آزار ترا گرچه نهادم گردن

Read More..

از دیده درم خرید روی تو شدیم

Read More..

از آمدنم فزود رنج بدنم

Read More..

از دور مرا بدید لب خندان کرد

Read More..

If you can’t make me laugh, don’t make me cry

If you can’t make me laugh, don’t make me cry If you can’t help me, don’t hurt me If you can’t make me happy, don’t…

Read More..

من آن صیدم که می غلتد به خون در چنگ شهبازی

من آن صیدم که می غلتد به خون در چنگ شهبازی نه یارای فغان می بیند و نی راه پروازی شب است ، اما نمی…

Read More..

Your Love By Rumi Balkhi

“Your Love” In my heart when your love was stored Except Your love, everything that I had was burnt Wisdom, thoughts and books were kept…

Read More..

خواننده‌ای که روی حصارها پا گذاشت

«احمد ظاهر»، نه تنها برای افغانستانی‌ها نامی آشنا است بلکه در کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و همچنین در ایران نیز طرفدارانی دارد. او…

Read More..

تیغ از کف و بازوی تو ای فخر امم

Read More..

پر شد ز شراب عشق جانا جامم

Read More..

بی وصل تو زندگانی ای مه چکنم

Read More..

بسیار ز عاشقیت غمها خوردم

Read More..

بر دل ز غم فراق داغی دارم

Read More..

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Read More..

با دولت حسن دوست اندر جنگم

Read More..

با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل

Read More..

با ابر همیشه در عتابش بینم

Read More..

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Read More..

ای گشته فراق تو غم‌افزای دلم

Read More..

ای گشته چو ماه و همچو خورشید سمر

Read More..

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

Read More..

ای خورشیدی که نورت از روی امید

Read More..

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Read More..

ای بسته به تو مهر و وفا یک عالم

Read More..

افسرده شد از دم دهانم دم چشم

Read More..

آسیمه سران بی‌نواییم هنوز

Read More..

از گفتهٔ بد گوی تو چون هر عاقل

Read More..

از روی عتاب اگر چه گویی سردم

Read More..

از آمدنم فزود رنج بدنم

Read More..

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ایم

Read More..

یک بوسه بر آن لبان خندان نزنم

Read More..

هر روز به درد از تو نویدی دارم

Read More..

هر چند شدم ز عش تو خوار و خجل

Read More..

ناید به کف آن زلف سمن مال به مال

Read More..

نامت پس ازین یارا به اسم دارم

Read More..

نادیده ترا چو راه را کردم باز

Read More..

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

Read More..

گیرم ز غمت جان و خرد پیر کنم

Read More..

گویی که من از بلعجبی دارم عار

Read More..

گفتم که مگر دل ز تو برداشته‌ایم

Read More..

گفتم خود را ز خس نگهدار ای چشم

Read More..

گر با فلکم کنی برابر بیشم

Read More..

فتحی که به آمدنت منصور شوم

Read More..

روز آمد و برکشید خورشید علم

Read More..

راحت همه از غمی برانداخته‌ ایم

Read More..

در عشق تو خفته همچو ابروی توام

Read More..

در وصل شب و روز شمردیم بهم

Read More..

در خوابگه از دل شب آتش بیزم

Read More..

دارد پشتم ز وعدهٔ خام تو خم

Read More..

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

Read More..

خواندیم گرسنه ما ز دل یار هوس

Read More..

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

Read More..

چون گل صنما جامه به صد جا چاکم

Read More..

چون در غم آن نگار سرکش باشم

Read More..

چون از اجل تو دید بر لوح آثار

Read More..

چوبی بودم بود به گل در پایم

Read More..

Dear Friend, Turn To Allah By Fariduddin Ganjshakar

Dear friend, turn to Allah. This body shall become dust in the miserable, dark house of the grave. Today is the day of union, O…

Read More..

When Asked By Rabia Al Basri

Read More..

Repentance Of Liars By Rabia Al Basri

Read More..

O Allah My Whole Occupation By Rabia Al Basri

Read More..