СОҚИНОМАИ ИМИРӮЗИН – Лоик Шерали

СОҚИНОМАИ ИМИРӮЗИН Бидеҳ, косагул, оби ангури мо, Ки наздик созад раҳи дури мо. Бидеҳ, соқӣ, он май, ки мун Мо шавем, Ҳама дар такопӯи фардо…

Read More..

ЗАБОНГУМКАРДА – Лоик Шерали

ЗАБОНГУМКАРДА Ҳар кӣ дорад дар ҷаҳон гумкардае, Дар замину дар замон гумкардае. Ин нишон гумкардаеву дигаре Хештанро бенишон гумкардае. Ин яке бахти ҷавон гум кардааст,…

Read More..

Шукр гӯям зиндагиро бо ҳама ширину талх – Лоик Шерали

Шукр гӯям зиндагиро бо ҳама ширину талх Шукр гӯям зиндагиро бо ҳама неку бадаш. Шукр гӯям қисматамро бо ҳар он чӣ ҳасту нест, Шукр гӯям…

Read More..

НОМА БА ЗИНДОН, БА МАҚСУДИ ИКРОМ – Лоик Шерали

НОМА БА ЗИНДОН, БА МАҚСУДИ ИКРОМ Барзани Ленин агар Рӯдакӣ шуд, На ба он соддагию кӯдакӣ шуд. Пайкари Ленин агар вожун шуд, Ҷигари ворисаконаш хун…

Read More..

БАҲОНА ЧИСТ НОМИ ХАЛҚ! – Лоик Шерали

БАҲОНА ЧИСТ НОМИ ХАЛҚ! Замона бенизом шуд, баҳона чист? Номи халқ! Ҳалолҳо ҳаром шуд, баҳона чист? Номи халқ! Хазинаҳо тамом шуд, баҳона чист? Номи халқ!…

Read More..

ҲАМСОЛОНИ ПАРОВАРИ МАН – Лоик Шерали

ҲАМСОЛОНИ ПАРОВАРИ МАН Кӯлвору ҷомадон, Хаймаҳо дар даштҳо, дар кӯҳҳо, Раҳ ба раҳ васлу ҷудоӣ, Раҳ ба раҳ мушкилкушоӣ. Раҳ ба раҳ шеъру тарона, Раҳ…

Read More..

ҚАСИДАИ 1.000.000 – Лоик Шерали

ҚАСИДАИ 1.000.000 Замини тоҷикон дар арзи милён сол милёнро намедонист, Зи бас ин гуна давронро намедонист. Замини оҷизи мо хуфта буд, зеро Чунин бедорхобиҳои деҳқонро…

Read More..

АЗ БОМИ ҶАҲОН, АЗ НОМИ ҶАҲОН – Лоик Шерали

АЗ БОМИ ҶАҲОН, АЗ НОМИ ҶАҲОН Офтобо, бори дигар хонаро пурнур кун, Дӯстонро шод гардон, душманонро кӯр кун! Шамси Табрезӣ Гарчи шуҳратманд чун Боми Ҷаҳонанд,…

Read More..

САТРҲОИ НОТАМОМ – Лоик Шерали

САТРҲОИ НОТАМОМ Ба хотираи шоири ҷанговар Ҳабиб Юсуфӣ Сатрҳои нотамому хомаи навпайзада Монд бесоҳиб… Дар оғози ҳаёт Роҳҳо дигар шуданд, Он гаҳ расид, Ки шавад…

Read More..

ДУХТАРИ РУСТОӢ – Лоик Шерали

ДУХТАРИ РУСТОӢ Нарафтӣ ҷанг мисли духтари рус, Набастӣ захмҳои аскаронро. Накардӣ сила бо дастони нармат Сари аз тир маҷрӯҳи ҷавонро. Валекин андаруни номаи худ Фиристодӣ…

Read More..

ШОИРИ НАБАРДҲО – Лоик Шерали

ШОИРИ НАБАРДҲО Ба шоири инқилобӣ Сулаймон Лоиқ Нестӣ ту Лоиқи ғамҳо дигар, Лоиқи андӯҳу мотамҳо дигар. Шаҳрбанди худ наӣ, разми туро Мешиносад ҷумла оламҳо дигар….

Read More..

НИҲЕБ – Лоик Шерали

НИҲЕБ Ҳар дам фиғони кӯдаке ояд ба гӯши ман, Чун синаҳои модари ӯро буридаанд. Ҳар лаҳза оҳи модаре ояд ба гӯши ман, Чун қалби софу…

Read More..

БАРОИ УСТОД БОҚӢ – Лоик Шерали

БАРОИ УСТОД БОҚӢ Дар ин дунё ду-се марди бузурге пуштибони мост, Дар ин дунё ду-се соҳибдиле ҳамдостони мост. Ба зери осмони ниливу рӯи замини сабз…

Read More..

ҲАМОСАИ БАРОДАРӢ – Лоик Шерали

ҲАМОСАИ БАРОДАРӢ Мо – шуълаи як оташ, шогирди як дабистон, Гулҳои ранг-ранги як гулшани шукуфон, Сарчашмаҳои як рӯд аз авҷи кӯҳсорон, Ангуштҳои як даст, як…

Read More..

КӮРХАТ – Лоик Шерали

КӮРХАТ Кӯрхат бинвис, ало мавлои Вақт, Ки басо гумкардаҳо дорам ба маҷрои замона, Ки басо гумкардаҳо дорам ба ину он баҳона, дар ҷаҳони бекарона дар…

Read More..

Эй шаҳри беситораи дунёнадидаҳо, – Лоик Шерали

Эй шаҳри беситораи дунёнадидаҳо, Аз ҳар куҷо расида, ба ҳам норасидаҳо Шаҳри забоншикастаҳо, аз ҳам гусастаҳо, Дар раҳгузори ҳодиса сархам нишастаҳо. Шаҳре, ки дар суруди…

Read More..

РӮИ ОДАМҲО – Лоик Шерали

РӮИ ОДАМҲО Субҳи ман аз рӯи шамси Ховарон Хандарӯ бар рӯи олам медамад. “Рӯи олам дидан одам дидан аст”, Субҳи ман аз рӯи одам медамад….

Read More..

ДУОҲО АЗ РОҲҲО – Лоик Шерали

ДУОҲО АЗ РОҲҲО Ман мегузарам аз роҳ, дӯшизаи қашанге, лоба мекунад то ба манзилаш бибарам, рад мекунам хоҳиши варо, зеро бори малоҳаташро мошини ман наметавонад…

Read More..

ҶОНИ ХУДУ ҶОНИ ҶАҲОН – Лоик Шерали

ҶОНИ ХУДУ ҶОНИ ҶАҲОН Ба Қаҳрамони Идтиҳоди Шӯравӣ Набӣ Акрамов Саҳни мардонагӣ ҳама дунёст, Азми мардонагӣ дигаргун аст. Ҷуръати қаҳрамонӣ кампайдост, Соҳати қаҳрамонӣ афзун аст….

Read More..

МӮЙСАФЕДОН – Лоик Шерали

МӮЙСАФЕДОН Баҳор ояд, чу вақти кишт ояд, Замин ҳамчун дили ошиқ биҷӯшад. Ҷавону пир баҳри ҳосили нав Саҳар то шом дар саҳро бикӯшад. Нахустин донаро…

Read More..

Барои Маҳмуди Воҳид – Лоик Шерали

Барои Маҳмуди Воҳид Агар бераҳбалад бошӣ, Равон шав қад-қади дарё, Ба умқи наҳр рӯзе мерасӣ, эй дӯст. Агар бераҳбалад бошӣ, Ба роҳи рост роҳӣ шав,…

Read More..

ХУРОСОНИ БУЗУРГ – Лоик Шерали

ХУРОСОНИ БУЗУРГ Чу аз насли Фаридунем, Аз як реша, як хунем. Чу аз хуни Сиёвушем, Ҷовидон ҳамоғӯшем. Дирафши ковиён бо мост, Фарри ориён бо мост….

Read More..

ИЛТИҶО АЗ КАМОНМАРДОН – Лоик Шерали

ИЛТИҶО АЗ КАМОНМАРДОН Найзабозӣ андар ин куҳҳои танг Найзабозонро ҳамеорад ба нанг. Мавлавӣ Камонмардон! Камон аз дӯш бигзоред, Ба ёди куштагони хештан хомӯш бигзоред! Ки…

Read More..

АФСОНАИ ҶАВОНӢ – Лоик Шерали

АФСОНАИ ҶАВОНӢ Ҳоло, ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, Ҳар ҷо, ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. Имрӯз гар ҷавонам дар орзуи…

Read More..

РАҚҚОСА – Лоик Шерали

РАҚҚОСА Меситезӣ, Мегурезӣ, Менавозӣ, Мегудозӣ, Панҷаҳоят мешуморад рӯзҳои рафтаро, Мекунад ошуфтадилтар шоири ошуфтаро. Бо парешонбозиҳои кокулони тобдор Ёдам орӣ аз парешонбозиҳои рӯзгор. Он чунон фаттону…

Read More..

ДУОИ БОРОН – Лоик Шерали

ДУОИ БОРОН Хушксолӣ пеш ояд ҳар замоне, Синаи гардун бихушкад ҳар баҳоре, Ҷои абру ҷои боронҳои найсон Чашми деҳқон мегирист аз интизорӣ: “Ёраб, сабаби ҳаёти…

Read More..

ШЕЪРИ НАВ – Лоик Шерали

ШЕЪРИ НАВ Ба Мӯъмин Қаноат Шеъри нав бархост ҳамчун одами нав, Ҳамчу тифли инқилоб Бо саволу бо ҷавобу бо хитоб. Захмҳои пушти Айнӣ сатрҳои ӯ…

Read More..

МИНБАРИ КОММУНИЗМ – Лоик Шерали

МИНБАРИ КОММУНИЗМ Минбари холӣ, вале пур аз рақам, Минбари олӣ, вале пур берамақ, Пур сабақ омӯхтӣ торихро, Ҳеҷ аз торих н-омӯхтӣ сабақ. Яккатозу якказору яккахор…

Read More..

БАРОИ СОҲИБНАЗАРОН – Лоик Шерали

БАРОИ СОҲИБНАЗАРОН Равшангаромон ноаҳлу кӯранд, Наздикҳомон аз хеш дуранд. Чун кӯҳҳомон то пурсукутем, То санги куҳҳо санги сабуранд, Эй вой бар ман, эй вой бар…

Read More..

ФИРЪАВНИ УСТУХОНӢ – Лоик Шерали

ФИРЪАВНИ УСТУХОНӢ Дорӣ ғурури хушке, дорӣ шуури хушке, Фиръавни нотавонӣ, фиръавни устухонӣ! Бо мардумон расидан, з-онон ғаме кашидан Номат наметавонад, ҳам худ наметавонӣ. Ман аз…

Read More..

ЗИНДАРӮДУ ПАНҶРӮД – Лоик Шерали

ЗИНДАРӮДУ ПАНҶРӮД Зи рӯди Рӯдакӣ бувад Суруди мо, дуруди мо. Зи риштаи сухан бувад Бақои тору пуди мо. Тулӯи меҳри ҷовидон – Замини бошу буди…

Read More..

ПУНБА – Лоик Шерали

ПУНБА Раҳбарон дар анҷуманҳои бузург Мешаванд аз баҳри ту сурху сафед. То ту аз хоки сияҳ сар мекашӣ, Медиҳӣ аз заҳмати деҳқон навид. Бишкуфӣ, мисли…

Read More..

ДОСТОНИ ДАСТҲО – Лоик Шерали

ДОСТОНИ ДАСТҲО Ҷӯяҳо монанди чини рӯи деҳқон, Пунбаи бишкуфта ранги мӯи деҳқон, Пунба хандон, домани саҳро шукуфон, Чун дили поку ҳақиқатҷӯи деҳқон. Куртаи алвон ба…

Read More..

ШЕЪРИ САФЕДИ “ТИЛЛОИ САФЕД” – Лоик Шерали

ШЕЪРИ САФЕДИ “ТИЛЛОИ САФЕД” Қоматат сабз, шоху баргат сабз, ғунчаат сабз, аммо барои ту, барои сарсабзии ту ҷони сиёҳ мекананд деҳқонон. Хандаат сафед, шукуфтанат сафед,…

Read More..

МЕҲВАРИ ДУНЁ – Лоик Шерали

МЕҲВАРИ ДУНЁ Ин замин шодоб шуд аз обрӯи Комунист, Ёфт худро оламе аз ҷустуҷӯи Комунист. Чун гули вартоҷ , ки рӯ оварад бар офтоб, Оламе…

Read More..

БА ХОТИРАИ ҒОИБ САФАРЗОДА – Лоик Шерали

БА ХОТИРАИ ҒОИБ САФАРЗОДА Гуфта будам туро, ки тунд марав, Тунд рафтӣ, бубин, куҷо рафтӣ… Ба хатои ҳама бишӯридӣ, Худ чаро аз ҷаҳон хато рафтӣ?…

Read More..

ТУ КУШТӢ ШОИРИ ҚОДИРСУХАНРО – Лоик Шерали

ТУ КУШТӢ ШОИРИ ҚОДИРСУХАНРО Ту куштӣ шоири қодирсуханро, Ту куштӣ шӯҳрату фахри Ватанро. Ту як сайёраро куштӣ, Ва ё як осмон истораро куштӣ. Ғалат кардам,…

Read More..

ЗАХМҲО – Лоик Шерали

ЗАХМҲО Дар шаҳри Пушкино, наздикии Ленинград дар боғҳои Екатерина ва Пушкин бист сол боз табибон дарахтҳои маҷрӯҳро ҳамчу инсон табобат мекунанд. Мечакад об – Мечакад…

Read More..

ПАХТАЧИНИ ПИР – Лоик Шерали

ПАХТАЧИНИ ПИР Дар миёни раддаҳои пахта бо қадди дуто Саҷда меорад заминро ҳамчу даргоҳи худо. Кӯзаи пушташ ба сӯи осмони кӯзапушт Пахта мечинад ба ду…

Read More..

ДЕҲҚОНИ ХОКПОШ – Лоик Шерали

ДЕҲҚОНИ ХОКПОШ Ба омоче, ки мероси худоист, Замини бандагиро карда шудгор, Гузашт ӯ сарҳади бечорагиро, Ба бахту бо замин шуд ҷовидон ёр. Зи даст омочро…

Read More..

ШЕЪРИ САФЕДИ МӮИ САФЕД – Лоик Шерали

ШЕЪРИ САФЕДИ МӮИ САФЕД Мебинам мӯсафедони хастаро, пирони бознишастаро, аз тарбод, аз қулинҷ аз сакта аз ғалабаи хун камарбаста ва ё дилшикастаро; ин кордидагон, корзордидагон,…

Read More..

МЕРОСИ ПАДАР – Лоик Шерали

МЕРОСИ ПАДАР Дар ин потахти бетахтӣ Гирифторам чунон дар қабзаи сахтӣ, (Агар ҷамъ оварӣ имрӯз дар як ҷо Ҳама бадбахти оламро Ту аз мисоқ то…

Read More..

БА МИЛИСАИ РАҲБОН – Лоик Шерали

БА МИЛИСАИ РАҲБОН (Ҳазлия) Ту – раҳбон, нозири раҳҳои мошин, Чу чашмат нест чашмоне ҳамабин. Дуоят мекунам, аз осмонҳо Ба китфонат ситора резад, омин! Гаҳе…

Read More..

ЧАШМИ ДЕҲҚОН – Лоик Шерали

ЧАШМИ ДЕҲҚОН Ҳар саҳар деҳқон чу бархезад зи хоб, Як назар созад ба рӯи осмон. Як назар созад ба даргоҳи тулӯъ – Бар тулӯи офтоби…

Read More..

Зи бедорӣ тоҷик чун дод зад, – Лоик Шерали

Зи бедорӣ тоҷик чун дод зад, Хаёлам дам аз умри озод зад Вале нек дидам, ки ингуна буд, Раҳи чапғалат буд, воруна буд. Чу тоҷик…

Read More..

ПАДАРАМ, ВО ПАДАРАМ – Лоик Шерали

ПАДАРАМ, ВО ПАДАРАМ Эҳдо ба равони тобноки Муродуллоҳи Шерализода. Падарамро куштанд. Осмоно! Падаро! Бепадароне падарамро куштанд. Падари оқилу соҳибназарамро куштанд, Падари қобилу соҳибҳунарамро куштанд. Дилу…

Read More..

ДАР ҶАНОЗАИ ҲАМСОЛАМ – Лоик Шерали

ДАР ҶАНОЗАИ ҲАМСОЛАМ Дӯстам, дӯсти ҷавонмаргам, Баҳри чӣ, баҳри кӣ, чаро мурдӣ? Ман аминам, чу зодаи куҳсор, Ҳар чӣ ҳам буд, баҳри мо мурдӣ. Дӯстам,…

Read More..

ҶАВОНМАРДӢ – Лоик Шерали

ҶАВОНМАРДӢ Рӯди кӯҳистони мо аз тангно Бо талотумҳо ба дарё мерасад. Шуҳрату овозаи имрӯзи мо Аз замин то арши аъло мерасад. Бо тамоми дӯстони дӯстхоҳ…

Read More..

МАРСИЯИ ҶАМШЕД – Лоик Шерали

МАРСИЯИ ҶАМШЕД Дар сӯгвории пизишки ҷавон Ҷамшед Осимӣ, ки аз тири қотилон кушта шуд ва дар таслияти қиблагоҳи ӯ донишманди покнасаб Аслиддин Осимӣ, ки бар…

Read More..

Ба қаҳрамони меҳнат – Лоик Шерали

Ба қаҳрамони меҳнат Дар ин замини меҳнат, дар ин замони меҳнат Табрик гӯямат ман, эй қаҳрамони меҳнат! Аз чор фасли меҳнат як панҷгӯша ахтар Афтод…

Read More..

ТИРАМОҲ – Лоик Шерали

ТИРАМОҲ Осмони тозарӯ шуд тирарӯ, Токҳоро гӯр карданд. Пояҳои хушки пахта бегулу бебарг монданд, Рафт з-онҳо қадру қимат – он гули симинашон, Сӯяшон сар хам…

Read More..

ЗАНГӮЛАИ БЕДОРӢ – Лоик Шерали

ЗАНГӮЛАИ БЕДОРӢ (Ё ишора ба даъвогарони суст) Зангӯлаи бедорӣ шуморо огоҳ мекунад: Чун дарёҳотон дарёи дил нест, дарё дарёи шумо нест. Чун дар саҳро тухми…

Read More..

ОРЗУИ ХОМ – Лоик Шерали

ОРЗУИ ХОМ Дар ғами номуси миллат Камтарин тоҷик агар чун ман бисӯзад, Аз фурӯғи рӯзи миллат Бемуҳобо хонаи душман бисӯзад! Баҳри истиқлоли миллат Камтарин тоҷик…

Read More..

Дар Хиросимаю Нагасаки – Лоик Шерали

Дар Хиросимаю Нагасаки Чун фиканданд бомбаҳои гарон Даст бар сар ҳамезад аз ҳайрат, Даст бар сар ҳамезад аз нафрат Эншитейн – он ягонаи даврон. Даст…

Read More..

ҶАВОБ БА НОМАИ СУЛАЙМОН ЛОИҚ – Лоик Шерали

ҶАВОБ БА НОМАИ СУЛАЙМОН ЛОИҚ Бокам аз туркони тирандоз нест, Таънаи тироваронам мекушад. Ҳофиз Аз Ҷалолобод омад номаат, Хондаму ошуфтатар шуд хотирам. Аз Пуличархӣ, ки…

Read More..

Маро, тоҷикро, тоҷикон, шукри худо, – Лоик Шерали

Маро, тоҷикро, тоҷикон, шукри худо, накуштаанд ҳанӯз. Бо тири тапончаҳо ва мусалсал ва хумпораандоз – мисли Осимӣ, Исҳоқӣ, Ғуломӣ ва Олимпур (даст марезод)! Ман зиндаям…

Read More..

БА ЖУРНАЛИСТ – Лоик Шерали

БА ЖУРНАЛИСТ Кишти деҳқон чу сар кашад аз хок, Сар кашад кишти муддаои ту ҳам. Хӯшаҳо ҳар замон, ки дон банданд, Хӯша бандад мақолаҳои ту…

Read More..

ТАНЗЕ АНДАР ФИРОҚИ ВИҶДОН – Лоик Шерали

ТАНЗЕ АНДАР ФИРОҚИ ВИҶДОН Адофаҳм агар ҳаст хонандаам, Адофаҳмиашро ба ҷон бандаам. Нагуфтам “бимирад”, ки боиста нест, Ба покони айём шоиста нест. Навиштам “Замоно, ту…

Read More..

ЗАМИНЛАРЗА – Лоик Шерали

ЗАМИНЛАРЗА Имшаб ҳама деворҳо Ларзид аз озорҳо. Гӯё ки ҷони одамон Ованг шуд дар дорҳо. Имшаб замин шӯрида буд, Дар дарду ғам жӯлида буд. Аз…

Read More..

ОМӮЗГОР – Лоик Шерали

ОМӮЗГОР Он қаҳрамони кору дигар сафири давлат, В-он шоири ҷаҳонӣ – дастонсарои миллат. Ин баргузидаи халқ, он нозиши замона, В-он зуфунуни якто, арбоби илму санъат….

Read More..