Bir quş – Abdulla Şaiq

Bir quş

Bir quş səhər ertə bağçabağda,
Çör-çöp daşıyıb yuva tikirdi.
Gah şad oxuyurdu bir budaqda,
Gah da uçub ot, saman çəkirdi.
İstər quşum olsun aşiyanı,
Çör-çöp daşıyır havada hər dəm.
İşdən yorulub duran zamanı
“Cik-cik” oxuyurdu şad, xürrəm.

1906

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.