قلندرخانه عشق – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

قلندرخانه عشق ما به جنّت از برای کاردیگر می رویم نه تفرّج کردن طوبی و کوثر می رویم مقصد ما حسن یوسف باش اندر شهر…

Read More..

چون برقع بر اندازد – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

چون برقع بر اندازد تعالی الله چه حسنست این که چون برقع براندازد اگرباشد دل از آهن که همچون موم بگدازد همه خوبان به حسن…

Read More..

یارمستقیم – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

یارمستقیم گر دل دهی به ما ده عاشق که ما امینیم با آن که دل به ما داد ، ما روز و شب قرینیم گرما…

Read More..

شب وصل حبیب – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

شب وصل حبیب آن که آتش افکند درخلق جانان من است وانکه می سوزد از آن رویش همین جان من است تا شدم دیوانه پیشم…

Read More..

برون آ شهسوارا – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

برون آ شهسوارا برون آ شهسوار من تعلّل بیش از این تا کی ز حد بگذشت مشتاقی تحمّل بیش از این تا کی تو حال…

Read More..

نسیم رضوان – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

نسیم رضوان چون تمام عمر نیکی کرد با تو آن کریم از بدی خود چرا ترسی تو آخر ای لئیم تو یتیمی با تو او…

Read More..

درد بی حدّ – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

درد بی حدّ گفتا کیی توبا ماگفتم کمین غلامت گفتا مگر تومستی گفتم بلی زجامت گفتا چه پیشه داری گفتم که عشقبازی گفتا که حالتت…

Read More..

قلعه روحانیان – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

قلعه روحانیان بازکشم لشکر وتا به فلک بر روم قلعه روحانیان گیرم و برتر روم من ملک مقبلم لیک در این منزلم صفدر و بس…

Read More..

جمال یار – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

جمال یار ندارم گرچه آن دیده که بینم درجمال تو نیم نومید چون عمرم گذشت اندرخیال تو تو جنّت را به نیکان ده ،منِ بد…

Read More..

همره بادصبا – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

همره بادصبا هرچه ازسنگین دلان بر جان ما آیدخوش است گروفا آیدخوش وگرهم جفا آیدخوش است بشنوم تا چند بوی گل زباد صبحدم بوی او…

Read More..

شام بشارت – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

شام بشارت تو لذت عمل را از کارزار ما پرس آئین سلطنت را از حال زار ما پرس آن لذّتی که باشد از اشتهاد صادق…

Read More..

باده جان – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

باده جان داد مرا جان تو باده ای از جان خویش کفر مرا کرد گوهر ایمان خویش حضرت او نیم شب گوید کای بوالعجب هیچ…

Read More..

ناله های من – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

ناله های من من که هستم زنده دور از دلربای خویشتن گر برفتم می کشد بازم به جای خویشتن نه مرا در خانه کس راه…

Read More..

درباغ رضوان – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

درباغ رضوان خوش آن غوغا که من خود را به پهلوی تو میدیدم توسوی خلق می دیدی ومن سوی تو می دیدم نمی دانم مرا…

Read More..

فرهاد و بیستون – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

فرهاد و بیستون شاخِ گل از نازکیّ یار یادم می دهد برگ گل زان گلرخ رخسار یادم می دهد چون روم درکوه تا از یاد…

Read More..

تجلّی جمال – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

تجلّی جمال گرنخواهدبود اندر صدرجنّت وصل یار قعر دوزخ عاشقان خواهند کردن اختیار حورعین هر چند می دارد جمال با کمال تو برابر با تجلّی…

Read More..

همه شب – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

همه شب شب همه شب باتو می گوئیم راز توبه غفلت پای ها کرده دراز ای زما کرده فراموش گوئیا سوی ما هرگز نخواهی گشت…

Read More..

سیّد انبیاء – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

سیّد انبیاء ای قصر رسالت تو معمور منشورِ رسالت ازتو مشهور خدّام ترا غلام گشته کیخسرو کیقباد و فغفور درجمله کائنات گویند صلواتِ تو تا…

Read More..

ای خوش آن روز – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

ای خوش آن روز ای خوش آن روزی که در دل مهر یاری داشتم سینه ای پرسوز چشم اشکباری داشتم یادباد آنگه که فارغ بودم…

Read More..

من محمّدیم – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

من محمّدیم غلام حلقه بگوش رسول ساداتم ره نجات نموده حبیب آیاتم کفایت است ز روح رسول و اولادش همیشه در دو جهان جمله مهمّاتم…

Read More..

دارم امید – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

دارم امید تا ابد یا رب زتو من لطف ها دارم امید از تو گر امّید بُرَّم از کجا دارم امید زیستم عمر بسی چون…

Read More..

غم مخوری – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

غم مخوری غم مخوری که عاقبت جای تو صدر جنت است روی دل تو تا ابد سوی رضای حضرت است غم مخوری که مرغ جان…

Read More..

جانب گلشن – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

جانب گلشن ای که می نالی زدوران ،جورِ یار من نگر اضطراب از من نگر صبرو قرار من نگر جانب گلشن مروکان، یک دو روزی…

Read More..

همی خواهم کاو بینم – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

همی خواهم کاو بینم دوچشم از بهر آن خواهم که در رخسار او بینم وگر آن دولتم نبود در و دیوار او بینم کند جان…

Read More..

سرمه چشم فلک – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

سرمه چشم فلک ای غبار خاک کویت سرمه چشم فلک ای به تو محتاج خلق هر دو عالم یک به یک یا رسول الله توئی…

Read More..

آه مردم – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

آه مردم آه دردآلود مردم جان جانها را بسوخت سینه مجروح هر مجنون و شیدا را بسوخت درجگرهای کباب این آه من زد آتشی آه…

Read More..

می صافی – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

می صافی می صافی طلب جانا که دردی کش گرانخوار است تو از ساقی نشانی گو که اینجا مست بسیار است از این سودای عشق…

Read More..

خیمه به محشر – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

خیمه به محشر طبل قیامت بکوفت آن ملک نفخ صور کاتب منشور ماست مالک یوم النّشور سر زلحد برزدیم خیمه به محشر زدیم بی خدا…

Read More..

غافل از احوال مظلومان – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

غافل از احوال مظلومان درجهان امروز بی پروا مباش فارغ از اندیشه فردا مباش کشتی ای پیداکن و بنشین در او ایمن از غرقاب این…

Read More..

پیرکنعان – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

پیرکنعان گرندادی آرزوی وصل جانان ،جان مرا زندگی نگذاشتی بی او غم هجران مرا سرومن آغشته دراشک جگرخون من است فارغم گرباغبان نگذاشت در بستان…

Read More..

یار کو – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

یار کو افسر شاهی نخواهم خاک پای یارکو بال گو بشکن هما ، آن سایه دیوار کو سرو را گیرم که دارد با قد او…

Read More..

سرمست صبغت الله – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

سرمست صبغت الله وقت مستی بلبلان آمد گوئیا گل به بوستان آمد بلبل آنجا خموش و حاضر باش بشنو این سِر که در میان آمد…

Read More..

آه از آن ساعت – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

آه از آن ساعت یا رب آن ساعت که خلق از ما نیارد هیچ یاد رحمت خود کن قرین ما الی یوم التّناد نامه نیکان…

Read More..

من که ام! – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

من که ام! من کیم رسوای شهروعاشق دیوانه ای آشنا با هر غمی وز خویشتن بیگانه ای هم شوم شاد از غمش کو در دلم…

Read More..

خاکستری – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

خاکستری کسی کو یار خود دارد چرا بر دیگری بندد حرامش باد عشق آنکس که هم بر دیگری بیند از این آتش که من دارم…

Read More..

طلب آمرزش – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

طلب آمرزش نه چندانی گنه کارم که شرح آن توان دادن خداوندا بروی من نیاری وقت جان دادن خداوندا مرا بستان ز شیطان هوای نفس…

Read More..

پهلوی دل – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

پهلوی دل تیر او پیوسته میخواهم که آید سوی دل لیک میترسم، شود پیوسته در پهلوی دل دل ز من گم گشت اکنون روزگاری شد…

Read More..

وعده دیدار – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

وعده دیدار ازجمال لایزالی برنداری گرنقاب عاشقان لاابالی رابماند دل کباب صدرجنت گربود بی دوست گو قعرجهیم هرکه شدکوته نظرگوسوی این ها می شتاب عاشقان…

Read More..

روزگار دل – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

روزگار دل در غم عشق تو زان بگذشت کاردل مرا کز وفایت کم شود یک لحظه باردل مرا فارغم از گشت گلشن کزغم تو هرزمان…

Read More..

اندر سایه طوبی – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

اندر سایه طوبی اشک سرخ و روی زرد من گواه است ای کریم برکمال عشق دیدار تو بالله العظیم بی هوای تو هوادار تو کی…

Read More..

مرغ آتش خواره – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

مرغ آتش خواره زان بی وفای سنگدل جور وجفا می بایدم از کس نمی خواهم وفا زان بی وفا می بایدم من مرغ آتش خواره…

Read More..

حضور درد – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

حضور درد زسر تا پا ی من گر همه اندوه و غم باشد هنوز از اینچنین دردی که دارم از تو کم باشد چگونه سر…

Read More..

طعنه بدخواه – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

طعنه بدخواه من نمی گویم که جور روزگارم میکشد طعنه بدخواه و بد عهدی یارم میکشد دور از او بی طاقتی باشد که روزی چند…

Read More..

پای دل – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

پای دل پای دل در کوی عشقت تا به زانو در گِل است همّتی دارید با من زانکه کاری مشکل است من ندانم کین دل…

Read More..

نومید مشو – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

نومید مشو نومید مشو بنده از رحمت ما هرگز زیرا که به غیر از ما کس نیست تورا هرگز خواهم که در این عالم تو…

Read More..

دل مجروح – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

دل مجروح ای ذکر تو را در دل ، هر دم اثری دیگر وای از تو به ملک جان دارم خبری دیگر از تیر ملامت…

Read More..

الله گو – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

الله گو باتو ای عاصی مرا صلح است هرگز جنگ نیست زانکه غیر از غم تو را اندر دل تنگ نیست روی زرد خود به…

Read More..

محی دل افگار – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

محی دل افگار کاسه سر شد سفال و دیده گریان همان تن به کویت خاک گشته ناله و افغان همان دل نماند ز آتشی جان…

Read More..

خانه عشق – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

خانه عشق کی بود آیا که بنمائی جمال با کمال زنده گردند ماهیان مرده از آب زلال درقیاما حشر را حاجت به نفخ صور نیست…

Read More..

شیوه شیرین – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

شیوه شیرین مراکشتی و گوئی خاک این بر باد بایدکرد چرا بردردمندی این همه بیداد باید کرد همه کس از تو دلشادند غیر از من…

Read More..

بی وفا – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

بی وفا بی وفا یارا چنین تا کی جفا کاری کنی نیست وقت آنکه به یک خنده وفاداری کنی؟ این چه قسمت باشد ای بی…

Read More..

هرچه خواهی بطلب – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

هرچه خواهی بطلب سیصد و شصت نظر راتبه بنده ماست بنده را مرتبه بنگرزکجا تا به کجاست بیوفائی مکن و ازدرِ ما دور مرو زانکه…

Read More..

دل زنگار خورده – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

دل زنگار خورده نامه ای دارم از شب سیه تاریک رنگ با وجود از تو نیم نومید یارب هیچ رنگ از سیه روئی محشر یادم…

Read More..

ازدست عشق – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

ازدست عشق از خان و مان آواره ام از دست عشق از دست عشق سرگشته و بیچاره ام از دست عشق از دست عشق ای…

Read More..

مجال صحبت در خلوت – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

مجال صحبت در خلوت مجالی کی بود با تو حدیث خویشتن گفتن که پیش چون تو بدخوئی نمی آرم سخن گفتن زمانی خلوتی خواهم که…

Read More..

حضرت بیچون – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

حضرت بیچون بی تماشای جمالت روضه را هامون کنم حور عین را از درون قصرها بیرون کنم حور زیبا روی را خواهیم دادن سه طلاق…

Read More..

شرح عاشقی – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

شرح عاشقی به غیر از سایه در کویت کسی محرم نمی یابم کنون روزم سیه شد آنچنان کان هم نمی یابم چو مجنون آهوی صحرا…

Read More..

بی ماه روی تو – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

بی ماه روی تو هرگز مباد آنکه بهشت آرزو کنم خود را به هیچ ، بهر چه بی آبرو کنم چندین هزار جان گرا میشود…

Read More..

نشان یار می جویم – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

نشان یار می جویم بخود مشغول می گردم که از خود یار می جویم گهی در دل گهی درسینه افگار می جویم دمی کو هست…

Read More..

زلال رحمت حق – حضرت عبدالقادر جیلانی رح

زلال رحمت حق گنه کردی بگو کردیم ای دوست که بعد از کار بد این توبه نیکوست گنه کردن اگرچه خوی توگشت ولی عفو گناهت…

Read More..