СУРУДИ МОДАР – Лоик Шерали

СУРУДИ МОДАР Тифли гирёнам, калон шав, Дар ҷаҳон аз ман нишон шав, Достон шав! Достон шав! Ганҷи шаҳворам ту бошӣ, Бахти бедорам ту бошӣ, Дар…

Read More..

Дар он соат, ки дилгирам, куҷоӣ, модари пирам – Лоик Шерали

Дар он соат, ки дилгирам, куҷоӣ, модари пирам Биё, бинмой тадбирам, ки дар гирдоби тақдирам. Сарам хоҳад навозишҳои дастони туро имрӯз, Дилам хоҳад нигоҳи гарми…

Read More..

ҶАВҲАРИ ҲАСТӢ – Лоик Шерали

ҶАВҲАРИ ҲАСТӢ Аз сари пистони ту сар мешавад шӯри ҳама, Аз сари дастони ту пайроҳаи дури ҳама. Аз дили ту сар шавад дарёдилӣ, Қобили сурат…

Read More..

КАТИБАЕ ДАР ПУШТИ ВОПАСИН АКСИ МОДАРАМ – Лоик Шерали

КАТИБАЕ ДАР ПУШТИ ВОПАСИН АКСИ МОДАРАМ КИ МУҲИДДИН ОЛИМПУР БАРДОШТААСТ Қиблагоҳам! Модари олампаноҳам! Дастҳо дар пеши бар дар пеши дар истодастӣ ҳанӯз. Аз дару даргоҳи…

Read More..

То ту будӣ, модарам, – Лоик Шерали

То ту будӣ, модарам, Хона пур буд. Сад ҷаҳон аз ҳикмати пирона пур буд. То ту будӣ, модарам, Мурғи диламро Ошёни меҳр з-обу дона пур…

Read More..

Ин шаби туршрӯи боронӣ – Лоик Шерали

Ин шаби туршрӯи боронӣ Кулбаи модарам ба ёд омад. Боми ӯ мечакад зи боронҳо, Дар дилам оламе ба дод омад. Дар чунин кулбаи фақирона Бо…

Read More..

БА МОДАРАМ – Лоик Шерали

БА МОДАРАМ Ба кунҷи сандалӣ биншаста шабҳо, модари пирам, Ту шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сад ният, Ки рӯзи тӯй дида бар қади ман, бишканӣ…

Read More..

МОДАРАМ, ЭЙ МОДАРИ ДУНЁНАДИДА – Лоик Шерали

МОДАРАМ, ЭЙ МОДАРИ ДУНЁНАДИДА Рӯзҳои шоду беосебамон буд. Як дарахти себамон буд. Зери боли шохҳояш ҷойгоҳи хобамон буд, Нонамон буд, обамон буд. Модарам дар ҷода…

Read More..

Ту монанди замин танҳоӣ, модар, – Лоик Шерали

Ту монанди замин танҳоӣ, модар, Ту монанди замин яктоӣ, модар. Заминро ҳар қадар чун моли меросӣ Миёни ҳам басо тақсим карданд. Заминро қитъа-қитъа ҳар қадар…

Read More..

Дару девори ҷаҳон худ дару девори зан аст, – Лоик Шерали

Дару девори ҷаҳон худ дару девори зан аст, Кори дунё ҳама дар пайравии кори зан аст. Нест ҷуз бори хас он бор, ки мардон бикашанд,…

Read More..

ҶОМАИ ГАДОӢ – Лоик Шерали

ҶОМАИ ГАДОӢ Чу ман бар арсаи ҳастӣ қадам мондам, Ту бо уммеди бисёре Дари ҳар хонае рафтӣ. Гадоӣ кардӣ аз ҳар хонае як пора газворе…

Read More..

МОДАРИ БЕЧОРА – Лоик Шерали

МОДАРИ БЕЧОРА Дар миёни кӯҳсорон Бо навои обшорон, Бо сафои чашмасорон, Бо суруди боду борон, Бо дуруди навбаҳорон Ҷон ато кардӣ маро, Ҷон ато кардию…

Read More..

ТУ ОЗОДӢ МАГАР, ЭЙ ЗАН – Лоик Шерали

ТУ ОЗОДӢ МАГАР, ЭЙ ЗАН Ту озодӣ магар, эй зан? Зи худ шодӣ магар, эй зан? Туро озод кард Уктабр Зи банди ҷаҳлу зулму ҷабр,…

Read More..

Замину осмони ман туӣ модар, туӣ модар, – Лоик Шерали

Замину осмони ман туӣ модар, туӣ модар, Ҷаҳони бекарони ман туӣ модар, туӣ модар. Дар ин дунё, ки бераҳмиву бемеҳрист бунёдаш, Ягона меҳрубони ман туӣ…

Read More..

Бо ду чашми хирабин нури куҳистон, модарам, – Лоик Шерали

Бо ду чашми хирабин нури куҳистон, модарам, Шуълае аз оташи оташпарастон, модарам. Мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст, Бо ҳама пажмурдагӣ сомони бустон, модарам….

Read More..

МУНОҶОТ БА МОДАР – Лоик Шерали

МУНОҶОТ БА МОДАР Мӯйҳо даққиву рӯмоли сиёҳ, Ғабғаби пурчину абрӯи дуранг, Эй дареғ, ангуштҳо чангак шуда, Зиндагӣ аммо раҳо гашта зи чанг… Об меояд зи…

Read More..

Фаввора мезанад хун аз дидагони модар, – Лоик Шерали

Фаввора мезанад хун аз дидагони модар, Эй вои ҷони модар, эй вои ҷони модар. Баҳри нажоди миллат, баҳри наҷоти миллат Беному бенишон шуд ному нишони…

Read More..

ДОМОНИ МОДАР – Лоик Шерали

ДОМОНИ МОДАР Вақти тифлӣ, вақти роҳ омӯхтан, То наафтад, дошт ӯ аз домани ту. То намонад дасту пои баста дар гаҳвора танҳо, Дошт ӯ аз…

Read More..

Будӣ дунёи ману рафтӣ зи дунё, модарам, – Лоик Шерали

Будӣ дунёи ману рафтӣ зи дунё, модарам, Ман бурун аз хоку ту дар хок танҳо, модарам. Аз канорат то шудам маҳрум дар айёми гул, Шуд…

Read More..

Ниҳодам дастаи гул ин саҳар рӯи мазори ту, – Лоик Шерали

Ниҳодам дастаи гул ин саҳар рӯи мазори ту, Гуле аз орзуҳои ҷавонию баҳори ту. Намегунҷад ягон дар гӯшаи хобу хаёли ман, Ки ин оромгоҳи тусту…

Read More..

ФАРЗАНДОН – Лоик Шерали

ФАРЗАНДОН Ту ҳайрон мешавӣ, модар, Ки ман, фарзанди ту ҳар сол як бор Дурӯза меҳмонӣ мебиёям. Пас аз сайру сафар аз шаҳрҳои номию зебо, Харида…

Read More..

ДАР САРИ ГӮР – Лоик Шерали

ДАР САРИ ГӮР Ҷашни фарзандони худ нодида рафтӣ, модарам, Донаи барчошро ночида рафтӣ, модарам. Пеш-пеши наварӯсу дастаи машъал ба даст Шодмон, пирона норақсида рафтӣ, модарам….

Read More..

ВОЛОТАР АЗ ҲАМА – Лоик Шерали

ВОЛОТАР АЗ ҲАМА Як дами ҷон костани модарон Беҳ зи ҳама муъҷизи пайғамбарон. Як нигаҳи шуълавари модарон Беҳ зи ҳама анҷумани ахтарон. Як сухани бонамаки…

Read More..

НОНУ НАСИБ – Лоик Шерали

НОНУ НАСИБ Куҷо рафтанд, эй модар, Куҷо рафтанд кафтарҳои навболу парат, модар, Куҷо рафтанд фарзандони навдилдодаат, модар? Бисоти тӯй меандӯхтӣ, Баҳри арӯсонат Садаф меҷустию гарди…

Read More..

ҲАҚҚИ МОДАРӢ – Лоик Шерали

ҲАҚҚИ МОДАРӢ Эй дарахте, ки ман зи шохаи ту Гоҳу бегоҳ мевае хурдам Ҳам зи чӯби туву зи сояи ту Баҳри ҳоҷот баҳрае бурдам, Пеши…

Read More..

ҚАРЗ – Лоик Шерали

ҚАРЗ Ҷавониро ба ту ман қарз хоҳам дод, Ба уммеде, ки баргардонӣ бозаш, Ба рӯзи бекасиҳо дар ғуруби зору танҳоӣ. Ба рӯзи шодмонӣ ҷом деҳ…

Read More..

ГУНБАДИ САБЗИ МАЗОРИ МОДАРАМ – Лоик Шерали

ГУНБАДИ САБЗИ МАЗОРИ МОДАРАМ Дар баҳорон бо ҳазорон мавҷи сабз – Гунбади сабзи мазори модарам, Зери боми гунбади ҳафт осмон Ҳар куҷо бошам, туро ёд…

Read More..

Модари хушназарам, ҳар назарам ҳадяи туст, – Лоик Шерали

Модари хушназарам, ҳар назарам ҳадяи туст, Асаре дорам агар, он асарам ҳадяи туст. Дар фазои абадиййат паи парвози дароз Модари муштипарам, болу парам ҳадяи туст….

Read More..

ХАЗОН – Лоик Шерали

ХАЗОН Хазон мерӯфтӣ он рӯз, эй модар, Хазон мерӯфтӣ аз пешгоҳи кулбаи фартут. Хазони умр аз аҷзои ту мерехт, Хазон мерӯфтӣ… Гарчи хазонрези ҳаётат буд….

Read More..

Модарам, бо ташнаҷонӣ ёд меорам туро, – Лоик Шерали

Модарам, бо ташнаҷонӣ ёд меорам туро, Модарам, бо дилгаронӣ ёд меорам туро. Дар муҳити ҳамзабонони забонгумкардаам Чун наёбам ҳамзабонӣ, ёд меорам туро. Чун ту ҳам…

Read More..

Дар қиёси гӯри мардон пештар – Лоик Шерали

Дар қиёси гӯри мардон пештар Гӯри занро жарфтар мекофтанд Гӯӣ ӯ дорад гуноҳони азим – Аз шариат ҳилаҳо меёфтанд. Гӯри занро жарфтар мекофтанд, То гуноҳаш…

Read More..

Онҳо, ки замини модаронро – Лоик Шерали

Онҳо, ки замини модаронро Чун хокшинос мешиносанд Андоза кунанд бо қадамҳо Ҳар роҳи варову сар набозанд. Бояст шинохт ин заминро, Чун пайкари захмноки одам. Чун…

Read More..

ҲАСРАТ – Лоик Шерали

ҲАСРАТ Ту дигар ба пешвозам дами дар намебароӣ, Ту дигар ба лаҳҷаи худ бари ман намесароӣ: “Писари азизам омад, Писари ғазалнависам омад”. Ту дигар наметавонӣ,…

Read More..

Модарам бо дарди худ шому сабо гап мезадӣ, – Лоик Шерали

Модарам бо дарди худ шому сабо гап мезадӣ, Зери лаб гап мезадӣ, бо сад дуо гап мезадӣ. Гиря мекардӣ ниҳон дар пушти девори алам, Бо…

Read More..

РОҲНИШИН – Лоик Шерали

РОҲНИШИН Дар сари роҳ аст гӯрат, модари ғамкуштаи ман, Шеъри дарду оҳи ҷонам, байти хуноғуштаи ман. Бигзаранд аз паҳлуи ту мардумон Гоҳ боло, гоҳ поён,…

Read More..

ЧОРДАРД – Лоик Шерали

ЧОРДАРД Яке дарди бимонӣ зинда ё на, Яке дарди чӣ пеш ояд сари зо. Яке дарди чӣ хоҳад буд имрӯз, Яке дарди чӣ хоҳад буд…

Read More..

МОДАР – Лоик Шерали

МОДАР Бӯи ҷону бӯи нону бӯи пистон, Бӯи гулҳои баҳори баччагӣ, Бӯи шири гарми навдӯшида меояд зи дастони ту, модар. Дар рухат ожангҳо чун сатри…

Read More..

СУОЛ АЗ МОДАРИ ТОҶИК – Лоик Шерали

СУОЛ АЗ МОДАРИ ТОҶИК Модари тоҷики ман, Эй модари бисёрфазанд, Дар мақоми аввалӣ дар силки зодан, Дар мақоми аввалӣ ҳам низ дар фарзанд мурдан… Зоданат…

Read More..

Ба кӯи охират рафтӣ, сари кӯи ту менолам, – Лоик Шерали

Ба кӯи охират рафтӣ, сари кӯи ту менолам, Ҳама сӯи худо ноланд, ман сӯи ту менолам. Ту дар зери заминӣ, бе туам рӯи замин холист,…

Read More..

ҚАСИДАИ МОДАР – Лоик Шерали

ҚАСИДАИ МОДАР Сад ҷону дил фидои як муддаои модар, Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. Бишнид гар садоям дунёи сахтгӯшон, Ангезаест шояд аз аллаҳои модар….

Read More..