Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз Ин Пастӣ Ба Сӯйи Осмон Шав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз Ин Пастӣ Ба Сӯйи Осмон Шав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз ин пастӣ ба сӯйи осмон шав, Равонат шод бодо, хуш равон шав! Зи шаҳри пуртабу ларза биҷастӣ, Ба шодӣ сокини доруламон шав! Агар шуд нақши тан, наққошро бош, Вагар вайрон шуд ин тан, ҷумла ҷон шав! Вагар рӯй аз аҷал шуд заъфаронӣ, Муқими лолазору арғавон шав! Вагар дарҳои роҳат бар ту бастанд, Биё... »

Ай Зи Рӯят Тофта Дар Ҳар Замоне Нури Нав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Зи Рӯят Тофта Дар Ҳар Замоне Нури Нав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай зи рӯят тофта дар ҳар замоне нури нав, В-ай зи нурат нақш баста ҳар замоне ҳури нав! Каж нишину рост биншав, ақл монад ё хирад, Соқие чун туву ҳар дам бодаи мансури нав! Кӣ тавонад шишаеро з-оташе бардоштан?! Ё майи куҳна кӣ донад сохтан з-ангури нав?! Майчашону майкашон равшандилонро ҷавқ-ҷавқ, ... »

Чун Дар Адам Оему Сар Аз Ёр Барорем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чун Дар Адам Оему Сар Аз Ёр Барорем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чун дар адам оему сар аз ёр барорем, Аз санги сияҳ наъраи иқрор барорем! Бар коргаҳи дӯст чу бар кор нишинем, Мар ҷумла ҷаҳонро ҳама аз кор барорем! Гулзори рухи дӯст чу бепарда бибинем, Сад шуъла зи ишқ аз гулу гулзор барорем! Бар Дулдули дил чун фиканад давлати мо зин, Бас гард, ки мо аз раҳи асро... »

Чи Таваққуф Аст З-Ин Пас Ҳама Корвон Равон Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чи Таваққуф Аст З-Ин Пас Ҳама Корвон Равон Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чи таваққуф аст з-ин пас, ҳама корвон равон шуд, Нигарад шутур ба уштур, ки биё, ки сорбон шуд! Зи чапу зи рост, бингар, ба қаторҳои бемар, Пайи рӯз ҳамчу соя ба тариқи осмон шуд! На зи ломакон расидӣ, ҳама чиз аз он кашидӣ, Дили ту чаро надонад ба хушӣ ба ломакон шуд?! Ҳама рӯз лаъб кардӣ, ғами хон... »

Ҳар Шаб Ки Бувад Қоъидаи Суфра Ниҳодан – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар Шаб Ки Бувад Қоъидаи Суфра Ниҳодан – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар шаб, ки бувад қоъидаи суфра ниҳодан, Моро зи хаёли ту бувад рӯза кушодан! Ай лутфи туро қоиъда бар рӯзакушоён, Монанди Масеҳо зи фалак мойида додан! Чун қути дил аз матбахи савдои ту бошад, Бояд ба миён рафтану дар лут фитодан! Моро ҳам аз он оташи дил оби ҳаёт аст, Бар оташи дил шод бисӯзем чу ... »

Ҳабиб Каъбаи Ҷон Аст Агар Намедонед – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳабиб Каъбаи Ҷон Аст Агар Намедонед – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳабиб Каъбаи ҷон аст, агар намедонед, Ба ҳар тараф, ки бигардед, рӯ бигардонед! Ки ҷон вай аст ба олам, агар шумо ҷисмед, Ки ҷони ҷумлаи ҷонҳост, агар шумо ҷонед! Нидо баромад имшаб, ки ҷони кист фидо?! Биҷаст ҷони ман аз ҷо, ки нақд бистонед! Ҳазор нукта набиштаст ишқ бар рӯям, Зи ҳоли дил чу шумо ... »

Ту Маро Ҷону Ҷаҳонӣ Чӣ Кунам Ҷону Ҷаҳонро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ту Маро Ҷону Ҷаҳонӣ Чӣ Кунам Ҷону Ҷаҳонро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ту маро ҷону ҷаҳонӣ, чӣ кунам ҷону ҷаҳонро! Ту маро ганҷи равонӣ, чӣ кунам суду зиёнро?! Нафасе ёри шаробам, нафасе ёри кабобам, Чу дар ин даври харобам, чӣ кунам даври замонро?! Зи ҳама халқ рамидам, зи ҳама боз раҳидам, На ниҳонам, на падидам, чӣ кунам кавну маконро?! Зи висоли ту хуморам, сари ма... »

Соқиё Бархезу Май Дар Ҷом Кун – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Соқиё Бархезу Май Дар Ҷом Кун – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Соқиё, бархезу май дар ҷом кун В-аз шароби ишқ дилро дом кун! Номи риндиро бикун бар худ дуруст, Хештанро лоуболӣ ном кун! Чархи гарданда туро чун ром шуд, Маркаби бемаркабиро ром кун! Оташи бебокӣ андар чарх зан, Хоки тира бар сари айём кун! Мазҳаби зуннорбандон пеша гир, Хидмати Ковусу Озар ном ку... »

Рӯйи Ту Чун Рӯйи Мор Хӯйи Ту Заҳри Қадид – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Рӯйи Ту Чун Рӯйи Мор Хӯйи Ту Заҳри Қадид – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Рӯйи ту чун рӯйи мор, хӯйи ту заҳри қадид, Ай хунук онро, ки ӯ рӯйи шуморо надид! Ман шуда миҳмони ту, дар чамани ҷони ту Пой пур аз хор шуд, даст яке гул начид! Ай масали хорпушт гирди ту хори дурушт, Хори ту моро бикушт, мори ту моро газид! Бо ту мувофиқ шудам, бо ту мунофиқ шудам, Бар даба ошиқ ш... »

Ошиқонро Гарчи Дар Ботин Ҷаҳоне Дигар Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ошиқонро Гарчи Дар Ботин Ҷаҳоне Дигар Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ошиқонро гарчи дар ботин ҷаҳоне дигар аст, Ишқи он дилдори моро завқу ҷоне дигар аст! Синаҳои равшанон бас ғайбҳо донанд, лек Синаи ушшоқи ӯро ғайбдоне дигар аст! Бас забони ҳикмат андар шавқи сирраш гӯш шуд, З-он ки мар асрори ӯро тарҷумоне дигар аст! Як замини нуқра, бин, аз лутфи ӯ дар айни ҷон, ... »

Омадастем То Чунон Гардем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Омадастем То Чунон Гардем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Омадастем, то чунон гардем, Ки чу хуршед ҷумла ҷон гардем! Мӯнису ёри ғамгинон бошем, Гулу гулзори хокиён гардем! Чанд касро наем хос чу зар, Бар ҳама ҳамчу баҳру кон гардем! Ҷон намоем ҷисми оламро, Қурратулъайни дидагон гардем! Чун замин нестем яғмогоҳ, Эману хуш чу осмон гардем! Ҳар ки тарсон був... »

Нанги Олам Шудан Аз Баҳри Ту Нанге Набувад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Нанги Олам Шудан Аз Баҳри Ту Нанге Набувад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Нанги олам шудан аз баҳри ту нанге набувад, Бо дили мурдадилон ҳоҷати ҷанге набувад! Ишқ ширинии ҷон асту ҳама чошнӣ аст, Чошниву мазаро сурату ранге набувад! Ишқ шохест зи дарё, ки дарояд дар дил, Ҷойи дарёву гуҳар синаи танге набувад! Соҳили нафс раҳо кун, ба таги дарё рав, К-андар ин баҳр туро ха... »

Миъдаро Пур Кардайӣ Дӯш Аз Хамиру Аз Фатир – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Миъдаро Пур Кардайӣ Дӯш Аз Хамиру Аз Фатир – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Миъдаро пур кардайӣ дӯш аз хамиру аз фатир, Хоб омад, чашм пур шуд, к-он чи меҷустӣ, бигир! Баъди пурхӯрдан чӣ ояд?! Хоби ғафлат ё ҳадас! Ёри бодинҷон чӣ бошад?! Сирка бошад ё ки сир! Сӯз агар аз рӯҳ хоҳӣ, хоҷа, кам кун луқмаро, Гавз агар мафтӯҳ хоҳӣ, косаро дар пеш гир! Ай Худо, ҷонро пазиро кун зи... »

Ман Туам Ту Манӣ Ай Дӯст Марав Аз Бари Хеш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман Туам Ту Манӣ Ай Дӯст Марав Аз Бари Хеш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман туам, ту манӣ, ай дӯст, марав аз бари хеш, Хешро ғайр маянгору марон аз дари хеш! Сару по гум макун аз фитнаи бепоёнат, То чу ҳайрон бизанам пойи ҷафо бар сари хеш! Он ки чун соя зи шахси ту ҷудо нест, манам, Макаш, ай дӯст, ту бар сояи худ ханҷари хеш! Ай дарахте, ки ба ҳар сӯ-т ҳазорон соя-ст,... »

Куҷойӣ Соқиё Дардиҳ Мудомам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Куҷойӣ Соқиё Дардиҳ Мудомам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Куҷойӣ, соқиё, дардиҳ мудомам, Ки ман аз ҷон ғуломатро ғуломам! Май андардиҳ, тиҳидастам чӣ дорӣ, Ки аз хуни ҷигар пур гашт ҷонам! Зи нанги ман нагӯяд номи ман кас, Чу ман марде чи ҷойи нангу номам?! Чу бар ҷомам задӣ шамшери ишқат, Тамомам кун, ки зиндай нотамомам! Гаҳам зоҳид ҳамехонанду гаҳ ринд,... »

Имрӯз Хандонему Хуш К – Он Бахти Хандон Мерасад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Имрӯз Хандонему Хуш К – Он Бахти Хандон Мерасад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Имрӯз хандонему хуш, к – он бахти хандон мерасад, Султони султонони мо аз сӯйи майдон мерасад! Имрӯз тавба бишканам, парҳезро барҳам занам, К- он Юсуфи Канъони ман аз шаҳри Канъон мерасад! Масту хиромон меравам, пӯшида чун ҷон меравам, Пурсону ҷӯён меравам он сӯ, ки султон мерасад! Иқбол ободо... »

Зарра-Зарра Офтоби Ишқ Дурдихор Бод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зарра-Зарра Офтоби Ишқ Дурдихор Бод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зарра-зарра офтоби ишқ дурдихор бод, Мӯбамӯйи мо бад-он сар Ҷафъари Тайёр бод! Зарраҳо бар офтобат ҳар замон бар мезананд, Ҳар ки ин бар хӯрд аз ту, аз ту бархурдор бод! Ҳар куҷо як тори мӯят бар ҳавас сар мениҳад, Тори моро пуд боду пуди моро тор бод! Дар биёбони ғам аз дурии дорулмулки васл Чанд ғ... »

Дигар Бор Ин Дилам Оташ Гирифтаст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дигар Бор Ин Дилам Оташ Гирифтаст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дигар бор ин дилам оташ гирифтаст, Раҳо кун, то бигирад, хуш гирифтаст! Бисӯзон дил дар ин барқу мазан дам, Ки ақлам абри савдоваш гирифтаст! Дигар бор ин дилам хобе бидидаст, Ки хуни дил ҳама мафраш гирифтаст! Чу соя кул фано гардам, азеро Ҷаҳон хуршеди лашкаркаш гирифтаст! Дилам ҳар шаб ба дуздиву... »

Гуфтам Ба Маҳе К-Аз Ту Сад Гуна Тараб Дорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гуфтам Ба Маҳе К-Аз Ту Сад Гуна Тараб Дорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гуфтам ба маҳе, к-аз ту сад гуна тараб дорам, Гуфто, ки ба ғайри он сад чизи аҷаб дорам! Гуфтам, ки дар ин бозӣ моро сабабе созӣ? Гуфто, ки ман ин бозӣ беруни сабаб дорам! Ҳар тойифа бо қавме хешиву насаб доранд, Ман бо ғами ишқи ту хешиву насаб дорам! Берун машав аз дида, ай нури писандида, К-аз да... »

Вақтат Хушу Вақтат Хуш Ҳалвойиву Шаккаркаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Вақтат Хушу Вақтат Хуш Ҳалвойиву Шаккаркаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Вақтат хушу вақтат хуш, ҳалвойиву шаккаркаш, Ҷамшед туро чокар, хуршед туро мафраш! Бихром, биё, к-ин дам, валлаҳ, ки намегунҷад Не меваву не шева, не чарху маҳи маҳваш! Ҷуз мову туву ҷоме дарё кафи хушноме, Чун дег маҷӯш аз ғам, чун рег биё, даркаш! З-он сӯй чу бигзаштам, шаш-панҷзанаш гаштам, Ё Ра... »

Биҷӯшед Биҷӯшед Ки Мо Баҳри Шиъорем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биҷӯшед Биҷӯшед Ки Мо Баҳри Шиъорем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биҷӯшед, биҷӯшед, ки мо баҳри шиъорем, Ба ҷуз ишқ, ба ҷуз ишқ, дигар кор надорем! Дар ин хок, дар ин хок, дар ин мазраъаи пок, Ба ҷуз миҳр, ба ҷуз ишқ дигар тухм накорем! Чи мастем, чи мастем аз он шоҳ, ки ҳастем! Биёед, биёед, ки то даст барорем! Чи донем, чи донем, ки мо дӯш чи хӯрдем? Ки имрӯз ҳа... »

Бигӯ Ай Ёри Ҳамроз Ин Чи Шева-Ст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бигӯ Ай Ёри Ҳамроз Ин Чи Шева-Ст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бигӯ, ай ёри ҳамроз, ин чи шева-ст! Дигаргун гаштайӣ боз, ин чи шева-ст? Аҷаб, ай турки хушранг, ин чи ранг аст?! Аҷаб, ай чашми ғаммоз, ин чи шева-ст?! Дигар бор ин чи дом асту чи дона-ст?! Ки моро куштӣ аз ноз, ин чи шева-ст?! Даридӣ пардаи мо, ин чи парда-ст?! Яке парда барандоз, ин чи шева-ст?! ... »

Ба Ҳарифон Бинишин Хоб Марав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба Ҳарифон Бинишин Хоб Марав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба ҳарифон бинишин, хоб марав, Ҳамчу моҳӣ ба таки об марав! Ҳамчу дарё ҳама шаб ҷӯшон бош, Не, пароканда чу селоб марав! Оби ҳайвон, ки дар торикист, Биталаб дар шабу маштоб, марав! Шабравони фалакӣ пурнуранд, Ту ҳам аз суҳбати асҳоб марав! Шамъи бедор на дар ташти зар аст, Ба замин – дар ту ч... »

Ай Ҷони Латифу Ай Ҷаҳонам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Ҷони Латифу Ай Ҷаҳонам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай ҷони латифу ай ҷаҳонам, Аз хоби гарон-т барҷаҳонам. Бе шарму ҳаё кунам тақозо, Донӣ, ки ғарими беамонам. Гар бар дили ту ғубор бинам, Аз ашки худаш фурӯ нишонам. Ай гулбуни ҷон, барои маҷлис Бигрифтаамат, ки гул фишонам. Як бӯса бидиҳ, ки андар ин роҳ Ман боҷи ақиқ меситонам. Бисёр шаб аст, к-анд... »

Ай Нафси Чу Саг Охир То Чанд Занӣ Дандон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Нафси Чу Саг Охир То Чанд Занӣ Дандон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай нафси чу саг, охир, то чанд занӣ дандон! В-аз кибри касон ранҷӣ в-андар ту дусад чандон! Гирёниву пурзаҳрӣ, бо халқ чӣ бо қаҳрӣ, Монанди сари бирёнгашта, ки манам хандон?! Ман сӯфии босуфам, ман омири маъруфам, Чун шаҳна бувад он кас, к-ӯ бошад дар зиндон?! Маъзурии худ дида, дар хеш турунҷида, У... »

Агар Ишқат Ба Ҷойи Ҷон Надорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Агар Ишқат Ба Ҷойи Ҷон Надорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Агар ишқат ба ҷойи ҷон надорам, Ба зулфи кофарат имон надорам! Чу гуфтӣ нанг медорӣ зи ишқам, Ғами ишқи туро пинҳон надорам! Ту мегуфтӣ: “Макун дар ман нигоҳе, Ки ман хунҳо кунам, товон надорам!” Мани саргашта чун фармон набурдам, Аз он бар неку бад фармон надорам! Чу ҳар кас лутф меёбан... »

Ай Бикарда Рахти Ушшоқон Гарав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Бикарда Рахти Ушшоқон Гарав – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай бикарда рахти ушшоқон гарав, Хун марез ин ошиқонрову марав! Бар сари раҳ ту зи хун осор бин, Ҳар тараф ту наъраи хунин шунав! Гуфтам ин дилро, ки «чавгонаш бибин, Гар яке гӯйӣ, дар он чавгон бидав!” Гуфт дил, к-«андар хами чавгони ӯ Куҳна гаштам сад ҳазорон бору нав!” Кай ниҳон гардад... »

Шодие К-Он Аз Ҷаҳон Андар Дилат Ояд Махар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шодие К-Он Аз Ҷаҳон Андар Дилат Ояд Махар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шодие, к-он аз ҷаҳон андар дилат ояд, махар, Шодие, к-он аз дилат ояд, зиҳӣ, кони шакар! Бозхар ҷони маро з-ин ҳар ду фаррош, ай Худо, Паҳлуйи асҳоби Каҳфам хуш бихусбон бехабар! Сояи шодист ғам, ғам дар пайи шодӣ давад, Тарки шодӣ кун, ки ин ду нагсилад аз ҳамдигар! Дар пайи рӯз аст шаб в-андар пай... »

Чу Раъду Барқ Механдад Санову Ҳамд Мехонам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чу Раъду Барқ Механдад Санову Ҳамд Мехонам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чу раъду барқ механдад, санову ҳамд мехонам, Чу чархи соф пурнурам, ба гирди моҳ гардонам! Забонам уқдае дорад чу Мӯсо, ман зи фиръавнон, Зи рашки он ки фиръавне хабар ёбад зи бурҳонам! Фурӯ бандед дастамро, чу дарёбед ҳастамро Ба лашкаргоҳи фиръавне, ки ман ҷосуси султонам! На ҷосусам, на номусам, ... »

Чаро Мункир Шудӣ Ай Мири Кӯрон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чаро Мункир Шудӣ Ай Мири Кӯрон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чаро мункир шудӣ, ай мири кӯрон, Намегӯям, ки «Маҷнунро машӯрон!». Ту мегӯйӣ, ки бинмо ғайбиёнро, Сатиронро чи нисбат бо сутурон?! Дар ин дарё чи киштиву чи тахта, Дар ин бахшиш чи наздикон, чи дурон! Адам дарёст в-ин олам яке каф, Сулаймонест в-ин халқон чу мӯрон! Зи ҷӯши баҳр ояд каф ба ҳастӣ, Ду ... »

Ҳар Киро Завқи Дин Падид Ояд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар Киро Завқи Дин Падид Ояд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар киро завқи дин падид ояд, Шаҳди дунё-ш кай лазиз ояд?! Ончунон ақлро чи хоҳӣ кард, Ки нагунсори як набиз ояд?! Ақл бифрӯшу ҷумла ҳайрат хар, Ки туро суд аз ин харид ояд! На аз он ҳолатест, ай оқил, Ки дар ӯ ақли кас бадид ояд! Нашавад боз инчунин қуфле, Гар ҳама ақлҳо калид ояд! Гар дароянд зарр... »

Хоб Аз Пайи Он Омад То Ақли Ту Бистонад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хоб Аз Пайи Он Омад То Ақли Ту Бистонад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хоб аз пайи он омад, то ақли ту бистонад, Девона куҷо хусбад, девона чӣ шаб донад?! Не рӯз бувад, не шаб дар мазҳаби девона, Он чиз, ки ӯ дорад, ӯ донаду ӯ донад! Аз гардиши гардун шуд рӯзу шаби ин олам, Девонаи он ҷоро гардун бинагардонад! Гар чашми сараш хусбад, бе сар ҳама чашм аст ӯ, К-аз дидаи ... »

То Ба Кай Ай Шакар Чу Тан Бе Дилу Ҷон Фиғон Кунам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

То Ба Кай Ай Шакар Чу Тан Бе Дилу Ҷон Фиғон Кунам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

То ба кай, ай шакар, чу тан бе дилу ҷон фиғон кунам! Чанд зи баргрези ғам зард шавам, хазон кунам?! Аз ғаму андуҳони ман сӯхт даруни ҷони ман, Ҷумла фурӯғи оташин то ба кайаш ниҳон кунам?! Чанд зи дӯст душманӣ, ҷон шиканиву тан занӣ, Чанд мани шикастадил навҳаи тан ба ҷон кунам?! Мӯъмини ишқам, ай с... »

Себаке Ним Сурху Ниме Зард – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Себаке Ним Сурху Ниме Зард – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Себаке ним сурху ниме зард Заъфарон лоларо ҳикоят кард: Чун ҷудо гашт ошиқ аз маъшуқ, Нимае ханда буду ниме дард. Сустпойе бимонда бар ҷойе, Пок мекард аз рухи маҳ гард. Даст мекӯфт, низ мелофид, К-инчунин санъате касе н-овард! Саъваи паршикастае дидӣ, Байзаи чарх зери пар парвард?! Боз шуд хандахон... »

Риндон Саломат Мекунанд Ҷонро Ғуломат Мекунанд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Риндон Саломат Мекунанд Ҷонро Ғуломат Мекунанд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Риндон саломат мекунанд, ҷонро ғуломат мекунанд, Мастӣ зи ҷомат мекунанд, мастон саломат мекунанд! Дар ишқ гаштам фоштар в – аз ҳамгинон қаллоштар, В – аз дилбарон хушбоштар, мастон саломат мекунанд! Ғавғои рӯҳонӣ нигар, селоби тӯфонӣ нигар, Хуршеди раббонӣ нигар, мастон саломат мекунанд... »

Оройиши Боғ Омад Ин Рӯй Чи Рӯй Аст Ин – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Оройиши Боғ Омад Ин Рӯй Чи Рӯй Аст Ин – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Оройиши боғ омад ин рӯй, чи рӯй аст ин! Мастии димоғ омад ин бӯй, чи бӯй аст ин?! Ин хонаи ҷаннот аст ё кӯйи харобот аст, Ё Раб, ки чи хона-ст ин, ё Раб, ки чи кӯй аст ин?! Дар дил сифати Кавсар, ҷӯйе зи майи аҳмар, Дил пур шуда аз дилбар, ё Раб, ки чи ҷӯй аст ин?! Ай бар сари ҳар пушта аз дарди ту ... »

Ойинаам Ман Ойинаам Ман То Ки Бидидам Рӯйи Чу Моҳаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ойинаам Ман Ойинаам Ман То Ки Бидидам Рӯйи Чу Моҳаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ойинаам ман, ойинаам ман, то ки бидидам рӯйи чу моҳаш, Чашми ҷаҳонам, чашми ҷаҳонам, то ки бидидам чашми сиёҳаш! Чарху замин шуд, чарху замин шуд ҷаннати маъво, роҳати ҷонҳо, То ки баромад, то ки баромад бар кӯҳи ҷуде хайлу сипоҳаш! Пуштқавӣ шуд, пуштқавӣ шуд ахтари давлат, адлу иноят, Чун нашавад ш... »

Мутрибо Асрори Моро Бозгӯ – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Мутрибо Асрори Моро Бозгӯ – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Мутрибо, асрори моро бозгӯ, Қиссаҳои ҷонфазоро бозгӯ! Мо даҳон барбастаем имрӯз аз ӯ, Ту ҳадиси дилкушоро бозгӯ! Ман гаронгӯшам, биниҳ рух бар рухам, Ваъдаи он хушлиқоро бозгӯ! Моҷарое рафт ҷонро дар аласт, Бозгӯ он моҷароро, бозгӯ! Махзани инно фатаҳно баркушо, Сирри ҷони Мустафоро бозгӯ! Мустаҷоб ... »

Махусб Ай Ёри Миҳмондор Имшаб – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Махусб Ай Ёри Миҳмондор Имшаб – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Махусб, ай ёри миҳмондор, имшаб, Ки ту рӯҳиву мо бемор имшаб! Бурун кун хобро аз чашми асрор, Ки то пайдо шавад асрор имшаб! Агар ту Муштарийӣ, гирди маҳ гард, Ба гирди гунбади даввор имшаб! Шикори Насри Тойирро ба гардун Чу ҷони Ҷафъари Тайёр имшаб! Туро Ҳақ дод сайқал, то зудойӣ Зи ҳаҷри азрақи за... »

Ман Аз Суханони Миҳрангез – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман Аз Суханони Миҳрангез – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман аз суханони миҳрангез, Дил пур дорам, зи хоб бархез! Ай он ки рухи ту ҳамчу оташ, Як лаҳза зи оташам мапарҳез! Ширам зи ту ҷӯш карду хун шуд, Ай шир, ба хуни ман даромез! Бо ёраки худ бисоз пинҳон, Мастез, ба ҷони ту, ки мастез! Таслими қазо шудам, азеро Монанди қазо ту тундиву тез. Бингар, ки ч... »

Касе К-Аз Ғамзае Сад Ақл Бандад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Касе К-Аз Ғамзае Сад Ақл Бандад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Касе, к-аз ғамзае сад ақл бандад, Гар ӯ бар мо нахандад, пас кӣ хандад?! Агар тасхур кунад бар чарху хуршед, Бувад инсофу инсоф он писандад! Дило, меҷӯш ҳамчун мавҷи дарё, Ки гар дарё биёромад, бигандад! Чу хуршедиву аз худ пок гаштӣ, Зи ту чанги аҷал ҷуз ғам нарандад! Шакарширинии гуфтан раҳо кун, ... »

Зуҳраи Ишқ Ҳар Саҳар Бар Дари Мо Чи Мекунад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зуҳраи Ишқ Ҳар Саҳар Бар Дари Мо Чи Мекунад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зуҳраи ишқ ҳар саҳар бар дари мо чи мекунад! Душмани ҷони сад қамар бар дари мо чи мекунад?! Ҳар ки бидид аз ӯ назар, бохабар асту бехабар, Ӯ малак аст ё башар, бар дари мо чи мекунад?! Зери чаҳон забар шуда, об маро зи сар шуда, Санг аз ӯ гуҳар шуда, бар дари мо чи мекунад?! Ай бути шан, пардайӣ, г... »

Ё Раб Тавба Чаро Шикастам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ё Раб Тавба Чаро Шикастам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ё Раб, тавба чаро шикастам! В-аз луқма даҳон чаро набастам?! Гар васваса кард гирдпечам, Дар печиши ӯ чаро нишастам?! Охир дидам ба ақл мавзиъ, Сад бору ҳазор бор растам! Аз бандагии Худо малӯлам, Зеро ки ба ҷон гулӯпарастам! Чун бар дили ман нишаста дуде, Чун зуд чу гард барнаҷастам?! Инҳо, ки наби... »

Дарахту Барг Барояд Зи Хок Ин Гӯяд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дарахту Барг Барояд Зи Хок Ин Гӯяд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дарахту барг барояд зи хок, ин гӯяд, Ки, хоҷа, ҳар чи бикорӣ, туро ҳамон рӯяд! Туро агар нафасе монд, ҷуз ки ишқ макор, Ки чист ҳиммати мардум?! Ҳар он-ч меҷӯяд! Бишӯ ду даст зи хешу биё, ба хон бинишин, Ки об баҳри вай омад, ки дасту рӯ шӯяд! Зиҳӣ салим, ки маъшуқи ӯ ба хонаи ӯст, Ба сӯйи хона наёя... »

Гар Ту Танг Ойӣ Зи Мо Зӯтар  Бурун Рав Ай Ҳариф – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар Ту Танг Ойӣ Зи Мо Зӯтар Бурун Рав Ай Ҳариф – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар ту танг ойӣ зи мо, зӯтар бурун рав, ай ҳариф, К-аз турушрӯйӣ ҳамеранҷад дилороми зариф. Гар ҳаме инкори худ пинҳон кунӣ, бар рӯйи ту Менамояд душманиҳо бар рухи ту лиф, лиф! Рӯзгардак бар рухи домод мебошад нишон Аз ҷамоли ӯ, ки номаш кард румӣ ниф, ниф! Чун худованд Шамси дин чавгон занад, ёраш... »

Бори Дигар Аз Роҳ Суйи Чоҳ Расидем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бори Дигар Аз Роҳ Суйи Чоҳ Расидем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бори дигар аз роҳ суйи чоҳ расидем В-аз ғурбати аҷсом ба Аллоҳ расидем! Бо асп бад-он шоҳ касе чун нарасидаст, Мо асп бидодему бад-он шоҳ расидем! Чун абр басе ашк дар ин хок фишондем В-аз абр гузаштему бад-он моҳ расидем! Ай таблзанон, навбати мо гашт, бикӯбе! В-ай турк, бурун о, ки ба хиргоҳ расид... »

Биёр Мутриб Бар Мо Карим Бош Карим – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биёр Мутриб Бар Мо Карим Бош Карим – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биёр, мутриб, бар мо карим бош, карим, Ба кӯйи хастадилонӣ, раҳим бош, раҳим! Дилам чу оташ чун дар даме шавад зинда?! Чу дил мабош мусофир, муқим бош, муқим! Биёмад оташу бар роҳи ошиқон бинишаст, Ки ай мусофири ин раҳ, ятим бош, ятим! Нидо расид ба оташ, ки бар ҳама ушшоқ Чу шуълаҳои халилӣ наъим ... »

Бе Ту Ба Сар Менашавад Бо Дигаре Менашавад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бе Ту Ба Сар Менашавад Бо Дигаре Менашавад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бе ту ба сар менашавад, бо дигаре менашавад, Ҳар чи кунам, ишқ баён бе ҷигаре менашавад! Ашк давон ҳар саҳаре аз дилам орад хабаре, Ҳеч касеро зи дилам худ хабаре менашавад! Як сари мӯ аз ғами ту нест, ки андар тани ман Оби ҳаёте надиҳад, ё гуҳаре менашавад! Ай ғами ту роҳати ҷон, чистат ин ҷумла фи... »

Ба Кӯйи Ишқи Ту Ман Н-Омадам Ки Боз Равам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба Кӯйи Ишқи Ту Ман Н-Омадам Ки Боз Равам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба кӯйи ишқи ту ман н-омадам, ки боз равам, Чи гуна қибла гузорам, чу дар намоз равам?! Ба ҷуз, ки кӯр нахоҳад, ки ман ба ҳеч сабаб Ба сӯйи зулмат аз он шамъи садтароз равам! Кадом ақл раво бинад ин, ки ман ташна Ба ғайри ҳазрати он баҳри бениёз равам?! Буроқи ишқ гузидам, ки то ба даври абад Ба сӯй... »

Ай Худо Аз Ошиқон Хушнуд Бод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Худо Аз Ошиқон Хушнуд Бод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Худо аз ошиқон хушнуд бод, Ошиқонро оқибат маҳмуд бод! Ошиқонро аз ҷамолат ид бод, Ҷонашон дар оташат чун уд бод! Даст кардӣ, дилбаро, дар хуни мо, Ҷони мо з-ин даст хунолуд бод! Ҳар ки гӯяд, ки халосаш диҳ зи ишқ, Он дуъо аз осмон мардуд бод! Маҳ кам ояд муддате дар роҳи ишқ, Он камии ишқ ҷумла ... »

Аё Сар Карда Аз Ҷонам Туро Хона Куҷо Бошад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аё Сар Карда Аз Ҷонам Туро Хона Куҷо Бошад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аё сар карда аз ҷонам, туро хона куҷо бошад! Ало, ай моҳи тобонам, туро хона куҷо бошад?! Ало ай қодири қоҳир, зи тан пинҳон, ба дил зоҳир, Зиҳӣ пайдои пинҳонам, туро хона куҷо бошад?! Ту гӯйӣ, хонаи хоқон бувад дилҳои муштоқон, Маро дил нест, ай ҷонам, туро хона куҷо бошад?! Бувад маҳ сояро доя, ба... »

Ай Карда Ту Миҳмонам Дар Пеш Даро Ҷонам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Карда Ту Миҳмонам Дар Пеш Даро Ҷонам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай карда ту миҳмонам, дар пеш даро, ҷонам, З-он рӯй, ки ҳайронам, ман хона намедонам! Ай гашта зи ту вола ҳам шаҳру ҳам аҳли диҳ, Ку хона?! Нишонам диҳ, ман хона намедонам! З-он кас, ки шудӣ ҷонаш, з-он кас маталаб донаш, Пеш ову маранҷонаш, ман хона намедонам! В-он, к-аз ту бувад шӯраш, медор ту ма... »

Шаб Шуд Ай Хоҷа-Закӣ Охир Он Ёри Ту Ку – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шаб Шуд Ай Хоҷа-Закӣ Охир Он Ёри Ту Ку – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шаб шуд, ай Хоҷа-Закӣ, охир, он ёри ту ку! Ёри хушовози ту, он хушдаму шаштори ту ку?! Ёри латифи тари ту хуфта бувад дар бари ту, Хуфта кунад нолаи хуш, хуфтаи бедори ту ку?! Гоҳ намояш раҳе, гӯш бимолаш гаҳе, Дам зи даруни ту занад, маҳрами асрори ту ку?! Зинда кунад ҳар ватане, нола кунад бедаҳан... »

Ҷони Манӣ Ҷони Манӣ Ҷони Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҷони Манӣ Ҷони Манӣ Ҷони Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҷони манӣ, ҷони манӣ, ҷони ман, Они манӣ, они манӣ, они ман! Шоҳи манӣ, лойиқи савдои ман, Қанди манӣ, лойиқи дандони ман! Нури манӣ, бош дар ин чашми ман, Чашми ману чашмаи ҳайвони ман! Гул чу туро дид, ба савсан бигуфт: «Сарви ман омад ба гулистони ман!». Аз ду пароканда ту чунӣ, бигӯ?! Зулфи туву... »

Ҳин Ки Омад Ба Сари Кӯйи Ту Маҷнуни Дигар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳин Ки Омад Ба Сари Кӯйи Ту Маҷнуни Дигар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳин, ки омад ба сари кӯйи ту Маҷнуни дигар, Ҳин, ки омад ба тамошойи ту дилхуни дигар! Ошиқи рӯйи туро гунбади гардун накашад, Магараш ҷой диҳӣ бар сари гардуни дигар! Ошиқи ту нахурад ҳилаву афсуни касе, Ту бихону ту бидам бар дилаш афсуни дигар! Ишқи рӯйи ту ба шаш сӯйи ҷаҳон доми дил аст, Ки нади... »

Ҳалқаи Дил Задам Шабе Дар Ҳаваси Саломи Дил – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳалқаи Дил Задам Шабе Дар Ҳаваси Саломи Дил – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳалқаи дил задам шабе дар ҳаваси саломи дил, Бонг расид, кист он, гуфтам: “Ман – ғуломи дил!”. Шуълаи нури он қамар мезад аз шикофи дар Бар дилу чашми раҳгузар, аз бари некноми дил! Мавҷ зи рӯйи нури дил пур шуда буд кӯйи дил, Кӯзаи офтобу маҳ гашта камини ҷоми дил. Ақли кул ар сар... »

Фахри Ҷумла Соқиёнӣ Соғарат Дар Кор Бод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Фахри Ҷумла Соқиёнӣ Соғарат Дар Кор Бод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Фахри ҷумла соқиёнӣ, соғарат дар кор бод, Чашми ту махмур боду ҷони мо хаммор бод! Ай зи нӯшонӯши базмат ҳушҳо беҳуш бод В-ай зи ҷӯшоҷӯши ишқат ақл бедастор бод! Чун занони Миср ҷонро дасту дил маҷрӯҳ бод, Юсуфи мисрӣ ҳамеша шӯриши бозор бод! Соқиё, аз дасти ту бас дастҳо аз даст шуд, Масти ту аз да... »

Сӯфиён Омаданд Аз Чапу Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Сӯфиён Омаданд Аз Чапу Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Сӯфиён омаданд аз чапу рост, Дар ба дар, кӯ ба кӯ, ки бода куҷост?! Дари сӯфӣ дил асту кӯяш ҷон, Бодаи сӯфиён зи хумми Худост! Сари хумро кушод соқиву гуфт: “Ассало, ҳар касе, ки ошиқи мост!” Инчунин бодаву чунин мастӣ Дар ҳама мазҳабе ҳалолу равост! Тавба бишкан, ки дар чунин маҷлис Аз ... »

Самоъ Аз Баҳри Ҷони Беқарор Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Самоъ Аз Баҳри Ҷони Беқарор Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Самоъ аз баҳри ҷони беқарор аст, Сабук барҷаҳ, чи ҷойи интизор аст?! Машин ин ҷо ту бо андешаи хеш, Агар мардӣ, бирав он ҷо, ки ёр аст! Магӯ, бошад, ки ӯ моро нахоҳад, Ки марди ташнаро бо ин чӣ кор аст?! Ки парвона наяндешад зи оташ, Ки ҷони ишқро андеша ор аст! Чу марди ҷанг бонги табл бишнид, Дар ... »

Пинҳон Машав Ки Рӯйи Ту Бар Мо Муборак Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Пинҳон Машав Ки Рӯйи Ту Бар Мо Муборак Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Пинҳон машав, ки рӯйи ту бар мо муборак аст, Наззораи ту бар ҳама ҷонҳо муборак аст! Як лаҳза соя аз сари мо дуртар макун, Донистайӣ, ки сояи анқо муборак аст?! Ай навбаҳори ҳусн, биё, к – он ҳавои хуш Бар боғу роғу гулшану саҳро муборак аст! Ай сад ҳазор ҷони муқаддас фидои ӯ, К-ояд ба кӯйи и... »