir badə ki, yaz vaxtıdır, Mürği-könül, nəvayə gəl, suzü1 güdaz2 vaxtıdır. Gülşəni-ol nigara get,…

Read More..

Arı və eşşək – Abdulla Şaiq

Arı və eşşək Dağ ətəyində bir eşşək otlayırdı. Yamacın lətif otlarından, dadlı çiçəklərindən qoparıb yeyirdi. Doyduqdan sonra həmin al-əlvan çiçək və otların üstündə uzanıb ağnamağa…

Read More..

Fidan – Abdulla Şaiq

Fidan Ağacların arasında ulu, sağlam bir kötük, Ağır, kəskin baltalarla qol-qanadı qırılmış, Tufanlarla çarpışaraq qalib gəlmiş, yorulmuş, Zədələnmiş və ixtiyar şaxları qalmış tək-tük. O şaxların…

Read More..

İntizar – Abdulla Şaiq

İntizar Çıxdı kənddən üç ayın müddətinə usta Səfər, Fəhləlik qəsdi ilə etdi yaxın şəhrə səfər. Keçdi üç ay, hələ ondan nə xəbər var, nə pəyam1,…

Read More..

Sevgi hakim olmalı – Abdulla Şaiq

Sevgi hakim olmalı Harda azad bir ölkə var — o yerləri şənlədən Sevgi, məhəbbətdir ancaq, şer ilə həm şairdir. Haqsızlığı hakim edən ədalətsiz qüvvətdir. İnsanlığı…

Read More..

Azadlıq pərisinə – Abdulla Şaiq

Azadlıq pərisinə Bahar gəlir, dərələr Çiçəklənir, güllənir, Bülbüllər axşam-səhər Budaqlarda dillənir. Hamısı bir ağızdan Düzür bahara dastan. Günəş doğur, şəfəqlər Üfüqlərə yayılır. Quşlar tutunca xəbər,…

Read More..

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, – Abdulla Şaiq

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, Zülmündən əl götürmədi, bir an dayanmadı. Kuyində pislik ilə keçirdim həyatımı, Bir busə…

Read More..

Kəpənək – Abdulla Şaiq

Kəpənək Mənəm qanadlı çiçək, Adım isə kəpənək. Al-əlvan xallarım var. Qızıl kimi parıldar. Qanadımı açaram. Budaq-budaq uçaram. Yuvam, otağım ancaq Olur yaşıl bir yarpaq, Mənim…

Read More..

Yeni ay doğarkən – Abdulla Şaiq

Yeni ay doğarkən Türk bikələri qiyafəsində alicənab bir qadın oğlu Yavuza yeni doğan Ayı göstərərək     Qadın Oğlum, Yavuz, o alaca bulutlardan az uzaq, Gül…

Read More..

Ədhəm – Abdulla Şaiq

Ədhəm Dağın döşündə qaralmaqda bir aul; o gözəl Və şən mühiti bəzər yamyaşıl uca məşəl. Üzük qaşı kimi qucmuş onu sərin bağlar, Geniş dərə, qara…

Read More..

Vətənin yanıq səsi – Abdulla Şaiq

Vətənin yanıq səsi Uca, qarlı dağlarımın başından Altaylara bakar, bakar, durardım. Çəmənindən, çölündən, dağ-daşından Qızğın ürəklə sizləri sorardım. Qısqanırdım sizi hər bir torpağa, Zira sizdə…

Read More..

Dağlar – Abdulla Şaiq

Dağlar Çeşməli yaşıl dağlar, Yazdır, gül, açıl, dağlar. Başın otdur, çiçəkdir, Ətrin ətək-ətəkdir. Havan xoş, suyun sərin — Arın, kəpənəklərin Budaq-budaq uçur şən, Bal, mum…

Read More..

Mahnı – Abdulla Şaiq

Mahnı Doğdu günəş qırmızı Can gülüm, can, can! Topladı oğlan qızı, Can gülüm, can, can! Hər birimiz bir günəş, Can gülüm, can, can. Bir bağçanın…

Read More..

Zanbaq – Abdulla Şaiq

Zanbaq Zanbağam mən, zanbağam, Ay işığından ağam, Açdığım hər ağ çətir Ətrafa yayır ətir. Ağ atlasdan donum var, Gümüş kimi parıldar. Mən də gözəl çiçəyəm,…

Read More..

That Was You (1919) – Abdulla Şaiq

That Was You (1919) by Abdulla Shaig (1881-1959 ) For so long, I dreamed of a statue of a beauty – a nymph. For so…

Read More..

İki qəzəl – Abdulla Şaiq

İki qəzəl Hörmətli şairimiz Süleyman Rüstəmə  I Gəldikcə o qəmzən quşu cövlanə, gülümsər, Göylərdə süzən qartala, tərlanə gülümsər. Ürkək baxışın, işvəli ceyranə verər dərs, Qönçə…

Read More..

Şəklində – Abdulla Şaiq

Şəklində Sevimli tələbəm Tağı Şahbaziyə. Sevimli bir diləyim var, xəyal şəklində, Yeni bəhər verəcək bir nihal1 şəklində Məni üzər gecə-gündüz o müdhiş ayrılığı, Yeyər bu…

Read More..

Samur kanalı – Abdulla Şaiq

Samur kanalı Samur çayı, yadındamı, Şırıldayıb axardın sən? Yazda coşub-daşan zaman, Sahilləri yıxardın sən? Olmuşdun bir qızmış aslan, Kükrəyirdir hər bir yana. Verirdin tarlaya ziyan,…

Read More..

Aldanma – Abdulla Şaiq

Aldanma Aldanma zahidə, sanma uludur, Qəlbi hiylə, riya ilə doludur. Həsəd ona sarılmış örkən kimi. Fitnə, fəsad onun tirmə çuludur. Bu gedişlə yetişməzsən bir yana,…

Read More..

İstəkli nəvəm Ülkərə – Abdulla Şaiq

İstəkli nəvəm Ülkərə Bir gün səhər dalmışdım ulduzların seyrinə, Gözləyirdim üzümə haçan gülər Ülkərim. Mən ulduzlar içində ona çoxdan vurğunam, Görününcə üzümə işıq səpər Ülkərim….

Read More..

Tapdıq dədə – Abdulla Şaiq

Tapdıq dədə I Deyirlər bir dağ varmış, Çağlarmış hey dərəsi. Kəsilməzmiş yaz və qış Onun coşqun nərəsi. Başı, dibi qar, boran, Papaq geymiş dumandan. Təbiətin…

Read More..

Vərəmli həyat – Abdulla Şaiq

Vərəmli həyat Əsir doğuldum, əsir getdim, ah, gənc ikən. Vərəm ciyərlərimi dəldi, ömrümü biçdi. Bahar içində həyatım bulud kimi keçdi. Bütün ümidimi qırdı o ruzgari-mihən1….

Read More..

Çoban mahnısı – Abdulla Şaiq

Çoban mahnısı Sürür inəkləri Dadaş, Otarmağa yavaş-yavaş; Belində bağlama çörək, Yanında bir ala köpək. Basıb gözə papağını, Vurur yerə çomağını. Ara-sıra oxur, çalır, Sürü həvəslə…

Read More..

Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs – Abdulla Şaiq

Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs Könlüm etmiş o ləbü ləlinə, ey yar, həvəs, Gözəlim, çünki qonar şəhdü şəkər üstə məkəs1. Eşq dəryasına…

Read More..

Qoçpolad – Abdulla Şaiq

Qoçpolad Yenə könlümün quşu Dönmüş ovçu tərlana, Aşır eniş-yoxuşu, Qanad çalır hər yana. Havalanır, yol əngin, Minmiş ilham atına. Sənət fəzalarının Atılmış üst qatına. Dilində…

Read More..

Xoruz – Abdulla Şaiq

Xoruz Ay pipiyi qan xoruz, Gözləri mərcan xoruz! Sən nə tezdən durursan, Qışqırıb banlayırsan, Qoymayırsan yatmağa Ay canım, məstan xoruz! 1906

Read More..

Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin – Abdulla Şaiq

Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin Dan yeri sökülür, hər tərəf rəngin, Şəfəqdən don geydi dağ, dərə əngin. Saçıldı çöllərə min rəng, min boya, Sonalar…

Read More..

Gördüm o ruyi-ənvərini mən əbəs-əbəs – Abdulla Şaiq

Gördüm o ruyi-ənvərini mən əbəs-əbəs Gördüm o ruyi-ənvərini1 mən əbəs-əbəs, Çapdım könül səməndərini mən əbəs-əbəs. Saldım o şəmi-ruyinə pərvanə könlümü, Gördükdə arizi-tərini2 mən əbəs-əbəs. Məcnun…

Read More..

Qışın nəğməsi – Abdulla Şaiq

Qışın nəğməsi Saqqalı ağ, saçı ağ, Əlində zorba çomaq Gəldi qocalmış baba Şaxta baba, qış baba. Gurladı boğnuq səsi, Uğuldadı nəğməsi: “ — Ay uşaqlar,…

Read More..

Fox Goes on Pilgrimage – Abdulla Şaiq

Fox Goes on Pilgrimage by Abdulla Shaig (1881-1959) Fox was getting so old. He would come back from hunting so hungry because he didn’t catch…

Read More..

İsgəndər və filosof Diojen – Abdulla Şaiq

İsgəndər və filosof Diojen Qoşunla keçərkən rumlu İsgəndər, Ona söylədilər: “Ey, böyük qeysər! Bu çeşmə yanında alim Diojen Bir qutu içində etmişdir məskən”. İsgəndər şövkətlə…

Read More..

Bir quş – Abdulla Şaiq

Bir quş Bir quş səhər ertə bağçabağda, Çör-çöp daşıyıb yuva tikirdi. Gah şad oxuyurdu bir budaqda, Gah da uçub ot, saman çəkirdi. İstər quşum olsun…

Read More..

Hər şey var – Abdulla Şaiq

Hər şey var Bu ölkədə nələr yoxdur görənə? Hər yan, hər şey bir-birindən gözəldir. O qartallı dağlara sor, nə deyir: Yüz min bahar gördüm, gəncəm…

Read More..

Sabirə – Abdulla Şaiq

Sabirə I O geniş alnı bir günəşli səma, Bir sevimli, düşüncəli sima. Gözlərində dərin bir ülviyyət, Bir üfüqsüz səbat, ciddiyyət. Bir təbəssüm dodaqlarında əyan, Oynayır…

Read More..

Ana yurdum – Abdulla Şaiq

Ana yurdum Çöllərindir şən, Hər yerin gülşən. Sən nə gözəlsən, Ey ana Vətən! Bağdır, əkindir Hər bir bucağın. Qızıl təkindir Sarı torpağın. Böyütdün bizi, Verdin…

Read More..

Bizimdir – Abdulla Şaiq

Bizimdir Bu gördüyün şən-şən ellər bizimdir! Qarlı dağlar, coşqun sellər bizimdir! Bizimdir bu əngin, atlas ovalar, Qoynunda qartal bəsləyən qayalar, Şux səslərlə dolu isti yuvalar,…

Read More..

Ölümə həcv – Abdulla Şaiq

Ölümə həcv Ey ölüm, oy, nə yaman siman var: Qaşqabaqlı, qara, çirkin, yassar. Gözünün hər biri bir alma dərir, Dişlərin it kimi cəmdək gəmirir. Alnın…

Read More..

Vətən – Abdulla Şaiq

Vətən Sən ey gözəl vətənim, Yurdum, yuvamsan mənim, Səndə xoş ömür sürür Sevilənim, sevənim. Sənsən yanan çırağım, Yurdum, yuvam, ocağım, Havam, suyum, torpağım, Bağım, tarlam,…

Read More..

Uşaq bağçası – Abdulla Şaiq

Uşaq bağçası Səhər bağça şənlənir, Bir-bir uşaqlar gəlir. Dolur otaq, artırma, Ucalır hey səs-səmir. Müdirə, mürəbbiyə, — Ay, xoş gəldiniz, — deyə Uşaqlara yanaşır, Şirin-şirin…

Read More..

Bülbül – Abdulla Şaiq

Bülbül Oxu, bülbülüm, oxu, Yazdır, səhər çağıdır. Oxu, sənin xoş səsin Şənliklər qaynağıdır. Oxu, oxu, xoş nəğmən Nəşə versin ellərə. Şən səsin, xoş nəfəsin Yayılsın…

Read More..

Pionerlərə – Abdulla Şaiq

Pionerlərə Təbiət canlanır, bahar çağıdır, Bağçalar, yamaclar çiçəklənmədə. Dan yeli hər yana ətir dağıdır, Çöllərə çəkilir bir yaşıl pərdə. Göylərin tovuzu açarkən qanad, Hər çiçək…

Read More..

Yaxşı arxa – Abdulla Şaiq

Yaxşı arxa Günlərin bir günündə, Qalın meşə içində Bir ac tülkü olurdu, Acından qovrulurdu. Qalmayırdı dağ, dərə, Baş çəkirdi hər yerə. Bir yerdə ov bilsəydi,…

Read More..