Мирзо Абдулқодири Бедил

Бақо Андар Бақо Бошад Тариқи Камзанон Ай Дил – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бақо Андар Бақо Бошад Тариқи Камзанон Ай Дил – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бақо андар бақо бошад тариқи камзанон, ай дил, Яқин андар яқин омад қаландар, бегумон, ай дил! Ба ҳар лаҳза зи тадбире ба иқлиме равад мире, Зи ҷоҳу қуввати пире, ки бошад ғайбдон, ай дил! Куҷо бошед соҳибдил ду рӯз андар яке манзил, Чу ӯро сер шуд ҳосил аз он сӯйи ҷаҳон, ай дил! Чу бигзаштӣ ту гард... »

Алами Ишқ Баромад Бираҳонад Зи Заҳирам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Алами Ишқ Баромад Бираҳонад Зи Заҳирам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Алами ишқ баромад, бираҳонад зи заҳирам, Ба лаби чашмаи ҳайвон бикашам пой, бимирам! Ба кӣ монам, ба кӣ монам, ки сутурлоби ҷаҳонам?! Чу қазо ҳукмравонам, на амирам, на вазирам! Бирав, ай олами ҳастӣ, ҳамаро пой бибастӣ, Ту агар ҷони манастӣ, напазирам, напазирам! Hits: 3 »

Ай Осмон Ин Чарх Ман З-Он Моҳрӯ Омӯхтам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Осмон Ин Чарх Ман З-Он Моҳрӯ Омӯхтам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай осмон, ин чарх ман з-он моҳрӯ омӯхтам, Хуршеди ӯро зарраам, ин рақс аз ӯ омӯхтам! Ай маҳ ниқоби рӯйи ӯ, ай об ҷон дар ҷӯйи ӯ, Бар рӯ давидан сӯйи ӯ з-он оби ҷӯ омӯхтам! Гулшан ҳамегӯяд маро, к-ин нофа чун дуздидайӣ?! Ман шериву нофабарӣ з-оҳӯи ҳӯ омӯхтам! Аз боғу аз арҷуни ӯ в-аз турраи майгуни ӯ... »

Ай Бурда Намози Ман Зи Ҳангом – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Бурда Намози Ман Зи Ҳангом – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай бурда намози ман зи ҳангом, Ҳин, вақти намоз шуд, биёром! Ай хӯрда ту хуни сад қаландар, Ай бар ту ҳалол хун, биёшом! Ишқи туву он гаҳе саломат?! Ай душмани нангу душмани ном! Масти ту в-он гаҳе сару по?! Девонаву он гаҳе саранҷом?! Як ҳарф бипурсамат, бигӯйӣ? Дилсӯхта дидайӣ чунин хом?! Пайдост,... »

Агар Дарояд Ногаҳ Санам Зиҳӣ Иқбол – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Агар Дарояд Ногаҳ Санам Зиҳӣ Иқбол – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Агар дарояд ногаҳ санам, зиҳӣ иқбол! Чу дар бутон занад оташ бутам, зиҳӣ иқбол! Чунон ки дӣ зи ҷамолаш ҳазор тавба шикаст, Агар расад аҷаб имрӯз ҳам, зиҳӣ иқбол! Нишастаанд дар уммеди ӯ қатор, қатор, Агар зи лутф намояд карам, зиҳӣ иқбол! Миёни лашкари ҳиҷрон, ки теғ дар теғ аст, Сипоҳи васл барорад... »

Шаби Дӯшина Мо Бедор Будем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шаби Дӯшина Мо Бедор Будем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шаби дӯшина мо бедор будем, Ҳама хуфтанду мо бар кор будем! Ҳарифи ғамзаи ғаммоз гаштем, Надими турраи таррор будем! Ба гирди нуқтаи хубиву мастӣ Ба сар гарданда чун паргор будем! Ту чун дӣ зодайӣ, бо ту чи гӯям, Ки бо ёри қадимӣ ёр будем! Мисоли косаҳои лабшикаста Ба дуккони шаҳи ҷаббор будем! Чаро... »

Ҷони Ману Ҷони Ту Буд Яке З-Иттиҳод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҷони Ману Ҷони Ту Буд Яке З-Иттиҳод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҷони ману ҷони ту буд яке з-иттиҳод, Ин ду, ки ҳар ду якест, ҷуз ки ҳамон як мабод! Фард чаро шуд адад?! Аз сабаби хӯйи бад, З-оташ боде бизод, дар сари мо рафт бод! Гашт ҷудо мавҷҳо, гарчи буд аввал яке, Аз сабаби бод буд, он ки ҷудойӣ бизод! Ҷоми дуйӣ даршикан, бода мадиҳ бодро, Чун ду шавад подшо... »

Ҳон Ай Ҷамоли Дилбар Ай Шод Вақти Ту – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳон Ай Ҷамоли Дилбар Ай Шод Вақти Ту – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳон, ай ҷамоли дилбар, ай шод вақти ту, Мо бо ту бас хушем, ки хуш бод вақти ту! Некӯст ҳоли мо, ки накӯ бод ҳоли ту, Хуш бод даври чарх, к-аз ӯ зод вақти ту! Ҷону сари ту, ёр, ки андар димоғи мост, Он ратлҳои май, ки ба мо дод вақти ту! Аз қуввати шароб ба фарёд ҷоми ту, В-аз партави нишот ба фарёд... »

Ҳама Хавф Одамиро Аз Дарун Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳама Хавф Одамиро Аз Дарун Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳама хавф одамиро аз дарун аст, Валекин ҳуши ӯ дойим бурун аст. Бурунро менавозад ҳамчу Юсуф, Дарун гургест, к-ӯ дар қасди хун аст! Бидаррад заҳраи ӯ, гар бибинад Дарунро, к-ӯ ба зиштӣ шакли чун аст! Бидон, зиштӣ ба як ҳамла бимирад, Валекин одамӣ ӯро забун аст! Алиф гаштаст, нун мебоядаш сохт, Ки т... »

Хабар Кун Ай Ситора Ёри Моро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хабар Кун Ай Ситора Ёри Моро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хабар кун, ай ситора, ёри моро, Ки дарёбад дили хунхори мо! Хабар кун он табиби ошиқонро, Ки то шарбат диҳад бемори моро! Бигӯ шаккарфурӯши шаккаринро, Ки то равнақ диҳад бозори моро! Агар дар сир бигардонӣ дили худ, На душман бишнавад асрори моро! Пас андар ишқ душманком гардам, Ки душман мепараста... »

Сӯфиён Омаданд Аз Чапу Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Сӯфиён Омаданд Аз Чапу Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Сӯфиён омаданд аз чапу рост, Дар ба дар, кӯ ба кӯ, ки бода куҷост?! Дари сӯфӣ дил асту кӯяш ҷон, Бодаи сӯфиён зи хумми Худост! Сари хумро кушод соқиву гуфт: “Ассало, ҳар касе, ки ошиқи мост!” Инчунин бодаву чунин мастӣ Дар ҳама мазҳабе ҳалолу равост! Тавба бишкан, ки дар чунин маҷлис Аз ... »

Самоъ Ороми Ҷони Зиндагон Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Самоъ Ороми Ҷони Зиндагон Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Самоъ ороми ҷони зиндагон аст, Касе донад, ки ӯро ҷони ҷон аст! Касе хоҳад, ки ӯ бедор гардад, Ки ӯ хуфта миёни бӯстон аст?! Вале он, к-ӯ ба зиндон хуфта бошад, Агар бедор гардад, дар зиён аст! Самоъ он ҷо бикун, к-он ҷо арӯсист, На дар мотам, ки он ҷойи фиғон аст. Касе, к-ӯ ҷавҳари худро надидаст, ... »

Пунба Зи Гӯш Дур Кун Бонги Наҷот Мерасад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Пунба Зи Гӯш Дур Кун Бонги Наҷот Мерасад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Пунба зи гӯш дур кун, бонги наҷот мерасад, Оби сиёҳ- дар марав, к-оби ҳаёт мерасад! Навбати ишқ Муштарӣ бар сари чарх мезанад, Баҳри равони ошиқон сад салавот мерасад! Ҷумла чу шаҳду шир шав в-аз худи худ фақир шав, З – он ки зи шаҳ фақирро ушру закот мерасад! Раҳмати ӯст, к-обу гил толиби дил... »

Он Ки Берун Аз Ҷаҳон Буд Дар Ҷаҳон Овардамаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Он Ки Берун Аз Ҷаҳон Буд Дар Ҷаҳон Овардамаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Он ки берун аз ҷаҳон буд, дар ҷаҳон овардамаш, В-он кӣ мекард ӯ карона, дар миён овардамаш! Он ки ишва кори ӯ буд, ишвае бинмудамаш, В-он ки аз ман сар кашидӣ, кашкашон овардамаш! Он ки ҳар субҳе тақозо мекунад ҷонро зи ман, Аз тақозо бар тақозо ман ба ҷон овардамаш! Ҷони саргардон, ки гум шуд дар б... »

Не Не Биҳ Аз Ин Бояд Бо Дӯст Вафо Кардан – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Не Не Биҳ Аз Ин Бояд Бо Дӯст Вафо Кардан – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Не, не, биҳ аз ин бояд бо дӯст вафо кардан, Не, не, кам аз ин бояд тақсиру ҷафо кардан! Захме, ки занад дастат бар ошиқи сармастат, Натвонад ғайри ту тадбири даво кардан! Мурғе, ки чашад як дам аз донаи доми ту, Дар хотири ӯ н-ояд оҳанги ҳаво кардан! Ай кори ду чашми ту бе ҷурму гунаҳ куштан В-ай ко... »

Мо Маст Шудему Дил Ҷудо Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Мо Маст Шудему Дил Ҷудо Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Мо маст шудему дил ҷудо шуд, Аз мо бигурехт, то куҷо шуд?! Чун дид, ки банди ақл бигсаст, Дарҳол дилам гурезпо шуд! Ӯ ҷойи дигар нарафта бошад, Ӯ ҷониби хилвати Худо шуд! Дар хона маҷӯ, ки ӯ ҳавоист, Ӯ мурғи ҳавост, дар ҳаво шуд! Ӯ бози сапеди подшоҳ аст, Паррид, ба сӯйи подшо шуд! Hits: 3 »

Манам Фитна Ҳазорон Фитна Зодам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Манам Фитна Ҳазорон Фитна Зодам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Манам фитна, ҳазорон фитна зодам, Ба ман бингар, ки доди фитна додам! Зи ман магрез, зеро дарфитодӣ, Бигӯ: “Алҳамдулиллаҳ, дарфитодам!” Аҷаб чизест ишқу ман аҷабтар, Ту гӯйӣ, ишқро худ ман ниҳодам! Биё, гар ман манам, хунам бирезед, Ки то худ ман намурдам, ман назодам! Нагӯям сирри ту, к... »

Қасди Ҷафоҳо Накунӣ В-Ар Бикунӣ Бо Дили Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Қасди Ҷафоҳо Накунӣ В-Ар Бикунӣ Бо Дили Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Қасди ҷафоҳо накунӣ в-ар бикунӣ бо дили ман, Во дили ман, во дили ман, во дили ман, во дили ман! Қасд кунӣ бар тани ман, шод шавад душмани ман, В-он гаҳ аз ин хаста шавад ё дили ту, ё дили ман! Волаву Маҷнун дили ман, хонаи пурхун дили ман, Баҳри тамошо, чӣ шавад, ранҷа шавӣ то дили ман! Хурда шакар... »

Ин Қофила Бори Мо Надорад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ин Қофила Бори Мо Надорад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ин қофила бори мо надорад, Аз оташи ёри мо надорад! Ҳарчанд дарахтҳои сабзанд, Бӯе зи баҳори мо надорад! Ҷони ту чу гулшан аст, лекин Дил хаста ба хори мо надорад! Баҳрест дили ту дар ҳақойиқ, К-ӯ ҷӯшу канори мо надорад! Ҳарчанд, ки кӯҳ барқарор аст, Валлаҳ, ки қарори мо надорад! Ҷоне, ки ба ҳар саб... »

Зи Офтоби Саъодат Маро Шаробот Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зи Офтоби Саъодат Маро Шаробот Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зи офтоби саъодат маро шаробот аст, Ки зарраҳои танам ҳалқаи харобот аст! Салои чиҳраи хуршеди мо, ки фирдавс аст, Салои сояи зулфайни ӯ, ки ҷаннот аст! Ба осмону замин лутфи ӣтиё фармуд, Ки осмону замин масти он муроъот аст! Зи ҳасту нест бурун аст тахтгоҳи малак, Ҳазорсола аз он сӯй нафйу исбот ас... »

Дилбариву Бедилӣ Асрори Мост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дилбариву Бедилӣ Асрори Мост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дилбариву бедилӣ асрори мост, Кор кори мост, чун ӯ ёри мост! Навбати куҳнафурӯшон даргузашт, Навфурӯшонему ин бозори мост! Навбаҳоре, к-ӯ ҷаҳонро нав кунад, Ҷони гулзор аст, аммо зори мост! Ақл агар султони ин иқлим шуд, Ҳамчу дузд овехта бар дори мост! Он ки Афлотуну Ҷолинуси мост, Пур фанову иллат... »

Дам Ба Дам Аз Раҳи Дил Пайки Хаёлаш Расадам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дам Ба Дам Аз Раҳи Дил Пайки Хаёлаш Расадам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дам ба дам аз раҳи дил пайки хаёлаш расадам, Тобише нав ба нав аз ҳусну ҷамолаш расадам! Ё Раб, ин бӯйи тараб аз тарафи фирдавс аст Ё насимест, ки аз рӯзи висолаш расадам?! Ин зи ишқ аст, ки мағзам зи тараб хира шудаст Ё ки ҷомест, ки аз хамри ҳалолаш расадам?! Ё чу бозест, ки аз ишқ ҳамепарронад Ё ... »

Гар Ба Хилват Дидаме Ӯро Ба Ҷое Сер-Сер – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар Ба Хилват Дидаме Ӯро Ба Ҷое Сер-Сер – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар ба хилват дидаме ӯро ба ҷое сер-сер, Бе рақибаш додаме ман бӯсаҳое сер-сер! Бас хатоҳо кардаам дуздида, лекин орзуст Бо лаби турки Хато рӯзе хатое сер-сер! То яке ишрат бибинад чарх, к-ӯ ҳаргиз надид, Ишрати кадбонуе бо кадхудое сер-сер! Як ба як бегонагонро аз миён берун кунед, То канорам гирад... »

Бишустам Тахтаи Ҳастӣ Сари Олам Намедорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бишустам Тахтаи Ҳастӣ Сари Олам Намедорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бишустам тахтаи ҳастӣ, сари олам намедорам, Даридам пардаи бечун, сари он ҳам намедорам! Маро чун дояи қудсӣ ба шири лутф парвардаст, Маломат кай расад дар ман, ки барги ғам намедорам?! Чунон дар нестӣ ғарқам, ки маъшуқам ҳамегӯяд: “Биё, бо ман даме биншин!” Сари он ҳам намедорам! Даме, ... »

Биё Бишнав Ки Ман Пешу Паси Аспат Чаро Гардам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биё Бишнав Ки Ман Пешу Паси Аспат Чаро Гардам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биё, бишнав, ки ман пешу паси аспат чаро гардам! Азеро наъли асбатро ба ҳангоми чаро гардам! Амонӣ аз надам додӣ, на лофидӣ, на дам додӣ, Зиҳӣ Исои дамфардам, зиҳӣ бокарру бофар дам! Чу дахлам аз лабе додӣ, ки пок омад зи бедодӣ, Кӣ донад вусъати харҷам, куҷо гаштаст ҳар хар Ҷам?! Чу дидам доду ҷуди... »

Ба Хидмати Лабат Омад Ба Интиҷоъ  Шакар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба Хидмати Лабат Омад Ба Интиҷоъ Шакар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба хидмати лабат омад ба интиҷоъ шакар, Ки аз лаби шакарин бахш як-ду соъ шакар! Лаби ту аст, ки шаккар зи айни ӯ рӯяд, На мунтазир, ки расад нася аз буқоъ шакар! Шакар ба вақти шакархӯрданат насибе ёфт, Ки бар мазоқи даҳонҳо бувад матоъ шакар! Бибастайӣ ду лаб имрӯз, з-он ҳаметарсам, Ки аз ғами ту ... »

Ай Ҳавасҳои Дилам Боре Биё Рӯе Намо – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Ҳавасҳои Дилам Боре Биё Рӯе Намо – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай ҳавасҳои дилам, боре биё, рӯе намо, Ай муроду ҳосилам, боре биё, рӯе намо! Мушкилу шӯридаам чун зулфи ту, чун зулфи ту, Ай кушоди мушкилам, боре биё, рӯе намо! Аз раҳу манзил магӯ, дигар магӯ, дигар магӯ, Ай ту роҳи манзилам, боре биё, рӯе намо! Даррабудӣ аз замин як мушти гил, як мушти гил, Дар ... »

Ай Лӯлиён Ай Лӯлиён Як Лӯлие Девона Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Лӯлиён Ай Лӯлиён Як Лӯлие Девона Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай лӯлиён, ай лӯлиён, як лӯлие девона шуд, Таште фитод аз боми мо, нак сӯйи маҷнунхона шуд! Мегашт гирди ҳавз ӯ чун ташнагон дар ҷустуҷӯ, Чун хушкнона ногаҳон дар ҳавзи мо тарнона шуд! Ай марди донишманд ту, ду гӯш аз ин барбанд ту, Машнав ту ин афсун, ки ӯ з-афсуни мо афсона шуд! З-ин ҳалқа биҷҳад ... »

Аз Чашмаи Ҷон Раҳ Шуд Дар Хонаи Ҳар Мискин – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз Чашмаи Ҷон Раҳ Шуд Дар Хонаи Ҳар Мискин – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз чашмаи ҷон раҳ шуд дар хонаи ҳар мискин, Монандаи корезе бе тешаву бе метин! Дил рӯй суйи ҷон кард, к-ай ошиқу в-ай пурдард, Бар равзани дил баррав, дар хонаи худ маншин! Ай хоҷаи савдойӣ, мебош ту саҳройӣ, Дар гулшани шодӣ рав, мангар ба ғами ғамгин! Чун пӯст бувад ин дил, чун оташ бошад ғам, В-... »

Чун Бидидам Субҳи Рӯят Дарзамон Бархестам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чун Бидидам Субҳи Рӯят Дарзамон Бархестам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чун бидидам субҳи рӯят, дарзамон бархестам, Гарм дар кор омадам, мавқуфи мутриб нестам! Ҳамчу соя дар тавофам гирди нури офтоб, Гаҳ суҷудаш мекунам, гоҳе ба сар меистам! Гаҳ дарозам, гоҳ кӯтаҳ ҳамчу соя пеши нур, Ҷумла Фиръавнам, чу ҳастам, чун наям, Мӯсистам! Ман миёни исбаъайни ҳукми Ҳаққам чун қа... »

Чӣ Шакар Дод Аҷаб Юсуфи Хубӣ Ба Лабон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чӣ Шакар Дод Аҷаб Юсуфи Хубӣ Ба Лабон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чӣ шакар дод, аҷаб, Юсуфи хубӣ ба лабон, Ки шуд Идрисаш қӣмозу Сулаймон балабон?! Ба шакархонаи ӯ рафта ба сар лабшакарон, Монда андар аҷабаш хира ҳама булҷабон! Ҷабр афтод, ки гурге тамаъи Юсуф кард, Ҳама гургон шуда аз хиҷлати ин гург шубон! Чи хушиҳои ниҳонист дар он дарду ғамаш, Ки рамиданд зи д... »

Ҳар Чи Он Сар Хуш Кунад Бӯйе Бувад Аз Ёри Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар Чи Он Сар Хуш Кунад Бӯйе Бувад Аз Ёри Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар чи он сар хуш кунад, бӯйе бувад аз ёри ман, Ҳар чи дил вола кунад, он партави дилдори ман! Хокрову хокиёнро ин ҳама ҷӯшиш зи чист?! Рехт бар рӯйи замин як ҷуръа аз хаммори ман! Ҳар киро афсурда дидӣ, ошиқи кори худ аст, Мангар андар кори хешу бингар андар кори ман! Дар баҳорон гашт зоҳир ҷумла а... »

Ҳавасест Дар Сари Ман Ки Сари Башар Надорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳавасест Дар Сари Ман Ки Сари Башар Надорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳавасест дар сари ман, ки сари башар надорам, Ман аз ин ҳавас чунонам, ки зи худ хабар надорам! Ду ҳазор мулк бахшад шаҳи ишқ ҳар замоне, Ман аз ӯ ба ҷуз ҷамолаш тамаъе дигар надорам! Камару кулоҳи ишқаш ба ду кавн мар маро бас, Чӣ шуд, ар кулаҳ бияфтад, чӣ ғам, ар камар надорам?! Саҳаре бибурд ишқа... »

Ту Маро Ҷону Ҷаҳонӣ Чӣ Кунам Ҷону Ҷаҳонро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ту Маро Ҷону Ҷаҳонӣ Чӣ Кунам Ҷону Ҷаҳонро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ту маро ҷону ҷаҳонӣ, чӣ кунам ҷону ҷаҳонро! Ту маро ганҷи равонӣ, чӣ кунам суду зиёнро?! Нафасе ёри шаробам, нафасе ёри кабобам, Чу дар ин даври харобам, чӣ кунам даври замонро?! Зи ҳама халқ рамидам, зи ҳама боз раҳидам, На ниҳонам, на падидам, чӣ кунам кавну маконро?! Зи висоли ту хуморам, сари ма... »

Соқиё Бодаи Чун Нор Биёр – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Соқиё Бодаи Чун Нор Биёр – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Соқиё, бодаи чун нор биёр, Дафъи ғамро ту зи асрор биёр! Бодаеро, ки зи дил меҷӯшад, Зуд, ай соқии дилдор, биёр! Кофари ишқ, биё, бода бибин, Нест шав дар майу иқрор биёр! Соқиё, дасти ҳама мастон гир, Ҳамчунон ҷониби гулзор биёр! Пеши ин шоҳиди мо хубонро Гардани баста зи Булғор биёр! Мӯъминонро ҳа... »

Рӯйи Ту Чун Рӯйи Мор Хӯйи Ту Заҳри Қадид – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Рӯйи Ту Чун Рӯйи Мор Хӯйи Ту Заҳри Қадид – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Рӯйи ту чун рӯйи мор, хӯйи ту заҳри қадид, Ай хунук онро, ки ӯ рӯйи шуморо надид! Ман шуда миҳмони ту, дар чамани ҷони ту Пой пур аз хор шуд, даст яке гул начид! Ай масали хорпушт гирди ту хори дурушт, Хори ту моро бикушт, мори ту моро газид! Бо ту мувофиқ шудам, бо ту мунофиқ шудам, Бар даба ошиқ ш... »

Ошиқонро Гарчи Дар Ботин Ҷаҳоне Дигар Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ошиқонро Гарчи Дар Ботин Ҷаҳоне Дигар Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ошиқонро гарчи дар ботин ҷаҳоне дигар аст, Ишқи он дилдори моро завқу ҷоне дигар аст! Синаҳои равшанон бас ғайбҳо донанд, лек Синаи ушшоқи ӯро ғайбдоне дигар аст! Бас забони ҳикмат андар шавқи сирраш гӯш шуд, З-он ки мар асрори ӯро тарҷумоне дигар аст! Як замини нуқра, бин, аз лутфи ӯ дар айни ҷон, ... »

Омад Рамазону Ид Бо Мост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Омад Рамазону Ид Бо Мост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Омад рамазону ид бо мост, Қуфл омаду он калид бо мост! Барбаст даҳону дида бикшод, В – он нур, ки дида дид, бо мос! Омад рамазон ба хидмати дил В-он к-аш, ки дил офарид, бо мост! Дар рӯза агар падид шуд ранҷ, Ганҷи дили нопадид бо мост! Кардем зи рӯза ҷону дил пок, Ҳарчанд тани палид бо мост! ... »

Навмед Машав Ҷоно К-Уммед Падид Омад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Навмед Машав Ҷоно К-Уммед Падид Омад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Навмед машав, ҷоно, к-уммед падид омад, Уммеди ҳама ҷонҳо аз ғайб расид, омад! Навмед машав, гарчи Марям бишуд аз дастат, К-он нур, ки Исоро бар чарх кашид, омад! Навмед машав, ай ҷон, дар зулмати ин зиндон, К-он шоҳ, ки Юсуфро аз ҳабс харид, омад! Яъқуб бурун омад аз пардаи мастурӣ, Юсуф, ки Зулайх... »

Маъшуқа Ба Сомон Шуд То Бод Чунин Бодо – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Маъшуқа Ба Сомон Шуд То Бод Чунин Бодо – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Маъшуқа ба сомон шуд, то бод, чунин бодо! Куфраш ҳама имон шуд, то бод, чунин бодо! Мулке, ки парешон шуд, аз шумии шайтон шуд. Боз они Сулаймон шуд, то бод, чунин бодо! Ҳам бода ҷудо х(в)ардӣ, ҳам айш ҷудо кардӣ, Нак сардиҳи миҳмон шуд, то бод чунин бодо! З-он талъати шоҳона, з-он машъалаи хона Ҳар... »

Ман Гӯшкашон Гаштам Аз Лайливу Аз Маҷнун – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман Гӯшкашон Гаштам Аз Лайливу Аз Маҷнун – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман гӯшкашон гаштам аз Лайливу аз Маҷнун, Он мекашадам з-он сӯ в-ин мекашадам з-ин сун! Як гӯш ба дасти ин, як гӯш ба дасти он, Ин мекашадам боло в-он мекашадам ҳомун! Аз дасти кашокаш ман в-аз дасти пуроташ ман Мегардаму менолам чун чанбараи гардун! Он лаҳза, ки беҳушам, з-эшон бираҳад гӯшам, Меғал... »

Колбади Мо Зи Хоб Коҳилу Машғул Хост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Колбади Мо Зи Хоб Коҳилу Машғул Хост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Колбади мо зи хоб коҳилу машғул хост, Он ки ба рақс оварад коҳили моро, куҷост?! Он ки ба рақс оварад, пардаи дил бардарад, Ин ҳама бӯяш кунад, дидани ӯ худ ҷудост! Дил чу шуд аз ишқ гарм, рафт зи дил тарсу нарм, Шуд нафасаш оташин, ишқ яке аждаҳост! Соқии ҷон дар қадаҳ дӯш агар дурд рехт, Дурдии со... »

Имрӯз Биҳамдуллаҳ Аз Дӣ Батар Аст Ин Дил – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Имрӯз Биҳамдуллаҳ Аз Дӣ Батар Аст Ин Дил – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Имрӯз, биҳамдуллаҳ, аз дӣ батар аст ин дил, Имрӯз дар ин савдо ранге дигар аст ин дил! Дар зери дарахти гул, дӣ бода ҳамехӯрд ӯ, Аз хӯрдани он бода зеру забар аст ин дил! Азбаски найи ишқат нолид дар ин парда, Аз завқи найи ишқат ҳамчун шакар аст ин дил! Банди камарат гаштам, ай шуҳрақабои ман, То б... »

Ёр Нахоҳам Ки Бувад Бадхуву Ғамхору Турш. – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ёр Нахоҳам Ки Бувад Бадхуву Ғамхору Турш. – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ёр нахоҳам, ки бувад бадхуву ғамхору турш. Чун лаҳаду гӯри муғон тангу дилафшору турш! Ёр чу ойина бувад, дӯст чу лавзина бувад, Соъати ёрӣ набувад хойифу фаррору турш! Ҳар ки бувад ошиқи худ, панҷ нишон дорад бад: Сахтдилу сустқадам, коҳилу бекору турш! В-ар чашамаш, беш бувад, ҳам туршӣ беш кунад,... »

Дер Омадайӣ Марав Шитобон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дер Омадайӣ Марав Шитобон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дер омадайӣ, марав шитобон, Ай рафтани ту чу рафтани ҷон! Дер омадану шитоб рафтан Ойини гул аст дар гулистон! Гуфтӣ: «Чунӣ?!» Чунон ки моҳӣ Афтода миёни реги сӯзон! Чун бошад шаҳр, шаҳрёро, Бе давлати доду адли султон?! Ман бе ту наям, валек хоҳам Он бо туе, ки ҳаст пинҳон! Шаб партави офтоб ҳам ҳа... »

Гар Ҷони Ошиқ Дам Занад Оташ Дар Ин Олам Занад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар Ҷони Ошиқ Дам Занад Оташ Дар Ин Олам Занад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар ҷони ошиқ дам занад, оташ дар ин олам занад, В-ин олами беаслро чун зарраҳо барҳам занад! Олам ҳама дарё шавад, дарё зи ҳайбат ло шавад, Одам намонад в-одамӣ, гар хеш бо одам занад! Дуде барояд аз фалак, не халқ монад, не малак, З-он дуд ногаҳ оташе бар гунбади аъзам занад! Бишкофад он гаҳ осмон... »

Бурун Шав Ай Ғам Аз Сина Ки Лутфи Ёр Меояд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бурун Шав Ай Ғам Аз Сина Ки Лутфи Ёр Меояд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бурун шав, ай ғам, аз сина, ки лутфи ёр меояд, Ту ҳам, ай дил, зи ман гум шав, ки он дилдор меояд! Нагӯям ёрро шодӣ, ки аз шодӣ гузаштаст ӯ, Маро аз фарти ишқи ӯ зи шодӣ ор меояд! Мусалмонон, мусалмонон, мусалмонӣ зи сар гиред, Ки куфр аз шарми ёри ман мусалмонвор меояд! Бирав, ай шукр, к-ин ниъмат ... »

Бимиред Бимиред Дар Ин Ишқ Бимиред – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бимиред Бимиред Дар Ин Ишқ Бимиред – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бимиред, бимиред, дар ин ишқ бимиред, Дар ин ишқ чу мурдед, ҳама рӯҳ пазиред! Бимиред, бимиред в-аз ин марг матарсед, К-аз ин хок бароед, самовот бигиред! Бимиред, бимиред в-аз ин нафс бибурред, Ки ин нафс чу банд асту шумо ҳамчу асиред! Яке теша бигиред пайи ҳифраи зиндон, Чу зиндон бишикастед, ҳам... »

Бедор Кун Тарабро Бар Ман Бизан Ту Х(В)Адро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бедор Кун Тарабро Бар Ман Бизан Ту Х(В)Адро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бедор кун тарабро, бар ман бизан ту х(в)адро, Чашме чунин бигардон кӯрии чашми бадро! Худро бизан ту бар маҳ, ин аст зинда кардан, Бар мурда зан чу Исо афсуни муътамадро! Ай рӯят аз қамар биҳ, он рӯбарӯйи ман ниҳ, То банда дида бошад сад давлати абадро! Дар воқиъа бидидам, к-аз қанди ту чашидам, Бо ... »

Бас Ҷаҳд Мекардам Ки Ман Ойинаи Некӣ Шавам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бас Ҷаҳд Мекардам Ки Ман Ойинаи Некӣ Шавам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бас ҷаҳд мекардам, ки ман ойинаи некӣ шавам, Ту ҳукм мекардӣ, ки ман хумхонаи секӣ шавам! Хумхонаи хосон шудам, дарёи ғаввосон шудам, Хуршеди бенуқсон шудам, то тибби ташкикӣ шавам! Нақши малойик сохтӣ, бар обу гил афрохтӣ, Дурам бад-он андохтӣ, к-иксири наздикӣ шавам! Ҳорутие афрӯхтӣ, пас ҷодуяш ом... »

Ба Боғ Оем Фардо Ҷумла Ёрон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба Боғ Оем Фардо Ҷумла Ёрон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба боғ оем фардо ҷумла ёрон, Ҳама ёрони ҳамдил ҳамчу борон! Сало гуфтем, фардо рӯзи боғ аст, Салои ошиқону ҳақгузорон! Дар он боғ аз бутону бутпарастон Ҳазорон дар ҳазорон дар ҳазорон! Ҳама шодону дастандозу хандон, Ҳама шоҳони ишқу тоҷдорон! Ба зери ҳар дарахте моҳрӯе, Зиҳӣ хубон! Зиҳӣ симинъузорон... »

Ай Ту Чу Хуршеду Шаҳи Хоси Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Ту Чу Хуршеду Шаҳи Хоси Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай ту чу хуршеду шаҳи хоси ман, Куфри ману тавбаву ихлоси ман! Рақс кунад бар сари чарх офтоб, То ту бигӯйӣ, ки «Раққоси ман!». Саҷдакунон пеши дарат нафси кул, К-ай зи ту ҷон ёфта ашхоси ман! Нафси кулу ақли кулу он дигар Баҳри ман гавҳару ғаввоси ман! Куфри ману гавҳари имони ман, Ҷурми ману воъиз... »

Ай Зарифи Ҷаҳон Салом Алайк – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Зарифи Ҷаҳон Салом Алайк – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай зарифи ҷаҳон, салом алайк! Ай ғариби замон, салом алайк! Ай саломи ту дарнагунҷида Дар хами осмон, салом алайк! Дӣ, ки бигзашт, рӯй вопас кард, К-ай зи ҳиҷрат фиғон, салом алайк! Рӯзи фардо зи ишқи ту гӯяд: “Зӯтарам даррасон салом алайк!”. Гӯши пинҳон куҷост, то шунавад Аз ҷаҳони ниҳо... »

Аз Бути Бохабари Ман Хабаре Мерасадам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз Бути Бохабари Ман Хабаре Мерасадам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз бути бохабари ман хабаре мерасадам В-аз лаби чун шакари ӯ шакаре мерасадам! Шакар андар шакар андар шакар андар шакар аст, Шакаре дар даҳан асту дигаре мерасадам! Ҳар дам аз гулшани ӯ турфа гуле месигалам, Ҳар замон тозагул аз шохи таре мерасадам! Хира аз ишқи ваям, к-аз ҳавасаш ҳар нафасе Ошиқи ... »

Шоҳи Мо Боре Барои Коҳилон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шоҳи Мо Боре Барои Коҳилон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шоҳи мо боре барои коҳилон Ганҷ мебахшад ба ҳар дам ройгон! Ассало, ёрон, ба сӯйи тахти шоҳ, Ганҷи беранҷ асту суди безиён! Чашми дил донад, чи дид аз куҳли ӯ: Нури раҳмат то ба ҳафтум осмон! Худ чи бошад пеши ӯ ҳафт осмон?! Бар мисоли ҳафт поя нардбон! Ай ба сурат хурдтар аз заррае, В-ай ба маънӣ т... »

Чу Он Кони Карам Моро Шикор Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чу Он Кони Карам Моро Шикор Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чу он кони карам моро шикор аст, Ба ҳар дам ҳадя моро даҳ ҳазор аст! Ки моро нардбон заррину симин Ниҳад, чун қасди мо бар боми ёр аст! Бало дуррест дар олам ниҳонӣ, Ки бар мо ганҷу бар бегона мор аст! Ба пеши мо хазинай сим машмар, Ки моро зарру сими бешумор аст! Зи парвона агар ин ифтиро буд, Дуса... »

Чандон Ҳаловату Мазаву Мастиву Кушод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чандон Ҳаловату Мазаву Мастиву Кушод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чандон ҳаловату мазаву мастиву кушод Дар чашмҳои масти ту наққош чун ниҳод?! Чашмат биёфарид ба ҳар дам ҳазор чашм, Зеро Худо зи қудрати худ қудраташ бидод! В-он ҷумла чашмҳо шуда ҳайрони чашми ту, Ки сад ҳазор раҳмат бар чашмҳо-т бод! Бар тахти салтанат бинишастаст чашми ту, Ҳар ҷон, ки дид чашми т... »

Ҳар Нафас Овози Ишқ Мерасад Аз Чап Ва Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар Нафас Овози Ишқ Мерасад Аз Чап Ва Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар нафас овози ишқ мерасад аз чап ва рост, Мо ба чаман меравем, азми тамошо кирост?! Навбати хона гузашт, навбати бустон расид, Субҳи саъодат дамид, вақти висолу лиқост! Ай шаҳи сохибқирон, хез зи хоби гарон, Маркаби давлат бирон, навбати васл они мост! Табли вафо кӯфтанд, роҳи само рӯфтанд, Айни ш... »

Хоҳам Ки Кафки Хунин Аз Деги Ҷон Барорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хоҳам Ки Кафки Хунин Аз Деги Ҷон Барорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хоҳам, ки кафки хунин аз деги ҷон барорам, Гуфтори ду ҷаҳонро аз як даҳон барорам! Аз худ баромадам ман, дар ишқ азм кардам, То ҳамчу худ ҷаҳонро ман аз ҷаҳон барорамҷ Зуннори нафси бадро ман чун гулӯ-ш бастам, Аз гуфт вораҳам ман, чун як фиғон барорам! Валлаҳ, кашонам ӯро чандон ба гирди гардун, К-... »

То Ба Кай Ай Шакар Чу Тан Бе Дилу Ҷон Фиғон Кунам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

То Ба Кай Ай Шакар Чу Тан Бе Дилу Ҷон Фиғон Кунам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

То ба кай, ай шакар, чу тан бе дилу ҷон фиғон кунам! Чанд зи баргрези ғам зард шавам, хазон кунам?! Аз ғаму андуҳони ман сӯхт даруни ҷони ман, Ҷумла фурӯғи оташин то ба кайаш ниҳон кунам?! Чанд зи дӯст душманӣ, ҷон шиканиву тан занӣ, Чанд мани шикастадил навҳаи тан ба ҷон кунам?! Мӯъмини ишқам, ай с... »